Бібліотека

Презентація на тему "Психологічні особливості молодших школярів"

Опис документу:
Переглядаючи презентацію, можна ознайомитись з психологічними особливостями учнів початкових класів; фазами становлення особистості: адаптацію (пристосування до нових соціальних умов), індивідуалізацію (вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей) та інтеграцію (включення у групу ровесників); психологічними новоутвореннями та розвитком психічних пізнавальних процесів в учнів молодшого шкільного віку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку
Слайд № 1

Психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку

Психологічні особливості учнів початкових класів Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці зумовлюється особливістю соціа...
Слайд № 2

Психологічні особливості учнів початкових класів Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку ― навчанням у початковій школі, основою якого є пізнавальний інтерес (виразна інтелектуальна спрямованість на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості. Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості. Перехід до шкільного життя пов’язаний зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає усвідомлювати, що вона виконує суспільно важливу діяльність ― вчиться ― і значущість цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її.

Фази становлення особистості Адаптація (пристосування до нових соціальних умов); 2. Індивідуалізація (вияв своїх індивідуальних можливостей і особл...
Слайд № 3

Фази становлення особистості Адаптація (пристосування до нових соціальних умов); 2. Індивідуалізація (вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей); 3. Інтеграція (включення у групу ровесників).

Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку Довільність психічних процесів. У цьому віці центром психічного розвитку дитини стає формування...
Слайд № 4

Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку Довільність психічних процесів. У цьому віці центром психічного розвитку дитини стає формування довільності всіх психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, організації діяльності). Довільність виявляється в умінні свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення, долати труднощі та перешкоди. Внутрішній план дій. Виконуючи завдання з різних навчальних предметів, діти шукають найзручніші способи, обирають і зіставляють варіанти дій, планують їх порядок та засоби реалізації. Рефлексія молодшого школяра ― це осмислення своїх суджень і вчинків з точки зору їх відповідності задуму та умовам діяльності; самоаналіз.

Розвиток сприймання В процесі навчання школяра в початковій школі "сприймання стає думаючим” (Д.Б. Ельконін). Воно стає: більш аналізуючим; більш д...
Слайд № 5

Розвиток сприймання В процесі навчання школяра в початковій школі "сприймання стає думаючим” (Д.Б. Ельконін). Воно стає: більш аналізуючим; більш диференційованим; приймає характер організованого спостереження; змінюється роль слова у сприйманні предметів і явищ. Для того, щоб розвивалося сприйняття, слід вчити дітей виявляти істотні ознаки, властивості предметів і явищ.

Розвиток уваги У молодшому шкільному віці, особливо у 1-2 класах, провідною залишається мимовільна увага. На перших порах учнів приваблюють лише зо...
Слайд № 6

Розвиток уваги У молодшому шкільному віці, особливо у 1-2 класах, провідною залишається мимовільна увага. На перших порах учнів приваблюють лише зовнішні аспекти предметів, подій, явищ, що заважає проникнути в їх суть, ускладнює самоконтроль за навчальною діяльністю. Розвиток уваги молодшого школяра все більше й більше характеризується довільністю. Цьому сприяє чітка організація їх дій за зразком, а також дій, якими вони можуть керувати і які можуть контролювати. Протягом перших років навчання у школі увага дітей ще нестійка, тому в навчальній діяльності мають чергуватися розумові заняття із заняттями зі складання схем, малювання.

Розвиток пам'яті Інтенсивно розвивається довільна пам’ять, хоча мимовільна теж активно використовується. Під впливом навчання формується логічна па...
Слайд № 7

Розвиток пам'яті Інтенсивно розвивається довільна пам’ять, хоча мимовільна теж активно використовується. Під впливом навчання формується логічна пам’ять, яка відіграє основну роль у набутті знань. У дітей цього віку також розвинута наочно-образна пам’ять. Вони краще запам’ятовують конкретні предмети, факти, події. До недоліків пам’яті молодших школярів відноситься невміння правильно організувати процес запам’ятовування, невміння розбити матеріал для запам’ятовування на розділи чи підгрупи, виділяти опорні пункти, що пов’язано з недостатнім розвитком мови. Під впливом навчання в молодшому шкільному віці пам’ять розвивається в 2-х напрямках: ― посилюється роль і збільшується вага словесно-логічного, смислового запам’ятовування; ― дитина оволодіває можливістю усвідомлено керувати своєю пам’яттю, регулювати її прояви.

Розвиток уяви Основна тенденція в розвитку уяви молодших школярів полягає в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки уяв...
Слайд № 8

Розвиток уяви Основна тенденція в розвитку уяви молодших школярів полягає в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки уявлень, від простого довільного їх комбінування до логічно обгрунтованої побудови нових образів. Зростає як вимогливість дитини до витворів її уяви, так і швидкість утворення образів фантазії.

У дітей переважає наочно-образне мислення. Протягом цього віку формуються такі мисленнєві операції, як: - аналіз, - синтез, - порівняння, - абстраг...
Слайд № 9

У дітей переважає наочно-образне мислення. Протягом цього віку формуються такі мисленнєві операції, як: - аналіз, - синтез, - порівняння, - абстрагування, - узагальнення. Розвиток мислення

Розвиток мовлення В учнів початкових класів активно удосконалюються навички усного мовлення: - розширюється словниковий запас, - вони оволодівають ...
Слайд № 10

Розвиток мовлення В учнів початкових класів активно удосконалюються навички усного мовлення: - розширюється словниковий запас, - вони оволодівають все складнішими граматичними структурами.

Розвиток емоційної сфери Для дітей характерний життєрадісний, бадьорий настрій, а також присутня емоційна вразливість, крім цього розвивається почу...
Слайд № 11

Розвиток емоційної сфери Для дітей характерний життєрадісний, бадьорий настрій, а також присутня емоційна вразливість, крім цього розвивається почуття симпатії, формуються моральні почуття: дружби, товариськості, обов’язку, гуманності. У 4-5 класах деякі діти стають упертими і неслухняними. Ці зміни відбуваються під впливом багатьох факторів. Деякі з них пов'язані із стихійним формуванням Я-конценції, Я-образу і самоповаги.

Майже всі діти приходять до школи з прагненням вчитися, вони ставляться до учіння, як до серйозної, суспільно важливої діяльності. В перші дні навч...
Слайд № 12

Майже всі діти приходять до школи з прагненням вчитися, вони ставляться до учіння, як до серйозної, суспільно важливої діяльності. В перші дні навчання у школі майже кожна дитина намагається сумлінно ставитись до навчання. Майже у кожної дитини на цей час виникає певне уявлення про ідеального учня. Щоправда, цей ідеал ще досить нечіткий, але він відіграє важливе значення у механізмі ставлення учнів до навчання. Проте, через деякий час ставлення окремих дітей до школи змінюється. Формування ставлення учнів до школи і вчителя

це діти з особливостями індивідуальної поведінки, що містить дії, спрямовані на завдання фізичної або психологічної шкоди іншим людям. Агресивні ді...
Слайд № 13

це діти з особливостями індивідуальної поведінки, що містить дії, спрямовані на завдання фізичної або психологічної шкоди іншим людям. Агресивні діти Рекомендації педагогічним працівникам щодо роботи з агресивною дитиною Якщо агресія незначна, безпечна та її можна пояснити. Для зниження агресії слід встановити з дитиною зворотний зв’язок. Контролювати свої негативні емоції. Станьте взірцем конструктивної поведінки.

-- відсутність у дітей відчуття фізичної безпеки; - відкидання і ворожість, що демонструються дорослими; - дитина, як дзеркало, відображає батьківс...
Слайд № 14

-- відсутність у дітей відчуття фізичної безпеки; - відкидання і ворожість, що демонструються дорослими; - дитина, як дзеркало, відображає батьківські тривоги; - до дитини пред'являються завищені вимоги; - авторитарний стиль спілкування дорослого з дитиною; - негнучка система виховання; - несприятливі мікросоціальні та побутові умови; - протиріччя між високими домаганнями, викликаними захвалювання і реальними можливостями дітей. Тривожні діти

Цей синдром – таке ж захворювання, як вада серця або ниркова недостатність. І як ми не будемо сварити дитину за те, що вона страждає на якусь хворо...
Слайд № 15

Цей синдром – таке ж захворювання, як вада серця або ниркова недостатність. І як ми не будемо сварити дитину за те, що вона страждає на якусь хворобу, так і у випадку із синдромом гіперактивності розуміємо, що малюк потребує особливої уваги й допомоги. Дитині легше буде навчитися контролювати свої вчинки , якщо встановити для нього суворий режим із чітким розпорядком дня. І ефективним буде введення сімейних правил – що дозволено, а що ні. Також дуже важливо прийняти дитину об’єктивно, розуміючи її стан, і допомогти їй самій змінити уявлення про себе. Хоча покарань ніхто не відміняє, непогано було б знаходити нагоду похвалити дитину. Адже, щоб зробити щось правильно і добре, гіперактивній дитині потрібно набагато більше зусиль, ніж решті. Дитина повинна мати свою кімнату або свій куточок для ігор, навчання, де вона може усамітнитись. Оформлюючи дитячу кімнату чи куточок, уникайте яскравих кольорів, ламаних ліній. Гіперактивні діти

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Слайд № 16

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.