Рецензія на книгу Ненсі Мак Вільямс "Психоаналітична діагностика"

Опис документу:
Книга Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика» чудова в багатьох відносинах. Написана блискучим професіоналом найвищого рівня, вона вже увійшла в золотий фонд аналітичної класики і стала бестселером в тих країнах, де була видана. Це один з найсучасніших базових підручників з психоаналітичної діагностики особистості, написаний прекрасною мовою і містить стрункий синтезований виклад існуючих психоаналітичних підходів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

16

Ненсі Мак Вільямс. Психоаналітична діагностика

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………3

Основна частина ………………………………………………………….4

1. Розуміння структури особистості в клінічному процесі……………………………………………………………………..4

2. Характеристика 10 типів особистості ……………..…………………8

Висновки ………………………………………………………………..15

Список використаної літератури ……………………………………...16

ВСТУП

Книга Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика» чудова в багатьох відносинах. Написана блискучим професіоналом найвищого рівня, вона вже увійшла в золотий фонд аналітичної класики і стала бестселером в тих країнах, де була видана.

Це один з найсучасніших базових підручників з психоаналітичної діагностики особистості, написаний прекрасною мовою і містить стрункий синтезований виклад існуючих психоаналітичних підходів до структури особистості і конкретні практичні рекомендації з проведення психоаналітичної терапії з різними типами пацієнтів.

Ця книга є цікавою і корисною для психотерапевтів, психіатрів, психологів-консультантів, студентів, педагогів тощо.

В книзі Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика» досить детально розглянуто типологію особистості. В наш час існує кілька типологій особистості. Кожен з авторів розглядає проблему в своєму ракурсі. Такий шлях розвитку психологічного знання – отримувати кілька правильних відповідей на одне і те ж саме питання [1].

Кожен вибирає для себе «працюючу» схему або теорію, і пояснює явища, що відбуваються з його позиції.

Саме Н. Мак-Вільямс представляє інший напрямок психоаналізу, на якому ми зосередимося в нашому есе.

Отже, тема есе є актуальною.

Мета есе – проаналізувати книгу Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика».

Завдання есе:

  1. описати розуміння структури особистості в клінічному процесі;

  2. подати характеристику 10 типів особистості.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. РОЗУМІННЯ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КЛІНІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Шість розділів книги Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика» включають в себе обґрунтування діагнозу характеру, огляд основних напрямків в психоаналізі та їх відповідний внесок в моделі структури особистості, дослідження відмінностей в характерах, що відображають різні проблеми розвитку, коментар про те, як ці проблеми відбиваються в терапії, і виклад психоаналітичної концепції захистів і їх ролі у визначенні характеру [1, с. 23].

Разом вони утворюють спосіб осмислення існування, властивий кожному індивідууму, під яким ми і розуміємо характер.

Кульмінацією цього розділу є наочне уявлення діагностичних можливостей в просторі, який визначається двома вісями. Така схема є і довільною, і спрощеною. Саме таке графічне представлення типів характерів в аналітичній літературі ще не з'являлося.

Інші аналітики пропонували інші наочні уявлення діагностичних варіантів (наприклад, Kohut, 1971; G.Blanck & R.Blanck, 1974; Greenspan, 1981; Kernberg, 1984; Horner, 1990). В якихось планах ця діаграма включає ідеї цих людей, в якихось – ні. Мета дослідниці полягає не в оскарженні іншої організації розуміння розвитку, структури та концепції темпераменту, але в тому, щоб запропонувати синтезований і цілісний образ [2, с. 194].

Майже все, що можна сказати про індивідуальні патерни характеру і про індивідуальні значення, навіть в контексті прийняття основного психоаналітичного підходу, є спірним. Багато концепцій, які є центральними в аналітичному мисленні, не тільки не можуть бути систематично експериментально вивчені і оцінені, але в силу внутрішньої своєї природи настільки пручаються певній програми і використанню, що важко навіть уявити, як вони могли б бути емпірично перевірені.

Багато вчених схильні відносити психоаналіз швидше до герменевтики, ніж до науки, частково через зазначений опір даного предмета дослідження науковими методами як вони визначаються сучасними філософами науки.

У концепції настільки ж абстрактної і складної, як сам характер людини, багато з того, що нам сьогодні відомо, було отримано завдяки збільшенню клінічного досвіду людей, які розмовляють однією метапсихологічною мовою [3, с. 57].

Дослідниця усвідомлює, що психоаналітики мають репутацію людей, які самовпевнено наполягають на своїх формулюваннях за відсутності «твердих» доказів і навіть при наявності суперечливих даних; тому вона намагалася уникати тонів самовдоволеної або поблажливої впевненості [3, с. 59].

З класичного психоаналізу до типології Н. Мак-Вільямс увійшли три положення:

1) існуючі психологічні проблеми є відображенням своїх дитячих попередників;

2) взаємодії у ранні роки (названі після робіт Малер об’єктними взаєминами)створюють шаблон більш пізнього сприйняття життєвого досвіду;

3) ідентифікація рівня розвитку особистості – це основа розуміння характеру [1, с. 28].

Характер розуміється в рамках даного підходу як спосіб осмислення існування, властивий кожній людині. Характер достатньо стійкий: його можна модифікувати в процесі психотерапії, але трансформувати в інший не можна.

Структура характеру утворюється двома вимірюваннями: по-перше, рівнем розвитку особистісної організації і, по-друге, переважанням захисного стилю усередині цього рівня. Чим раніше дитина пережила травму, тим значнішими виявляються наслідки, визначаючи психотичний рівень, і, навпаки, чим пізніше наступає фіксація, тим більш зрілою є структура особистості.

При цьому зберігається внутрішньоіндивідуальна варіативність: абсолютно здорова людина може поводитися як психотик в умовах стресу, а хвора на шизофренію – здатна до періодів абсолютно ясного бачення.

Послідовність опису типів розташована по порядку від більш ранніх спотворень до більш пізніх і, відповідно, спирається на більш зрілі захисні механізми [1, с. 29].

Н. Мак-Вільямс запропоновано 3 рівні розвитку особистості.

1. Рівень від здоров’я до неврозу (3–4 роки – 6 років).

Інтеграція ідентичності і константність об’єкта.

Едіпів рівень за Фрейдом.

Ініціативність або провина за Еріксоном.

2. Прикордонний рівень (18–24 місяці – 3 роки).

Сепарація-індивідуація.

Анальний рівень за Фрейдом.

Автономія або сором і невпевненість за Еріксоном.

3. Психотичний рівень (0–18 місяців).

Симбіоз.

Оральний рівень за Фрейдом.

Базова довіра або недовіра за Еріксоном.

Психологічні захисти в рамках даної типології – це глобальні, закономірні, здорові, адаптивні способи переживання світу, які необхідні для того, щоб:

1) уникнути або оволодіти могутніми загрозливими почуттями;

2) зберегти самоповагу.

Захисти є результатом взаємодії темпераменту, природи стресів, що переживались у ранньому дитинстві, захистів, засвоєних за зразками значущих інших та індивідуально вироблених захистів, що підтвердили свою ефективність.

Первинні (примітивні) захисти, згідно з психоаналітичною традицією, мають справу з межами між власним “Я” і зовнішнім світом, а вторинні захисти (вищого порядку) – з внутрішніми межами (між Его, Суперего, Ід та ін.). Поява психологічних проблем нерідко розглядається психотерапевтами як результат недостатності захистів [1, с. 33].

Традиційно серед первинних захистів виділяють примітивну ізоляцію, заперечення, всемогутній контроль, примітивну ідеалізацію (і знецінення), проекцію, інтроекцію і проективну ідентифікацію, розщеплювання Его і дисоціацію, а серед вторинних – репресію (витіснення), регресію, ізоляцію, інтелектуалізацію, раціоналізацію, моралізацію, компартменталізацію (роздільне мислення), ануляцію, поворот проти себе, зсув, реактивне утворення, реверсію, ідентифікацію, відреагування, сексуалізацію (інстинктуалізацію) і сублімацію, всього – 7 примітивних і 16 вторинних захистів (визначення кожного з них наведені в глосарії).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА 10 ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ

Н. Мак-Вільямс в книзі «Психоаналітична діагностика» пропонує опис 10 типів особистості: психопатичний, нарцисичний, шизоїдний, маніакальний, депресивний, параноїдальний, обсесивно-компульсивний, мазохістичний, істеричний.

Розглянемо ці типи особистості.

1.Тип особистості – психопатичний.

Основне порушення:

Мінімальне его.

Підвищена агресивність.

Провідна життєва цінність: Фізична сила.

Основні симптоми: імпульсивність, низький соціальний інтелект, низька соціальна здатність до навчання, відсутність соціальних емоцій, агресивність, спроби вирішити все силою, високі пороги сенсорної чутливості, люблять сильні відчуття і подразники, гостру їжу, сильні запахи, гучну музику, схильні до ризику, прагнуть зруйнувати відносини з тими, хто викликає симпатію, в основному це чоловіки, що мають дуже високий імунітет.

Резюме педагога: важкі учні, найскладніша категорія в умовах групи, проблеми з дисципліною.

Методи роботи:

1.Обмежити кількість соціальних вимог.

2. Як можна більше промовляти з ними вголос те, чим вони будуть займатися.

3.Застосовувати авторитарний стиль виховання [1, с. 42].

2.Тип особистості – нарцисичний.

Основне порушення: «Я» розщеплене і поляризоване на: «Я-грандіозний», «Я-нікчемний»

Основна цінність: Соціальний статус.

Основні симптоми: нестабільна самооцінка, сумнівається в собі, не переносить критику, особливо публічну, похвала володіє особливою стимулюючою дією, ненаситний на похвалу і на лестощі

Серед механізмів соціалізації такого типу особистості Н. Мак-Вільямс виокремлює: ідеалізацію -знецінювання, заздрість, має дуже багато проекцій (проекція виступає як захисний механізм), максималізм у всіх вікових періодах, має труднощі компромісу, іпохондрики (будь-яка хвороба – смертельна), не терпить контроль ні в роботі, ні в навчанні (якщо тест на оцінку знань – паніка), орієнтовані не на знання, а на оцінки, кар’єрист, який може піти «по головах», застосовує правило «мета виправдовує засоби», має чудову короткочасну пам'ять.

Резюме педагога.

1.Учень має велику потребу в схваленні.

2.Не можна критикувати такого учня публічно.

3.Критика дії і критика особистості для нарциса одна і та ж сама.

4.Їм потрібно дозувати завдання.

5.Збільшити частку якісного аналізу.

6.Надати статус в класі (староста або черговий) [1, с. 74].

3. Тип особистості – шизофренік.

Основне порушення: порушення на кордоні контакту з навколишнім світом, страх бути поглинутим світом, замкнутість.

Основна життєва цінність: унікальність своя і будь-якого іншого.

Основні симптоми: інтроверт, соціальні контакти – це навантаження, висока креативність, найнижчі пороги сенсорної чутливості (може бути фізично боляче від гучних звуків, яскравих фарб і різких запахів), низький імунітет, не «працює» групова мотивація, не любить тілесних контактів, у дитинстві схожі на аутистів, найбільш закрита особистість, але інші йому цікаві, готові відмовитися від будь-якої цінності, якщо ним маніпулюють, не терпить шантажу, з модними тенденціями живе в різних реальностях (може бути модним, але не спеціально).

Резюме педагога:

1. Мають предмет інтересу (математика, історія і так далі). З цього або декількох навчальних предметів вчаться понад програму.

2. Вкрай важко їх стимулювати, так як вони в «шкаралупі».

3. Ефект групового впливу не діє

Способи впливу: провести асоціацію того, що не подобається з тим, що подобається; індивідуальний підхід; головний критерій – самооцінка; відносини в групі не складаються, але його це не хвилює; підлітковий період – найбільш складний; потребує оцінки з боку [1, с. 92].

4.Тип особистості – маніакальний.

Маніакальний тип особистості в системі Н. Мак-Вільямс має загальне порушення і життєву цінність з депресивним типом особистості. Симптоми і особливості поведінки визначаються лише темпераментом.

Основне порушення: пусте «Я».

Основна життєва цінність: власна потрібність.

Основні симптоми.

Симптоми обумовлені типом нервової системи.

Холерики – М

Сангвініки –М-Д

Маніакальні симптоми: високий темп мови, жестикуляція, трудоголіки, мало сплять, мало відпочивають, відпочинок – активний, висока комунікабельність, тримають «яйця» в різних кошиках, сильно соціально орієнтовані, висока переносимість трагічних подій, може мати кілька професій, дуже люблять тілесні контакти, не терплять самотності, наявний розірваний зв’язок з власним тілом, погано відчувають накопичення тілесних потреб, допомогти можуть, якщо це «по дорозі», найвища переключеність і розподіл уваги.

Резюме педагога:

1. Важко вчитися в групі з-за прискореного темпу освоєння матеріалу

2. Недбалі і неакуратні

3. Поверхневі, не заглиблюються в предмет.

4.Гарний соціальний інтелект [1, с. 102].

5. Тип особистості – депресивний.

Основне порушення: Пусте «Я».

Основна життєва цінність: власна потрібність.

Основні симптоми:

Симптоми обумовлені типом нервової системи.

Меланхоліки – Д

Флегматики –М-Д

Депресивні симптоми: низький темп активності, скупа жестикуляція, погано переключаються, висока стомлюваність, потрібно багато сну, працюють в 1 місці, постійні у відносинах, природжені адвокати для нарцисів, завжди виправдають кривдника, встануть на його місце, шукають причини поведінки інших людей, миротворці, асенізатори пліток, найдобріші люди.

Резюме педагога:

1. Важко вчитися в групі з-за сповільненого темпу навчання

2. Оцінювати краще домашні уроки.

У класі вони не встигають зробити завдання через тимчасові обмеження.

4. Корисним для них є випереджаюче навчання.

5.Висока інерційність.

6. Не треба їх питати в перші 15 хвилин уроку.

7.Варто давати можливість доробити завдання вдома [1, с. 123].

6.Тип особистості – параноїдальний.

Основне порушення: скорлупа, «Я-грандіозно» поганий, і весь світ намагається мене знищити.

Основна цінність: соціальна справедливість, ідея.

Основні симптоми: має довгий латентний період, дитина не може бути параноїком, виявляється до підліткового віку, переробити дуже важко, повна відсутність почуття гумору, егоцентричність, недовірливість (всі говорять про них), песимістичність, немає авторитетів серед людей, вкрай підозрілі і недовірливі, відчувають внутрішню самотність, не мають друзів для показу, є соратники, дружать завжди «проти» когось, в особистому житті влаштовують «перевірки на вошивість», дуже ревниві, бояться зради і всюди її бачать, не вміють відпочивати і розслаблятися, завжди є конкретні фігури, на які спрямоване їх роздратування, ненаситна потреба переробляти, карати, критикувати інших, дуже активні в своїх претензіях, професії – будь-які контролюючі служби (кондуктори, митники, поліція), хронічні опозиціонери, все життя в боротьбі, схильність до хімічних залежностей, проблеми із засипанням, випивають перед сном, уміють маніпулювати, можуть викликати на конфлікт навіть депресивну людину, уміють провокувати агресію в свою адресу, юридично підковані, уміють приводити реальний світ до внутрішнього.

Резюме педагога:

1.Учні конфліктні.

2.Люблять публічні виступи.

3.Легко вступають в суперечку навіть з учителями.

4.Важко складаються стосунки з однолітками.

5.Мають інтерес до позакласної роботи.

Завдання педагога: навчити його відокремлювати думки від реальності. Розділити, те, чого «хочуть» люди, вони не обов’язково це будуть «робити» [1, с. 138].

7, 8. Тип особистості – обсесивно-компульсивний.

Високий інтелект – обсесивно.

Девіз обсесивного типу особистості: «Не відчувай, а думай!».

Низький інтелект – компульсивний.

Девіз компульсивного типу особистоті: «Не відчувай, а роби».

Основне порушення: блокувати ВД.

Основна цінність: порядок, правила, режим.

Основні симптоми: інтроверти, швидко втомлюються в групі, відновлюються тільки на самоті, не креативні, вважають за краще шаблони, толерантні до монотонії, стабільні і передбачувані, люблять роботу з фіксованим графіком, механістичні, закриті в соціальних контактах, не мають друзів на роботі, створюють сім’ю не рано, частіше за рекомендацією, не є поціновувачами мистецтва, соціальна ідентичність важливіше, ніж особистість, професії обсесивних (чиновник, бухгалтер, касир), професії компульсивних (конвеєр, наладчик, штампувальник).

Резюме педагога:

1. Успішні в початкових класах, поки є прописи і завдання «списати з дошки».

2.Головна складність: не схильні до рідкісних, але сильних емоційних зривів, не здатні на неадекватні вчинки.

Терапія: допомогти «випустити пар» [1, с. 142].

9.Тип особистості – мазохістичний.

Основне порушення: ЕГО: «Я винна і буду покарана!» 80% з мазохівстичним типом особистості – це жінки.

Основна цінність: жалість оточуючих.

Основні симптоми: відкрито скаржиться, скаржаться невербально, люблять радитися з багатьма людьми, завжди знаходять винного, колекціонують винних, дуже бояться успіху і невдачі, прагнуть бути «в середині всього», нав’язливі, три сфери страждання: здоров'я (люблять хворіти, не лікуються), подружжя (вибирають партнерів-деспотів, як правило, психопатів), власні діти (жертвують заради і в ім'я дітей всю себе).

Резюме педагога:

1. Йдуть в педагоги, щоб страждати. Або вибирають іншу професію.

2. Предмет – не важливий, вважають за краще працювати з підлітками, оскільки вони найбільш жорстокі.

4. Боїться успішності і боїться бути поміченим. Боїться виділятися [1, с. 156].

10.Тип особистості – істеричний.

Основне порушення: максимальна гендерна ідентичність.

Я жінка!

Я чоловік!

Основна цінність: сексуальна привабливість.

Основні симптоми: демонстративні, креативні, мають смак до одягу, ініціативні, спілкуються дуже по-різному з чоловіками і жінками, істеричка в гомогенній групі схильна дружити, якщо є хоча б один чоловік, що буде конкурувати з жінками, в чоловічій групі змусить конкурувати чоловіків між собою, дуже сугетивні, схильні до впливу, схильні до містики і забобонів, інтуїтивні, мають дифузну межу між реальністю і вигадкою, захистом є психічний регрес, шалено боїться старіти, артистичні, найбільш фригідні жінки, асексуальні або бісексуальні, емоційна чутливість висока.

ВИСНОВКИ

Шість розділів книги Ненсі Мак Вільямс «Психоаналітична діагностика» включають в себе обґрунтування діагнозу характеру, огляд основних напрямків в психоаналізі та їх відповідний внесок в моделі структури особистості.

З класичного психоаналізу до типології Н. Мак-Вільямс увійшли три положення: існуючі психологічні проблеми є відображенням своїх дитячих попередників; взаємодії у ранні роки (названі після робіт Малер об’єктними взаєминами)створюють шаблон більш пізнього сприйняття життєвого досвіду; ідентифікація рівня розвитку особистості – це основа розуміння характеру.

Н. Мак-Вільямс в книзі «Психоаналітична діагностика» пропонує опис 10 типів особистості: психопатичний, нарцисичний, шизоїдний, маніакальний, депресивний, параноїдальний, обсесивно-компульсивний, мазохістичний, істеричний.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Н. Мак-Вильямс. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 480 с.

2. McWilliams N. The psychology of the altruist / McWilliams N. // Psychoanalytic Psychology. 1984.№ 1. Р.193–213.

3. McWilliams N. Patients for life: The case for devotion / McWilliams N.//The Psychotherapy Patient. 1986. 3. Р. 55–69.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00