Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Основні засади концепції Нової української школи. Презентація.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

НУШ

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, Дорослі

28.01.2022

153

8

0

Опис документу:

Дана презентація містить інформацію про Основні засади концепції
Нової української школи.

Презентація була розроблена для виступу консультанта ЦПРПП на спільному засіданні учителів початкових класів та вихователів дошкільної освіти на тему "Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою".

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Починати навчання дітей зі школи означає зводити будівлю на піску і без фундаменту... Н. Лубенець Основні засади концепції Нової української школи ...
Слайд № 1

Починати навчання дітей зі школи означає зводити будівлю на піску і без фундаменту... Н. Лубенець Основні засади концепції Нової української школи Консультантка ЦПРПП Козак Ю.В. Your Master Title

Нова українська школа – це школа для життя у ХХІ столітті. Головна мета - створити школу, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тіл...
Слайд № 2

Нова українська школа – це школа для життя у ХХІ столітті. Головна мета - створити школу, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислуховуються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. (Л. Гриневич) НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - це сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання учнів, учителів і самих батьків.

Нова Українська Школа Нова структура Новий зміст Безпечне освітнє середовище Орієнтація на учня, дитиноцентризм Педагогіка партнерства Виховання на...
Слайд № 3

Нова Українська Школа Нова структура Новий зміст Безпечне освітнє середовище Орієнтація на учня, дитиноцентризм Педагогіка партнерства Виховання на цінностях Автономія закладу освіти Справедливе фінансування Вмотивований і компетентний педагог НУШ

Мета початкової освіти — всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуа...
Слайд № 4

Мета початкової освіти — всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Цикли початкової освіти 1-2 класи 3-4 класи

Мета другого циклу: здійснення освітнього процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; підгот...
Слайд № 5

Мета другого циклу: здійснення освітнього процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; підготовка до успішного навчання в основній школі. використання у процесі навчання методів, які вчать здійснювати самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня; запроваджується предметне навчання; частина предметів передбачатиме оцінювання. Мета першого циклу: природне входження дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища. навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до індивідуальних особливостей школярів; навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг домашніх завдань буде обмежено. навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами; учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання. Адаптаційно-ігровий Основний

Випускник НУШ Особистість Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення. Патріот Патріот з активною позицією, який діє згі...
Слайд № 6

Випускник НУШ Особистість Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення. Патріот Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини. Інноватор Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність...
Слайд № 7

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

10 Ключових компетентностей
Слайд № 8

10 Ключових компетентностей

Слайд № 9

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане уміння висловлювати думку усно і письмово критичне мислення зд...
Слайд № 10

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане уміння висловлювати думку усно і письмово критичне мислення здатність логічно обґрунтовувати позицію виявляти ініціативу творити уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення уміння конструктивно керувати емоціями застосовувати емоційний інтелект здатність співпрацювати в команді.

Ідеї дитиноцентризму:
Слайд № 11

Ідеї дитиноцентризму:

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкр...
Слайд № 12

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

. Нова школа працює на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлен...
Слайд № 13

. Нова школа працює на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство; принципи соціального партнерства (рівність сторін); добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей.

Слайд № 14

Учитель – агент змін Тьютор Ментор Новатор Партнер Модератор Фасилітатор Коуч
Слайд № 15

Учитель – агент змін Тьютор Ментор Новатор Партнер Модератор Фасилітатор Коуч

Риси притаманні моделі конкурентноспроможного вчителя
Слайд № 16

Риси притаманні моделі конкурентноспроможного вчителя

За демократичним стилем педагогічної діяльності вчитель: розглядає учня як рівноправного партнера у спілкуванні, колегу у спільному пошуку знань; з...
Слайд № 17

За демократичним стилем педагогічної діяльності вчитель: розглядає учня як рівноправного партнера у спілкуванні, колегу у спільному пошуку знань; залучає учнів до прийняття рішень, бере до уваги їхні думки, заохочує самостійність суджень, зважає на особистісні якості вихованців; спонукає до дії порадами, проханнями; багато працює над собою, над своїми психологічними вміннями; має рівень ІТ-компетентності; має високу професійну стійкість, задоволений своєю професією.

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ Нова українська школа формує ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної вз...
Слайд № 18

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ Нова українська школа формує ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. «Освітній процес» охоплює навчання, виховання і розвиток. Виховний процес є складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдських цінностях, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Нова школа плекає українську ідентичність. Нова українська школа виховує не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

Ключовим виховним елементом є приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину. У Новій українській школі виявляються індивідуальні нахили та зді...
Слайд № 19

Ключовим виховним елементом є приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину. У Новій українській школі виявляються індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації. У цій справі Нова школа тісно співпрацює з позашкільними закладами освіти. Допомагають формувати оптимальну траєкторію розвитку кожної дитини висококваліфікованими психологами та соціальними педагогами. Буде запроваджено програми із запобігання дискримінації, насильства та знущанням у школі. Відносини між учнями, батьками, вчителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу побудовано на взаємній повазі та діалозі.

Дякуємо за увагу!!!
Слайд № 20

Дякуємо за увагу!!!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.