Річний план роботи асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням

Опис документу:

Річний план роботи вчителя, документ, який передбачає усі види робіт, що визначені посадовою інструкцією, опис змісту діяльності та терміни виконання, особливості взаємодії між усіма учасниками команди супроводу дитини з ООП.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Директор КУ Піщанська ЗОШ I-II ступенів Заступник директора з НВР

__________ С.В. Кормілець __________ Н.І. Нагорна

«__»__________2021 р. «__»_________2022 р.

ПЛАН РОБОТИ

асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу

з інклюзивним та інтегрованим навчанням

КУ Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів

м. Суми, Сумської області

Пономаренко Оксани Миколаївни

на 2021-2022 рік


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 1. Організаційна та навчально-корекційна робота

1.

  1. Провести оцінку освітнього середовища відповідно до потреб і можливостей дитини.

  2. Організувати спільно з іншими педагогічними працівниками інклюзивне освітнє середовище в класі.

  3. Адаптувати освітнє середовище, навчальні матеріали відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

  4. Надавати допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця.

  5. Надавати допомогу при концентрації уваги учня, сприяти формуванню саморегуляції та самоконтролю учня з особливими освітніми потребами.

Вересень


Вересень


Протягом навчального року

Протягом навчального року


 1. Навчально-розвиткова робота

2.

  1. Співпрацювати з вчителем класу, надавати освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів.

  2. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбати про їх професійне самовизначення та соціальну адаптацію.

  3. Сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

  4. Стимулювати розвиток соціальної активності дітей, сприяти виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості.

  5. Створювати навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Протягом навчального року


 1. Діагностична

3.

  1. Разом із групою фахівців, розробити індивідуальну програму розвитку, вивчати особливості діяльності і розвитку дитини з особливими освітніми потребами, оцінювати навчальні досягнення учня.

  2. Проводити спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб та фіксація результатів спостережень у щоденнику спостережень.

  3. Відстежувати соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі.

  4. Проводити спостереження на уроках, під час перерв з метою вивчення статусу учня в класі, стилів взаємодії „ учень-учень”, „учень-вчитель”.

  5. Підготувати інформацію для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб.

  6. Оцінювати виконання індивідуальної програми розвитку. вивчати та аналізувати динаміку розвитку учня.

Вересень
Протягом навчального року
Вересень

Грудень

Травень


 1. Прогностична

4.1.

Співпраця з командою супроводу


   1. Обговорювати можливості здобувачів освіти з ООП, їхні слабкі та сильні сторони, прогнозувати очікувані результати.

   2. Брати участь у складанні ІПР.

   3. Обговорювати окремі стратегії, методи, результати.

   4. Вносити необхідні зміни (адаптації/модифікації/доповнення) до планів уроків з огляду на потреби учнів та відповідно до ІПР.

   5. Аналізувати ефективність застосованих методів навчання.

   6. Обговорювати спостереження, пропозиції щодо доповнення ІПР чи внесення змін.

Протягом навчального року
4.2.

Співпраця з медичними працівниками


4.2.1. Співпрацювати з медичними працівниками щодо стану здоров'я дитини та її психофізичних особливостей.

4.2.2. Збір додаткової інформації щодо стану здоров'я дитини при необхідності.

Протягом навчального року


4.3.

Співпраця з батьками
4.3.1. Співпрацювати з батьками учнів з ООП в процесі створення Індивідуальної програми розвитку.

4.3.2. Надавати батькам дитини з ООП необхідну інформацію, що може вплинути на навчання та поведінку дитини в закладі освіти.

4.3.3. Брати участь в ухваленні рішень, що впливають на освіту та розвиток дитини з особливими освітніми потребами.

Вересень


5 Консультативна

5.1.

Консультування батьків


5.1.1. Надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП. (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні завдань)

5.1.2.Провести групову консультацію для батьків з метою інформування про особливості дітей з особливими освітніми потребами

5.1.3. Провести тренінгове заняття для батьків «Формування інклюзивної компетентності»

5.1.4. Проводити індивідуальні консультації для батьків (за окремим планом)

Протягом навчального року


5.2.

Консультування педагогів
5.2.1. Надати індивідуальні консультації вчителям, щодо особливостей учнів з ООП5.2.3. Проводити регулярні зустрічі з педагогами для обговорення результатів спостережень за учнями з ООП, обговорення проблемних ситуацій і стратегій запровадження навчальної програми.6 Участь у методичних заходах закладу

6.

Взяти участь у психолого-педагогічних консиліумах:

- «Організація психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»;

- «Педагогічний, психологічний та соціальний супровід учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»;

- «Підсумки психологічного та соціального супроводу учнів інклюзивної форми навчання».


Вересень


Грудень


Травень7. Підвищення фахового рівня. Самоосвіта.

7.

7.1. Ознайомитись з посадовою інструкцією асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

7.2. Оформити папку методичної роботи асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

7.3. Брати участь у міських семінарах асистентів педагогів ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

7.4. Ознайомлюватись зі змінами в законодавстві, які стосуються психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП.

7.5. Використовувати мережу Інтернет з метою самоосвіти та вивчення психолого-педагогічного досвіду.

Вересень


8. Робота з документцією

8.

8.1. Ознайомлення з особовими справами дітей з особливими освітніми потребами.

8.2. Скласти графік роботи асистента вчителя ЗНЗ та затвердити у директора школи

8.3. Скласти план роботи асистента вчителя асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням та затвердити у директора школи.

8.4. Створити журнал щоденного обліку спостережень.

8.5. Ознайомитись з календарними планами роботи учителів-предметників класу.

8.6. Вносити дані у журнал щоденного обліку роботи асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

8.7. Вносити дані у журнал щоденного обліку спостережень асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

8.9. Створити портфоліо навчальних досягнень учня з особливими освітніми потребами.

Вересень

Вересень

ВересеньВересень

Протягом року


Протягом року


Протягом року
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.