Презентація на тему " Розвиток мовлення дошкільників через театралізовану діяльність "

Опис документу:
Мета: - вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; - розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); - засоби розвитку невербального мовлення; - специфіка гри-драматизації

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 1

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Презентація на тему: “ Мовленневий розвиток дитини через театралізовану діяльність"

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 2

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Мета: - вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; - розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); - засоби розвитку невербального мовлення; - специфіка гри-драматизації

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 3

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Людське спілкування – це не тільки мовлення і слухання, але і складний процес мімічних дій і рухів тіла. Ні слово, ні членороздільна мова не може існувати поза руховою активністю людини. Зрозуміло, що безпосередньо контактне спілкування здійснюється не тільки за допомогою мови, але і за допомогою невербальних засобів комунікації-жестів, міміки, пози, голосових, інтонаційних модуляцій мови . Невербальна комунікація відбувається, як правило, не усвідомлено, мимовільно. Здебільшого люди контролюють своє мовлення, але на підставі аналізу їх міміки, жестів, інтонації можна оцінити правильність, щирість мовної інформації.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 4

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації До засобів невербальної комунікації належать: 1. Мова тіла: а) статична експресія — фізіономіка (експресія обличчя й фігури, зумовлена будовою тіла); артефакти (прикраси, манера одягатися, зачіска, косметика); система запахів (природні, штучні); б) динамічна експресія — текесика (система дотиків, потиску руки, поплескування); просодика (характеристика голосу, темп, тембр, висота, гучність, наголошування, акцент); екстра лінгвістика (використання пауз, покашлювання, сміху, позіхань, плачу); кінетика (комунікативно значущі рухи): виражальні рухи (міміка, жести, пантоміміка, постава, поза, хода); контакт очей (спрямованість руху, частота контакту, тривалість); а вербальні дії (дії з предметами, тілесні рухи — почісування, потирання рук). 2. Міжособистісний простір: а) дистанція; б) взаємне розміщення під час спілкування. 3. Часові характеристики: а) час спілкування; б) запізнення; в) затримка дій.   Не всі з цих засобів рівнозначні, проте кожен з них легко зчитується , підсилюючи або нейтралізуючи враження від слів і дій.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 5

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Театралізована діяльність Мовленевий розвиток Засоби комунікації (невербальне мовлення) Види театралізованої гри Ігри – драматизації предметні ігри - інсценізації Художньо - мовленнєва діяльність :

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 6

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Мовленнєвий розвиток у театралізованій діяльності Позитивний вплив театралізованої діяльності на різні аспекти розвитку особистості доведено в численних дослідженнях щодо вивчення ігрової, мовленнєвої діяльності, становлення емоційної сфери дошкільників. Емоції відіграють велику роль у житті людини, у мотивації її вчинків Розвиток дитини тісно взаємопов’язаний зі світом її почуттів та переживань. Емоції, з одного боку, є „індикатором” стану дитини, а з іншого – суттєво впливають на її пізнавальні процеси та поведінку, визначаючи спрямованість уваги, особливості сприймання оточуючого світу, логіку суджень.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 7

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Н. Русова довела природність «драматичного інстинкту малюків». Діти щиро включаються до театралізованої діяльності, рухомі літературними, ігровими, особистісними мотивами. У них з’являється потреба у самовираженні, спілкуванні, у пізнанні себе через відтворення різних образів дитина виявляє рівень художньо-естетичного сприйняття, мовленнєву компетенцію. Театралізована діяльність є могутнім засобом мовленнєвого розвитку дітей. Під час ознайомлення з літературними творами вони отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, та передбачає вживання вербальних і невербальних засобів виразності. Н.Ветлугіна стверджує про можливості формування свідомого ставлення до використання засобів образності лише під впливом цілеспрямованого навчання, у результаті чого діти починають усвідомлювати, що різни явища, ставлення, стан можна виразити лише, змінюючи характер рухів, пози, жестів, міміки, мелодійність інтонацій голосу

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 8

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Театралізована діяльність - основна форма навчання дітей невербальним засобам спілкування. Вона має чітку структуру: динамічна гра, мовна гімнастика, пластичний етюд, психогімнастика, робота над твором. Робота над твором. Довести до дітей задум твору, викликати відповідний емоційний відгук, спонукати до висловів з приводу знайомого змісту. Пригадати і відтворити основні епізоди і факти, краще зрозуміти напруженість подій, виразити власне відношення до вчинків героїв.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 9

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Театралізована діяльність - основна форма навчання дітей невербальним засобам спілкування. Вона має чітку структуру: динамічна гра, мовна гімнастика, пластичний етюд, психогімнастика, робота над твором. Робота над твором. Довести до дітей задум твору, викликати відповідний емоційний відгук, спонукати до висловів з приводу знайомого змісту. Пригадати і відтворити основні епізоди і факти, краще зрозуміти напруженість подій, виразити власне відношення до вчинків героїв.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 10

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Ігрові вправи для розвитку невербального мовлення Цій меті слугують спеціальні ігрові вправи, спрямовані на пошук і розвиток вербальних засобів (імітаційних рухів, почуттів, ходи, міміки тощо), необхідних для створення образу. Пальчикова гімнастика з елементами пластичного етюду. Ігри-імпровізації під музику. Ігрові вправи по міміки: - з’їли кислий лимон(діти зморщуються ) - розсердилися(смикають брови) - здівувалися(при підняли брови, широко відкрили очі) - вмиємо лукавити(моргають то правим, то лівим оком) Ігрові вправи по пантоміміки: - полетіли як птахи - скачемо як конячки - іде відьмить по лісу Пластичні етюди: - перескакуємо по скочках Пластичні загадки Діти першої групи показують пантомімічні етюди з казок, а діти другою групи відгадують які казкові герої зображуються . Такі заняття розвивають у дитини здібність до емоційно – пластичного самовираження , перевтіленню в ігровий образ, його рухи становляться більш вільними і розкутими, пластично виразними.

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей осо...
Слайд № 11

Мета: вплив театральної діяльності на розвиток мовленнєвого досвіду і емоційно – особистісну сферу дитини; розвиток комунікативних властивостей особистості (невербальне мовлення); засоби розвитку невербального мовлення; специфіка гри-драматизації Дякую за увагу!!!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.