Річний план асистента вчителя

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДАТА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНА РОБОТА

СПІВПРАЦЯ З УЧИТЕЛЯМИ-«ПРЕДМЕТНИКАМИ», МЕД. ПРАЦІВНИКАМИ, ПСИХОЛОГОМ, СОЦ. ПЕДАГОГОМ

РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

МЕТОДИЧНА ТА САМООСВІТНЯ РОБОТА

РОБОТА З ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

АНАЛІЗ З ПРОВЕДЕНОЮ РОБОТОЮ

ВЕРЕСЕНЬ

06.09. – 10.09.

Бесіда на тему: Поведінка в школі. Гра Веселі долоньки

Взаємна співпраця на уроках із класним керівником, психологом.

Організаційна робота з батьками (інформація про дитину)

Ознайомлення з документами Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.
Міжнародні документи про права дітей.
Державні стандарти освіти.

Оцінювання психофізичного розвитку дітей. Створення щоденників спостережень розвитку дитини з ООП


13.09-17.09.

Формування комунікативних навичок та навичок співпраці.

Співпраця на уроках із класним керівником, вчителями-предметниками психологом.

Бесіда з батьками та учнем

Модифікація та адаптація завдань

Складання індивідуальної навчальної програми. Заповнення щоденників спостереження


20.09-24.09.

Бесіда про важливість доброзичливого спілкування з однокласниками.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками.

Ознайомлення батьків з індивідуальною навчальною програмою

Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи

Складання індивідуальної програми розвитку


27.09-01.10.

Бесіда про толерантне та гуманне спілкування.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Консультації для батьків

Робота з методичною літературою

Заповнення щоденника спостережень


ЖОВТЕНЬ

04.09-08.10.

Бесіда про значення навчання в нашому житті.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення консультацій для батьків

Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи, підготовка тестів

Заповнення щоденника спостережень


18.10-22.10.

Бесіда про професії. Обміркований вибір.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Організаційна робота з батьками

Робота з методичною літературою

Оновлення ІНП, Заповнення щоденника спостережень


25.10-29.10.

Бесіда про правила поведінки в школі та на уроці.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення занять з корекції розвитку (спільно з батьками та учнем)

Модифікація та адаптація завдань

Заповнення щоденника спостережень


ЛИСТОПАД

01.11-05.11.

Попередження агресивної поведінки в учня з ООП.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Залучення батьків до шкільного життя.

Робота з методичною літературою з питань самоосвіти

Заповнення щоденника спостережень


08.11-12.11.

Обговорення успішності учня з ООП.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Консультування батьків

Модифікація та адаптація завдань

Внесення нових даних до ІПР, Заповнення щоденника спостережень


15.11-19.11.

Бесіда про культуру нашої мовлення.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення бесід та консультацій з батьками

Ознайомлення з новинками педагогічної літератури

Заповнення щоденника спостережень


22.11-26.11.

Бесіда про безпечну поведінку під час канікул.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення спільних заходів для дітей.

Робота з методичною літературою

Внесення нових даних ІПР, Заповнення щоденника спостережень


ГРУДЕНЬ

06.12-10.12.

Бесіда про правила поведінки в школі та на уроці.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Ознайомлення батьків з індивідуальною навчальною програмою

Вдосконалення індивідуальних навчальних планів

Внесення оновлених даних в ІНП, Заповнення щоденника спостережень


13.12-17.12.

Попередження агресивної поведінки в учня з ООП.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Організаційна робота з батьками

Модифікація навчального плану

Заповнення щоденників спостереження


20.12-24.12.

Бесіда про важливість доброзичливого спілкування з однокласниками.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення занять з корекції розвитку (спільно з батьками та учнем)

Модифікація та адаптація тестів

Аналіз результатів проведення індивідуальних занять та внесення нових даних до ІНП


28.12-31.12.

Бесіда про безпечну поведінку під час канікул.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Консультування батьків


Ознайомлення з новинками педагогічної літератури

Заповнення індивідуальних навчальних планів (кінець першого семестру), щоденників спостереження


СІЧЕНЬ


10.01-14.01.

Бесіда про правила поведінки в школі та на уроці.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Співпраця з батьками та громадськістю

Робота з методичною літературою

Внесення нових даних до ІНП, Заповнення щоденника спостережень


17.01-21.01.

Бесіда про культуру нашої мовлення.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Залучення батьків до шкільного життя. Проведення спільних заходів для дітей

Ознайомлення з новинками педагогічної літератури

Аналіз результатів проведення індивідуальних занять та внесення нових даних до ІНП


24.01-28.01

Бесіда про українські свята та їх значення.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Консультації для батьків

Модифікація та адаптація тестів

Заповнення щоденника спостережень


ЛЮТИЙ

31.01-04.02.

Формування навичок співпраці з однокласниками та вчителем.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення занять з профілактики стресів

Аналіз та вдосконалення індивідуальних навчальних планів

Внесення результатів проведених занять до ІНП


07.02-11.02.

Розвиток загальної та дрібної моторики.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Ознайомлення батьків з індивідуальною навчальною програмою

Адаптація тестів

Внесення нових даних до ІПР, Заповнення щоденника спостережень


14.02-18.02.

Бесіда про стосунки між дівчатами та хлопцями.

Співпраця на уроках із класним керівником, вчителями-предметниками

Консультації для батьків

Ознайомлення з новинками педагогічної та корекційної літератури

Заповнення щоденника спостережень


28.02-04.03.

Бесіда про особливості підліткового віку.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Організаційна робота з батьками

Самоосвітня робота

Внесення результатів проведених занять до ІНП, Заповнення щоденника спостережень


БЕРЕЗЕНЬ

07.03-11.03.

Бесіда про Т.Г.Шевченка.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Консультації батьків

Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи

Заповнення щоденника спостережень


14.03-18.03.

Розвиток культурного рівня. Значення книг.

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, вчителями-предметниками

Проведення спільних заходів для дітей


Робота з методичною літературою

Заповнення щоденника спостережень


21.03-25.03.

Формування комунікативних навичок та навичок співпраці.

Співпраця на уроках із класним керівником, вчителями-предметниками

Ознайомлення батьків з результатами дослідження

Модифікація та тестів

Заповнення щоденника спостережень


КВІТЕНЬ

04.04-08.04.

Розвиток загальної та дрібної моторики.

Співпраця на уроках із класним керівником, вчителями-предметниками

Ознайомлення батьків з результатами дослідження

Вдосконалення індивідуальних навчальних планів

Заповнення щоденника спостережень


11.04-15.04.

Бесіда про безпечну поведінку під час канікул.

Співпраця на уроках із вчителями-предметниками

Співпраця з батьками

Ознайомлення з новинками педагогічної літератури

Заповнення щоденника спостережень


18.04-22.04

Бесіда про правила поведінки в школі та на уроці.

Співпраця на уроках із вчителями-предметниками

Ознайомлення батьків з результатами

Робота з методичною літературою

Заповнення ІНП щоденників спостереження


26.04-29.04

Бесіда про культуру нашої мовлення.

Співпраця на уроках із вчителями-предметниками

Співпраця з батьками

Робота з методичною літературою

Заповнення щоденника спостережень


ТРАВЕНЬ

03.05.-06.05.

Розвиток пам’яті, мислення, тактильних відчуттів. Бесіда про свято Весни і Праці

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, логопедом.

Проведення занять з соціально-побутової орієнтації (спільно з батьками та учнем)

Вдосконалення індивідуальних навчальних планів

Проведення тестувань та внесення оновлених даних.


10.05.-13.05.


Розвиток вміння встановлювати логічні зв’язки між поняттями, діяти за правилами

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, логопедом.

Ознайомлення батьків з індивідуальною навчальною програмою

Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи

Проведення тестувань та внесення оновлених даних.


16.05.-20.05.

Активізація емоційної сфери. Розвиток пам’яті, уваги, мислення, мовлення, дрібної моторики

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, логопедом.

Залучення батьків до шкільного життя. Проведення спільних заходів для дітей

Самоосвітня робота

Аналіз результатів проведення занять та внесення нових даних до ІНП


23.05.-31.05.

Розвиток логічного та образного мислення. Бесіда про правила поводження на літніхканікулах

Співпраця на уроках із класним керівником, психологом, логопедом.

Консультаційна робота з батьками

Робота з методичною літературою

Заповнення індивідуальних навчальних планів, щоденників спостереження за учнями з ООП


01.06-08.06.

Узагальнення навчального року. Плюси і мінуси поведінки.

Співпраця на уроках із вчителями-предметниками

Співпраця з батьками

Робота з методичною літературою

Заповнення щоденника спостережень, написання звіту.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.