Презентація "Психологія як наука"

Психологія

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

20.03.2020

1001

2

0

Опис документу:
Психологія як наука про психіку і психічні явища. В цій презинтації розкривається поняття про психологію, психічні явища ,які методи використовує психологія, структурні складові соціальної психології.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
«Психологія як наука про психіку і психічні явища»
Слайд № 1

«Психологія як наука про психіку і психічні явища»

План: Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує? Психічні явища. Важливим аспектом психічного життя є спонуки до...
Слайд № 2

План: Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує? Психічні явища. Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності. Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості. Форма відображення дійсності високоорганізованою матерією – нервовою системою, мозком – психіка характеризується низкою особливостей. Як науки, з використанням психологічних знань у найрізноманітніших сферах людської діяльності певні галузі цих знань поступово виокремились і стали самостійними.

Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує? Термін психологія походить від двох давньогрецьких слів: «psyche» - д...
Слайд № 3

Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує? Термін психологія походить від двох давньогрецьких слів: «psyche» - душа і «logos» - слово, розуміння, знання, вчення, що означає «наука про душу». Отже, психологію можна визначити як науку про душу людини. А саме так довгий час і сприймали психологію. Але виникає питання: чи існує душа насправді? Для одних – це реальність, для інших – умовне поняття. Зараз багато вчених схиляються до думки, що душа, як об’єкт вивчення, - це реальність. Матеріалістичне розуміння душі відсутнє, бо матеріалізм – це вчення про те, що оточує людину на Землі і що можна дослідити. Однозначної точки зору щодо поняття «душа» не існує. Тому всі так звані «рухи душі» (емоції, почуття, процеси мислення, бажання і т.д.) можна зафіксувати лише через зовнішні прояви. Пізніше замість поняття «душа», як центрального концепту психології. Почали використовувати науковий термін «психіка». Психіка, як душа, існує в об’єктивній реальності, яка, утім, відмінна від тієї, котру ми сприймаємо як зовнішню реальність.

Психічні явища – це своєрідні суб’єктивні переживання, суб’єктивні образи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ л...
Слайд № 4

Психічні явища – це своєрідні суб’єктивні переживання, суб’єктивні образи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізнавальну діяльність: відчуття пам’ять сприйняття мислення уява

Слайд № 5

Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності: -потреба(стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в...
Слайд № 6

Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності: -потреба(стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності) -інтерес(прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому.) -переконання(вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Людина вірить в них, вважаючи їх абсолютною істиною.) -ідеали(вища цінність, досконалий стан того або іншого явища; зразок особистих якостей, здібностей; вища норма етичної особи; вищий ступінь етичного уявлення про благо і належність; досконалість у відносинах між людьми; найбільш довершений устрій суспільства, вища абсолютна істина, доверш)ений взірець Бог.

Слайд № 7

Здібності-індивідуально-психологічні стійкі властивості особистості, які є вирішально-визначальною умовою успішності становлення і функціонування ї...
Слайд № 8

Здібності-індивідуально-психологічні стійкі властивості особистості, які є вирішально-визначальною умовою успішності становлення і функціонування її як суб'єкта певного виду діяльності.Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, що є у людини, але вони забезпечують їх швидке надбання, фіксацію й ефективне практичне використання. Темперамент-вроджена стійка властивість людської психіки, одна з найважливіших структурних одиниць психодинамічної організації психічної діяльності, що визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею відбуваються. Характер- динамічна, упорядкована сукупність стійких, індивідуально психологічних особливостей, котрі формуються в процесі життєдіяльності людини і виявляються в її діяльності та суспільній поведінці: у ставленні до колективу, до інших людей, до праці, навколишньої дійсності та самої себе. Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості:

Форма відображення дійсності високоорганізованою матерією – нервовою системою, мозком – психіка характеризується низкою особливостей: психічне відо...
Слайд № 9

Форма відображення дійсності високоорганізованою матерією – нервовою системою, мозком – психіка характеризується низкою особливостей: психічне відображення має активний характер, пов’язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам середовища; психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці; кожний психічний акт є результатом дії об’єктивного через суб’єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відбиток своєрідності на її психічне життя. Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.

Характерними особливостями і структурними компонентами свідомості є знання про навколишню дійсність, природу, суспільство. Рівень свідомості безпос...
Слайд № 10

Характерними особливостями і структурними компонентами свідомості є знання про навколишню дійсність, природу, суспільство. Рівень свідомості безпосередньо залежить від рівня засвоєння знань і досвіду особистості. У процесі суспільно-історичного розвитку в людини розвинулася потреба в знаннях, яка є найважливішою її спонукою, мотивом пізнавальної діяльності. Виокремлення людиною себе у предметному світі як суб’єкта пізнання, розрізнення суб’єкта «Я» та об’єкта «не Я», протиставлення себе як особистості іншому об’єктивному світові. Характерним щодо цього є самопізнання, що стало підґрунтям для самосвідомості, тобто усвідомлення власних фізичних і морально-психологічних якостей.

Із розвитком психології як науки, з використанням психологічних знань у найрізноманітніших сферах людської діяльності певні галузі цих знань поступ...
Слайд № 11

Із розвитком психології як науки, з використанням психологічних знань у найрізноманітніших сферах людської діяльності певні галузі цих знань поступово виокремились і стали самостійними. Розрізняють психологію: -Загальну; -Вікову; -Педагогічну; -Соціальну; -Генетичну; -Інженерну; -Військову; -Медичну; -Юридичну; -Спортивну; -Зоопсихологію; -Психологію праці; -Мистецтва; -Патопсихологію.

Дякую за увагу!
Слайд № 12

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.