Проект "Імідж закладу освіти як перспектива його розвитку"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПРОЕКТ

«Імідж закладу ОСВІТИ

як перспектива його розвитку»

Вступ

Заклад позашкільної освіти - це відкрита соціально - педагогічна система, яка активно взаємодіє з батьками вихованців, соціумом. Проблема її зовнішнього подання існувала завжди, але в сучасних соціокультурних умовах вона проявляється більш чітко. Увага до іміджу актуалізувалася в останні роки у зв'язку з загостренням проблеми вибору, що встала перед людьми (вибору товарів і послуг, політичних партій та громадських організацій, лідерів і керівників), і конкуренцією на різноманітних ринках - споживчому, політичному та інших. Щоб продати товар, послугу, залучити на свій бік виборця, щоб успішно конкурувати на ринку, фірма, громадська організація, університет або банк повинні створити собі відповідний імідж. Доцільний, адекватний імідж абсолютно необхідний для будь-якого виду соціальної діяльності, що підтверджує багаторічна практика. Імідж знаходиться в ряду таких понять, як рейтинг, репутація, популярність, престиж, авторитет та ін.

Актуальність проекту

В сучасному суспільстві на даному етапі його розвитку кардинально змінилися вимоги до якості, змісту сучасної освіти, яка зараз знаходиться процесі пошуку нових альтернатив, нових моделей навчання і виховання. І конкурентоздатним може бути заклад, який не тільки має яскраво виражену індивідуальність, неповторне обличчя, а й здатен до створення власного позитивного іміджу. Проблема сучасних навчальних закладів – це пошук, розробка та застосування управлінських пізнавальних та художніх засобів створення позитивного образу навчального закладу, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та завдань, особливостей його діяльності.

Формування іміджу може і повинно бути включено в систему раціонального соціального управління, так як тут ховається широкий пласт ще невикористаних управлінських резервів. Не всі працівники усвідомили значення іміджу в справі презентації себе батькам  та громадськості і програють у конкурентній боротьбі.

Імідж з одного боку, є результатом певних психологічних процесів проявів особистісних якостей членів колективу, а з іншого - служить зовнішнім джерелом формування враження про даний ПНЗ у партнерів. Тому всі стратегії самопрезентації мають на меті встановити, уточнити або підтримати свій образ в очах інших.

Мета проекту: охоплення більшої кількості дітей позашкільною освітою, залучення інвестицій, встановлення і розширення партнерських зв'язків.

Завдання проекту:

1. Підвищити привабливість закладу – насамперед для батьків, учнів і персоналу;

2. Підвищити ефективність заходів по інформуванню населення щодо освітніх і додаткових послуг;

3. Полегшити процес введення нових освітніх послуг;

4. Підвищити рівень організаційної культури;

5. Сприяти поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в колективі вихованців.

Учасники проекту: педагогічний колектив БДЮТ, вихованці, батьки, громадськість.

Очікувані результати:

- підняття престижу закладу;

- підвищення якості освітніх послуг;

- підвищення культури закладу;

- збільшення контингенту вихованців;

- зміцнення зв’язку сім’ї та БДЮТ.

Імідж закладуце емоційно забарвлений образ учбового закладу, що свідомо сформований та володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний робити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціуму.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І етап

Початок цілеспрямованої роботи по формуванню іміджу закладу

Внутрішній імідж закладу на даному етапі корегується:

– виявлення очікувань основних «клієнтів» закладу – учнів і їх батьків (анкетування);

– аналіз культури закладу, що склалася, з її системою цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, з традиційними ритуалами, церемоніями, розробка загального стилю (етика педагогічної взаємодії);

– вироблення педагогічним колективом спільного бачення перспектив, визначення і формулювання місії закладу, її термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності (концепція діяльності навчального закладу);

Зовнішній імідж вимагає наступних дій:

освітній простір навчального закладу (Інтеграція “БДЮТ – ВУЗ”, співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями);

– розробка (або коректування) візуальних і діяльнісних елементів зовнішньої атрибутики для формування пізнаваного образу закладу на ринку освітніх послуг (герб, прапор, девіз, гімн);

оформлення коридорів закладу (дошка оголошень, стенди, фотографії кращих вихованців, інформація про роботу гуртків, стінгазети тощо);

–  літопис закладу;

виготовлення рекламних інформаційних матеріалів для актуалізації бажаного іміджу: (листівки, буклети, бюлетені), направлених на підкреслення унікальності пропонованих закладом послуг, їх якість.

ІІ етап

Активне формування іміджу закладу

Внутрішній імідж закладу включає наступне:

–  розвиток «фірмових знаків» (значки з емблемою закладу, таблички єдиного стилю, відзнаки для нагородження тощо);

виділення особливих свят закладу (Прийняття у гуртківці, Новий Рік, 8 Березня і т.д.);

– формування системи стимулів створення сприятливого іміджу, що передбачає розробку психологічних, соціальних і економічних механізмів стимулювання зацікавленості членів колективу у формуванні сприятливого ІШ («Гурток року», «Кращий вихованець гуртка», нагороди, відзнаки);

збереження і зміцнення здоров'я вихованців (активний відпочинок, сплановане дозвілля);

–  створення загального стилю приміщень та території закладу («настінний живопис», оформлення клумб).

Зовнішній імідж закладу направлений на:

– використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди досягнень закладу;

– активне використання зовнішньої атрибутики закладу у всіх видах іміджевої діяльності;

– зв'язки з громадськістю, проведення РR-заходів (зустрічі випускників, дні відкритих дверей, презентації, участь в спеціалізованих виставках, ярмарках освіти і т.п.);

– організація заходів (збори, семінари, конференції) для аудиторій, в яких зацікавлений учбовий заклад;

– оновлення власного сайту, де формуватиметься доброзичливий імідж установи в Інтернеті;

– активна соціальна реклама, через наявність і функціонування дитячих і юнацьких організацій, через зв'язки закладу з різними соціальними інститутами, вищими учбовими закладами, через створення умов для творчого розвитку;

–  забезпечення регулярних і продуктивних зв'язків з випускниками різних років.

ІІІ етап

Підтримка, коректування і оновлення сформованого іміджузакладу

Управління процесом підтримки, коректування і оновлення внутрішнього іміджу закладу на цьому етапі припускає:

– стимулювання інноваційної діяльності, для чого персонал активно задіюється в різних курсах підвищення кваліфікації, перепрофілюванні, конкурсах, проектах і ін.;

– створення нових напрямів діяльності;

– постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку із споживачами освітніх послуг.

Управління зовнішнім іміджем закладу на цьому етапі націлено на наступне:

– рекламна кампанія інноваційних проектів;

– розширення реклами (використання доступних видів зовнішньої реклами, широка пропаганда досягнень, демонстрація нагород);

– покращення матеріально-технічної бази закладу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!