Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Презентація «Психологічні умови формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку»

Психологія

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), Дорослі

27.09.2021

82

7

0

Опис документу:

На сьогоднішній день питання морального виховання стало досить актуальним. Адже οснοвними прοблемами гармοнійнοгο духοвнοгο рοзвитку οсοбистοсті стало домінування матеріальних цінностей над духοвними, спοтвοрення уявлень прο дοбрο, милосердя, справедливість. Тοму фοрмування духοвнοсті в дοшкільнοму віці є важливим аспектοм вихοвання мοральнοї οсοбистοсті. В οстанні рοки прοблема духοвнο-мοральнοгο вихοвання дітей дοшкільнοгο віку набула οсοбливοї значущοсті. Це викликанο οнοвленням змісту дошкільної οсвіти.

Забезпечення мοрального вихοвання – οдна з найактуальніших і найскладніших прοблем, яка пοвинна вирішуватися усіма, хтο має віднοшення дο дітей. У сучасному суспільстві існує невідповідність між побудовою освітнього процесу в рамках реалізації вимог освітньої програми закладу дошкільної освіти з морального виховання і недостатньою методичною розробленістю проблеми формування моральних основ особистості дитини дошкільного віку.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Кафедра психології та соціальної роботи «Психологічні умови формування мо...
Слайд № 1

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Кафедра психології та соціальної роботи «Психологічні умови формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку» Береженна Ліна Юріївна Науковий керівник: кандидат пед. наук, доц. Мельник Юлія Вікторівна

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність дослідження на науково-теоретичному рівні виходить з наукового осмислення і методологічного обґрунтування про...
Слайд № 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність дослідження на науково-теоретичному рівні виходить з наукового осмислення і методологічного обґрунтування проблеми дослідження, суті та механізму формування доброти як основи моральності людини та інтегративної якості. В розробку даного напряму вагомий внесок внесли роботи дослідників середини ХХ століття ̶ В. Нечаєвої, Т. Маркової, Р. Жуковської, А. Виноградової, С. Козлової, І. Княжевої. Практично всі дослідники приділяли увагу методології, феноменології, і значно менше – експериментальному вивченню цього явища. Page  *

НАУКОВИЙ АПАРАТ Page  *
Слайд № 3

НАУКОВИЙ АПАРАТ Page  *

Завдання дослідження 1. Теоретично дослідити проблему моральних цінностей в психолого-педагогічній науці. 2. Пояснити вплив сімʼї на моральне вихов...
Слайд № 4

Завдання дослідження 1. Теоретично дослідити проблему моральних цінностей в психолого-педагогічній науці. 2. Пояснити вплив сімʼї на моральне виховання дітей старшого дошкільного віку. 3. Продіагностувати рівень сформованості моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку. 4. Надати рекомендації стосовно психологічних умов формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку. Page  *

Експериментальна база дослідження Дослідженням було охоплено 30 дітей старшого дошкільного віку закладу дошкільної освіти № 27 Вінницької міської р...
Слайд № 5

Експериментальна база дослідження Дослідженням було охоплено 30 дітей старшого дошкільного віку закладу дошкільної освіти № 27 Вінницької міської ради «Дзвіночок». Page  *

Результати емпіричного дослідження Page  *
Слайд № 6

Результати емпіричного дослідження Page  *

Результати емпіричного дослідження Page  *
Слайд № 7

Результати емпіричного дослідження Page  *

ВИСНОВКИ В ході дослідження була вивчена і проаналізована психолого-педагогічна література як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Моральність – ...
Слайд № 8

ВИСНОВКИ В ході дослідження була вивчена і проаналізована психолого-педагогічна література як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Моральність – це ті внутрішні, духовні якості, якими керується людина, включаючи етичні норми і правила поведінки, що визначаються заданими властивостями. В результаті нашого дослідження ми прийшли до наступних висновків. Аналіз категорії «моральне виховання» показує, що цей процес орієнтований на формування певного набору моральних цінностей, які повинні виявлятися в моральних якостях і моральних вчинках (діях). Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив розглянути поняття «моральне виховання», яке розглядається в роботі як цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і конкретного суспільства. Page  *

Перспективи подальших досліджень Перспективою подальших досліджень є обгрунтування психологічних аспектів формування моральних цінностей дітей стар...
Слайд № 9

Перспективи подальших досліджень Перспективою подальших досліджень є обгрунтування психологічних аспектів формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку в закладі дошкільної освіти. Page  *

Page  *
Слайд № 10

Page  *

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.