Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Презентація "Бінарне психолого-логопедичне обстеження дітей середнього дошкільного віку"

Психологія

16.04.2019

1298

28

0

Опис документу:
Мета психолого-логопедичного обстеження: визначення стану розвитку психічних процесів та рівня порушень мовленнєвого розвитку з метою організації ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у спеціальних групах ЗДО
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Бінарне психолого-логопедичне обстеження дітей середнього дошкільного віку Бутмарчук С.В. практичний психолог
Слайд № 1

Бінарне психолого-логопедичне обстеження дітей середнього дошкільного віку Бутмарчук С.В. практичний психолог

Мета психолого-логопедичного обстеження Визначення стану розвитку психічних процесів та рівня порушень мовленнєвого розвитку з метою організації еф...
Слайд № 2

Мета психолого-логопедичного обстеження Визначення стану розвитку психічних процесів та рівня порушень мовленнєвого розвитку з метою організації ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у спеціальних групах ЗДО

Ефективність обстеження Зниження психоемоційного напруження дитини Можливість спільного безпосереднього варіювання складності та черговості завдань...
Слайд № 3

Ефективність обстеження Зниження психоемоційного напруження дитини Можливість спільного безпосереднього варіювання складності та черговості завдань Визначення та розробка напрямків корекційної роботи Економія часу Надання спільних рекомендацій, проведення консультацій для батьків та педагогів Переваги бінарного обстеження

Вступна бесіда Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Встановлення вербального контакту з дитиною , визначення зага...
Слайд № 4

Вступна бесіда Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Встановлення вербального контакту з дитиною , визначення загальних знань про себе та свою родину Встановлення вербального контакту з дитиною, зняття психоемоційного напруження

Піраміда з кілець Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначення стану сформованості дрібної моторики пальців ру...
Слайд № 5

Піраміда з кілець Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначення стану сформованості дрібної моторики пальців рук, наявність синкинезій артикуляційного апарату при складанні піраміди, виконання операцій однією або обома руками, розуміння зверненого мовлення, визначення сформованості понять кольору, розміру Визначити рівень сформованості координації рухів руки дитини, ступінь сформованості уявлення про величину, форму та кольори; адекватність та раціональність способу дій; самоконтроль у процесі роботи; наявність і стійкість інтересу; навченість, сформованість мисленнєвої операції синтезу

Робота з розрізними картинками Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка слухової уваги, розуміння зверненог...
Слайд № 6

Робота з розрізними картинками Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка слухової уваги, розуміння зверненого мовлення, вміння коментувати свої дії та кінцевий результат, називати частини тіла тварин Виявлення сформованості функції аналізу та синтезу, наочно-діючого й наочно-образного мислення, комбінаторних здібностей. Уміння оперувати предметами, образами. Цілеспрямована діяльність. Навченість. Наявність і стійкість інтересу. Вольові зусилля. Координованість рухів рук та дрібної моторики пальців рук.

Розкладання паличок Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка слухової уваги, розуміння зверненого мовлення,...
Слайд № 7

Розкладання паличок Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка слухової уваги, розуміння зверненого мовлення, вміння коментувати свої дії та кінцевий результат, знання кольорів, вміння рахувати Визначення рівня сформованості функцій аналізу та синтезу, особливостей діяльності (свідома або механічна); просторова орієнтація; працездатність; інтерес до виконання завдання; відношення до своїх успіхів і невдач.

Заповнення різними об'ємними геометричними тілами «Поштової скриньки» (сенсорний куб) Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна...
Слайд № 8

Заповнення різними об'ємними геометричними тілами «Поштової скриньки» (сенсорний куб) Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка розуміння зверненого мовлення, знання назв геометричних форм, кольорів Сформованість сприйняття форми,вміння виділяти плоску форму із об’ємної, порівнювати її з проріззю

Робота з мотрійками двох-, чотирьохскладовими Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Сформованість понять “велике-м...
Слайд № 9

Робота з мотрійками двох-, чотирьохскладовими Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Сформованість понять “велике-маленьке”, стан сформованості прикметникового словника, розуміння порівняльних ступенів прикметників Виявлення розуміння дитиною вербальної та невербальної інструкції; адекватність дій; способи дій. Сформованість поняття величини (більша-менша). Стан моторики. Наявність і стійкість інтересу

Сприйняття форми, величини (розміру), кольору Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити об'єм пасивного та акт...
Слайд № 10

Сприйняття форми, величини (розміру), кольору Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити об'єм пасивного та активного словника (іменники, прикметники), розуміння та використання в мовленні антонімів, вміння узгоджувати прикметники з іменниками в роді, числі, відмінку, утворення іменників із зменшувально-пестливими суфіксами Виявити сформованість понять про величину (розміри); здатність розрізняти поняття «великий», «маленький», «однаковий»; уміння порівнювати однакові за формою й різні по величині об'єкти; якість уваги в процесі діяльності.

Ознаки предметів Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірити вміння дітей називати ознаки предметів, знаходит...
Слайд № 11

Ознаки предметів Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірити вміння дітей називати ознаки предметів, знаходити спільні риси, узгоджувати іменники з прикметниками в роді. Визначення здатності встановлювати суттєві ознаки предметів, Наявність і стійкість інтересу. Загальна обізнаність дитини про навколишній світ.

Що тут недомальоване? Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірити іменниковий словник, назви цілого і частини...
Слайд № 12

Що тут недомальоване? Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірити іменниковий словник, назви цілого і частини, вміння складати поширені речення. Досліджувати спостережливість; здатність до зосередження уваги; визначати характер емоційних реакцій

Сприйняття просторових відносин Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити рівень розуміння та використання в м...
Слайд № 13

Сприйняття просторових відносин Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити рівень розуміння та використання в мовленні прийменників, вміння узгоджувати іменники в словосполученнях, використання слів у непрямих відмінках. Виявити рівень розвитку просторової орієнтації в розташуванні об'єктів на площині; зорового аналізу

Виключення предметів і понять, невідповідних до інших у запропонованій групі. Установлення закономірностей Мета діагностичної методики Логопедична ...
Слайд № 14

Виключення предметів і понять, невідповідних до інших у запропонованій групі. Установлення закономірностей Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити об'єм пасивного та активного словника, вміння класифікувати, знання узагальнюючих слів, перевірка фонематичного сприймання, аналізу та синтезу Виявити здатність установлювати подібність і розходження між предметами за суттєвими ознаками; робити аналіз, синтез, узагальнення; поєднувати в групу за основними ознаками;

Класифікація предметів Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити об'єм пасивного та активного словника з різни...
Слайд № 15

Класифікація предметів Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Виявити об'єм пасивного та активного словника з різних лексичних тем, знання узагальнюючих слів, вміння класифікувати предмети, виявлення наявності додавання складів, елізій, персеверацій в словах, перевірка звуковимовних навичок. Визначення здатності встановлювати логічні зв’язки, виявлення рівня сформованості мисленнєвих операцій аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення.

Розуміння картин із зображенням безглуздих ситуацій (нісенітниці) Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка ...
Слайд № 16

Розуміння картин із зображенням безглуздих ситуацій (нісенітниці) Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка стану зв'язного мовлення, вміння складати поширені речення, узгодження слів у реченні у роді, числі, відмінку, стан активного словника, використання словозамін. Виявити розуміння дітьми безглуздості зображеного; обсяг загальних відомостей про навколишній світ; характер емоційного прояву; наявність почуття гумору. Емоційна реакція на безглуздість у зображенні (сміх, посмішка,подив).

Робота із сюжетними картинками Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка стану зв’язного мовлення, обсягу ак...
Слайд № 17

Робота із сюжетними картинками Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Перевірка стану зв’язного мовлення, обсягу активного словника, вміння складати поширені речення, короткі розповіді, використовувати в мовленні прийменники Виявити цілеспрямованість дій, здатність на основі аналізу й синтезу зробити найпростіші узагальнення, виділити послідовний зв'язок, зрозуміти почуття людей за їхньою мімікою й жестами. Стійкість уваги. Наявність інтересу. Рівень загальної обізнаності про навколишній світ.

Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначити вміння складати розповідь за серією малюнків, узгоджувати слова в ...
Слайд № 18

Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначити вміння складати розповідь за серією малюнків, узгоджувати слова в реченні в роді, числі та відмінку. Використовувати в мовленні різні частини мови Виявити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; робити узагальнення; оцінювати ситуацію, робити самостійні висновки. Розуміння серії картин, зв'язаних єдиним сюжетом

Чого не стало? Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначення об'єму іменникового, дієслівного словника, оволоді...
Слайд № 19

Чого не стало? Мета діагностичної методики Логопедична складова Психологічна складова Визначення об'єму іменникового, дієслівного словника, оволодіння словозміною іменників за відмінками, складової будови, звуконаповнюваності слів, вміння складати поширені речення. Визначення спостережливості, концентрації та переключення уваги на певних об’єктах.

Дякуємо за увагу!
Слайд № 20

Дякуємо за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.