Презентація на тему: «Науково-методичний супровід становлення молодого вчителя в системі методичної роботи»

Опис документу:
В даній презентації представлений матеріал для адміністрації школи.Метою якого є: "Адаптація молодих педагогів у колективі,їхнє самоствердження й професійне становлення;підвищення їхнього освітнього,фахового рівня".Презентацію сама використовувала на практиці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
«Науково-методичний супровід становлення молодого вчителя в системі методичної роботи»  
Слайд № 1

«Науково-методичний супровід становлення молодого вчителя в системі методичної роботи»  

Мета:адаптація молодих педагогів у колективі,їхнє самоствердження й професійне становлення;підвищення їхнього освітнього,фахового рівня. Завдання п...
Слайд № 2

Мета:адаптація молодих педагогів у колективі,їхнє самоствердження й професійне становлення;підвищення їхнього освітнього,фахового рівня. Завдання проекту: Створення сприятливих умов щодо якісної адаптації молодого вчителя в школі; Допомого педагогу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання; Ознайомлення вчителів-початківців із сучасними методиками й технологіями навчання,перспективним педагогічним досвідом,особливостями роботи з шкільною документацією; Допомога педагогу у професійному становленні,вироблені власного стилю роботи,розвитку фахового потенціалу через використання сучасних методів,засобів навчання,впровадження нетрадиційних форм і прийомів,нових педагогічних технологій; Забезпечення вчителів інформаційною підтримкою,формування електронної бази даних щодо інноваційної діяльності молодих педагогів,створення сучасних науково-методичних матеріалів,фондів навчальної,довідкової,методичної,психолого-педагогічної,наукової,науково-популярної,художньої та іншої літератури і періодичних видань. Забезпечення психологічного супроводу професійного становлення молодого спеціаліста.

АДАПТАЦІЯ Професійна адаптація Соціально-психологічна адаптація
Слайд № 3

АДАПТАЦІЯ Професійна адаптація Соціально-психологічна адаптація

На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зі...
Слайд № 4

На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу. Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя. Третій етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності. Адаптація-це механізм "активного включення" у систему діяльності, входження у колектив є складним діалектичним процесом, який відчуває вплив багатьох факторів (соціально-економічних, політичних тощо.)

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку м...
Слайд № 5

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молодий учитель отримує від адміністрації школи, досвідчених учителів, колег по роботі. Адаптація

Як вважає В.С. Мерлін, пристосування особистості можливе тільки тоді, коли людина обирає не професійну спеціальність, а більш-менш широку галузь пр...
Слайд № 6

Як вважає В.С. Мерлін, пристосування особистості можливе тільки тоді, коли людина обирає не професійну спеціальність, а більш-менш широку галузь праці . Виділяє два основних критерії такого пристосування: 1.Рівень пристосування особистості до діяльності тим вищий, чим вона більше відповідає соціальним потребам нормам, чим вона успішніша; 2.Рівень пристосування тим вищий, чим більше діяльність задовольняєособистість і сприяє її розвитку. Базовими характеристиками адаптованості модого вчителя професійної діяльності є його включення у трудову діяльність і його емоційне самопочуття.

Кряжева І.К. Зотова О.І., професійна адаптація - це складний та внутрішньо суперечливий процес зростання у різних структурних елементах виробничого...
Слайд № 7

Кряжева І.К. Зотова О.І., професійна адаптація - це складний та внутрішньо суперечливий процес зростання у різних структурних елементах виробничого середовища, для виконання ним певних соціальних функцій в даному колективі. На думку В.С. Немченко, професійна адаптація молоді - це процес залучення підростаючого покоління до трудової діяльності. Процес професійної адаптації він розбиває на чотири періоди: підготовка до праці у загальноосвітній школі; вибір професії; професійна підготовка; початок трудової діяльності Зокрема Б.М. Коган, виділяює 3 види процесу адаптації: - внутрішню адаптацію (повне внутрішнє пристосування індивіда до норм, звичаїв, поглядів поведінки суспільства; - зовнішню адаптацію (пристосування формальне, в поведінці в проявленні при якій зберігається внутрішня автономія та резерв); - дійсна адаптація - успішне пристосування за рахунок зміни особистості.

Шість місяців роботи Прийом молодого працівника Перший місяць роботи Перший рік роботи Другий рік роботи Система професійного пристосування новопри...
Слайд № 8

Шість місяців роботи Прийом молодого працівника Перший місяць роботи Перший рік роботи Другий рік роботи Система професійного пристосування новоприйнятого працівника до 3 років

Процес професійної адаптації тісно пов'язаний з соціально-психологічними аспектами адаптації: формування системи відношення до нової трудової діяль...
Слайд № 9

Процес професійної адаптації тісно пов'язаний з соціально-психологічними аспектами адаптації: формування системи відношення до нової трудової діяльності, до колективу. Соціально-психологічна адаптація є ступенем включеності особистості у систему відтворення безпосередніх, опосередкованих, соціально-психологічних відносин. Соціально-психологічна адаптація розглядається на трьох рівнях: Масова адаптація особистості у педагогічному колективі. Соціально-психологічна адаптація в умовах безпосереднього внутрішнього спілкування. Соціальна психологія особистості.

ОТЖЕ Соціально-психологічну адаптацію можна визначити як входження людини в систему внутрішньо-групових відносин, пристосування до цих відносин, ви...
Слайд № 10

ОТЖЕ Соціально-психологічну адаптацію можна визначити як входження людини в систему внутрішньо-групових відносин, пристосування до цих відносин, вироблення зразків мислення та поведінки, які відображають систему цінностей норм даного виробничого колективу, набуття, розвиток умінь, навичок міжособистісного спілкування у цьому колективі.

Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів О.Г .Мороз [23] виділяє такі періоди професійної адаптації молодого вчителя: 1-й е...
Слайд № 11

Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів О.Г .Мороз [23] виділяє такі періоди професійної адаптації молодого вчителя: 1-й етап - професійне самовизначення; 2-й етап - адаптація студентів першого курсу до вимог навчання за фахом; 3-й етап – динаміка професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі; 4-й етап - процес адаптації молодого вчителя, зростання його педагогічної майстерності.

Механізми професійної адаптації майбутнього вчителя за О.Г. Мороз: Фізіологічний: перебудова внутрішнього стереотипу, який склався відповідно до зм...
Слайд № 12

Механізми професійної адаптації майбутнього вчителя за О.Г. Мороз: Фізіологічний: перебудова внутрішнього стереотипу, який склався відповідно до змін у зовнішньому стереотипові; Психологічний: зміна звичок, звичного способу поведінки і способу життя; Соціально-психологічний: перебудова і встановлення бездефектних стосунків особистості з колективом

Ознаками процесу дезадаптації можуть бути наступні: недостатньо добра або навіть погана робота молодого вчителя, низький рівень його зацікавленості...
Слайд № 13

Ознаками процесу дезадаптації можуть бути наступні: недостатньо добра або навіть погана робота молодого вчителя, низький рівень його зацікавленості в результатах праці; прагнення змінити місце роботи; відсутність активної участі у суспільному житті, у житті колективу; відсутність інтересу до професійного педагогічного росту; постійні конфлікти з колективом, керівництвом, учнями; ігнорування інтересів колективу; незадоволення своєю працею, її результатами, місцем роботи.

Алгоритм роботи заступника директора з молодими вчителями Алгори́тм — набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату ...
Слайд № 14

Алгоритм роботи заступника директора з молодими вчителями Алгори́тм — набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час. 1. Ознайомлення педагога-початківця з правилами внутрішнього шкільного розпорядку, з рівнем знань учнів, їхніми особливостями. 2. Ознайомлення вчителя з його правами й обов’язками (Закон України «Про освіту», статут школи, функціональні обов’язки педагога, оплата праці). 3. Закріплення за педагогом-початківцем наставника. 4. Надання допомоги молодому вчителеві в плануванні роботи (програми, вимоги до календарних і поурочних планів, до ведення зошитів, шкільної документації та звітності). 5. Ознайомлення молодого спеціаліста з системою виховної роботи в школі. 6. Реалізація методичними об’єднаннями заходів щодо вдосконалення професійної майстерності молодих учителів. 7. Складання зручного розкладу уроків для взаємовідвідування уроків педагогом-початківцем і наставником. 8. Ознайомлення з ППД. 9. Пам’ятки вчителю-початківцю. 10. План роботи з молодими фахівцями. 11. Контроль за роботою вчителів-початківців.

Планування роботи школи молодого вчителя. Слово «план» походить від латинського слова planum— площина, рівне місце. Спочатку цей термін використову...
Слайд № 15

Планування роботи школи молодого вчителя. Слово «план» походить від латинського слова planum— площина, рівне місце. Спочатку цей термін використовувався на позначення креслення (рисунка), що характеризує певну ділянку в масштабі площини. Потім його стали застосовувати для визначення (опису) проектів, реалізація яких передбачає систему взаємозв'язаних завдань, показників та розрахунків. «Планувати- означає думати про майбутнє»,— писав Болан. «Планування— це дії, описані для того, щоб їх було здійснено»,- Соєр. «Майже будь-яку роботу, щоб її взагалі зробити, треба спланувати, принаймні неформально, на кілька хвилин наперед»,— Денісон. Планування в організації— процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення. Планування— це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування — оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети. Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи — важлива умова її успішної діяльності. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів.

Методика складання проекту підсумкової характеристики вчителя-стажиста;
Слайд № 16

Методика складання проекту підсумкової характеристики вчителя-стажиста;

Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя, його проводимо після 2—3 тижнів його роботи...
Слайд № 17

Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя, його проводимо після 2—3 тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3—4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу. Запобіжний контроль проводимо у жовтні, визначаємо можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагаємось запобігти їм. Внутрішньошкільний контроль (І рік)

У квітні перевіряємо, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядо...
Слайд № 18

У квітні перевіряємо, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядового та запобіжного контролю. Внутрішкільний контроль (ІІ рік)

Click to add title in here На другий рік роботи молодого спеціаліста плануємо персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльно...
Слайд № 19

Click to add title in here На другий рік роботи молодого спеціаліста плануємо персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя. На третій рік здійснюється: фронтальний, тематичний класно-узагальнюючий контроль. Внутрішкільний контроль (ІІ,ІІІ рік)

терміни ліквідації недоліків і, якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій. Під час організації контролю визначаємо йог...
Слайд № 20

терміни ліквідації недоліків і, якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій. Під час організації контролю визначаємо його мету, розробляємо план перевірки, обираємо форми та методи контролю. Висновки за результатами контролю включають: рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків; об'єктивну оцінку цього стану; констатацію фактичного стану справ;

Форми і методи роботи з молодими вчителями Традиційні форми Лекції Обмін досвідом Розв'язання педагогічних ситуацій Прес-конференції Знайомство з П...
Слайд № 21

Форми і методи роботи з молодими вчителями Традиційні форми Лекції Обмін досвідом Розв'язання педагогічних ситуацій Прес-конференції Знайомство з ППД Професійні педагогічні читання Ділові ігри “Круглий стіл” Діалог Консиліуми Інтерактивні форми

Форми і методи роботи з молодими вчителями Навчальна робота Педагогічний консиліум Проблемні семінари Дискусія Екскурсії з обговоренням Науково-пра...
Слайд № 22

Форми і методи роботи з молодими вчителями Навчальна робота Педагогічний консиліум Проблемні семінари Дискусія Екскурсії з обговоренням Науково-практичні тренінги Вечорниці Творчий портрет Педагогічні посиденьки Дозвілля

Педагогічна ситуація — сукупність умов і обставин, які вимагають швидкого прийняття педагогічно правильного рішення. Складні педагогічні ситуації в...
Слайд № 23

Педагогічна ситуація — сукупність умов і обставин, які вимагають швидкого прийняття педагогічно правильного рішення. Складні педагогічні ситуації виникають часто і мають бути очікувані педагогом. Уміння передбачати ситуацію, готовність впливати на її розв'язок зміцнюють авторитет педагога, стимулюють його творчу активність, карбують педагогічну майстерність. Педагогічна ситуація може перетворитися на проблему або задачу. У педагогічній ситуації центральним елементом є суб'єкт, у задачі — знакова модель, а в проблемі — суперечності.

ППЧ - професійно-педагогічні читання Мають на меті допомогти виробити навички розв’язання педагогічних задач та психолого-педагогічних ситуацій чер...
Слайд № 24

ППЧ - професійно-педагогічні читання Мають на меті допомогти виробити навички розв’язання педагогічних задач та психолого-педагогічних ситуацій через читання та обговорення літературних педагогічних ситуацій. ППЧ Хто винен Конфлікт Наслідки гарячковості Відчувати кожного Як мені бути

Дискусія — з лат. означає дослідження, колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Мета дискусії— вияви...
Слайд № 25

Дискусія — з лат. означає дослідження, колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Мета дискусії— виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до спільної точки зору. Дискусії можуть бути вільними і керованими. Дискусія є доцільною і ефективною тоді, коли вона виникає на базі знань учасників з теми, яка розглядається. Завдання дискусії: поглиблювати знання слухачів з теми, що розглядається; виявити заплутані питання; розвивати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, уважно й зважено вислуховувати думки опонентів; формувати й розвивати культуру обговорення спірних питань. Дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька різновидів: дискусія, пов'язана з поясненням нового матеріалу; дискусія групова; дискусія оглядова (загальна); мозкова атака тощо.

Індивідуальна науково-методична робота — усвідомлена, ціле­спрямована, планомірна та безперервна праця молодих педагогів щодо вдосконалення їхньої ...
Слайд № 26

Індивідуальна науково-методична робота — усвідомлена, ціле­спрямована, планомірна та безперервна праця молодих педагогів щодо вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Працюючи над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою), вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує всі джерела науково-методичної інформації, особливо отриманої в ході курсової перепідготовки, участі в роботі семінарів, у процесі консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної літератури з проблеми, ознайомлення з ППД. При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідної діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над темою (проблемою).

Дидактична гра Це метод імітації (наслідування, відображення) ухвалення рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за ...
Слайд № 27

Дидактична гра Це метод імітації (наслідування, відображення) ухвалення рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками. Дидактичні ігри пов'язані насамперед з двома особливостями навчального процесу: проблемністю навчання та навчанням через дію. Проблемність реалізується через самостійне вирішення молодим педагогом поставленої проблеми (завдання) за умови недостатності необхідних знань, коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або знайти нові зв'язки між уже засвоєними відомостями. При цьому формуються нові уміння через реалізацію процесу діяльності, тобто відбувається навчання

ДІЛОВА ГРА Це метод навчання професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних умов, з обов'язковим динамічним розвитком ситуації...
Слайд № 28

ДІЛОВА ГРА Це метод навчання професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних умов, з обов'язковим динамічним розвитком ситуації, задачі чи проблеми, що розв'язується в чіткій відповідності до характеру рішень та дій її учасників. У процесі ділової гри відбувається діалог на професійному рівні, зіткнення думок і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їх обґрунтування й зміцнення, що веде до появи нових знань, сприяє набуттю досвіду вирішення професійних задач і психолого-педагогічних ситуацій.

Школа — велика дитяча країна, В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина, І відправляється звідси в політ. Знань надається ту...
Слайд № 29

Школа — велика дитяча країна, В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина, І відправляється звідси в політ. Знань надається тут першооснова, Жити, дружити учились ми в ній. Школу скінчили та линемо знову В дзвінкоголосий і радісний рій. В школі так щиро сміятися вміли, Рішення легко приймалися в нас. Впевнено всі ми до мрії летіли… А повернутись не сила й не час…

Дякуємо за увагу !
Слайд № 30

Дякуємо за увагу !

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»