ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ «ВЗАЄМОДІЯ»

Опис документу:
Програму розроблено у зв’язку з об’єктивною необхідністю покращення роботи щодо взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами вихованців, та пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби родини і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції. Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Загальні положення програми

Програму розроблено у зв’язку з об’єктивною необхідністю покращення роботи щодо взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами вихованців, та пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби родини і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції.

Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти.

Мета:

 • створити єдиний освітній простір «дошкільний навчальний заклад і родина» з метою забезпечення гармонійного розвитку вихованців;

 • забезпечити умови, що спонукають батьків до об’єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку;

 • надати батькам можливість спілкуватися одне з одним, ділитися досвідом сімейного виховання.

Очікувані результати:

 • об’єднання зусиль педагогів і батьків для забезпечення гармонійного розвитку дошкільників;

 • встановлення партнерських відносин з родинами вихованців;

 • створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії;

 • забезпечення активної участі батьків у освітньому процесі.

Основні принципи:

 • активність й свідомість — участь усього колективу дошкільного навчального закладу й батьків у пошуку сучасних форм і методів співпраці;

 • відкритість і довіра — доступність інформації для кожного з батьків щодо організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі;

 • співпраця — організація спільної діяльності, спілкування «на рівних»;

 • погоджена взаємодія — можливість висловлювати одне одному свої міркування про ті чи ті проблеми виховання та врахування думки кожного під час організації конструктивної взаємодії;

 • вплив на родину через дитину — організація емоційно насиченого, комфортного, змістовного життя у групі, враженнями про яке дитина обов’язково поділиться з батьками.

Основні функції:

 • організаційно­-посередницька

 • участь батьків у роботі педагогічної ради ДНЗ, батьківських комітетів та інших об’єднань батьків, взаємодія з громадськими організаціями.

 • інформаційно­-просвітницька

 • забезпечення батьків інформацією про ДНЗ і документацію, яка регла­ментує діяльність ДНЗ;

 • організація педагогічно­-просвітницької роботи з батьками за допомогою різноманітних засобів ознайомлення з актуальною інформацією;

 • надання індивідуальної педагогічної допомоги.

 • організаційно-­педагогічна

 • залучення батьків до освітнього процесу;

 • організація спільної з дітьми й педагогами діяльності — участь у святах, розвагах, оздоровчих заходах;

 • надання батьками посильної допомоги ДНЗ.

Розділ 1. Реклама діяльності ДНЗ

Мета: пропагувати освітню, оздоровчу, соціальну діяльність.

Завдання:

 • надати інформацію батькам про особливості діяльності та освітні послуги, що тут надаються;

 • ознайомити батьків з умовами перебування дітей в ДНЗ.

Зміст роботи

Форми роботи

Надання батькам інформації про:

 • нормативно-правову діяльність ДНЗ, зокрема про додаткові освітні послуги

 • історію й традиції ДНЗ, групи

 • умови перебування дитини в ДНЗ

 • Рекламний буклет

 • Інтернет-сайт

 • Співбесіда

 • Інформаційні стенди з фотоматеріалами

Поетапне проведення комплексу заходів з пропаганди діяльності ДНЗ і його освітніх послуг:

 • екскурсії по ДНЗ

 • інформативні виступи завідувача ДНЗ, вихователя-методиста, старшої медсестри, вихователів та інших фахівців ДНЗ

 • перегляд відкритих занять та інших форм роботи з дітьми

 • координація інформаційної роботи всіх служб ДНЗ з родинами вихованців

 • Загальні збори

 • Інтернет-сайт

 • Дні відкритих дверей

 • Відкриті заняття та інші форми роботи з дітьми

 • Бесіди

Розділ 2. Діагностика

Мета:

 • визначити потреби родин вихованців та особливості виховання дітей у сім’ї;

 • з’ясувати думку батьків про якість освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Завдання:

 • з’ясувати реальні потреби родин вихованців в освітніх та оздоровчих послугах;

 • визначити рівень педагогічної та психологічної культури батьків, їх поінформованості щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дошкільників;

 • виявити очікування батьків щодо якості освітнього процесу в ДНЗ та реальні недоліки в його організації.

Зміст роботи

Форми роботи

Соціологічна діагностика:

 • вивчення документів і початкових відомостей про дитину, яка вступила до ДНЗ, про склад її родини

 • збір інформації про умови та методи виховання дитини в родині

 • Вивчення документів

 • Бесіди з батьками

 • Анкетування

 • Тестування

 • Опитування

 • Соціальний патронаж

Діагностика:

 • потреб родини в освітніх та оздоровчих послугах

 • рівня поінформованості батьків щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дошкільників

 • рівня педагогічної та психологічної культури батьків

 • Співбесіди

 • Анкетування

 • Тестування

 • Опитування

 • Соціальний патронаж

З’ясування думки батьків щодо психологічного клімату в ДНЗ та якості освітнього процесу

 • Форум інтернет-сайту

 • Бесіди

 • Анкетування

 • Опитування

 • «Батьківська пошта»

Діагностика рівня ефективності заходів щодо роботи з родиною, проведених фахівцями ДНЗ

 • «Батьківська пошта»

 • Форум інтернет-сайту

 • Зошит відгуків і пропозицій

Розділ 3. Просвіта батьків

Мета: підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків та ефективність родинного виховання

Завдання:

 • забезпечити батьків необхідними психолого-­педагогічними знаннями з питань дошкільного виховання;

 • сприяти формуванню довірчих стосунків та демократичного стилю спілкування дорослих з дітьми у родині.

Зміст роботи

Форми роботи

Ознайомлення батьків із:

 • нормативними документами щодо соціального захисту та прав дитини

 • віковими особливостями дошкільників

 • програмою розвитку і технологіями роботи з дітьми

 • засобами розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

 • особливостями виховання дітей з девіантною поведінко

 • різними стилями спілкування з дітьми та їхнім впливом на розвиток особистості дитини

 • Батьківські збори

 • Круглі столи

 • Дискусії

 • Творчі майстерні

 • Тренінги

 • Інформаційні стенди

 • Групові виставки дитячої й сімейної творчості

Надання практичної допомоги батькам з проблем виховання дошкільників

 • Консультації

 • Тренінги

 • Консультативна служба «Довіра»

Розроблення індивідуальних та групових рекомендацій щодо створення умов для повноцінного розвитку дітей дошкільного віку вдома

 • Індивідуальні та групові консультації

 • Інтернет-сайт

Розділ 4. Організація співпраці з родиною

Мета:

 • залучити батьків до активної участі в освітньому процесі;

 • підвищити авторитет батьків у дітей, авторитет педагога — серед батьків.

Завдання:

 • активізувати роботу батьківського комітету ДНЗ та групових батьківських комітетів;

 • створити умови для партнерської діяльності батьків із дітьми;

 • залучити батьків до благоустрою дитячого садка;

 • підтримувати інтерес і бажання батьків обмінюватися досвідом сімейного виховання.

Зміст роботи

Форми роботи

Залучення батьків до організаційно­-правової та освітньої діяльності ДНЗ:

 • активізація роботи батьківського комітету ДНЗ шляхом залучення батьків до спільного планування й організації його діяльності

 • складання плану взаємодії з родиною на навчальний рік

 • організація спільної діяльності педагогів з батьками над освітніми й творчими проектами

 • розроблення різних форм заохочення з метою мотивації дітей, батьків і працівників ДНЗ до особистих досягнень

 • Спільні наради, засідання педагогічної ради, планування, презентації

 • Дні здоров’я, Тиждень театру, тематичні зустрічі, відкриті заняття

 • Відзначення найактивніших учасників взаємодії дипломами, грамотами, сувенірами

Залучення батьків до педагогічного процесу:

 • організація й проведення низки спільних з родиною заходів

 • Спортивні свята, змагання

 • Музичні розваги

 • Театралізовані дійства

 • Тематичні заняття

 • Гурткова робота

Організація спільної роботи із благоустрою території дошкільного закладу та вдосконалення предметно-розвивального середовища

 • День довкілля

 • Місячник з благоустрою

 • «Майстерня добрих справ»

Створення творчих мікрогруп батьків за інтересами

 • Клуб «Школа батьківства»

Розділ 5. Фахове вдосконалення педагогів

Мета: удосконалювати фахову майстерність педагогів та підвищувати ефективність взаємодії ДНЗ з родинами вихованців

Завдання:

 • забезпечити педагогів ДНЗ науково­-методичною інформацією про сучасні форми, засоби й методи взаємодії з батьками;

 • підвищити психолого-­педагогічну компетентність педагогів через практичне впровадження в практику роботи отриманих знань;

 • активізувати педагогічний потенціал вихователів під час групової та індивідуальної роботи з родинами вихованців;

 • сприяти підвищенню культури педагогічного спілкування.

Зміст роботи

Форми роботи

Робота з педагогічним колективом:

 • опрацювання з педагогами законодавчих та нормативних документів, що регламентують юридичні, соціальні та психолого-­педагогічні аспекти розвитку, виховання та навчання дошкільників

 • ознайомлення педагогічного колективу із сучасними формами, засобами й методами взаємодії з батьками

 • надання методичної допомоги педагогам із планування, організації та проведення різних форм роботи з батьками

 • взаємовідвідування педагогами заходів взаємодії з родиною

 • Семінари

 • Семінари-практикуми

 • Лекції

 • Бесіди

 • Консультації

 • Тренінги

 • Засідання педагогічної ради

 • Анкетування

 • Тестування

Самоосвіта:

 • опрацювання методичної літератури з проблем сімейного виховання

 • вивчення та адаптування до умов своєї групи сучасних методик, технологій взаємодії з родиною й варіативних методів надання допомоги родині

 • Читання спеціальної літератури

 • Тренінги

 • Творчі проекти

Розділ 6. Професійна рефлексія

Мета: аналіз результативності взаємодії ДНЗ з родиною та виявлення потенціалу вдосконалення співпраці з батьками

Завдання:

 • вивчити й проаналізувати роботу ДНЗ з організації взаємодії та співпраці з родинами вихованців;

 • спланувати на основі отриманих даних подальший розвиток позитивних тенденцій у співпраці з родинами вихованців.

Зміст роботи

Форми роботи

Аналізування проведеної роботи з батьками та виявлення її результативності:

 • збір аналітичного матеріалу

 • підбиття підсумків проведеної роботи з батьками та відображення їх у документації методичної служби

 • Форум інтернет-сайту

 • Опитування

 • Анкетування

 • «Батьківська пошта»

 • Зошит відгуків і пропозицій

 • Вибір пріоритетних напрямів психолого­педагогічної діяльності

 • Розроблення системи психолого­-педагогічної допомоги родині й дітям

 • Вироблення стратегії спільної діяльності всіх служб ДНЗ з питань співпраці з родиною

 • Розроблення заходів щодо поліпшення роботи з батьками

 • Внесення коректив у планування роботи з батьками

 • Планування роботи з батьками на перспективу

 • Засідання за круглим столом

 • Творчі групи

 • Перспективне календарне планування

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.