Психологічний семінар-практикум з елементами тенінгу. Стресменеджмент для педагогів.

Опис документу:
Проблема професійного здоров’я людини дедалі гучніше заявляє про себе. Одним із аспектів цієї проблеми є явище професійного стресу. Стрес став природною та невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Нездатність або невміння людини подолати стрес є основою для розладу здоров’я або погіршення якості життя в різних сферах.Професійна діяльність педагога є однією з найбільш стресогених професій сучасності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10

Психологічний семінар-практикум з елементами тенінгу

Не треба боятися стресу, його не буває тільки у мертвих.

Стресом потрібно керувати –

керований стрес несе у собі аромат та смак життя

Ганс Сельє

І.Організаційні засади.

Тема: Стресменеджмент для педагогів ( слайд 3 з гіперпорсиланням)

Актуальність: Проблема професійного здоров’я людини дедалі гучніше заявляє про себе. Одним із аспектів цієї проблеми є явище професійного стресу. Стрес став природною та невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Нездатність або невміння людини подолати стрес є основою для розладу здоров’я або погіршення якості життя в різних сферах.Професійна діяльність педагога є однією з найбільш стресогених професій сучасності. Характер негативного впливу професійної діяльності педагогів на рівень їх психофізіологічного здоров'я відображається у документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ), за даними якої коефіцієнт стресогенності педагогічної діяльності складає 7,2 бали (при максимальному коефіцієнті – 10 балів – найбільша стресогенність). Відтак, професія педагога за своїм негативним впливом на стан фізичного та психічного здоров'я людини поступається тільки професіям шахтаря, хірурга, пілота гражданської авіації, міліціонера та тюремного надзирателя. Причина цього полягає у наявності певних специфічних чинників професійно-педагогічної діяльності, які негативно впливають на розвиток особистості.

Мета: підвищення рівня компетентності вчителів з питань збереження та зміцнення їхнього психоемоційного здоров’я, попередження професійних деформацій, підтримка у формуванні психологічного захисту від стресу, удосконаленнянавичок спілкування та взаємодії? розширити знання про стрес та його вплив на здоров’я і життя людини; допомогти учасникам в усвідомленні і вербалізації своїх уявлень про стрес

Сприяти:

 • психоемоційному зростанню педагогів,

 • розкриттю свого життєтворчого потенціалу;

 • розвитку творчої уяви та діяльності;

 • активізації знань з теоретичних основ питання;

 • визначенню нових цілей педагогічної діяльності задля підвищення професійного рівня;

 • стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, впроваджувати інноваційні технології;

 • розвитку дружнього,творчого, працездатного колективу.

Основними завданнями семінару є:

 • збереження та зміцнення психоемоційного здоров’я учасників семінару;

 • поглиблення знань про зміст і сутність поняття арт-терапія

 • розглянути основні види арт-терапії

 • опанування методики арт-терапії

 • закріплення вміння працювати в групі;

 • розвиток навичок активного слухання, ефективної взаємодії;

 • зняти емоційну напругу

Цільова аудиторія: вчителі школи

Ресурсне забезпечення : проектор, комп'ютер, презентація, скотч, «долоньки», папір формату А-3, клей, ножиці, зображення мишки, календарі для подарунків

Форма спілкування : білінгвальна

Тривалість: 1,5- 2 год

Ведучий заступник директора з навчально-виховної роботи Хотєнкова О.М

Перебіг тренінгу

ІІ.1. 1.Вправа «Обери долоньку»

Об’єднання в групи за кольором обраної долоньки (синя, жовта, зелена, вирізані з фетру), які учасники треба прікріпити на одяг за допомогою портновької булавки.

Вправа-привітання ( слайд 1)

Завдання: Кожний учасник вітається з членами групи долонькою

Очікуваний результат: педагоги емоційно розслабляються, стають більш розкутими

Тайминг: 2-3 хвилини

ІІ.1. 2. Визначення теми теми семінару ( слайд 2 з гіперпосиланням)

Обговорення відеофрагмента, визначення теми й мети семінара

ІІ.1.3. Переформування груп: Учасники обєднуються в групи за кольором голівки портновскої буавки

Тайминг: 2-3 хвилини

ІІ.1.4. Очікування ( слайд 5)

Вправа «Віночок очікувань»

Мета:допомогти учасникам тренінгу усвідомити особисті очікування від заняття, виконавши самоаналіз рівня обізнаності з даного питання. Тренеру скоректувати план роботи, ураховуючи реальні потреби учасників

Завдання: Учасники приклеюють стікери у формі долоньок, формують новорічний віночок

Очікуваний результат: учасники усвідомлюють особисті очікування

Тайминг: до 5 хвилин

ІІІ.1. Теорія питання. Міні лекція ( слайд 6)

Ведучий Хотєнкова О.М:

Вправа « Слухати – розуміти - взаємодіяти » ( активне слухання)

Мета: сприяти активізації знань учасників з теоретичних основ питаннь стресу, стресогенних факторів, стресменеджменту, розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування;

Завдання: сприймати інформацію, робити нотатки, фіксувати питання для обговорення

Тайминг: 10-15 хвилини

Стресори в педагогічній діяльності.

Найбільш стресові професії ( слайд 7)

1 Корпоративний керівник

2 Військовослужбовець міротворець
3 Вчитель

4 Репортер газети, журналіст

5 Лікар

6 Шахтар

7 Пілот

8 Полійейський, пожежник
9 Працівник ресторанів
10 Таксист.

Найменш стресові професії ( слайд 8)

1 Аудиолог.

2 Перукар.

3 Ювелір.

4 Професор.

5 Швачка/кравець.

6 Дієтолог.

7 Технік медичних даних.

8 Бібліотекар.

9 Мультимедіа-дизайнер.

10 Оператор свердлильного верстата.

( слайд 9)

У перекладі з англійської стрес-менеджмент означає «управління стресом». Дати однозначне визначення цьому терміну не просто: стрес-менеджмент включає в себе управління собою і своєю поведінкою безпосередньо в момент стресу, і подолання негативних наслідків стресових ситуацій.

( слайд 10)

Стресостійкість та навички управління стресом забезпечують людині здатність до здійснення ефективної діяльності в стані стресу.

Цільова група стрес-менеджменту - це люди, які хочуть залишатися ефективними, зберігаючи при цьому своє здоров'я і працездатність, при здійсненні ними нової або складної для себе діяльності, в умовах високої невизначеності, небезпеки або цейтноту, перебуваючи в нересурсных станах (стомлення, дискомфорту, емоційного збудження або апатії тощо).

Види стресових ситуації ( слайд 11)

Макростресори - критичні життєві події, що вимагають тривалої соціальної адаптації, витрат великої кількості сил і супроводжуються стійкими афективними порушеннями.

Микрострессоры - повсякденні перевантаження і неприємності, локалізовані у часі, що тягнуть за собою погіршення самопочуття для відновлення адаптації, що вимагають невелику кількість часу.

Хронічні стресори - це перевантаження з тривалою протяжністю у часі, що характеризується повторюваним однотипним стресовим навантаженням.

( слайд 12, 13)

Відомі стресори, що викликають нервові стани у вчителів можна розділити на п'ять груп з урахуванням зменшення їх частоти.

Група 1. Стресори, що викликаються умовами вчительської праці.

- Швидке переключення між видами діяльності.

- Матеріальні труднощі.

- Монотонна робота.

- Необхідність працювати вдома (підготовка до занять, перевірка зошитів).

- Відсутність стимулів для якісної роботи.

- Неможливість реалізувати професійні знання й уміння.

- Перевантаження позаурочною діяльністю.

Група 2. Стресори, що виникають з особистих причин.

- Страх перед адміністрацією.

- Дефіцит знань з психології учнів.

- Брак часу.

- Брак знань про педагогічі технології.

- Помилка у виборі професії.

- Помилка в спілкуванні з учнями, колегами, адміністрацією, батьками учнів.

- «Згорання» на роботі.

- Почуття високої відповідальності за результати роботи.

Група 3. Стресори, що провоковані адміністрацією.

- Атестація педагогічного професіоналізму.

- Підвищений контроль за роботою вчителя.

- Конфлікти з адміністрацією.

- Образи з боку адміністрації.

- Образи з боку колег.

Група 4. Стресори - конфлікти з учнями.

- Конфлікти з батьками учнів.

- Конфлікти з учнями.

- Низька успішність учня з предмета.

- Погана дисципліна учнів на уроках.

Група 5. Стресори в спілкуванні з колегами.

- Конфлікти, мотивовані негативними проявами в оцінці діяльності і особистісних якостей колег.

- Конфлікти невмотивовані (психофізична несумісність, несвідома ворожість і т. д.).

- Самотність через замкнутості або позицію «відстороненого» в колективі.

- Зіткнення на грунті антагонізму в педтехнологі

( слайд 14)

Дисбаланс в ідентичностях як джерело емоційних порушень.

Ідентичність - психологічне уявлення людини про своє Я, що характеризується суб'єктивним відчуттям своєї індивідуальної самототожності та цілісності; ототожнення людиною самої себе (частково усвідомленого, частково неусвідомлюване) з тими чи іншими типологичними категоріями (соціальним статусом, статтю, віком, роллю, зразком, нормою, групою, культурою тощо).

Рівень балансу:ідентичності (К. Долинська) ( слайд 15)

Сьогодні ми з вами розберемо третій рівень балансу або рівноваги в нашому житті. Це глибинний рівень. З ним пов'язані ідентичності, які є в нашому житті. Наприклад, чоловік - жінка, чоловік - дружина, батько - мати, син - дочка, професіонал - працівник та інші.

Але спочатку хочу ще раз зупиниться на тому, чому баланс/рівновага це важливо?

Мені дуже подобаються з цього приводу думки двох великих людей.

( слайд 16,17)

Алекс Яновський, бізнесмен і мільйонер, говорить про життєвий балансі так. У вас на руці 5 пальців. Здоров'я, сім'я, фінанси, діяльність (професія) і духовність. Якщо ви думаєте, що розвиваючи і тренуючи тільки один палець, наприклад діяльність, ваша рука стає сильніше, то ви сильно помиляєтеся. Тільки працюючи у всіх п'яти напрямках, ви стаєте сильніше і успішніше.

( слайд 18)

Носсрат Пезешкіан, відомий в усьому світі лікар і засновник методу Позитивної психотерапії, говорив, що причиною всіх хвороб і інших життєвих проблем є порушення життєвого балансу. Він довів свою теорію численними дослідженнями. Отримав безліч європейських нагород. Короткий приклад, з точки зору Позитивної психотерапії Носсрата Пезешкиана наше життя має 4 сфери вираження - тіло, досягнення (фінанси), контакти, уяву (майбутнє, смисли).

Так от, якщо людина скажімо, багато працює і мало відпочиває. Мало присвячує уваги і часу своєму тілу. То як наслідок - хвороба. Так як ця людина порушила баланс у своєму житті, то поява хвороби змусить його вирівняти його. Бо хвороба - це ні що інше, як час приділити увагу своєму тілу.

І так, згідно з позитивної психотерапії, тільки працюючи у всіх 4 напрямках, ви залишаєтеся здоровими і щасливими.

ІІІ.2. Вправа «Моя ідентичність» ( слайд 19)

Завдання: У кожному пальчику долоньки напишіть, ким ви є. В середньому це від 5 до 10 слів.

Мета: сприяти активізації роботи учасників, зняття психологічного напруження, усвідомлення власної ідентичності

Тайминг: 5 - 8 хвилин

ІІІ.3. Теорія питання. (продовження)

( слайд 20, 21)

Копінг стратегії.

Копінг (англ. «cope» - впоратися, витримати ) - це стабілізуючий фактор, що допомагає особистості підтримувати психосоціальну адаптацію в період дії стресу.

Копінг-стратегії

 • це адаптивна форма поведінки, яка підтримує психологічну рівновагу в проблемній ситуації.

 • це способи психологічної діяльності і поведінки, виробляються свідомо і спрямовані на подолання стресової ситуації.

В умовах стресу психологічна адаптація людини відбувається, головним чином, за допомогою копінг-стратегій і механізмів психологічного захисту.

Інша класифікація копінг-стратегій:

( слайд 22)

1. змінити ситуацію (чого ти хочеш від себе у зв’язку з цією ситуацією). На світ ми впливаємо опосередковано, змінити можемо тільки себе. Що можеш зробити ти.

( слайд 23)

2. втекти (піти) від ситуації (дати ресурс для того, щоб клієнт подужав вийти з стану, з ситуації) план на майбутнє. Позитивна реінтерпритація, крос культурний. Що я хочу. Дерево цілей. Коучінг начинаєть після того, як сформульована ціль, бажання і є ресурс.

( слайд 24)

3. змінити ставлення до ситуації. (ідентичності, баланс – кристал пезешкіана, розвиток комунікації, корисні навички: планування власного життя – флай мама, тайм – менеджмент, в чому смисл цієї ситуації, для чого вона тобі дана, чому вона тебе вчить, які здібності у тобі розвиває, які можливості перед тобою відкриває, як ти її бачиш, образи, крос культурний підхід – я не один такий, вона не унікальна, як справляються інші люди, як це в інших культурах.

( слайд 25)

ІІІ.4. Руханка «Мишка»

Завдання: Всі учасники стають в коло, ведучий «кидає» на підлогу уявну мишку, треба її перестрибнути, далі летить уявний сніжок, треба від нього ухилитись.Темп постйно прискорюється.

ІV.Кава-брейк ( слайд 26 з гіперпосиланням )

Шановні колеги, філіжанка кави або чаю знижує ступінь стресу на 54%, ропоную вам відпочити випити запашні напої, поспілкуватись, та переглянути невиликий відеорилик про цікаві картини з подвійним змістом Олега Шупляка!

V. Теорія питання (продовження )

( слайд 27)

Шляхи виходу зі стресової ситуації вчителів

Група 1. Змінити середовище. ( слайд 28)

- Спілкування з домашніми тваринами.

- Спілкування з людьми, де відчуваєте себе комфортно.

- Занурення в середовище, що може нейтралізувати стресові переживання. Це музика, література, мистецтво, театр, природа, середовище незвичного перебування.

- Подорож у період відпустки.

- Зміна професії.

- Круїзи, подорожі, екскурсії.

Група 2. Антистресові засоби ( слайд 29)

- Вступ у співтовариство партнерів по захопленнях.

- Дихальна гімнастика.

- Виконання молитви.

- Заняття гімнастикою.

- Мислене перевтілення в інших.

- Прийом заспокійливих процедур: водні, психотактильные, аттрактантные.

- Пошук виходів із стресового стану допомогою уявних експериментів і сценаріїв з перевтіленням себе у ролі противників.

Група 3. Засоби витіснення негативних емоцій. ( слайд 30)

- Використання фізичних навантажень.

- Звернення до домашніх господарських справах.

- Планування фаз розслаблення під час уроків.

- Читання релігійної літератури.

- Читання коміксів та фантастичної літератури.

- Влаштування на роботу за сумісництвом.

Група 4. Коригування своєї поведінки

- Уникати ізоляції від оточуючих.

- Освоєння досвіду роботи і поведінки колег.

- Змінити ставлення до колег.

Група 5. Самокорректировка особистості

- Внутрішні діалоги з собою та партнерами по стресових ситуаціях.

- Сповідь перед собою.

- Отримання післявузівської (другого) освіти.

- Прийняття та реалізація програми самоосвіти.

- Самонавіювання, нейтралізує стресові стани.

Рекомендації щодо зменшення впливу стресу в педагогічній діяльності

Забезпечуйте високий життєвий потенціал у здоров’ї, освіті, діяльності, сім’ї, позитивному мисленні.

Навчіться розслаблятися: тілом, думкою тощо. Стрес викликає загальну напругу. Розслаблення ж, навпаки, протидіє стресу. Уміння розслаблятися – секрет боротьби із стресом.

Зробити паузу у спілкуванні; порахувати до 10; вийти з приміщення. Такі „перерви” потрібно робити якнайчастіше в ті моменти, коли відбувається втрата самоконтролю.

При виникненні почуття тривоги або напруги, зануртеся в „тут і зараз” сконцентруйтеся на своєму диханні.

Змусьте стрес працювати на Вас, а не проти Вас, опануйте головним умінням – перетворюйте негативні події у позитивні.

Оволодіти теорією та практикою позитивного мислення. Позитивне мислення – це головний людський інструмент забезпечення здоров’я і благополуччя.

Учіться планувати. Намагайтесь завершувати ситуації. Визначайте і приймайте обмеження.

Рахуйте Ваші удачі! Щодня хвалити себе по декілька разів, учіться терпіти і вибачати.

Зробіть що-небудь для поліпшення зовнішнього вигляду.

Визначте негативні чинники, що призводять до виникнення у Вас стресу. Намагайтеся уникати їх або за допомогою позитивного мислення змініть свої ставлення до них.

9 профілактичних правил: ( слайд 31 з гіперпосиланням, 32-33)

1. Півдня в тиждень проводити час так, як хочеться, зайнявшись улюбленою справою.

2. Не рідше одного разу в день говорити найдорожчій людині теплі слова.

3. Два або три рази в тиждень давати собі важкі фізичні навантаження, при цьому вправи не повинні бути виснажливими, після фізичного навантаження корисний прохолодний душ.

4. Пити більше води. Для того, щоб підтримувати тіло в хорошій формі, слід випивати тільки однієї води не менше 1-1,5 літрів в день.

5. Вести щоденник, який допоможе ефективно планувати своє життя і уникати несподіваних неприємностей.

6. У пригніченому і розгніване стані корисна інтенсивна фізична робота, яка захищає людину від стресів.

7. Голосно заспівати улюблену пісню.

8. Потанцювати під музику, причому як спокійну, так і «буйну»

9. Голосно посміятися.

( слайд 34 з гіперпосиланням)

( слайд 35, 36)

VІ.1. Практична робота «Творчість – щеплення проти стресу…..»

Вправа «Аплікація»

Мета: розвиток творчої компетентості педагогів, організація творчої міжособистісної взаємодії, спрямованої на подальше згуртування колективу

Завдання:

Групи створюють аплікації – колажі з долоньок та презентують колективну роботу

Очікуваний результат: закріплення вміння працювати в групі ;розвиток навичок ефективної взаємодії; зняти емоційну напругу

Таймінг: 10 - 15 хвилин

( слайд 37)

VІІ.Рефлексія «Який новий рік без мандарин?»

Мета: забезпечити зворотній зв'язок щодо висловлених очікувань учасників

Завдання: перенести в чобітки, якщо не справдились, залиште їх під чобітками.

Очікуваний результат: учасники усвідомлюють особисті очікування

Таймінг: 5- 7 хвилин

( слайд 38)

( слайд 39)

VІІ.1.Вправа «Подаруночок від мишки»

Мета: розвиток позитивного мислення, позитивних взаємовідносин, розвиток позитивної Я-концепції, зняття емоційного напруження.

Завдання: Шановні колеги, зима радує нас великою кількістю свят, а свята – це подарунки, тому я хочу , щоб кожний з вас отримав подарунок та побажання на новий рік. Прошу вас підійти до нашої ялинки, обрати новорічну кульку та отримати побажання. Я створювала ці вітальні листівки для вас власноруч, вкладала позитивні емоції в ці вітання.

Очікуваний результат: зняття емоційного напруження, позитивний настрій

Таймінг: 5- 7 хвилин

( слайд 40)

VІІІ. Заключне слово.

Ведучий Хотєнкова О.М:

Шановні колеги, від щирого серця вітаю вас з наступаючим Новим роком! Бажаю Вам в наступному році бути в оточенні виключно позитивних і доброзичливих людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному прожитому дню, дарувати радість та посмішки оточуючим.

Дякую вам за увагу та співпрацю, сподіваюся що наш семінар був для вас не тільки цікавим, але й корисним.

( слайд 41)

Перегляд
матеріалу
Перегляд
матеріалу
Перегляд
матеріалу
Перегляд
матеріалу
Перегляд
матеріалу
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Вправа-привітання Завдання: Кожний учасник вітається з членами групи долонькою Тайминг: 2-3 хвилини
Слайд № 1

Вправа-привітання Завдання: Кожний учасник вітається з членами групи долонькою Тайминг: 2-3 хвилини

Слайд № 2

Грудень 2019р Психолоічний семінар-практикум Підготувала: ЗДНВР Хотєнкова О.М. Тривалість 1, 5 годин Не треба боятися стресу, його не буває тільки ...
Слайд № 3

Грудень 2019р Психолоічний семінар-практикум Підготувала: ЗДНВР Хотєнкова О.М. Тривалість 1, 5 годин Не треба боятися стресу, його не буває тільки у мертвих. Стресом потрібно керувати – керований стрес несе у собі аромат та смак життя Ганс Сельє

СТРЕСМЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ Мета: підвищення рівня компетентності вчителів з питань збереження та зміцнення їхнього психоемоційного здоров’я, поп...
Слайд № 4

СТРЕСМЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ Мета: підвищення рівня компетентності вчителів з питань збереження та зміцнення їхнього психоемоційного здоров’я, попередження професійних деформацій, підтримка у формуванні психологічного захисту від стресу, удосконалення навичок спілкування та взаємодії , розвиток творчості

Вправа «Віночок очікувань» Завдання: Учасники приклеюють стікери у формі долоньок, формують віночок Тайминг: до 5 хвилин
Слайд № 5

Вправа «Віночок очікувань» Завдання: Учасники приклеюють стікери у формі долоньок, формують віночок Тайминг: до 5 хвилин

Теорія питання Вправа « Слухати – розуміти - взаємодіяти » ( активне слухання) Тайминг: 10-15 хвилини
Слайд № 6

Теорія питання Вправа « Слухати – розуміти - взаємодіяти » ( активне слухання) Тайминг: 10-15 хвилини

Найбільш стресові професії 1 Корпоративний керівник 2 Військовослужбовець міротворець 3 Вчитель 4 Репортер газети, журналіст 5 Лікар 6 Шахтар 7 Піл...
Слайд № 7

Найбільш стресові професії 1 Корпоративний керівник 2 Військовослужбовець міротворець 3 Вчитель 4 Репортер газети, журналіст 5 Лікар 6 Шахтар 7 Пілот 8 Полійейський, пожежник 9 Працівник ресторанів 10 Таксист.

Найменш стресові професії 1 Аудиолог. 2 Перукар. 3 Ювелір. 4 Професор. 5 Швачка/кравець. 6 Дієтолог. 7 Технік медичних даних. 8 Бібліотекар. 9 Муль...
Слайд № 8

Найменш стресові професії 1 Аудиолог. 2 Перукар. 3 Ювелір. 4 Професор. 5 Швачка/кравець. 6 Дієтолог. 7 Технік медичних даних. 8 Бібліотекар. 9 Мультимедіа-дизайнер. 10 Оператор свердлильного верстата

У перекладі стресменеджмент означає «управління стресом». Стрес-менеджмент включає в себе управління собою і своєю поведінкою безпосередньо в момен...
Слайд № 9

У перекладі стресменеджмент означає «управління стресом». Стрес-менеджмент включає в себе управління собою і своєю поведінкою безпосередньо в момент стресу, і подолання негативних наслідків стресових ситуацій.

Стресостійкість та навички управління стресом забезпечують людині здатність до здійснення ефективної діяльності в стані стресу.
Слайд № 10

Стресостійкість та навички управління стресом забезпечують людині здатність до здійснення ефективної діяльності в стані стресу.

Види стресових ситуації Макростресори - критичні життєві події, що вимагають тривалої соціальної адаптації, витрат великої кількості сил і супровод...
Слайд № 11

Види стресових ситуації Макростресори - критичні життєві події, що вимагають тривалої соціальної адаптації, витрат великої кількості сил і супроводжуються стійкими афективними порушеннями. Мікростресори - повсякденні перевантаження і неприємності, локалізовані в часі, тягнуть за собою погіршення самопочуття для відновлення адаптації і вимагають невеликої кількості часу. Хронічні стресори - це перевантаження з тривалою протяжністю в часі, яке характеризується повторюваним однотипним стресовим навантаженням.

Стресори в педагогічній діяльності
Слайд № 12

Стресори в педагогічній діяльності

Відомі стресори, що викликають нервові стани у вчителів Група 2. Стресори в спілкуванні з колегами. Название графика Група 1. Стресори, що викликаю...
Слайд № 13

Відомі стресори, що викликають нервові стани у вчителів Група 2. Стресори в спілкуванні з колегами. Название графика Група 1. Стресори, що викликаються умовами вчительської праці. Група 3. Стресори спровоковані адміністрацією Група 4. Стресори - конфлікти з учнями. Група 5. Стресори, що виникають з особистих причин.

ІДЕНТИЧНІСТЬ - психологічне уявлення людини про своє Я, що характеризується суб'єктивним відчуттям своєї індивідуальної самототожності та цілісност...
Слайд № 14

ІДЕНТИЧНІСТЬ - психологічне уявлення людини про своє Я, що характеризується суб'єктивним відчуттям своєї індивідуальної самототожності та цілісності; ототожнення людиною самої себе (частково свідоме, частково неусвідомлюване) з тими чи іншими типологічними категоріями (соціальним статусом, статтю, віком, роллю, зразком, нормою, групою, культурою тощо). Дисбаланс в ідентичностях як джерело емоційних порушень

Балансні моделі
Слайд № 15

Балансні моделі

Алекс Яновський, бізнесмен і мільйонер, говорить про життєвий баланс так. У вас на руці 5 пальців. Здоров'я, сім'я, фінанси, діяльність (професія) ...
Слайд № 16

Алекс Яновський, бізнесмен і мільйонер, говорить про життєвий баланс так. У вас на руці 5 пальців. Здоров'я, сім'я, фінанси, діяльність (професія) і духовність. Якщо ви думаєте, що розвиваючи і тренуючи тільки один палець, наприклад діяльність, ваша рука стає сильнішою, то ви помиляєтеся. Тільки працюючи в усіх п'яти напрямках, ви стаєте сильнішим і успішнішим.

Здоров'я Сім'я професія, дяльність Фінанси Духовність Життєвий баланс
Слайд № 17

Здоров'я Сім'я професія, дяльність Фінанси Духовність Життєвий баланс

Кришталь Пезешкіана .
Слайд № 18

Кришталь Пезешкіана .

Вправа «Моя ідентичність» Завдання: У кожному пальчику долоньки напишіть, ким ви є. В середньому це від 5 до 10 слів. Тайминг: 5 - 8 хвилин
Слайд № 19

Вправа «Моя ідентичність» Завдання: У кожному пальчику долоньки напишіть, ким ви є. В середньому це від 5 до 10 слів. Тайминг: 5 - 8 хвилин

Копінг (англ. «cope»-впоратися, витримати ) - це стабілізуючий фактор, що допомагає особистості підтримувати психосоціальну адаптацію в період дії ...
Слайд № 20

Копінг (англ. «cope»-впоратися, витримати ) - це стабілізуючий фактор, що допомагає особистості підтримувати психосоціальну адаптацію в період дії стресу. Копінг-стратегії - це - адаптивна форма поведінки, яка підтримує психологічну рівновагу в проблемній ситуації. - способи психологічної діяльності і поведінки, що виробляються свідомо і спрямовані на подолання стресової ситуації.

Класифікація копінг -стратегій Змінити ситуації Утекти від ситуації Змінити ставлення до ситуації
Слайд № 21

Класифікація копінг -стратегій Змінити ситуації Утекти від ситуації Змінити ставлення до ситуації

Змінити ситуацію На світ ми впливаємо опосередковано, тому змінити можемо тільки себе. Визначити, що людина може змінити в собі. Чого ти хочеш від ...
Слайд № 22

Змінити ситуацію На світ ми впливаємо опосередковано, тому змінити можемо тільки себе. Визначити, що людина може змінити в собі. Чого ти хочеш від себе в зв'язку з цією ситуацією ? Чого ти чекаєш від ситуації ? Як ти хочеш, щоб ситуація виглядала в майбутньому ?

Утекти від ситуації Дати ресурс, щоб людині вистачило сил зробити задумане Створити план на майбутнє Позитивна реінтерптитація Кроскультурний підхі...
Слайд № 23

Утекти від ситуації Дати ресурс, щоб людині вистачило сил зробити задумане Створити план на майбутнє Позитивна реінтерптитація Кроскультурний підхід Чого я хочу ? (дерево цілей) Хто мені може в цьому допомогти ?

Змінити ставлення до ситуації Ідентичності, баланс Корисні навички Планування власного життя Тайм-менеджмент В чому сенс цієї ситуації ? Для чого в...
Слайд № 24

Змінити ставлення до ситуації Ідентичності, баланс Корисні навички Планування власного життя Тайм-менеджмент В чому сенс цієї ситуації ? Для чого вона прийшла в твоє життя? Чому вона тебе вчить ? Які можливості перед тобою відкриває ?

Руханка «Мишка» Название графика Завдання: Всі учасники стають в коло, ведучий «кидає» на підлогу уявну мишку, треба її перестрибнути, далі летить ...
Слайд № 25

Руханка «Мишка» Название графика Завдання: Всі учасники стають в коло, ведучий «кидає» на підлогу уявну мишку, треба її перестрибнути, далі летить уявний сніжок, треба від нього ухилитись.Темп постйно прискорюється. Таймінг: 2-3 хвилини

Кава- брейк Філіжанка кави або чаю знижує ступінь стресу на 54%
Слайд № 26

Кава- брейк Філіжанка кави або чаю знижує ступінь стресу на 54%

Шляхи виходу зі стресової ситуації
Слайд № 27

Шляхи виходу зі стресової ситуації

Змінити середовище - Спілкування з домашніми тваринами. - Спілкування з близькими людьми. - Занурення в середовище, що може нейтралізувати стресові...
Слайд № 28

Змінити середовище - Спілкування з домашніми тваринами. - Спілкування з близькими людьми. - Занурення в середовище, що може нейтралізувати стресові переживання. Це музика, література, мистецтво, театр, природа. - Зміна професії. - Подорожі, екскурсії.

Антістресові засоби Дихальна гімнастика. Гімнастика. - Виконання молитви. Вступ у співтовариство за захопленнями Прийом заспокійливих процедур: вод...
Слайд № 29

Антістресові засоби Дихальна гімнастика. Гімнастика. - Виконання молитви. Вступ у співтовариство за захопленнями Прийом заспокійливих процедур: водні, психотактильні.

Засоби витіснення негативних емоцій - Використання фізичних навантажень. - Заняття домашніми справами. - Планування фаз розслаблення під час уроків...
Слайд № 30

Засоби витіснення негативних емоцій - Використання фізичних навантажень. - Заняття домашніми справами. - Планування фаз розслаблення під час уроків. - Читання релігійної та фантастичної літератури. - Влаштування на роботу за сумісництвом.

9 профілактичних правил
Слайд № 31

9 профілактичних правил

1. Півдня в тиждень проводити час так, як хочеться, зайнявшись улюбленою справою. 2. Не рідше одного разу в день говорити найдорожчій людині теплі ...
Слайд № 32

1. Півдня в тиждень проводити час так, як хочеться, зайнявшись улюбленою справою. 2. Не рідше одного разу в день говорити найдорожчій людині теплі слова. 3. Два або три рази в тиждень давати собі важкі фізичні навантаження, при цьому вправи не повинні бути виснажливими. 4. Пити більше води. Для того, щоб підтримувати тіло в хорошій формі, слід випивати тільки однієї води не менше 1-1,5 літра в день.

5. Вести щоденник, який допоможе ефективно планувати своє життя і уникати несподіваних неприємностей. 6. У пригніченому і розгніваному стані корисн...
Слайд № 33

5. Вести щоденник, який допоможе ефективно планувати своє життя і уникати несподіваних неприємностей. 6. У пригніченому і розгніваному стані корисна інтенсивна фізична робота, яка захищає людину від стресів. 7. Голосно заспівати улюблену пісню. 8. Потанцювати під музику, причому, як спокійну, так і швидку. 9. Голосно посміятися.

Поради психолога
Слайд № 34

Поради психолога

Творчість – «щеплення» проти стресу...
Слайд № 35

Творчість – «щеплення» проти стресу...

Завдання: Групи створюють аплікації з долоньок та презентують колективну роботу Таймінг: 10 - 15 хвилин Вправа «Аплікація»
Слайд № 36

Завдання: Групи створюють аплікації з долоньок та презентують колективну роботу Таймінг: 10 - 15 хвилин Вправа «Аплікація»

Рефлекія Який Новий рік без мандарин?
Слайд № 37

Рефлекія Який Новий рік без мандарин?

Слайд № 38

Подаруночок від Мишки
Слайд № 39

Подаруночок від Мишки

Шановні колеги, від щирого серця вітаю вас з наступаючим Новим роком! Бажаю Вам в наступному році бути в оточенні виключно позитивних і доброзичлив...
Слайд № 40

Шановні колеги, від щирого серця вітаю вас з наступаючим Новим роком! Бажаю Вам в наступному році бути в оточенні виключно позитивних і доброзичливих людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному прожитому дню, дарувати радість та посмішки оточуючим.

Колеги, Дякую за увагу та співпрацю!!!
Слайд № 41

Колеги, Дякую за увагу та співпрацю!!!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»