і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання астрономії завдяки впровадженню лабораторних робіт

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пахомова Ірина Миколаївна

Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання астрономії завдяки впровадженню лабораторних робіт

Розширення інформаційного простору суспільства вимагає удосконалення методів, форм, підходів до процесу навчання. Для того, щоб підготувати якісних фахівців з різних галузей, сучасна школа повинна намагатися врахувати всі швидкоплинні зміни у навчальному процесі (інформаційне забезпечення, новітні інтерактивні технології тощо). Це можливо зробити в певній мірі, якщо сучасна школа буде орієнтується на компетентнісний підхід та особистісно-орієнтовне навчання: теоретичні по суті й енциклопедичні по широті знання, що довгий час були головною метою освітнього процесу, тепер мають стати засобом, що забезпечує успішність людини в обраній їм сфері діяльності. У цьому контексті компетенція розглядається як загальна готовність учня встановити зв'язок між знанням і ситуацією, сформулювати процедуру рішення проблеми. Якщо, застосовуючи цей підхід, вчитель буде враховувати особистісні риси характеру учня, його уміння, його інтереси і прагнення, то в результаті на виході ми будемо мати якісно і сучасно освічену людину.

Раніш астрономія невиправдано була виключена з навчального плану. Зараз вона знову зайняла своє місце в його інваріантній частині. Найбільш важливу роль у зацікавленні учнів астрономією (як і будь-яким іншим предметом шкільного курсу) грає наочність. Але якщо на уроці фізики чи хімії викладач може поставити серію дослідів, зробити демонстрацію явища, то наочність в астрономії – це самостійні спостереження учнями небесних тіл і найпростіших астрономічних явищ. Спостереження зоряного неба, головним чином, відбувається увечері чи вночі, що ніяк не відповідає часу проведення уроків. Цю проблему можна вирішити двома способами: призначити спостереження на вечірній час доби (тобто зібрати клас у позаурочний час), чи зацікавити учнів привабливістю зоряного неба, щоб у більшості виникло бажання самостійно подивитися на зоряне небо, замалювати розташування зірок і повідати про свої спостереження на уроках.

Насиченість програми з астрономії приводить до необхідності майже на кожному уроці вивчати новий матеріал. При цьому головну увагу варто звертати не на повідомлення учням фактів, а на їх систематизацію, узагальнення, пояснення причин і закономірностей. Так, наведення фактів можна частково перенести на учнів: крім повідомлень фактичного матеріалу, можна зробити окрему рубрику на кожному уроці: «Що я спостерігав на зоряному небі»; чи запропонувати учням випускати щомісяця газету: «Новітні відкриття і досягнення в астрономії». Вчителю не потрібно ставити перед собою виключно одну задачу – дати визначений програмою обсяг знань, треба поставити таку мету, щоб учень самостійно мав змогу оволодіти деяким обсягом знань згідно з програмою за своїм індивідуальним планом. Учень повинен володіти не тільки обсягом знань, але й вміти учитися, тобто вміти вирішувати задачі самостійно. На уроках вчитель має виконувати роль організатора процесу навчання і консультанта, він ні в якому разі не повинний замикати навчальний процес на собі. Отже, однією з головних задач учителя є навчити:

 • вчитися;

 • вирішувати проблеми в різних сферах діяльності;

 • визначати мету;

 • знаходити оптимальні способи реалізації поставлених задач;

 • використовувати різноманітні інформаційні джерела;

 • шукати і знаходити необхідну інформацію;

 • самооцінювати отримані результати;

 • самоорганізовувати свою діяльність;

 • співпрацювати з іншими учнями і вчителем.

Одна із задач вчителя – створити атмосферу зацікавленості предметом, що приведе до бажання і прагнення учнів працювати самостійно. Самостійна робота учнів має на увазі не тільки проведення бесід, дискусій, реферативної форми роботи, повідомлень. Нарівні з перерахованими вище формами самостійної роботи можна проводити лабораторні роботи, практичні завдання, дослідження тощо.

При проведенні лабораторних робіт учень не стільки одержує нові знання, скільки застосовує ці знання на практиці, що приводить до розвитку творчого мислення. Цей вид занять також дозволяє, використовуючи вже наявні знання з суміжних предметів (географія, креслення, математика, фізика), самостійно ставити мету, вибирати спосіб рішення і вирішувати задачі, що є немаловажним аспектом при компетентнісному підході в процесі навчання. Як показує практика, учні проявляють зацікавленість і самостійність на уроках, які мають дослідницький характер.

Наведемо один з варіантів проведення лабораторної роботи з астрономії по темі: «Вивчення карти зоряного неба».

Лабораторна робота №1

Тема: Вивчення карти зоряного неба

Мета: ознайомитися з основними сузір'ями зоряного неба й обчислити час проходження Сонця крізь зодіакальні сузір'я. З'ясувати відповідність між астрономічними й астрологічними даними проходження Сонця крізь сузір'я зоряного неба.

Обладнання: рухома карта зоряного неба, таблиця 1 “Сузір’я зоряного неба”, таблиця 3 “Астрологічні дати змін зодіакальних знаків”.

Порядок виконання роботи

1. По таблиці 1 визначити кількість сузір'їв зоряного неба.

2. Визначити за допомогою рухомої карти зоряного неба, які сузір'я можна бачити на небі в Північній півкулі протягом усього року. Запишіть назви 6 – 7 сузір'їв. Контури одного-двох сузір'їв замалюйте в зошиті.

3. За допомогою рухомої карти зоряного неба визначити кількість зодіакальних сузір'їв і час проходження Сонця крізь них.

4 Визначити, «під якою зіркою ви народилися».

Таблиця 1

Назва

Площа

(кв. градуси)

Кількість зірок, які яскраві ніж 6m

Назва

Площа

(кв. градуси)

Кількість зірок, які яскраві ніж 6m

Андромеда

722

100

Малий Пес

183

20

Близнята

514

70

Малий Лев

232

20

Велика Ведмедиця

1280

125

Мікроскоп

210

20

Великий Пес

380

80

Муха

138

30

Візничий

657

90

Насос

239

20

Вітрила

500

110

Овен

441

50

Вовк

334

70

Октант

291

35

Водолій

980

90

Орел

652

70

Волопас

907

90

Південна Гідра

243

20

Волосся Вероніки

386

50

Оріон

594

120

Ворон

184

15

Павич

378

45

Геркулес

1225

140

Пегас

1121

100

Гідра

1303

130

Персей

615

90

Годинник

249

20

Південна Корона

128

25

Голуб

270

40

Південна Риба

245

25

Гончі Пси

565

30

Південний Трикутник

110

20

Дельфін

189

30

Південний Хрест

68

30

Діва

1294

95

Північна Корона

179

20

Дракон

1083

80

Піч

398

35

Ерідан

1138

100

Райський Птах

206

20

Єдиноріг

482

85

Рак

506

60

Жертовник

237

30

Риби

889

75

Живописець

247

30

Рись

545

60

Жирафа

757

50

Різець

125

10

Журавель

366

30

Секстант

314

20

Заєць

290

40

Сітка

114

15

Змієносець

948

100

Скорпіон

497

100

Змія

637

60

Скульптор

475

30

Золота Риба

179

20

Столова Гора

153

15

Індіанець

294

20

Стріла

80

20

Кассіопея

598

90

Стрілець

867

115

Кит

1231

100

Телескоп

252

30

Кіль

494

110

Тілець

797

125

Компас

221

25

Терези

538

50

Корма

673

140

Трикутник

132

15

Козеріг

414

50

Тукан

295

25

Косинець

165

20

Фенікс

469

40

Лебідь

804

150

Хамелеон

132

20

Летюча Риба

141

20

Центавр

1060

150

Лев

947

70

Цефей

588

60

Лисичка

268

45

Циркуль

93

20

Ліра

286

45

Чаша

282

20

Мала Ведмедиця

256

20

Щит

109

20

Малий Кінь

72

10

Ящірка

201

35

Хід роботи

1.1. За допомогою таблиці визначить кількість сузір'їв зоряного неба.

1.2. З'ясуйте скільки сузір'їв належить північній півкулі небесної сфери, а скільки – південній півкулі небесної сфери.

1.3. Користаючись таблицею 1, запишіть назви сузір'їв, площа яких більше ніж 1000 квадратних градусів (записати їхню площу у таблицю 2).

1.3. Використовуючи дані таблиці 1, визначить сузір'я, що складаються з найбільшої кількості зірок.

1.4. З'ясуйте, якій півкулі зоряного неба вони належать. Дані занесіть в таблицю 2.

Таблиця 2

Назва сузір'я

Площа

Кількість зірок

Півкуля

2.1. Верхнє накладне коло рухомої карти зоряного неба, за винятком овалу в центрі, пофарбоване у блакитний колір. Усе, що видно на основному колі крізь незафарбовану прозору частину накладного кола, розташовано над обрієм, а все інше – під обрієм (на небі не видно).

2.2. Зробіть повний оборот накладного кола й уважно простежите за тим, які сузір'я постійно можна бачити крізь прозору частину кола. Виберіть 6 чи 7 сузір'їв і запишіть їхнї назви.

2.3. Для того щоб правильно замалювати сузір'я, необхідно звернути увагу на самі яскраві зірки. На карті вони виділені жирними крапками і з'єднані лініями. Намагайтеся дотримувати правильної відстані між зірками.

3.1. Щоб знайти зодіакальні сузір'я на карті зоряного неба, потрібно знайти червону суцільну лінію – лінію екліптики. Усі сузір'я, крізь які проходить Сонце «під час руху по небу», належать до зодіакальних сузір'їв.

3.2. Накресліть таблицю 3 і запишіть у таблицю назви всіх сузір'їв, що послідовно перетинають лінію екліптики, починаючи із сузір'я Овна (3-тя колонка).

Таблиця 3

Астрологія

Астрономія

Назва зодіакального сузір'я

Час проходження Сонця через сузір'я

Назва зодіакального сузір'я

Час проходження Сонця через сузір'я

Овен

21.03-20.04

Телець

21.04-20.05

Близнюки

21.05-20.06

Рак

21.06-22.07

Лев

23.07-22.08

Діва

23.08-23.09

Терези

24.09-23.10

Скорпіон

24.10-21.11

Стрілець

22.11-21.12

Козеріг

22.12-19.01

Водолій

20.01-18.02

Риби

19.02-20.03

3.4. Для того щоб визначити час проходження Сонця на ділянці неба, що належить відповідному сузір'ю, необхідно на карті знайти точку перетину суцільної червоної лінії (лінії екліптики) з пунктирною червоною лінією (границею сузір'я), повернути рухоме накладне коло так, щоб вертикальна лінія півночі збігалася з точкою перетину, і по шкалі внизу на основному нерухомому колі визначити дату.

3.5. Простежити продовження суцільної червоної лінії далі й аналогічно визначити дату по наступній точці перетину. Причому дата початку наступного зодіакального сузір'я є одночасно датою закінчення попереднього.

3.6. Запишіть знайдені дані в таблицю 3 і порівняєте їх з даними лівої частини таблиці. Зробіть висновки.

4.1. Визначить, «під якою зіркою ви народилися». Для цього знайдіть дату свого народження на основному нерухомому колі, підведіть до неї вертикальну лінію години вашого народження і подивіться, через які зірки проходить ця лінія.

4.2. Знайдіть координати даної зірки.

4.3. Заповніть таблицю 3 і зробить висновок про відповідність астрологічних прогнозів дійсному часу проходження Сонця крізь сузір'я.

По закінченні уроку учні здають лабораторні аркуші з оформленою роботою. По бажанню учні, що виконали роботу раніше, можуть виконати додаткове завдання спрямоване на рефлексію. Учням можна запропонувати написати невелике есе, яке відображає настрій учня на цьому уроці, або написати синквейн. «Синквейн» – це вірш, що складається з п'яти рядків, складених у визначеній формі. У першому рядку заявляється тема уроку/предмет (один іменник). В другому рядку дається опис теми/предмета (два прикметника або дієприкметника). Третій рядок складається з трьох дієслів, що характеризують дії теми/предмета. Четвертий рядок являє собою фразу, звичайно з чотирьох значимих слів, що виражає відношення автора до теми/предмету. П'ятий рядок – синонім, що узагальнює чи розширює зміст теми/предмета (одне слово).

Наприклад: “Сузір’я.

Далекі, привабливі.

Рухаються, світять, надихають.

Далекий і безмежний простір.

Всесвіт”

Як показує практика, на уроках, що мають дослідницький характер, учні проявляють більше зацікавленості, ніж на лекційних заняттях. Важливо розробити хід уроку таким чином, щоб кожен учень мав змогу зробити лабораторну роботу і отримати позитивну оцінку. Також треба спрямувати один з етапів роботи на розвиток творчих здібностей учнів. Останній етап лабораторної роботи спрямований на рефлексію вивченого матеріалу і має творчий характер, що дає змогу усвідомити вчителю, на якому рівні засвоєно матеріал і що позитивного учень отримав на цьому занятті.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. А. Бучацький, Пропедевтика основних знань з астрономії на уроках природознавства: фронтальна лабораторна робота // Фізика та астрономія в школі. – 2001.–№3.– с. 37 – 43.

 2. І.А. Климишин, І. П. Крячко, Астрономія 11 клас, К.: Знання України, 2004.– с. 192.

 3. И. Р. Викентьева, Ода синквейну / И. Викентьева // Библиотека в школе. – 2003. – № 16. – С. 57–58.

 4. М. П. Пришляк, Астрономія 11 клас, Х.: Ранок, 2005.–c.234

 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук, К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Наведемо один з варіантів проведення лабораторної роботи з астрономії по темі: «Вивчення карти зоряного неба». Цей вид занять також дозволяє, використовуючи вже наявні знання з суміжних предметів, самостійно ставити мету, вибирати спосіб рішення і вирішувати задачі, що є немаловажним аспектом при компетентнісному підході в процесі навчання.
 • Автор
 • Додано
  12.11.2018
 • Розділ
  Астрономія
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  85
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  ZF516994
 • Вподобань
  0
Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти