"Предмет і методи психології. Психологія відчуття і сприймання"

Опис документу:
Психологія – одна з наук про людину, її життя і діяльність Предмет її – психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани і властивості. Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини.Відчуття – це психічний процес відображення в нашій свідомості окремих властивостей предметів і яви об’єктивного світу, що виникають при їхбезпосередньому впливі на органи чуття.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Предмет і методи психології. Психологія відчуття і сприймання.
Слайд № 1

Предмет і методи психології. Психологія відчуття і сприймання.

Вперше слово “психологія” заявило про себе наприкінці XVIст. у працях відомого філософа Гокленіуса
Слайд № 2

Вперше слово “психологія” заявило про себе наприкінці XVIст. у працях відомого філософа Гокленіуса

Психологія – одна з наук про людину, її життя і діяльність. Предмет її – психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани і властивості. Зага...
Слайд № 3

Психологія – одна з наук про людину, її життя і діяльність. Предмет її – психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани і властивості. Загальна психологія – це наука, яка вивчає сутність і загальні закономірності виникнення, функціонування і розвиток психіки.

Слайд № 4

Початкові уявлення про психіку Анімістичні погляди первісних народів – все на світі має душу Органом психіки є серце Стародавній світ(Єгипет, Китай...
Слайд № 5

Початкові уявлення про психіку Анімістичні погляди первісних народів – все на світі має душу Органом психіки є серце Стародавній світ(Єгипет, Китай, Індія, Греція) Душа як сукупність кулястих і дуже рухливих атомів, теорія пізнання (чуттєве та розумове знання) Демокріт Пізнай самого себе Сократ Дуалізм в психології – тіло та психіка – два самостійні та антагоністичні явища Платон Трактат про душу, критика Платонівської теорії Арістотель Матеріалістичне вчення про психіку Авіценна Рефлекс як відповідь організму на зовнішній вплив Рене Декарт

В 17 ст. психологія стає наукою про свідомість Вперше вжив поняття “несвідома психіка” Готфман-Вільгельм Лейбніц Основоположник емпіричної психолог...
Слайд № 6

В 17 ст. психологія стає наукою про свідомість Вперше вжив поняття “несвідома психіка” Готфман-Вільгельм Лейбніц Основоположник емпіричної психології, поняття про душу як чисту дошку(tabula rasa) Джон Локк Вчення про психіку як функцію мозку Прохаска, Галлер ( 18 ст.) Праця ”Рефлекси головного мозку”- всі акти свідомого та несвідомого життя людини мають рефлекторне походження Іван Сєченов ( 19ст.-20ст) Вчення про дві сигнальні системи Іван Павлов 20 ст

Становлення психології як науки Друга половина 19 ст. Перші психологічні лабораторії Вільгельм Вундт(Німеччина), Микола Ланге(Одеса), Іван Сікорськ...
Слайд № 7

Становлення психології як науки Друга половина 19 ст. Перші психологічні лабораторії Вільгельм Вундт(Німеччина), Микола Ланге(Одеса), Іван Сікорський(Київ) Інтенсивна розробка методологічних принципів та основ психологічної науки, створення у Харкові при Всеукраїнській психоневрологічній академії психологічної школи. 20-30рр.20ст. Розробка проблеми особистості Середина 20 ст.

Форми прояву психіки і їх взаємозв’язок
Слайд № 8

Форми прояву психіки і їх взаємозв’язок

Галузі психології: Загальна психологія Медична психологія Вікова та педагогічна психологія Соціальна психологія Юридична психологія Галузі медичної...
Слайд № 9

Галузі психології: Загальна психологія Медична психологія Вікова та педагогічна психологія Соціальна психологія Юридична психологія Галузі медичної психології Психопатологія Клінічна психологія Нейропсихологія Психотерапія Психогігієна Психопрофілактика

Методи психології
Слайд № 10

Методи психології

Спостереження: Переваги – проводяться в природній звичайній ситуації не змінює поведінки спостережуваних осіб; можна спостерігати одну особу чи гру...
Слайд № 11

Спостереження: Переваги – проводяться в природній звичайній ситуації не змінює поведінки спостережуваних осіб; можна спостерігати одну особу чи групу осіб; дуже зручний в групі дитячого садка чи в шкільному класі, студентській групі; спостереження і фіксація поодиноких проявів психічних властивостей достатня для надійних висновків.

Експеримент: лабораторний і природний. Переваги: - можна спеціально викликати певний психічний процес можна простежити залежність психічного явища ...
Слайд № 12

Експеримент: лабораторний і природний. Переваги: - можна спеціально викликати певний психічний процес можна простежити залежність психічного явища від змінюваних зовнішніх умов. Методи опитування: Метод бесіди: використання на різних стадіях дослідження як для первинного орієнтування, так і для уточнення висновків, одержаних іншими методами. Метод інтерв’ю. Анкетування. Різниця: Метод інтерв’ю передбачає більшу свободу опитуваного у формуванні відповіді, їх розгорнутість.

Відчуття і сприймання Відчуття – це психічний процес відображення в нашій свідомості окремих властивостей предметів і явищ об’єктивного світу, що в...
Слайд № 13

Відчуття і сприймання Відчуття – це психічний процес відображення в нашій свідомості окремих властивостей предметів і явищ об’єктивного світу, що виникають при їх безпосередньому впливі на органи чуття. Сприймання – це психічний процес, який полягає в цілісному відображенні предметів і явищ навколишнього світу під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття.

Слайд № 14

Слайд № 15

Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини
Слайд № 16

Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини

стимулюючий – життєва сила
Слайд № 17

стимулюючий – життєва сила

збуджуючий – енергійність, нестримність
Слайд № 18

збуджуючий – енергійність, нестримність

заспокійливий - спокій та пасивність
Слайд № 19

заспокійливий - спокій та пасивність

заспокійливий – стабільність, самоствердження
Слайд № 20

заспокійливий – стабільність, самоствердження

символізує багатство, благородство Це колір емоцій
Слайд № 21

символізує багатство, благородство Це колір емоцій

нейтральний – відчуженість від оточуючого
Слайд № 22

нейтральний – відчуженість від оточуючого

пригнічуючий – відгородження, підвищена самоповага, в деяких випадках свідчить про депресію
Слайд № 23

пригнічуючий – відгородження, підвищена самоповага, в деяких випадках свідчить про депресію

визнаний символ легкості, чистоти та втілення світла
Слайд № 24

визнаний символ легкості, чистоти та втілення світла

Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини Сірий – нейтральний – відчуженість від оточуючого Зелений – заспокійливий - спокій та пасивність ...
Слайд № 25

Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини Сірий – нейтральний – відчуженість від оточуючого Зелений – заспокійливий - спокій та пасивність Червоний – збуджуючий – енергійність, нестримність Жовтий – стимулюючий – життєва сила Синій – заспокійливий – стабільність, самоствердження Чорний – пригнічуючий – відгородження, підвищена самоповага, в деяких випадках свідчить про депресію

Сприйняття залежить від: стану рецепторів провідних шляхів коркового (мозкового) кінця аналізаторів свідомості уваги емоцій життєвого досвіду
Слайд № 26

Сприйняття залежить від: стану рецепторів провідних шляхів коркового (мозкового) кінця аналізаторів свідомості уваги емоцій життєвого досвіду

Порушення відчуття: - гіперстезія - гіпестезія - анестезія Порушення сприймання: Ілюзії: помилкове сприйняття або помилкове трактування реальних зо...
Слайд № 27

Порушення відчуття: - гіперстезія - гіпестезія - анестезія Порушення сприймання: Ілюзії: помилкове сприйняття або помилкове трактування реальних зовнішніх подразників (фізичні, фізіологічні, психічні). Галюцинації: помилкове сприйняття неіснуючих сенсорних стимулів, при цьому може мати місце (але не обов’язково) маячне трактування галюцинаторних переживань.

Молода дівчина чи обличчя старої жінки?
Слайд № 28

Молода дівчина чи обличчя старої жінки?

А тут обличчя бачите? А його немає. Тільки коні, пташка та пейзаж.
Слайд № 29

А тут обличчя бачите? А його немає. Тільки коні, пташка та пейзаж.

Старий дід чи мексиканець?
Слайд № 30

Старий дід чи мексиканець?

Бачите обличчя?
Слайд № 31

Бачите обличчя?

Бачите лева? А його немає, на фотографії тільки зебри
Слайд № 32

Бачите лева? А його немає, на фотографії тільки зебри

Крутиться ?
Слайд № 33

Крутиться ?

Практичні поради 1.В астенізованих хворих пороги відчуттів знижені. Тому необхідно створити всі належні умови щодо попередження дії надсильних для ...
Слайд № 34

Практичні поради 1.В астенізованих хворих пороги відчуттів знижені. Тому необхідно створити всі належні умови щодо попередження дії надсильних для хворої людини подразників (шум, голосна мова, різкі запахи, тривалі візити відвідувачів тощо). 2. При догляді за хворими потрібно враховувати процеси адаптації, габітуації та сенсибілізації. Так, процес адаптації до стаціонарних умов триває переважно три-чотири дні. Тривала габітуація більш характерна для хворих із сільської місцевості, а сенсибілізація – для жителів міста. 3. При догляді за хворими і спілкуванні з ними необхідно враховувати чутливість аналізаторів: голосніше звертатись до осіб із зниженим слухом, уважно слідкувати за дією грілки на ділянки тіла, уражені паралічами або парезами 4. Потрібно врахувати вплив кольорів на стан психіки хворого: зелений і голубий – заспокоюють хворих, а червоний і оранжевий збуджують нервову систему. 5. Хвороба посилює вибірковість сприймання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн