Презентація з педагогіки "Результативне упровадження інклюзії"

Опис документу:
- Цінність людини не залежить від її можливостей та досягнень. - Кожна людина здатна відчувати та думати. - Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою - Справжнє навчання можливе в контексті реальних взаємовідносин. - Всі люди потребують підтримки та дружніх стосунків. - Для всіх хто навчається досягнення прогресу в тому, що вони можуть робити (на рівні їх можливостей)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Збиратися разом – це початок, Триматися разом – це процес, Працювати разом – це успіх Генрі Форд Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?.. Можемо...
Слайд № 1

Збиратися разом – це початок, Триматися разом – це процес, Працювати разом – це успіх Генрі Форд Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?.. Можемо! На кращий!

  Результативне упровадження інклюзії - це послідовна, виважена і злагоджена командна робота на усіх рівнях
Слайд № 2

  Результативне упровадження інклюзії - це послідовна, виважена і злагоджена командна робота на усіх рівнях

Циклограма дій шкільної команди
Слайд № 3

Циклограма дій шкільної команди

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Протягом року Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Проходження курсів, тренінгів ...
Слайд № 4

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Протягом року Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Проходження курсів, тренінгів Директор ЗНЗ Протягом року Забезпечення необхідної матеріально-технічної бази Адміністрація школи Протягом року Організація роботи з обласною, районною ПМПК,ІРЦ(Інклюзивний ресурсний центр). Заступник директоразНВР Протягом року Організація роботи з дошкільними навчальними закладами ЗДНВР, вчителі початкових класів Протягом року Організаціята проведення батьківського лекторію за участю психологів,медпрацівників, представників ПМПК ЗДНВР, вчителів,психолога

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Травень-серпень Організаціякласів з інклюзивною формою навчання (Вивчення запиту) ДиректорЗНЗ,...
Слайд № 5

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Травень-серпень Організаціякласів з інклюзивною формою навчання (Вивчення запиту) ДиректорЗНЗ,ЗДНВР Видання наказу про відкриття класу з інклюзивною формою навчання Директор ЗНЗ Вересень Зарахування учнів ООП(особові освітні потреби)до класу з інклюзивною формою навчання. Видання наказів про розподіл годинкорекційногонавчання Директор ЗНЗ Серпень-Вересень Складання та затвердження ІПР(індивідуальнапрограмирозвитку) ЗДНВР Виконавець-командафахівців,батьки учня Вересень Розробка та затвердження розкладукорекційнихзанять на І семестр ЗДНВР Виконавець-команда фахівців, батьки учня Жовтень Проміжний моніторинг досягнень учнів з ООП ЗДНВР,корекційніпедагоги

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Грудень-січень Комплексний аналіз результатівкорекційноїроботи з учнями ООП за І семестр ЗДНВР...
Слайд № 6

Термін Зміст управлінської діяльності Відповідальний Грудень-січень Комплексний аналіз результатівкорекційноїроботи з учнями ООП за І семестр ЗДНВР, команда фахівців Грудень-січень Корекція ІПР – за потребою ЗДНВР, команда фахівців, батьки учня Січень Розробка календарно-тематичного плану з предметів такорекційно-розвивальнихзанять на ІІ семестр ЗДНВР Виконавець-команда фахівців, батьки учня Січень Розробка та затвердження розкладукорекційнихзанять наІІсеместр ЗДНВР Виконавець-команда фахівців, батьки учня Травень Комплексний аналіз результатівкорекційноїроботи з учнями ООП за навчальний рік ЗДНВР, команда фахівців За потреби Підготовка документів до проходження обласноїпсихолого-медико-педагогічноїконсультації Практичний психолог,кл.керівник За згодою батьків

Запитання - відповідь Хто приймає рішення про відкриття інклюзивного класу – керівник ЗНЗ Як здійснюється зарахування дитини з ООП до інклюзивного ...
Слайд № 7

Запитання - відповідь Хто приймає рішення про відкриття інклюзивного класу – керівник ЗНЗ Як здійснюється зарахування дитини з ООП до інклюзивного класу - в установленому порядку відповідно до висновку ПМПК та на підставі заяви батьків Яка наповнюваність класів з інклюзивним навчанням – Постанова КМ України від 9 серпня 2017р №588 передбачає 30 осіб Хто несе відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання - власник та керівник ЗНЗ Які чинники сприяють успішному упровадженню інклюзивного навчання – Командний підхід Задоволення індивідуальних потреб учня Співпраці з батьками (замовлення предметів) Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі

Робоча документація в закладі освіти
Слайд № 8

Робоча документація в закладі освіти

ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Робота команди
Слайд № 9

ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Робота команди

Психолого-педагогічна команда з інклюзивного навчання (далі - ППК) створюється в закладі освіти з метою індивідуалізованого психолого-педагогічного...
Слайд № 10

Психолого-педагогічна команда з інклюзивного навчання (далі - ППК) створюється в закладі освіти з метою індивідуалізованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту в умовах інклюзії, а також для забезпечення їх інтеграції в освітнє середовище. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП являє собою комплексну систему заходів з організації навчального процесу та розвитку дитини, передбаченої індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічний супровід забезпечується учасниками ППК у складі: заступника директора з навчально-виховної роботи, (вихователя-методиста ДНЗ...
Слайд № 11

Психолого-педагогічний супровід забезпечується учасниками ППК у складі: заступника директора з навчально-виховної роботи, (вихователя-методиста ДНЗ) вчителя початкових класів, класного керівника, вчителів предметників, (педагогічних працівників ДНЗ) асистента вчителя, (асистента вихователя) практичного психолога та соціального педагога. У кожного з даних спеціалістів свої посадові обов’язки та документація

В залежності від освітніх потреб дитини до складу ППК можуть бути залучені фахівці інклюзивно-ресурсного центру: - медична сестра навчального закла...
Слайд № 12

В залежності від освітніх потреб дитини до складу ППК можуть бути залучені фахівці інклюзивно-ресурсного центру: - медична сестра навчального закладу, - сімейний лікар, - вчителі-дефектологи, - вчитель-логопед, - вчитель лікувальної фізкультури, - асистент дитини, - спеціалісти служби соціального захисту населення, - спеціалісти служб у справах дітей та інші.

ППК діє на основі річного плану діяльності, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи і погодженого з директором та батьками ...
Слайд № 13

ППК діє на основі річного плану діяльності, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи і погодженого з директором та батьками учнів. Робота ППК здійснюється в межах основного робочого часу працівників. Основною організаційною формою діяльності ППК є засідання його учасників, що проводяться на засадах консенсусу та співпраці відповідно до затвердженого плану. За потреби скликаються позачергові засідання. ППК здійснює первинну оцінку розвитку дитини протягом семи робочих днів з дня констатації необхідності такого оцінювання. Первинна оцінка дітей, зарахованих до першого класу, здійснюється на прохання батьків (законних представників), або за запитом вчителя початкових класів, практичного психолога (за згодою батьків).

Оцінка дитини проводиться окремо учасниками ППК на рідній мові дитини, за наявності письмової згоди і в присутності батьків (законних представників...
Слайд № 14

Оцінка дитини проводиться окремо учасниками ППК на рідній мові дитини, за наявності письмової згоди і в присутності батьків (законних представників). Враховуючи кадровий ресурс закладу освіти, первинну оцінку можуть здійснювати вчитель початкових класів, класний керівник, практичний психолог, вчитель-логопед, вчителі-дефектологи, інші педагогічні працівники. На засіданні ППК, його учасники надають свої висновки стосовно результатів оцінки фізичного розвитку, мовленнєвого розвитку, когнітивної сфери, емоційно-вольової сфери, педагогічної оцінки або іншого напряму в залежності від випадку. В процесі оцінки враховуються результати медичних обстежень дитини. Навчальні тести (завдання, вправи тощо) застосовуються лише в тому випадку, коли дитина має досвід навчання в закладі освіти.

Результати первинної оцінки заносяться до протоколу оцінки розвитку дитини, відповідно до зразка Протокол оцінки развитку дитини №______ (первинна ...
Слайд № 15

Результати первинної оцінки заносяться до протоколу оцінки розвитку дитини, відповідно до зразка Протокол оцінки развитку дитини №______ (первинна оцінка) Дата _______________ Загальні дані про дитини Прізвище,ім’я, по-батькові:   Вік:   Клас     Результати Оцінка фізичного розвитку дитини (рівень загального фізичного розвитку, відповідність віковим нормам, рівень розвитку загальної, дрібної моторики, способу пересування) Оцінка мовленнєвого розвитку (вербальна/невербальна мова, рівень розвитку та використання, мовленнєві порушення) Оцінкакогнітивноїсфери(обсяг, характеру ізмістзнаньдитини,рівнясформованостіїїпізнавальнихпроцесівтаких як:сприйняття,пам'ять,мислення,уяву,увагутощо)   Оцінкаемоційно-вольовоїсфери(здатністьдовольовогозусилля,наявністьсхильностейдопроявівдевіантноїповедінкитаїїпричин)     Педагогічна оцінка ( сформованість знань, вмінь, навичок відповідно до шкільної програми для дітей шкільного віку або відповідно до основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку)  Висновки/рекомендації Психолого-педагогічнакоманда (Прізвища,підписи)

За результатами висновку ППК за потреби не пізніше, ніж на наступний день звертається в ІРЦ для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінк...
Слайд № 16

За результатами висновку ППК за потреби не пізніше, ніж на наступний день звертається в ІРЦ для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини згідно додатку

Результати роботи учасників ППК щодо надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП оформлюються в електронному вигляді та вносяться до реєстр...
Слайд № 17

Результати роботи учасників ППК щодо надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП оформлюються в електронному вигляді та вносяться до реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ. Інформація, пов’язана з результатами оцінки дитини, медичний діагноз та інші особливості дитини, розголошення яких, може завдати шкоди правам та законним інтересам дитини, є конфіденційною і не підлягає публічному обговоренню поза межами засідання ППК. Якщо батьки (законні представники) не дають згоди на здійснення первинної оцінки, ППК звертається у службу у справах дітей про вжиття заходів щодо захисту прав дитини.

Обов’язки учасників ППК
Слайд № 18

Обов’язки учасників ППК

Заява батьків (представників) про зарахування дитини з особливими освітніми потребами до навчального закладу Наказ про відкриття класу з інклюзивно...
Слайд № 19

Заява батьків (представників) про зарахування дитини з особливими освітніми потребами до навчального закладу Наказ про відкриття класу з інклюзивною формою навчання Наказ про зарахування, розподіл годин та корекціцного навчання учня, призначення відповідальної особи Протокол оцінки розвитку дитини Запит про повторну оцінку дитини в ІРЦ (інклюзивний ресурсний центр) (за потреби) Наказ про залучення фахівців для роботи з дитиню з ООП (У разі необхідності) Наказ про перевід дитини до наступного класу

Вчитель початкових класів/ класнийкерівник забезпечення навчально-виховного процесу дитини з ООП; виконання ролі координатора в процесі розробки ІП...
Слайд № 20

Вчитель початкових класів/ класнийкерівник забезпечення навчально-виховного процесу дитини з ООП; виконання ролі координатора в процесі розробки ІПР та у визначенні кінцевих цілей навчання; інформування учасників ППК про результати педагогічної оцінки дитини, її сильні сторони та потреби; надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо технологій, що показали ефективність в навчально-виховному процесі дитини; контроль за наданням психолого-педагогічної допомоги дитині з ООП, згідно з ІПР; визначення спільно з педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР, на початку кожного півріччя; створення належної моральної атмосфери взаємин в класі (вчитель/вихователь-дитина, дитина-дитина і т.д.); консультування батьків (законних представників) про стан засвоєння навчальної програми дитиною з ООП

Індивідуальна програма розвитку Календарно-тематичне планування Звіти про досягнення учня Моніторинг(безперервний процес прогресу) План консультува...
Слайд № 21

Індивідуальна програма розвитку Календарно-тематичне планування Звіти про досягнення учня Моніторинг(безперервний процес прогресу) План консультування батьків щодо розробки та моніторингу ІПР Класний журнал обліку відвідування

Слайд № 22

Календарно-тематичне планування ІПР Журнал спостереження розвитку учня Журнал обліку роботи асистента План уроку Портфоліо Протокол ПМПК (направден...
Слайд № 23

Календарно-тематичне планування ІПР Журнал спостереження розвитку учня Журнал обліку роботи асистента План уроку Портфоліо Протокол ПМПК (направдення/рекомендації)

Слайд № 24

Портфоліо Індивідуальна програма розвитку Календарно-тематичне планування Звіти про досягнення учня Моніторинг(безперервний процес прогресу) План к...
Слайд № 25

Портфоліо Індивідуальна програма розвитку Календарно-тематичне планування Звіти про досягнення учня Моніторинг(безперервний процес прогресу) План консультування батьків щодо розробки та моніторингу ІПР

Акти обстеження житлово-побутових умов Проведення соціально-побутових занять (програма та план уроків) Протоколи корекційних занять, соціометрії
Слайд № 26

Акти обстеження житлово-побутових умов Проведення соціально-побутових занять (програма та план уроків) Протоколи корекційних занять, соціометрії

В навчальному закладі, де є дитина з особливими освітніми потребами, до інклюзії долучаються всі працівники
Слайд № 27

В навчальному закладі, де є дитина з особливими освітніми потребами, до інклюзії долучаються всі працівники

Робоча документація у закладі освіти Протокол ПМПК (направлення/рекомендації) Накази (про організацію навчання за інклюзивною формою, за результата...
Слайд № 28

Робоча документація у закладі освіти Протокол ПМПК (направлення/рекомендації) Накази (про організацію навчання за інклюзивною формою, за результатами вивчення, в кінці навчального року) Наказ про створення консультативно-педагогічної групи Угоди про співпрацю зі спеціалістами ЗНЗ, ПМПК щодо залучення фахівців для реалізації корекційно-розвиткової складової Класний журнал обліку відвідування Журнал обліку роботи систента (окремий ж-л) Журнал обліку годин корекційно-розвиткового блоку (окремий) Робочі зошити, в т. ч. з корекційної роботи Включення учнів у позанавчальні заходи в ІПР (в портфоліо)

- Цінність людини не залежить від її можливостей та досягнень. - Кожна людина здатна відчувати та думати. - Кожна людина має право на спілкування і...
Слайд № 29

- Цінність людини не залежить від її можливостей та досягнень. - Кожна людина здатна відчувати та думати. - Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою - Справжнє навчання можливе в контексті реальних взаємовідносин. - Всі люди потребують підтримки та дружніх стосунків. - Для всіх хто навчається досягнення прогресу в тому, що вони можуть робити (на рівні їх можливостей)

Рівність? Рівні можливості? Ten Steps to De-institutionalisation Georgette Mulheir Chief Executive Officer Lumos
Слайд № 30

Рівність? Рівні можливості? Ten Steps to De-institutionalisation Georgette Mulheir Chief Executive Officer Lumos

Дякую за увагу!
Слайд № 31

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Як підготувати успішну особистість: евристичні технології в освітньому процесі»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн