Процес глобалізації в освіті.

Опис документу:
Тільки нещодавно сформувалися соціальні зв'язки, що охопили всю планету. Соціальні, політичні й економічні зв'язки перетинають кордони держав і вторгаються в долі людей, які проживають на цих територіях. Взаємозв'язок світового співтовариства вже позначили універсальним терміном "глобалізація". Глобалізація стосується й освіти. Сучасні підходи до освіти пов'язані з проблемами її глобалізації, глобальних університетів, а також глобальним ринком освітніх послуг.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Процес глобалізації в освіті

1. Сутність глобалізації в освіті

Вплив світових соціальних, економічних, політичних, культурних і освітніх процесів посилює тенденції збільшення взаємовпливу країн і народів. В умовах глобалізації освіти відбуваються суттєві зміни групового та індивідуального свідомості людей, жорстка конкуренції цивілізаційних моделей, кожна з яких вносить свої фарби в розвиток світової культури та педагогіки. Глобалізація в сфері освіти приймає певні обриси в першу чергу під впливом основних світових цивілізацій Заходу, Євразії і Сходу.

Глобалізація обіцяє людству якісно важливі зміни в сфері культури і освіти. Відкриваються нові можливості обміну педагогічними знаннями, проектами. Освіта стає мостом між виховними ідеалами Півночі і Півдня - розвинених і країн, що розвиваються. Як зауважує у зв'язку з цим філіппінський педагог Е. А. Аберін, глобалізація обіцяє "новий синтез" національних і світових цінностей освіти і виховання. Збільшуються можливості особистості опановувати новими і різноманітними духовними багатствами. Змінюються напрямки і принципи виховання та освіти. Аналізуючи таку трансформацію, американський вчений Р. Хенвей говорить про наростання в вихованні "світоглядної перспективи" у вигляді широкого і відкритого погляду па різноманітний соціум, поваги будь-яких "образів світу". Педагогічним принципом стає формула: "Культура мого народу не краще і не гірше культури будь-якого іншого народу, в ній може бути те, чого немає в інших культурах, але може бути присутнім багато, що притаманне іншим культурам, отже, моє духовне збагачення залежить від мого вміння вступати в діалог з іншими культурами ".

Глобалізація має неоднозначний вплив на освіту. Виникає чимало соціальних, культурних та педагогічних проблем. Є небезпека, що глобалізація може завдавати шкоди національним цінностям у вихованні, загострювати проблеми недотримання соціальної справедливості в сфері освіти відповідно до культурними, етнічними, мовними та іншими відмінностями. Системи освіти багатьох країн відчувають сильний натиск стандартів американської цивілізації. Подібний "амеріканістскій перекіс", за словами австрійського вченого К.-Х. Грубера, викликає відторгнення у прихильників культурного різноманіття при вихованні та освіті.

У багатьох державах в чималому ступені під впливом глобалізації виникає нова національна спільність. Наслідки глобалізації для культури і виховання можуть бути різними: зникнення національного різноманіття культури і виховання; співіснування глобальної та багатонаціональної культур і виховання без скільки-небудь помітною їх інтеграції; синтез глобальної та багатонаціональних культур і виховання. В останньому випадку глобалізація зовсім не означає культурну універсалізацію і гомогенізацію виховання. Навпаки, у вихованні відбувається злиття, взаємодія світових і національних цінностей культури.

2. Позитивний вплив глобалізації на розвиток освіти

Глобалізація являє собою складний, об’єктивний, історичний процес структурних та функціональних змін, що охоплює всі сфери життєдіяльності в напрямі загальної гомогенізації, універсалізації світу, прийняття єдиних стандартів та моделей. Сучасний етап розвитку характеризуються так: “планетарний світ став глобальним, планетарно цілісним, системно взаємозалежним, ієрархічно-облаштованим та пірамідально побудованим”.

На рубежі ХХ-ХХI ст. об’єктом глобалізації стала освіта. Неоднозначні оцінки впливу глобалізації на галузь соціально-культурної сфери свідчать про складність і суперечливість розвитку даного процесу. Виділяють як негативне, так і позитивний вплив глобалізації на сферу освіти.

Серед позитивних характеристик вчені називають наступні.

По-перше, розширення доступності для середньо-і високо-доходних класів суспільства – отримання якісних, нових освітніх послуг. Такі послуги стали надавати вузи, активно впроваджують інформаційні технології в навчальний процес, Інтернет-університети і школа в Англии (інфо: esperanto.ru) та інших країнах світу.

По-друге, переорієнтація виробників освітніх послуг на прикладні спеціальності з урахуванням попиту на ринку праці. Глобалізація сприяє зростанню конкурентоспроможності молодих фахівців, їх затребуваності на світовому ринку праці, високій швидкості окупності витрат на освіту. Отримані знання сприяють швидкому пристосуванню випускників до специфіки роботи в конкретній компанії, отже, ефективному розподілу ресурсів.

По-третє, інтенсифікація міжнародного співробітництва. Визнання еквівалентності дипломів, атестатів, сертифікатів та інших документів, міждержавна уніфікація навчальних планів, програм, систем оцінок знань, щаблів освіти сприяє підвищенню мобільності студентів, робить доступним отримання освіти в будь-якій країні світу на будь-який щаблі навчання. Глобалізація сприяє розширенню можливостей для задоволення духовних, соціальних потреб людини.

3. Негативний вплив глобалізації на розвиток освіти

Однак, з іншого боку, виділяють і негативний вплив глобалізації на освіту.

По-перше, загострюється проблема соціальної нерівності. Останні досягнення НТР стають недоступними для низько-дохідних верств суспільства, які не володіють знаннями іноземної (англійської мови) і комп’ютерною грамотністю.

По-друге, зростає втрата кадрів, які покидають країну. Глобалізація стимулює міграційний процес висококваліфікованої робочої сили в розвинені капіталістичні країни.

По-третє, знижується рівень фундаментальної освіти. Орієнтація уніфікованих освітніх систем на задоволення попиту на ринку праці призвела до переважання прикладних знань у навчальних програмах.

По-четверте, розмивання національних кордонів призводить до витіснення з ринку вітчизняних неконкурентоспроможних виробників освітніх послуг.

По-п’яте, уніфікація освітніх послуг загрожує руйнації різноманітних освітніх систем світу.

Одним із кроків прилучення країни до процесів глобалізації стало підписання Болонської декларації. Інтеграція країни в єдиний європейський освітній простір стала розглядатися як фактор підвищення зростання конкурентоспроможності. З метою поліпшення займаного положення на світовому ринку освітніх послуг, в тому числі і його європейської частини, в нашій країні назріла глобальна модернізація системи освіти. Вона полягає у впровадженні:

– нових стандартів вищої професійної освіти з урахуванням європейських тенденцій у вищій школи;

– дворівневої системи освіти, початок розвитку якого, було покладено ще в кінці 1980 років. Навчання в бакалавраті (не менше трьох років) з подальшим навчанням у магістратурі (1-2 роки).

Таким чином, в сучасних умовах виникла необхідність розробки державної програми розвитку галузі освіта в умовах глобалізації з урахуванням національних інтересів, історичних традицій і позитивних тенденцій.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
2
міс.
2
6
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!