Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Менської райдержадміністрації

КПНЗ «Менський районний Центр дитячої та юнацької творчості»

Менської районної ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

24.09.2015 № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

30.10.2015 № 312

Навчальна програма з позашкільної освіти

гуманітарного напряму

«Magic English»

2 роки навчання

м. Мена

2015

Укладач :

Гілаш І.М., керівник гуртка «Magic English» КПНЗ «Менський районний Центр дитячої та юнацької творчості» Менської районної ради Чернігівської області

Рецензенти:

Антипець В.П., завкафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, к. п. н., доцент

Коваль Валентина Михайлівна, старший викладач Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;

Хлопіна Жанна Федорівна, методист Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення іноземної мови розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, створює передумови для вивчення нею в майбутньому інших мов, полегшує їй життя в багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.

Навчальна програма «Мagic English» розрахована на навчання дітей 5-7 років.

Зміст навчальної програми спрямований на активний розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання та письма дитини. Відбувається удосконалення мовлення, розширюється словниковий запас за рахунок введення нової лексики і мовленнєвих зразків, активізуються пізнавальні інтереси дітей, формується соціальна активність.

Вік 5-7 років є сприятливим для вивчення англійської мови. Дитина здатна запам’ятовувати інформацію цілими блоками, звичайно, якщо дитина виявляє зацікавленість. Навчання дитини у процесі гри досягає успіху, тому що дитина запам’ятовує слово, чи фразу без зусиль. Особливістю програми є використання ігор для вивчення іноземної мови. Кожне заняття будується на комунікативній основі, наближаючи навчальний процес до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення атмосфери спілкування на заняттях важливо підтримувати активність кожної дитини.

Навчання за програмою «Magic Еnglish» розраховано на 2 роки. Перший рік діти вивчають звуки англійської мови, розуміють короткі команди, збагачують свій словниковий запас, вчаться висловлюватись фразами, розучують вірші та пісеньки. На другому році діти вивчають букви, повторюють звуки, невеликий текст (3-5 коротких речень), розуміють короткі прості вказівки, навчаються читати короткі слова та писати літери.

Принципи програми:

 • Відповідність програмного матеріалу завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку, насамперед збереження їх фізичного та психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації та гуманітаризації навчально-виховного процесу;

 • відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;

 • забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання;

 • науковість;

 • доступність;

 • наочність;

 • комунікативна спрямованість;

 • особистісна орієнтація.

Мета навчання

Мета навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей.

Виховна мета передбачає виховання позитивних особистісних якостей дитини, культури спілкування, любові до рідної та іноземної мови, повагу і толерантне ставлення до інших світових культур.

Розвиваюча мета розвиток пізнавального інтересу, фонематичного слуху, пам’яті, мислення, мовлення, уваги, уяви; сприймання фольклорного матеріалу.

Навчальна мета збагачення словникового запасу дітей за рахунок вивчення нової лексики та мовних кліше; ознайомлення з певним мінімумом знань з країнознавства.

Практична мета – навчити дітей основами англійської фонетики, мови для вирішення елементарних комунікативних завдань англійською мовою у межах тематики, визначеної програмою.

Метою навчання за програмою «Magic Еnglish» є сприяння повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагачення її інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування.

Завдання навчання

Розвиток усної мови дитини.

Тривалість занять – 2 години двічі на тиждень, 144 години на рік.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Let’s get acquainted\ Давайте познайомимося

2

6

8

I like to count\ Я люблю рахувати

2

6

8

Colours \Кольори

2

6

8

Seasons\ Пори року

2

6

8

Parts of the body\Частини тіла

2

6

8

I am ill\ Я хворий

2

6

8

My beautiful clothes\ мій красивий одяг

2

6

8

This is a circle\ Це-коло

2

4

6

My happy family\Моя щаслива сім’я

2

6

8

My mood\ мій настрій

2

6

8

Our four-legged friends\ Наші чотирилапі друзі

2

6

8

My favorite toy\Моя улюблена іграшка

2

6

8

Different foods\

Різноманітна їжа

2

6

8

The tasty fruits\ Смачні фрукти

2

6

8

Kitchen supplies/ Кухонне приладдя

2

6

8

My room/ моя кімната

2

6

8

My school supplies \

Моє шкільне приладдя

2

6

8

Is it big or small? / Це велике чи маленьке?

2

4

6

Підсумкове заняття

4

4

Разом

36

108

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Let’s get acquainted / Давайте познайомимося (8 год.)

Теоретична частина

Вступ.(hello, good bye, a boy, a girl і т.д)

Практична частина

Вправляння у вивченні структури My name is...”.Ознайомлення із фразоюwho are you?”. Закріплення нового матеріалу.

 1. I like to count / Я люблю рахувати (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (one, two, three, four, five і т.д)

Практична частина

Вправляння у вивченні граматичної структури I am 5”. Вивчення рахунку до 5 за допомогою ігор. Узагальнення матеріалу

 1. Colours / Кольори (8 год.)

Теоретична частина

Ознайомлення з новими лексичними одиницями (yellow, green, red, blue і т.д)

Практична частина

Ознайомлення з такими структурами: I like…”, “It is red”. Закріплення вивчених слів та фраз за допомогою ігор. Узагальнення вивченого матеріалу

 1. Seasons / Пори року (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (spring, summer, autumn, winter і т.д )

Практична частина

Ознайомлення із структурою “It is summer”. Вивчення вірша “Spring is green”.

Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Parts of the body / Частини тіла (8 год.)

Теоретична частина

Ознайомлення з новими лексичними одиницями (a head, a mouth, a tongue, a nose і т.д)

Практична частина

Вправляння у вивченні граматичної структури I have got”. Вивчення пісні

Head, shoulders, knees and toes”. Закріплення вивчених ЛО та граматичних структур.

 1. I am ill / Я хворий (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a headache, a stomachache, a toothache, a doctor, a pill і т.д )

Практична частина

Вправляння у вивченні граматичної структури “I am ill”. Вивчення вірша “I am a boy”. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. My beautiful clothes / Мій красивий одяг (8 год.)

Теоретична частина

Ознайомлення з новими лексичними одиницями (a dress, a shirt, jeans, shoes і т.д)

Практична частина

Вправляння у вивченні граматичної структури I have a dress on”. Вправляння у вивченні нових ЛО за допомогою ігор. Закріплення нового матеріалу

 1. This is a circle / Це-коло (6 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a circle, a square, a star, an oval і т.д)

Практична частина

Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць. Узагальнення матеріалу.

 1. My happy family / Моя щаслива сім’я (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових ЛО (a father, a mother, a sister, a brother і т.д)

Практична частина

Ознайомлення з такими граматичними структурами Yes, I have таNo , I have not”. Вивчення вірша “I have a mother”. Закріплення вивченого матеріалу

 1. My mood\ мій настрій (8 год.)

Теоретична частина

Ознайомлення з новими лексичними одиницями (sad, happy, tired, angry і т.д)

Практична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “I am sad”та запереченням “I am not sad”. Вивчення займенників she, he. Узагальнення матеріалу

 1. Our four-legged friends / Наші чотирилапі друзі (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (a cat, a dog, a tiger, a wolf і т.д)

Практична частина

Ознайомлення із структурами “this is” та “that is” на прикладі мультфільму. Вправляння у вивченні граматичної структури it can jump. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. My favorite toy /Моя улюблена іграшка (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (a toy-car, a bucket, a doll, a bicycle і т.д)

Практична частина

Вивчення граматичної структури “my favourite toy is…”. Ознайомлення із граматичною структурою “ give me this car” на прикладі пісеньки. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Different foods / Різноманітна їжа (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (a soup, a porridge,a juce , a tea і т.д )

Практична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “I am hungry” та “ I am thirsty” на прикладі мультфільму. Вправляння у вивченні такої граматичної структури як “he likes” “she likes” на прикладі невеличкого тексту. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. The tasty fruits / Смачні фрукти(8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (an apple, a banana, a cherry, a lemon і т.д)

Практична частина

Вправляння у вивченні граматичної структури I need…” на прикладі гри At the shop”. Ознайомлення з такими прикметниками як sweet, sour. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Kitchen supplies/ Кухонне приладдя(8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць(a folk, a spoon, a cup, a plate і т.д)

Практична частина

Ознайомлення з такими дієсловами як “to eat” та“to drink”. Вправляння у вивченні такої граматичної структури як “Give me a cup, please”. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. My room/ Моя кімната (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a chair, a table, a bed, a case і т.д)

Практична частина

Повторення граматичної структури I have”. Ознайомлення з прикметниками big таsmall. Закріплення матеріалу

 1. My school supplies \ Моє шкільне приладдя (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (a pen, a pencil, a book, a rubber і т.д)

Практична частина

Повторення граматичної структури “ Give me a pen, please”. Повторення граматичної структури “I have got”. Закріплення матеріалу

 1. Is it big or small?/ Це велике чи маленьке? (6 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць (short, tall, long, small і т.д )

Практична частина

Вправляння у вивченні нових лексичних одиниць. Закріплення матеріалу

 1. Підсумкове заняття (4 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Гуртківці мають знати:

 • Форми ввічливості: привітання, звертання, вітання, запрошення, згоди, відмови, прохання та ін.

 • Необхідний мінімум лексичного та граматичного матеріалу для спілкування англійською мовою.

Гуртківці мають уміти:

 • Правильно вимовляти слова лексичного мінімуму

 • Ставити елементарні запитання, відповідати на запитання опонента, вести коротку бесіду, розуміти та передавати коротку інформацію англійською мовою.

 • Сприймати та розуміти відео та аудіо матеріал, що вивчався.

 • Грати в лексичні ігри та декламувати вірші англійською мовою.

Гуртківці мають набути досвіду:

Використання словникового запасу та елементарних фраз у повсякденному житті.

Початковий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Let me introduce myself / Дозвольте відрекомендуватися

2

4

6

How many fingers?/ Скільки пальців

2

6

8

Colours/ Кольори

2

6

8

What is the weather like today?/ Яка сьогодні погода?

2

6

8

Human body/ Тіло людини

2

6

8

My best family/ Моя сім’я –

найкраща

2

6

8

My mother is kind/ Моя матуся добра

2

6

8

These are my toys/ Це іграшки

2

6

8

The tasty fruits/ Смачні фрукти

2

6

8

Different vegetables / Різноманітні овочі

2

6

8

A tiger has a tail/ У тигра є хвіст

2

6

8

Old Mc. Donald has a farm/ старий Макдональд має ферму

2

6

8

I can jump/ Я можу стрибати

2

6

8

Transport / транспорт

2

6

8

My working day/ Мій робочий день

2

6

8

My home- my castle /

Мій дім – моя фортеця

2

6

8

My room is big and light/ Моя кімната велика і світла

2

6

8

Teddy has a birthday/ У Тедді День народження

2

4

6

19

Підсумкове заняття

-

4

4

Разом

36

108

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Let me introduce myself / Дозвольте відрекомендуватися (6 год.)

Теоретична частина

Вступ.

Практична частина

Великобританія – країна англійської мови. Практика у вимові граматичних структур my name is Luke”.

 1. How many fingers?/ Скільки пальців (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(six, seven, eight, nine, ten)

Практична частина

Ознайомлення з рахунком від 1 до 10 за допомогою пісні. Математична хвилинка на англійській мові. Закріплення матеріалу

 1. Colours/ Кольори (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових ЛО. (pink, violet, black, white, orange)

Практична частина

Повторити граматичні структури “I like blue”, “this is red”на прикладі мультфільму. Вправляти дітей у засвоєнні граматичних структур “yes, it is”, “no, it is not”. Закріплення вивченого матеріалу

 1. What is the weather like today? / Яка сьогодні погода? (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (sunny, hot, cold, windy, rainy, cloudy)

Практична частина

Ознайомлення із граматичною структурою “ it is sunny”. Вправлянні у вивченні нових ЛО за допомогою ігор. Закріплення матеріалу

 1. Human body / Тіло людини (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(an eye, an ear, a leg, a hand, a toe, a finger)

Практична частина

Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць за допомогою ігор. Ознайомлення із граматичною структурою “ I have two eyes”, “ she\he has two legs”. Закріплення матеріалу.

 1. My best family/ Моя сім’я – найкраща (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin)

Практична частина

Вправляння у засвоєнні граматичних структур “I have two cousins”, “he\she has two aunts” . Ознайомлення із граматичною структурою “this is my mother” на прикладі мультфільму. Закріплення нового матеріалу.

 1. My mother is kind/ Моя матуся добра (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (kind, brave, pretty, strong, handsome)

Практична частина

Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць за допомогою гри. Ознайомити з граматичною структурою “ my mother is kind”. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. These are my toys / Це іграшки (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a balloon, a kite, a train, a shovel, a box)

Практична частина

Вправляння у закріпленні граматичної структури “ give me this car”. Ознайомлення з такими структурами граматичними this toy”, “ these toysна прикладі гри. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. The tasty fruits / Смачні фрукти (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a peach, a pineapple, a melon, plump, a pear)

Практична частина

Вправляння у вивченні нових лексичних одиниць за допомогою гри. Ознайомлення з граматичними структурами I want plumps”. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Different vegetables / Різноманітні овочі (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a carrot, a cabbage, an onion, a cucumber, a potato, a tomato)

Практична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “ I do not like”, “ he\she does not like”. Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць та граматичних структур за допомогою гри. Закріплення вивченого матеріалу

 1. A tiger has a tail / У тигра є хвіст (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових ЛО.(a bear, a fox, a lion, a tiger, an elephant, a hear)

Теоретична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “ a tiger has a long tail”. Вправляння у засвоєнні нових ЛО за допомогою гри. Закріплення матеріалу

 1. Old Mc. Donald has a farm / Старий Макдональд має ферму (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a horse, a cow, a duck, a donkey, a pig, a mouse)

Практична частина

Вивчення пісні про старого Макдональда і його ферму. Ознайомлення з граматичними структурами “ it is a wild animal”, “ it is a domestic animal”.

Закріплення вивченого матеріалу.

 1. I can jump / Я можу стрибати (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.( to run, to swim, to jump, to climb, to fly, to skip)

Практична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “he\she can jump”. Вправляння у засвоєнні нових слів та граматичних структур за допомогою гри. Закріплення матеріалу.

 1. Transport / транспорт (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(a plain, a bus, a car, a train, a motorcycle)

Практична частина

Ознайомлення з дієсловом “ to go” у теперішньому часі. Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць за допомогою гри. Закріплення матеріалу.

 1. My working day / Мій робочий день (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць.(to wake up, to wash, to eat, to clean, to go, to put on)

Практична частина

Вправляння у засвоєнні нових лексичних одиниць за допомогою гри. Закріплення вивчених лексичних одиниць на прикладі невеликого тексту. Узагальнення матеріалу.

 1. My home- my castle / Мій дім – моя фортеця (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць(a flat, a house, a bedroom, a living- room, a hall, a kitchen).

Практична частина

Ознайомлення з граматичною структурою “ we live in a flat\house”та зворотами “there is” , “there are”. Закріплення вивченого матеріалу на прикладі невеликого тексту. Узагальнення матеріалу.

 1. My room is big and light / Моя кімната велика і світла (8 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (a window, a sofa, an armchair, a TV, a shelf, a vase)

Практична частина

Вправляння у вивченні нових лексичних одиниць за допомогою аудіо запису. Ознайомлення з прийменниками місця “on”, “ under” , “ at” і т.д. за допомогою гри “Where is Teddy”. Закріплення матеріалу.

 1. Teddy has a birthday / У Тедді День народження (6 год.)

Теоретична частина

Введення нових лексичних одиниць. (a cake, a candle, a birthday, a present)

Практична частина

Вивчення пісні “ Happy birthday to you!”. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Підсумкове заняття (4 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Гуртківці мають знати:

 • Необхідний запас лексичного та граматичного матеріалу для спілкування англійською мовою.

 • Звуки та алфавіт англійської мови

Гуртківці мають уміти:

 • Правильно вимовляти слова лексичного мінімуму

 • Розуміти команди вчителя та виконувати їх

 • Ставити елементарні запитання, відповідати на запитання опонента, вести коротку бесіду, розуміти та передавати коротку інформацію англійською мовою, а також розповідати про себе та вивчені предмети, використовуючи більше 3-х речень.

 • Читати вивчені слова, прописувати їх.

 • Сприймати та розуміти відео та аудіо матеріал, що вивчався.

Гуртківці мають набути досвіду:

 • Використання словникового запасу та елементарних фраз у повсякденному житті.

По закінченні навчання за програмою «Magic English» можна виділити три рівні засвоєння мови:

 • Високий рівень - дитина самостійно розповідає про предмет; використовує більше трьох речень при описі; вільно висловлюється за вивченими темами; не допускає помилок у вимові (шиплячих, свистячих, сонорних звуків) і граматиці; знає пісеньки, вірші, римівки.

 • Середній рівень - дитина самостійно будує висловлювання по вивчених темах, розповідає про предмет, використовуючи 1-2 речення; допускає невеликі порушення у вимові (шиплячих, свистячих, сонорних звуків) і одну - дві помилки в граматиці; знає пісеньки, вірші, римівки.

 • Низький рівень - дитина будує висловлювання по вивчених темах, розповідає про предмет з допомогою дорослого; допускає порушення у вимові (шиплячих, свистячих, сонорних звуків), помилки в граматиці; знає пісеньки, вірші, римівки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шкваріна Т. М. Програма з англійської мови для дошкільного віку / Шкваріна Т.М. – Київ: Шкільний світ , 2009р.

 2. Іванова Ю.А. English with fun. Starter. Pupils book: навч. посібник [для дітей] / Ю.А. Іванова. – Х.: Торсінг плюс, 2011. – 96с.

 • 24.09.2018
 • Англійська мова
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас
 • Робоча програма
 • 751
 • 0
 • 37
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн