Психологічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

Опис документу:
Наш час характеризується стрімким розвитком інформаційних і комп'ютерних технологій, які істотно перебудовують практику сучасного життя. Сьогодні діти живуть у світі, відмінному від того, у якому виросли їхні батьки. Розвиток інформаційних технологій ставить перед психологією нові питання: зокрема про те, який вплив робить на розвиток, поведінку, здоров'я дитини досвід роботи з комп'ютером.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Психологічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

Богомолов В.М.,

практичний психолог Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді,

практичний психолог вищої категорії,

практичний психолог-методист

Наш час характеризується стрімким розвитком інформаційних і комп'ютерних технологій, які істотно перебудовують практику сучасного життя. Сьогодні діти живуть у світі, відмінному від того, у якому виросли їхні батьки. Розвиток інформаційних технологій ставить перед психологією нові питання: зокрема про те, який вплив робить на розвиток, поведінку, здоров'я дитини досвід роботи з комп'ютером.

Сьогодні в школі в ході активного пошуку форм і методів навчання, що стимулюють ріст інтелектуальних сил, розвиток індивідуальних ресурсів учня, ось уже кілька років широко використовуються різні види роботи з комп'ютером. Сучасні ІТ усе більш активно впроваджуються в процес навчання дітей і підлітків. Робота з комп'ютером охоплює все нові сфери діяльності: гра, навчання, спілкування й т.п. Процес цей дотепер практично не регулюється: зростаюча розмаїтість можливостей, що надають ІТ, іноді не супроводжується ретельно розробленою і продуманою психолого-педагогічною підтримкою. У результаті не тільки знижується ефективність застосування ІТ у навчанні й розвитку школярів, але й може виникати ряд негативних психологічних наслідків інформатизації. Бажаючи "спробувати" увести зміни в устояну педагогічну практику, ми постійно повинні пам'ятати про те, що наші експерименти спрямовані на реальних дітей. Тому необхідно намагатися відповідально підійти до кожного нововведення, щоб забезпечити умови для збереження й зміцнення психічного й психологічного здоров'я дітей.

Психологічний супровід експерименту по створенню інформаційного середовища, у якому поряд з методами традиційної педагогіки використовується й педагогіка, збагачена ІКТ, дозволяє говорити про те, що інформатизація освіти допомагає практично індивідуалізувати навчальний процес при збереженні його цілісності, розширити спектр навчальної діяльності, удосконалювати організаційні форми й методи навчання. Це, у свою чергу, активізує самостійність учнів, розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей. Учні з легкістю починають працювати з різними джерелами інформації, не просто засвоюють готові знання, а на основі цих знань формують власний світогляд. При цьому погляд у майбутнє (прогноз) у дітей, що мають досвід роботи з ІТ, більш оптимістичний, чим у їхніх однолітків, що не мають такого досвіду (Холодна М.А. Психологія інтелекту).

Проведена психологами діагностика показала, що використання комп'ютера на уроках і в позаурочний час впливає на інтелектуальний розвиток і саморозвиток особистості учнів: на 20 % зростає поінформованість учнів в області науково-культурних і суспільно-політичних знань, на 25% розширюється й заглиблюється усвідомлення закономірностей предметних областей і міжпредметных зв´язків, на 15-20% поліпшуються результати виконання різного роду логічних операцій (за матеріалами методик ШТУР, "Понятійний синтез"). Інтенсивно розвивається теоретичне мислення, рефлексія, здатність робити прогноз майбутнього результату. З'являється нове ставлення до помилки як до чергового завдання, яку можна вирішити самостійно наявними засобами. Кожен учень у такій системі може рухатися вперед у своєму темпі й по своїй траєкторії у відповідності зі своїми здібностями й інтересами. Успіхи й можливість виправлення допущених помилок підкріплюють упевненість у собі й роблять навчальну діяльність більш привабливою.

Використання ІТ у шкільній освіті допомагає залучити дітей до культури роботи з комп'ютером. Як показує досвід, при такому підході учні не втрачають почуття реальності, а, навпаки, залучаються до сучасного наукового, культурного й громадського життя. У міру освоєння культури ІТ істотно міняються й мотиви звертання до комп'ютера від "цікаво", "просто пограти" до "можливість самопізнання, самовираження, саморозвитку", "тренування певних умінь, якостей (пам'яті, уваги, мислення й т.д.)", "необхідно для майбутньої професії".

Учні, у яких був досвід роботи з ІТ, відрізняються більше високим і стабільним рівнем самооцінки, більше високими результатами при оцінці активності. Вони частіше своїх однолітків беруть участь в інтелектуальних іграх, олімпіадах, науково-практичних конференціях, творчих і дослідницьких роботах; раніше однолітків здійснюють усвідомлений професійний вибір.

Складно переоцінити застосування ІТ у навчанні й розвитку обдарованих дітей і підлітків. Багато дослідників відзначають, що однією з характеристик обдарованих дітей є високий рівень пізнавальної мотивації. Використання ІТ полегшує самостійний пошук дітьми й підлітками відповідей на виникаючі питання. Є, наприклад, численні свідчення того, що вже молодші школярі й навіть дошкільники використають Інтернет для пошуку їхньої інформації, що цікавить, і задоволення пізнавальних потреб. Методична допомога обдарованим дітям і підліткам, готовим застосовувати інформаційні технології, і зокрема Інтернет, може складатися в складанні каталогів привабливих інформаційних ресурсів, розробці друкованих й електронних рекомендацій про способи формулювання запитів і пошуку інформації, підготовці для дітей різного віку наборів "розвиваючих" інформаційних блоків, підібраних таким чином, щоб стимулювати пізнавальні інтереси учнів і разом з тим підказувати їм напрямок самостійного пошуку.

Іншою яскравою характеристикою обдарованих дітей є легкість і швидкість навчання в порівнянні з однолітками. Застосування ИТ може розглядатися як ще одна альтернатива, здатна підвищити ступінь безумовно корисної для обдарованих індивідуалізації. Істотно, що при цьому підвищуються самостійність, ініціативність й - у певній мері - відповідальність дитини або підлітка. Ці корисні якості розвиваються в силу того, що він/вона одержують можливість самостійно вибрати ті предмети або розділи, які хотілося б прискорено або заглиблено вивчити та спланувати свою пізнавальну активність.

При цьому можуть знайти застосування розроблені педагогами електронні підручники, або для самостійного навчання може бути застосована менш систематизований розсип інформаційних масивів, що знаходяться в Інтернеті. В останньому випадку дитина відправляється в складний шлях пізнання, позбавлений рятівної "нитки Аріадни", тому засвоєні їм знання нерідко здобувають безсистемний характер. Далеко не завжди обдарована дитина здатна самостійно привести знання в систему. Якщо це все-таки вдається, такого роду систематизація може виявитися досить далекої від прийнятих у конкретній дисципліні концепцій. Завзято дотримуючись власної системи й цінуючи її, обдарований учень нерідко губить критичність, не звертаючи ні найменшої уваги на протиріччя своєї системи фактам і думкам фахівців.

Підвищена самостійність дітей і підлітків, істотно менший обсяг допомоги з боку дорослих, у якій вони мають потребу в ході навчання також є однієї зі сторін обдарованості. Сучасні ІТ надають більші можливості в створенні й використанні "саморегуляційних стратегій" навчання, але поки не вирішують проблем самостійного одержання всебічної фундаментальної освіти. Разом з тим Інтернет уже на цьому етапі свого розвитку дозволяє реалізувати два дуже важливих аспекти індивідуалізованого навчального процесу. З одного боку, дитина вільна вибирати предмети пізнання, форми й способи здійснення пізнавальної діяльності. З іншого боку, у будь-який момент їй може бути надана необхідна допомога з боку навчальної системи. Це не ставить учня в залежність від дорослого а, отже, не позбавляє почуття самостійності й упевненості в собі.

Креативність включається в більшість сучасних теорій і моделей обдарованості. Прагнення до творчості вважається відмінною характеристикою обдарованих дітей. Вони висловлюють власні ідеї й відстоюють свою точку зору, винаходять власні правила й способи рішення проблем, відмовляючись від традиційних методів рішення навіть тоді, коли такі методи їм відомі. Завдяки Інтернету розширюються комунікаційні й інформаційні ресурси, необхідні для творчої діяльності. Обдарована дитина може ознайомити зі своїми ідеями зацікавлених людей, знайти однодумців, потрібну для роботи інформацію.

Прагнення домогтися досконалості у виконуваній діяльності (так званий перфекціонізм) також характерне для обдарованих людей. У цілому перфекціонізм носить позитивний характер, сприяючи досягненню вершин професійної майстерності людиною, що усвідомлює свою талановитість.

Сказане повною мірою відноситься до обдарованих дітей і підлітків. Дуже часто обдарована дитина або підліток ставить перед собою завдання, як би "забігаючи вперед", оскільки виявлення рішення таких завдань набагато перевищує його можливості на конкретному етапі навчання й розвитку. Неможливість досягти поставленої мети породжує найтяжкі стреси, діти довго переживають свої невдачі.

Кожному відомо, що "досконалості немає меж", а "краще - ворог гарного", однак здійснити цієї істини на практиці нелегко. ІТ не тільки не полегшують, але й істотно ускладнюють реалізацію відповідних дій: вони майже безмежно розширюють доступні кожному інформаційні, обчислювальні й навіть художні ресурси. Так, обдарований учень одержує можливість ставити перед собою мету, реалізація якої була б просто неможлива без застосування ІТ. Наприклад, залучати для своєї роботи величезну кількість джерел інформації, дистанційно консультуватися з фахівцями, залучати при необхідності додаткові обчислювальні ресурси, ефектно оформляти продукти своєї роботи з використанням графічних редакторів і т.п.

Однак, не всі зміни, що відбуваються з дітьми в результаті впровадження ІТ у шкільну освіту, можна однозначно віднести до числа позитивних. Так, наприклад, у ході психологічних спостережень у частини дітей, що мають доступ до ІТ, була виявлена тенденція до індивідуалізації, відособленості. У деяких випадках психологи зіштовхнулися із завищеною самооцінкою й демонстрацією своєї переваги над однолітками, не знайомими з комп'ютером. Деякі учні не можуть перенести свій позитивний досвід в освоєнні знань по окремих предметах шкільного циклу, отриманий у ході роботи з комп'ютером, на уроки, проведені в традиційній формі. Частина учнів, познайомившись із більше цікавою й різноманітною роботою на комп'ютері, не хочуть виконувати кропітку, часом одноманітну, але необхідну в навчальній діяльності роботу. Хоча ці явища в практиці спостережень не носять масового характеру, психологи вважають за потрібне продовжувати дослідження в цій області.

У цілому, отримані в ході психологічних спостережень за впровадженням ІКТ в освітній процес дані дозволяють говорити про те, що в ході них не виявлено ослаблення психофізичного здоров'я дітей, втрати почуття реальності й відходу у віртуальний світ. Інтелектуальний розвиток учнів, що вчаться в класах, у яких використовуються різні види роботи з комп'ютером, вище середньої вікової норми, є гарний потенціал для формування найважливіших компонентів особистості. А головне, формується психологічна готовність учнів до життя в суспільстві, що використовує інформаційні й комп'ютерні технології практично у всіх областях людської діяльності.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
2
9
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!