матеріал

Конспект

Для кого: Дорослі

Прийоми розвитку пам’яті. Практичне заняття з дисципліни "Психологія загальна та вікова"

Опис документу:
Метою даного заняття є навчити студентів ефективним класичним та сучасним техніками ефективного запам'ятовування інформації, формувати навички та здібності, пов'язані з обробкою великих обсягів інформації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Практичне заняття. Прийоми розвитку пам’яті

Мета: вчити ефективним класичним та сучасним техніками ефективного запам'ятовування інформації, формувати навички та здібності, пов'язані з обробкою великих обсягів інформації.

Очікувані результати:

 • Студент знає, що таке пам’ять,

 • називає види пам’яті;

 • розуміє і пояснює основні якості пам’яті та їх значення для самореалізації;

 • володіє прийомами дослідження та розвитку пам’яті;

 • застосовує в навчальній роботі різні види пам’яті ;

 • використовує різноманітні прийоми запам’ятовування.

Тривалість заняття: 2 год.

Обладнання: ватман, аркуші паперу А4, олівці, ручки, фліпчарт.

Хід заняття

 1. Ритуал вітання

Вправа «Зустріч поглядами». Всі учасники стоять в колі, опустивши голови вниз. За командою ведучого вони одночасно піднімають голови. Їхнє завдання - зустрітися з кимось поглядом. Та пара гравців, якій це вдалося, залишає коло.

 1. Рефлексія минулого заняття.

Студентам пропонується проаналізувати події, які відбувалися з ними з часу минулого заняття, свій актуальний стан та відповісти на такі питання: яке моє найбільше досягнення було протягом тижня? у чому я змінився? чи змінилася моя думка (ставлення) щодо..? який мій найбільший успіх? чому і як я його досяг? що у мене раніше не виходило, а тепер виходить? які зміни відбулися в моїх знаннях, уміннях, поведінці? що я навчився робити?

 1. Вправа-розминка «Словникова куля»

Інструкція. Вправа виконується у колі. Перший учасник вимовляє будь-яке слово. Наступний по колу учасник вимовляє попереднє слово, а потім будь-яке інше. Наступний за ним по колу учасник вимовляє попередні два слова і додає одне своє. Далі кожному наступному учаснику необхідно вимовити всі слова, сказані до нього в порядку їх появи, і додати до них своє. Таким чином, кількість слів збільшується з кожним учасником розростаючись як «снігова куля». Якщо учасник помилився, то група допомагає йому, нагадуючи пропущене слово або переставляючи переплутані слова. Вправа закінчується, коли три учасники поспіль не змогли відтворити слова без допомоги групи. Після цього підраховується, зі скількох слів вдалося «скачати» кулю у групі.

Обговорення. Учасники описують свої способи запам'ятовування послідовності слів. Хтось намагається зазубрити слова механічно. Хтось пов'язує слова з їх авторами або «розвішує» їх по кімнаті. Частина учасників намагається пов'язати їх логікою або об'єднати в розповідь. Обговорення направлено на «розгляд» наявних способів запам'ятовування у різних людей, і кожен учасник подумки так чи інакше «приміряє» інші способи. Тому ведучому слід зупиняти будь-які спроби оцінювати їх ефективність. Кожен зможе це зробити самостійно.

Після обговорення вправи корисно її зробити ще раз, запропонувавши учасникам спробувати інші способи запам'ятовування. Після закінчення знову підраховується, зі скількох слів вдалося «скачати кулю» у групі, і проводиться обговорення.

 1. Інформаційне повідомлення психолога

Пам’ять – здатність нашого мозку зберігати різноманітні відомості та відтворювати їх

Види пам’яті в залежності від змісту матеріалу,який запамятовується :

образна (емоційна) – запам’ятовування того, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо ,

Змістова (логічна) – запам’ятовування думок, суджень, значення слів, умовних знаків (хімічних, математичних та інших). Зорова, слухова, рухова – у залежності від використання чуттєвих органів. Короткочасна (оперативна) та довготривала (за часом). Мимовільна – запам’ятовування без всяких зусиль з нашої сторони. Довільна – викликана зусиллями волі. Діє тоді, коли ми хочемо щось запам’ятати. Основні якості пам’яті: об’єм – певна кількість матеріала який здатна запам’ятати людина; точність – здатність безпомилково відтворювати матеріал; оперативність – здатність пригадати матеріал при необхідності; довготривалість – здатність пам’ятати матеріал тривалий час; забування – властивість пам’яті. Память розумна: вона знає, що зберігати в своїй коморі, а що зберігати не варто.

Прийоми розвитку пам’яті. Для цього в навчальній діяльності необхідно дотримуватися основних правил: усвідомте, навіщо необхідно запам’ятати матеріал, який вивчається; чим важливіша мета – тим якісніше і довготриваліше запам’ятовування; чим краще зрозумієте – тим краще запам’ятаєте. мета «запамятай», включає довільну пам’ять; чим більше працюєте з навчальним матеріалом, ти краще його запам’ятаєте: виділіть головне; порівняйте з матеріалом, який вивчався раніше; застосуйте одержані знання на практиці; при необхідності складіть план; переказуйте текст своїми словами; застосовуйте в навчальній роботі всі види пам’яті; закріплюйте в пам’яті навчальний матеріал як можна скоріше; не тільки читайте, але і переказуйте навчальний матеріал в голос; заучуйте великий текст на пам'ять з переривами; використовуйте прийоми мнемотехніки – штучні прийоми, які полегшують запам’ятовування. Людський організм у цілому, мозок та психіка зокрема, ще достатньо не вивчені. Проте відомо, що для відтворення сприйнятої інформації робота мозку є головною. Саме мозок дає змогу класифікувати, зберігати, знаходити й відтворювати сприйняту інформацію. Пам’ять, таким чином, є функцією мозку й може бути розвинена шляхом тренувань. Ейдетизм (від гр. «ейдос» — образ) — здатність деяких індивідів (ейдетиків) до збереження і відтворення надзвичайно живого й детального образу раніше сприйнятих предметів і явиш. Насамперед це стосується візуальних образів. Особливістю методів ейдотехніки є: 1) якнайбільше яскравості, емоційності; 2) якнайменше логічності; 3) візуалізація.

 1. Ейдотехнічні вправи для розвитку пам'яті.

Студенти об’єднуються у пари, де їм пропонується потренувати свою пам’ять виконавши такі вправи.

Вправа 1. Описати похвилинно події власного вчорашнього дня. Якщо ви-никнуть труднощі у відтворенні, необхідно зайнятися чимось іншим, а через 20-30 хв спробувати згадати ще раз.

Вправа 1а. Описати події двох-, трьох-, семи-, десятиденної (і більше) давності.

Вправа 2. Узяти в руки якийсь предмет (ключ, годинник, книжку тощо), оглядати його уважно протягом 30 с. Після цього, заплющивши очі, спробувати якомога точніше відтворити його. Якщо деякі деталі не уявляються чітко, необхідно поглянути на предмет знову, а потім, заплющивши очі, уявити їх — до повного відтворення предмету. Зайнявшись іншою діяльністю, через 10 хв спробувати описати предмет, не дивлячись на нього.

Вправа 3. Вибрати три сюжети для роздумів (наприклад, кінофільм, плани на завтра, особисті спогади). Присвятити 3 хв на роздуми про кожен із сюжетів. Під час перших трьох хвилин думати тільки про перший сюжет, потім перейти до другого, нарешті, до третього. Під час кожної фази необхідно уникати розсіювання думок і особливо згадок про інші сюжети.

 1. Вправа «Фоторобот»

Інструкція. Вибирається доброволець, який сідає на окремий стілець в іншій частині кімнати або за що-небудь ховається. Важливо, щоб інші учасники не могли його бачити, але він міг би чути те, що про нього говорять. Ведучий садить групу таким чином, щоб вони сиділи спиною до цього учасника. Завдання групи - описати, як виглядає ця людина. При цьому ведучий, як фіксуючий інформацію, просить згадати всі деталі його одягу, колір очей, колір волосся. Якщо виникають спірні версії, слід фіксувати їх всі. Ведучий може стимулювати групу, ставлячи питання: «Це все, що на ньому одягнене, або є ще щось, крім светра?», «У його волосся є колір?». При цьому ведучому слід приймати від групи тільки опис, а не інтерпретацію, зупиняючи їх при необхідності.

Після закінчення складання фоторобота учасник-доброволець повертається в групу, йому зачитується складений групою опис і перевіряється його правильність. Після цього дається слово учаснику, якого описували, щоб він поділився враженнями, розповів про думки і почуттях, які у нього виникали, поки він ховався або очікував в іншій частині кімнати. Саме для цього він і залишався в кімнаті, а не виходив за двері.

 1. Дослідження розвитку пам’яті студентів-першокурсників

7.1. Виявлення домінуючого типу пам’яті методом відтворення слів, сприйнятих різними аналізаторами.

Обладнання: чотири ряди слів, записаних на окремих картках.

1. (для запам'ятовування на слух) - дирижабль, лампа, яблуко, олівець, гроза, качка, обруч, млин, папуга, листок; 2. (для запам’ятовування при зоровому сприйнятті) - літак, чайник, метелик, ноги, хомут, колода, свічка, тачка, журнал, малина; 3. (для запам’ятовування при моторно-слуховому сприйнятті) - пароплав, собака, парта, чоботи, сковорідка, калач, гай, гриб, жарт, комір; 4. (для запам’ятовування при комбінованому сприйнятті) - вовк, діжка, ковзани, самовар, пилка, весло, загадка, каптан, прогулянка, книга.

Хід виконання завдання.

I етап. Психолог зачитує студентам вголос перший ряд слів (інтервал між словами - 5 секунд). Студенти записують слова, які запам’ятали. Перерва між І і II етапом - 10 хвилин.

II етап. Психолог показує студентам слова другого ряду, які він повинен записати по пам’яті. Перерва між II і III етапом - 10 хвилин.

III етап. Психолог читає вголос слова третього ряду, а досліджуваний пошепки повторює кожне з них і «малює» у повітрі, після чого записує їх на листку. Перерва між ІП і IV етапом -10 хвилин.

IV етап. Експериментатор показує учасникам слова четвертого ряду і читає їх уголос. Студенти повторюють кожне слово пошепки, «малюючи» в повітрі, а потім записує на листку слова, які запам’ятали.

Після проведення дослідження заповнюється таблиця:

Тип пам’яті

Кількість слів у ряду (а)

Кількість утриманих у пам’яті слів (b)

Коефіцієнт пам’яті (с = b/а)

1

Слухова

2

Зорова

3

Моторно -слухова

4

Комбінована

  1. Дослідження обсягу словесно-логічної пам’яті

Матеріал та обладнання: бланк для записів, ручка і секундомір.

Інструкція. «Перед Вами дві групи слів. Уважно прослухайте їх, намагаючись запам’ятали першу групу. Коли я буду читати Вам другу групу, пригадайте слово з першої групи, разом з яким вони могли б скласти речення. Після прослуховування груп слів запишіть речення, складені Вами, і ті слова, які Вам вдалося запам’ятати окремо».

Речення: барабан висів на стіні; бджола сіла на квітку; на фабриці сталася пожежа; у кімнаті дуже жарко; кращий відпочинок - сон; бруд - причина захворювань; схід сонця в горах; залізо і золото - метали; хлопчик приніс книгу; Київ - старовинне місто.

1 група слів: барабан, сіла на квітку, бруд, в горах, сталася пожежа, у кімнаті, сон, метали, приніс книгу, Київ.

2 група слів: схід сонця, бджола, кращий відпочинок, на фабриці, висів на стіні, старовинне місто, дуже жарко, хлопчик, залізо і золото, причина захворювання.

Правила запам'ятовування: зосередься, залиш сторонні думки, налаштуйся на запам'ятовування; намагайся зрозуміти головний зміст матеріалу, що викладається, інакше працюватиме механічна пам'ять, яка є менш продуктивною, ніж логічна; приділи особливу увагу структурі матеріалу, з'ясуй, чим зумовлена така послідовність його викладу; відділи основний матеріал від ілюстративного, який запам'ятовувати непотрібно; промов кілька разів нові слова, дати; промов уголос формулювання висновків, законів. відтвори весь матеріал за планом

 1. Вправа «Тінь»

Учасники розбиваються на пари. Один з них буде Людиною, інший - його Тінню. Людина робить будь-які рухи. Тінь - повторює. Причому особлива увага приділяється тому, щоб Тінь діяла в тому ж ритмі, що і Людина. Вона повинна здогадатися про самопочуття, думки і цілі Людини, вловити всі відтінки її настрою.

 1. Вправа «Де Я»

Ведучий пропонує групі закрити очі і по черзі (по колу) називає ім'я учасника і задає кожному з них по запитанню, яке стосується перебування тут і зараз. Учасник, якому було поставлено питання, відповідає на нього вголос. Решта учасників, кожний про себе, відзначають неточності відповіді. Пізніше в процесі обговорення вправи, в всіх буде можливість висловитися. Питання можуть бути наступними: «Скільки людей знаходиться в цій кімнаті?», «Скільки вікон в цій кімнаті?», «Скільки ламп в цій кімнаті?», «Як виглядає ручка на вхідних дверях?», «Якого кольору стіни (шпалери) в кімнаті?», «У чому одягнений сусід справа?», «Яке взуття у сусіда зліва?». Запитання можуть стосуватися учасників, їх одягу, особливостей кімнати, предметів, які знаходяться у кімнаті, та ін.

Під час обговорення ведучий ще раз по порядку зачитує задані раніше питання, даючи кожному учаснику можливість додати свою відповідь і усунути неточності.

 1. Вправа «Асоціації»

Психолог демонструє студентам 10 абстрактних малюнків у певній послідовності. (Малюнки можуть бути виготовлені власноруч. Наприклад, група точок, хвилясті лінії, фігура з невизначеним контуром тощо.) Малюнки демонструються з таким інтервалом, щоб кожен із Студентів міг розповісти, що уявляє на даному зображенні. Після цього учні індивідуально відтворюють (згадують) малюнки в заданому порядку. Інтервал демонстрації малюнків з часом можна зменшувати до 10—16 с (при цьому усний опис малюнків учасниками опускається).

 1. Шерінг

Студентам пропонується поділитися враженнями про заняття і відповісти на такі запитання: «Яке моє найбільше досягнення?», «Який мій найбільший успіх?», «Чому і як я його досяг?» « Які мої найбільші труднощі? Що я відчув під час виконання вправ?», «Що у мене раніше не виходило, а тепер виходить?», «Які зміни відбулися в моїх знаннях?», «Що я зрозумів про своє незнання?», «Що я навчився робити?», «Якими новими видами і способами діяльності я оволодів?».

 1. Ритуал прощання

Вправа «Струм». Учасники в колі беруться за руки. Психолог починає передавати струм, потискуючи правою рукою руку сусіда справа. Учасники передають струм по колу, поки він не повернеться в ліву руку психолога.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. / И. В. Вачков. — М. : Издательство «Ось-89», 2001. — 224 с. (Практическая психология).

 2. Вестбрук Д. Вступ у когнітивно-поведінкову терапію / Д. Вестбрук, Г. Кеннерлі, Дж. Кірк. – Львів : Свічадо, 2014. – 420 с.

 3. Грецов А. Психологические игры для старшеклассников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. — СПб. : Питер, 2008. — 190 с.

 4. Горбатова Е.А. Теория и практика психологического тренинга : учебное пособие / Е.А. Горбатова. – СПб. : Речь, 2008. – 320 с.

 5. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – СПб. : Издательство «Речь», 2004. — 256 с.

 6. Єгорова Є.В. Теорія і практика психологічного супроводу учнів закладів професійної освіти : науково-методичний посібник. – К. : Науковий світ, 2009. – 107 с.

 7. Ємельянов К.Ю. Соціально-психологічна адаптація студентів вищої школи і чинники її корекції. / К.Ю Ємельянов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 144/2013. – Серія : Педагогіка. — Севастополь, - 2013. – С. 160-164.

 8. Истратова O.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. — 2-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 443, [1] с. — (Справочник)

 9. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посібник / С. Б. Кузікова. - 2-ге вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2014. — 384 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

матеріал

Конспект

Для кого: Дорослі