Презентація "Проектна діяльність учнів"

Опис документу:
Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ Доповідь на засіданні МО ЗОШ №7 м.Фастів Архипова Л.Д 2011 – 2012 н.р.
Слайд № 1

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ Доповідь на засіданні МО ЗОШ №7 м.Фастів Архипова Л.Д 2011 – 2012 н.р.

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, ...
Слайд № 2

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати иймати рішення відбувається саме через метод проекту.

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше учитель будет сам учиться, обдумывать ка...
Слайд № 3

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше учитель будет сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять с силами ученика, тем легче будет учиться ученик». Л.Н.Толстой.

Навчальний проект — це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції...
Слайд № 4

Навчальний проект — це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за певний проміжок часу (за А. Хуторським); це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, яка має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення спільного результату з розв'язання певної проблеми, яка має значущість для учасників проекту (за М. Бухаркіною).

Компетентності, які дозволяє сформувати застосування методу проектів Аналізувати проблему, ставити завдання Визначати мету і планувати свою діяльні...
Слайд № 5

Компетентності, які дозволяє сформувати застосування методу проектів Аналізувати проблему, ставити завдання Визначати мету і планувати свою діяльність Проводити самоаналіз і рефлексію (самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми в рамках проекту) Презентувати свою роботу та її результати Працювати з інформацією Застосовувати знання, уміння та навички в різних, у тому числі і нестандартних ситуаціях Проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення)

* Основні вимоги, які пред'являються до навчальних проектів наявність значущої проблеми / завдання (дослідної, інформаційної, практичної), що вимаг...
Слайд № 6

* Основні вимоги, які пред'являються до навчальних проектів наявність значущої проблеми / завдання (дослідної, інформаційної, практичної), що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку її вирішення практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів) використання дослідницьких методів

Види навчальних проектів в освітній практиці (за існуючою класифікацією – за Є. Полат): за домінуючою діяльністю: дослідницькі, пошукові, творчі, р...
Слайд № 7

Види навчальних проектів в освітній практиці (за існуючою класифікацією – за Є. Полат): за домінуючою діяльністю: дослідницькі, пошукові, творчі, рольові, прикладні, ознайомлювально-орієнтовані, інформаційні тощо; за предметно-змістовою галуззю: — монопредметні, — міжпредметні, — позапредметні (надпредметні);

Види навчальних проектів
Слайд № 8

Види навчальних проектів

ДОСЛІДНИЦЬКО-ПОШУКОВІ ПРОЕКТИ Діяльність учнів спрямовується на вирішення проблеми, результат якої заздалегідь невідомий. Проекти за своєю структур...
Слайд № 9

ДОСЛІДНИЦЬКО-ПОШУКОВІ ПРОЕКТИ Діяльність учнів спрямовується на вирішення проблеми, результат якої заздалегідь невідомий. Проекти за своєю структурою максимально наближені до наукових досліджень: постановка проблеми; формулювання гіпотези; планування та розробка дослідницьких дій; збір інформації, її аналіз та узагальнення; підготовка та оформлення результату проекту; публічна презентація результату; рефлексія, висновки.

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ Домінуючим аспектом проекту є відповідне оформлення та презентація результату. Такі проекти не мають чіткої структури спільної діяль...
Слайд № 10

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ Домінуючим аспектом проекту є відповідне оформлення та презентація результату. Такі проекти не мають чіткої структури спільної діяльності учасників; вона намічається залежно від жанру кінцевого результату та його представлення. Однак оформлення результату проекту потребує чіткої структури обраної форми у вигляді сценарію, статті, репортажу та ін..

РОЛЬОВІ ( ІГРОВІ ) ПРОЕКТИ Учасники беруть на себе певні ролі, які обумовлені характером та змістом проекту. У проекті імітуються соціальні або діл...
Слайд № 11

РОЛЬОВІ ( ІГРОВІ ) ПРОЕКТИ Учасники беруть на себе певні ролі, які обумовлені характером та змістом проекту. У проекті імітуються соціальні або ділові відносини засобами гри. Результати роботи намічаються на початку, проте повністю виявляються лише у самому кінці. Структура проекту залишається несталою до завершення роботи.

ПРИКЛАДНІ ПРОЕКТИ Проект має визначену структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує певну функцію. Проект має чітко визначений результат, як...
Слайд № 12

ПРИКЛАДНІ ПРОЕКТИ Проект має визначену структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує певну функцію. Проект має чітко визначений результат, який обов’язково зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників, він спрямований на впровадження в практику.

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ Проект спрямований на збір інформації про який-небудь об’єкт, явище. Передбачається ознайомлення широкого зага...
Слайд № 13

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ Проект спрямований на збір інформації про який-небудь об’єкт, явище. Передбачається ознайомлення широкого загалу з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів. Проект має визначену структуру: формулювання мети, робота з різноманітними джерелами інформації, обробка матеріалів, оформлення результату, його презентація. Проте у ході роботи припускається корекція структури проекту.

«Кінцевий продукт» проектної діяльності учнів Модель Музичний твір Мультимедійний продукт Пакет рекомендацій Лист до ... Прогноз Публікація Керівни...
Слайд № 14

«Кінцевий продукт» проектної діяльності учнів Модель Музичний твір Мультимедійний продукт Пакет рекомендацій Лист до ... Прогноз Публікація Керівництво Рекламний проспект Серія ілюстрацій Казка Довідник Словник Порівняльно-порівняльний аналіз Стаття Сценарій Віртуальна екскурсія Збірник творів Щоденник подорожей Глави з неіснуючого підручника Web-сайт Аналіз даних соціологічного опитування Атлас Бізнес-план Кінофільм Відеокліп Електронна газета Електронний журнал Законопроект Мапа Колекція Дизайн - макет

Етапи роботи над проектом Пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, постановка мети, обговорення методів д...
Слайд № 15

Етапи роботи над проектом Пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження. Аналітичний - аналіз вхідної інформації. Пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Покрокове планування роботи Практичний - виконання запланованих кроків. Презентаційний - оформлення остаточних результатів, підготовка і проведення презентації, «захист» проекту. Контрольний - аналіз результатів, корекція, оцінка, якості проекту, рефлексія.

Етап роботи над проектом -пошуковий Діяльність учителя Пропонує тематичне поле. Мотивує учнів до обговорення. Спостерігає за процесом обговорення і...
Слайд № 16

Етап роботи над проектом -пошуковий Діяльність учителя Пропонує тематичне поле. Мотивує учнів до обговорення. Спостерігає за процесом обговорення і допомагає сформулювати проблему. Консультує учнів під час постановки мети, при необхідності коригує її формулювання. Діяльність учня Обговорює тему. Визначає свої потреби. Приймає у складі групи (або самостійно) рішення з приводу теми проекту та аргументує свій вибір. Шукає суперечності, формулює (можливо, за допомогою вчителя) проблему. Формулює (індивідуально або в результаті обговорення в групі) мету проекту.

Етап роботи над проектом - аналітичний Діяльність учителя Спрямовує процес пошуку інформації учнями (при необхідності допомагає визначити коло джер...
Слайд № 17

Етап роботи над проектом - аналітичний Діяльність учителя Спрямовує процес пошуку інформації учнями (при необхідності допомагає визначити коло джерел інформації, рекомендує експертів). Пропонує учням різні варіанти і способи зберігання та систематизації зібраної інформації. Організовує процес аналізу альтернативних рішень. Організовує процес контролю (самоконтролю) розробленого плану діяльності і ресурсів. Діяльність учня Проводить пошук, збір, систематизацію та аналіз інформації. Здійснює вибір. Здійснює процес планування. Оцінює ресурси. Визначає своє місце (роль) у проекті. Представляє продукт своєї (групової) діяльності на даному етапі. Проводить оцінку (самооцінку) результатів даного етапу роботи.

Етап роботи над проектом - практичний Діяльність учителя Спостерігає. Контролює дотримання правил техніки безпеки. Стежить за дотриманням часових р...
Слайд № 18

Етап роботи над проектом - практичний Діяльність учителя Спостерігає. Контролює дотримання правил техніки безпеки. Стежить за дотриманням часових рамок етапів діяльності. Відповідає на запитання учнів. Діяльність учня Виконує заплановані дії самостійно, у групі або комбінованому режимі. Здійснює поточний самоконтроль і обговорює його результати. При необхідності консультується з учителем (експертом).

Етап роботи над проектом - презентаційний Діяльність учителя Організовує презентацію. Продумує і реалізує взаємодію з батьками. При необхідності ко...
Слайд № 19

Етап роботи над проектом - презентаційний Діяльність учителя Організовує презентацію. Продумує і реалізує взаємодію з батьками. При необхідності консультує учнів з питань підготовки презентації. Виступає як експерт. Діяльність учня Вибирає (пропонує) форму презентації. Готує і проводить презентацію. При необхідності консультується з учителем (експертом). Виступає в якості експерта, тобто задає питання і висловлює критичні зауваження (під час презентації інших груп чи учнів).

Етап роботи над проектом - контрольний Діяльність учителя Оцінка зусиль учнів, їх креативності, якості використання джерел, невикористаних можливос...
Слайд № 20

Етап роботи над проектом - контрольний Діяльність учителя Оцінка зусиль учнів, їх креативності, якості використання джерел, невикористаних можливостей, творчогопотенціалу учасників Діяльність учня Колективне обговорення. Самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями

Критерії оцінки проектних робіт: самостійність роботи над проектом; актуальність і значущість теми; повнота розкриття теми; оригінальність вирішенн...
Слайд № 21

Критерії оцінки проектних робіт: самостійність роботи над проектом; актуальність і значущість теми; повнота розкриття теми; оригінальність вирішення проблеми; презентація змісту проекту; використання засобів наочності, технічних засобів; відповіді на запитання в ході презентації або захисту проекту

Слайд № 22

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00