Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Презентація на тему: "Професійна компетентність педагога в умовах впровадження Концепції “Нової української школи"

Самоосвіта

18.03.2019

6785

493

0

Опис документу:
Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Презентація "Професійна компетентність педагога в умовах впровадження Концепції “Нової української школи" стане в нагоді під час проведення методичних заходів, педрад, роботи з молодими вчителями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Професійна компетентність педагога в умовах впровадження Концепції “Нової української школи” Кулинич О.М., методист КЗ “Світловодський РМК”
Слайд № 1

Професійна компетентність педагога в умовах впровадження Концепції “Нової української школи” Кулинич О.М., методист КЗ “Світловодський РМК”

“Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”, схвалена ...
Слайд № 2

“Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р Закон України “Про освіту”, прийнятий 05 вересня 2017 року. Набрав чинності 28 вересня 2017 року

Чому потрібно змінювати школу? За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя,...
Слайд № 3

Чому потрібно змінювати школу? За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі

Спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання
Слайд № 4

Спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання

Сучасний учень заучує матеріал, щоб скласти екзамен і забути його. За влучним висловленням одного директора школи, це (попередня програма – авт. ре...
Слайд № 5

Сучасний учень заучує матеріал, щоб скласти екзамен і забути його. За влучним висловленням одного директора школи, це (попередня програма – авт. ред.) як фарширована риба, яка нібито риба, але не плаває. Лілія Гриневич

Донедавна ми намагалися встигнути дати школярам якомога більше інформації. Це призвело до того, що школа виховує не спеціаліста ХХІ століття, а вчи...
Слайд № 6

Донедавна ми намагалися встигнути дати школярам якомога більше інформації. Це призвело до того, що школа виховує не спеціаліста ХХІ століття, а вчителя з ХХ століття. Сьогодні школа – ретранслятор знань. За результатами навчання по суті перевіряється обсяг пам‘яті дитини. Та чи зможе вона користуватися цими знаннями чи ні ?

Вже немає дефіциту знань, як тоді, коли вчитель був єдиним їх джерелом. Знання зараз усюди, питання тільки у тому, чи можеш ти їх взяти, обробити і...
Слайд № 7

Вже немає дефіциту знань, як тоді, коли вчитель був єдиним їх джерелом. Знання зараз усюди, питання тільки у тому, чи можеш ти їх взяти, обробити і використати.

НУШ – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки зн...
Слайд № 8

НУШ – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель не ма...
Слайд № 9

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висно...
Слайд № 10

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо.

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Професійна компетентність учителя – важлива складова якісної освіти. Компетентність – динамічна ко...
Слайд № 11

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Професійна компетентність учителя – важлива складова якісної освіти. Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

НУШ зорієнтована на формуванні тих умінь і компетентностей, які будуть необхідними дитині для успішної самореалізації в житті. Вчитель має навчити ...
Слайд № 12

НУШ зорієнтована на формуванні тих умінь і компетентностей, які будуть необхідними дитині для успішної самореалізації в житті. Вчитель має навчити дитину думати і формувати власну позицію.

10 ключових компетентностей для нової української школи /01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. /02 Спілкування іноземними ...
Слайд № 13

10 ключових компетентностей для нової української школи /01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. /02 Спілкування іноземними мовами. /03 Математична грамотність. /04 Компетентності в природничих науках і технологіях. /05 Інформаційно-цифрова компетентність. /06 Уміння вчитися впродовж життя. /07 Соціальні і громадянські компетентності. /08 Підприємливість. /09 Загальнокультурна грамотність. /10 Екологічна грамотність і здорове життя.

Як у зв’язку із цим зміниться школа? Перехід до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати. Впровадження нових методик виклад...
Слайд № 14

Як у зв’язку із цим зміниться школа? Перехід до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати. Впровадження нових методик викладання (ігри, групові завдання, експеременти), упровадження проектної роботи та навчання через діяльність. Зміна формату спілкування учнів, учителів та батьків – педагогіка партнерства. Збільшення тривалості навчання на рік та запуск повноцінної старшої профільної школи.

Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя - усвідомлення себе як інноваційної особистості через самоаналіз в...
Слайд № 15

Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя - усвідомлення себе як інноваційної особистості через самоаналіз власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Школі сьогодні потрібен педагог -психолог , дослідник , тьютор , науковець, актор , здатний креативно розв`язувати професійні завдання, співпрацювати і вести за собою. А головне той, що любить і розуміє дітей.

Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства ...
Слайд № 16

Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту») «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина розвитку освіти)

Таким чином, основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоос...
Слайд № 17

Таким чином, основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

«Я-концепція» вчителя - основа ефективної педагогічної діяльності Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення. Механізм с...
Слайд № 18

«Я-концепція» вчителя - основа ефективної педагогічної діяльності Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення. Механізм самоосвіти – це самоформування (яким я себе зроблю, яким я себе уявляю). Самоосвіта – це усвідомлений рух від: «Я» РЕАЛЬНЕ - «Я» ІДЕАЛЬНЕ – «Я» СФОРМОВАНЕ

Ключова ідея розвитку сучасної системи освіти “навчання впродовж всього життя” (безперервна освіта)
Слайд № 19

Ключова ідея розвитку сучасної системи освіти “навчання впродовж всього життя” (безперервна освіта)

Складові індивідуальної програми професійного розвитку Діагностування вчителем власної пізнавальної потреби. Визначення власних інтелектуальних мож...
Слайд № 20

Складові індивідуальної програми професійного розвитку Діагностування вчителем власної пізнавальної потреби. Визначення власних інтелектуальних можливостей. Визначення мети самоосвітньої діяльності; Самостійний вибір вивчення педагогічного досвіду. Розробка конкретного плану. Визначення форм і часу самоконтролю. Практична апробація власних матеріалів.

Портфоліо – ефективна форма оцінювання результативності індивідуальної траєкторії розвитку педагога. Можливості портфоліо для педагога: простежити ...
Слайд № 21

Портфоліо – ефективна форма оцінювання результативності індивідуальної траєкторії розвитку педагога. Можливості портфоліо для педагога: простежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності; - систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші доробки; - створити можливість ефективного представлення колегам свого досвіду; - сприяти розширенню методичного діапазону закладу освіти; - підготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності; - підвищити рівень професійної конкурентоспроможності; - підготуватися до атестації.

Складовими професійної кваліфікації є: професійна компетентність; особистісні якості; кінцевий результат роботи вчителя.
Слайд № 22

Складовими професійної кваліфікації є: професійна компетентність; особистісні якості; кінцевий результат роботи вчителя.

Форми підвищення кваліфікації диверсифіковано: курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). ...
Слайд № 23

Форми підвищення кваліфікації диверсифіковано: курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). Учитель має право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, як передбачено Законом «Про освіту».

Посередній педагог - розповідає. Хороший педагог - пояснює. Кращий педагог - співпрацює. Творчий педагог - надихає.
Слайд № 24

Посередній педагог - розповідає. Хороший педагог - пояснює. Кращий педагог - співпрацює. Творчий педагог - надихає.

Дякую за увагу та співпрацю!
Слайд № 25

Дякую за увагу та співпрацю!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.