Практикум для педагогічних працівників «Особистість в соціумі».

Опис документу:
Під час практикуму розглядаються теоретичні відомості методики "Трансактний аналіз" Еріка Леонарда Берна, надається розгорнута характеристика Его-станів "Дитина", "Батько", "Дорослий". Наданий тест Е. Берна "Три Я".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Практикум “Особистість в соціумі”.

Вступ.

Існує багато сил, які впливають на людську долю: батьківське програмування, яке підштовхується обставинами, зовнішні сили, вільні прагнення особистості. В результаті дій всіх цих складових утворюються різні типи життєвих шляхів, які ведуть до певного виду долі.

Як показує теорія особистості, людина часто говорить одне, думає друге, а робить третє. Найцікавіше те, що при роздвоєнні особистості психіатрія констатує діагноз “шизофренія”, а психологи вбачають нормальність в розтроєнні особистості. Особистість людини багатогранна. Так, одна сторона може обманювати іншу. Все це відбувається несвідомо. Таким чином, людина може не здогадуватись про істинні мотиви, які наштовхнули її на ті чи інші дії, породили ті чи інші почуття та думки.

Трансактний аналіз Еріка Леонарда Берна з успіхом показує, як людські істоти можуть обманювати себе та інших, проте наслідки цього можуть бути трагічними. Структурний аналіз допомагає припинити займатися самообманом.

Трансактний аналіз американського психотерапевта Еріка Берна був заснований в 1955 році. Трансактний аналіз – це методика, спрямована на групове та особистісне зростання. Берн створив популярну концепцію, корені якої йдуть в психоаналіз. В основі трансактного аналізу лежить філософське припущення про те, що кожна людина буде “в порядку” тоді, коли вона сама буде тримати своє життя у власних руках і сама буде нести за нього відповідальність.

Трансакація – це дія, спрямована на іншу людину. Це одиниця спілкування, яка є стимулом, тобто звернення до іншої людини або відповіддю (реакцією) на це звернення.

Люди поводяться по-різному. Час від часу люди демонструють досить помітні зміни в своїй поведінці. Це проявляється в загальному стані людини, її поставі, голосі, висловленні точки зору, мовленнєвому словнику. Поведінкові зміни часто супроводжуються емоційними змінами. У кожної людини є певний набір поведінкових схем, причому ці схеми співвідносяться з певним станом її свідомості. Також у людини існує набір психічних схем, часто несумісних з поведінковими. Виникає поведінкова схема, що узгоджується з певним психічним станом, в той час як інша схема відповідає іншому стану психіки, ніж перша. Ці зміни та відмінності привели Е.Берна до ідеї існування Его-станів.

Стан Его ( за Берном ) – це система почуттів та набір узгоджених поведінкових схем. Его-станами володіє кожна людина. Вони по черзі, а іноді і разом, виходять на зовнішню або внутрішню комунікацію. Спостерігаючи за людиною, ми можемо побачити її як мінімум в двох Я-станах.

Его-стани можна визначити як систему почуттів, пов’язану з певними поведінковими схемами. Кожна особистість має обмежений репертуар подібних Его-станів, які є не ролями, а психологічною реальністю. Цей репертуар може бути описаний такими категоріями:

1.Его-стан, схожий зі станом батьківської фігури, з образами батьків;

2.Его-стан, автономний за своєю природою і спрямований на об’єднання, об’єктивну та ефективну оцінку реальності;

3.Его-стан, все ще чинний з моменту фіксації в ранньому дитинстві та який являю собою архаїчні пережитки.

Ці стани Берн розбив на 3 Я:

  • Стан Дитини;

  • Стан Батька;

  • Стан Дорослого.

У кожної людини були батьки, або особи, які їх заміняли. Кожна людина зберігає набори станів Его, які повторюють Его стани батьків, тобто те, як вона сприймала в дитинстві. В певних ситуаціях ці стани починають активізуватися. Кожен носить в собі стани батьків.

Всі люди ( включаючи дітей ) здатні ефективно переробляти інформацію, за умови, якщо активізовані відповідні стани Его.

Кожна людина колись була молодша, ніж зараз і несе в собі враження минулих років. За певних обставин вони можуть активізуватись.

Стан Дитина.

Его - стан Дитина - це та частина особистості, що збереглася від справжнього дитинства і містить у собі ті спогади, які були пов'язані з ранніми дитячими враженнями і переживаннями. Кожна людина зберегла у душі сприйняття себе як дитини, тобто в певних ситуаціях незалежно від віку відчуває себе хлопчиком або дівчинкою зі свого минулого.

Дитина живе в людині все життя і виявляється навіть у старих людей, коли ті мислять, відчувають, реагують на навколишній точно так само, як робили в дитинстві. На поведінку в сьогоденні впливають почуття з дитинства.

Дитина – це задоволення потреб: Їсти, пити, займатися сексом, радіти, любити, гуляти, спілкуватися і т.д. Нам може бути добре тільки тоді, коли задоволені потреби нашого внутрішнього Дитяти!

Дитина надає особистості несподіванки.

Це, може бути, навіть найкраща частина нашої особистості.

Дитини - вся психічна енергія.

Заради кого живемо? Заради Дитини, заради дитини в самій собі! 

Стан Батько.

Его - стан Батько. Він скопійований з наших батьків або авторитетів. Батько впливає на поведінку людини, виконуючи функцію совісті. Батько - це збірка догм і постулатів, які людина сприймає в дитячому віці і які зберігає потім протягом усього життя. Це комплекс переконань, моральних норм, правил і приписів, некритично засвоюваних індивідом як у дитинстві, так і на протязі всього життя, і диктують йому лінію поведінки. Це частина особистості, яка повеліває. Крім того, его-стан Батько містить автоматизовані форми поведінки, що склалися прижиттєво, позбавляють від необхідності свідомо розраховувати кожен крок.

Е.Берн зазначає, що Батько може проявлятися двояким чином - прямо чи опосередковано: як активний стан або як вплив Батьків. У першому, активному, випадку людина реагує так, як реагували в подібних випадках його батько або мати. Якщо говорити про непрямий вплив, то зазвичай реакція людини буває така, яку від неї чекали, тобто людина або наслідує одного з батьків, або пристосовується до їхніх вимог. Батьківське Я, що складається з правил поведінки, норм, дозволяє індивіду успішно орієнтуватися в стандартних ситуаціях, "запускає" корисні, перевірені стереотипи поведінки, звільняючи свідомість від завантаженості простими, повсякденними завданнями. Крім того, Батьківське Я забезпечує з великою імовірністю успіху поведінку в ситуаціях дефіциту часу на роздуми, аналіз, почерговий розгляд можливостей поведінки.
У стані Батька часто є потужні заборонні програми, які заважають особистості задовольняти свої потреби, це заборони. На якийсь час вони стримують Дитину, але потім енергія незадоволених потреб руйнує греблю заборон. Коли Дитина (Хочу) і Батько (не Можна) один з одним лаються, а Дорослий не може їх примирити, розвивається внутрішній конфлікт, людина страждає від протиріч.

Основну функцію Батька Берн бачить у збереження енергії і зменшення тривожності шляхом перетворення певних рішень у «автоматичні» і відносно незмінні. Це прекрасно, якщо поєднується з гармонійним станом.

В тих умовах, коли "батьківський" стан повністю блоковано і не функціонує, людина позбавляється етики, моральних засад і принципів.

Стан Дорослий.

Его - стан Дорослий включає в себе ймовірнісну оцінку ситуації, раціональність, компетентність, незалежність. Це стан не має ніякого відношення до віку людини, а являє собою здатність особистості зберігати, використовувати і переробляти інформацію на основі попереднього досвіду. Хоча Дорослий використовує інформацію, закладену в Батька і Дитину, він незалежний від стереотипів і догм Батьків і поривів Дитини. Дорослий - це здатність знаходити компроміси і альтернативні варіанти в життєвих тупиках, які часом здаються безвихідними. Це стан функціонує «тут і тепер» незалежно від минулого.
Стан Дорослий необхідно для життя, так як людина переробляє інформацію і обчислює ймовірності, які потрібно знати, щоб ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Дорослий контролює дії Батька і Дитини і є посередником між ними.
Дорослий - розум, переробка інформації і імовірнісна оцінка для ефективної взаємодії з навколишнім світом; це актуалізація раціональної сфери особистості. Дорослий частково всередині і поза ситуації. При зверненні до Дорослого - це вплив, який має на увазі пряму реакцію, можливо, кілька відстрочену і в якійсь мірі залишається на розсуд партнера, як усвідомлюючого, що має певну свободу і можливості людини.
Дорослий необхідний нам для виживання. Дитина хоче, Дорослий виконує. Дорослий переходить вулицю, дереться в гори, справляє враження, добуває їжу, будує житло, шиє одяг і так далі і т. п.

Дорослий контролює дії Батька і Дитини. Цей стан функціонує «тут і тепер».
Це, може бути, навіть найкраща частина нашої особистості.

Типи інстанцій Я.

Розрізняють такі типи інстанцій Я:

Батько:

Турботливий - втішає, виправляє, допомагає;

Критичний - загрожує, критикує, наказує.

Дорослий - збирає і надає інформацію, оцінює ймовірність, приймає рішення.

Дитина:

Спонтанна - природня, імпульсивна, хитра, егоцентрична поведінка.

Адаптивна дитина - безпомічна, боязка, адаптивна до норм, поступлива поведінка;

Бунтівна - протестуюча, що кидає виклик поведінка.

Кожній інстанції Я притаманні типові способи поведінки та висловлення. Щоб дізнатися в якому стані знаходиться людина необхідно проаналізувати його (див таблицю “Інстанції Я та типові способи поведінки і поведінки, висловлення”).

Висновки.

Найважливішим положенням теорії Его-станів є теза про «переключення» одного Его-стану на інший: один і той же індивід у різних життєвих ситуаціях може проявлятися то як Батько, то як Дорослий, то як Дитина. Крім того, в поведінці й переживаннях індивіда може одночасно проявлятися більш ніж один Его-стан.

Слід пам'ятати, що кожен вид Я-стану має власну життєву цінність для організму. Будь-який з цих трьох складових особистості може вносити як позитивні, так і негативні зміни в поведінку людини. Кожен із станів Я виконує певні функції і внаслідок цього є життєво необхідним.
По Берну становлення зрілої особистості пов'язане, головним чином, з формуванням повноцінно функціонуючого Дорослого.

Якщо стан "Дорослого" блоковано і не функціонує, то така людина живе в минулому, вона не здатна усвідомити світ, що змінюється, і її поведінка коливається між поводженням "Дитини" і "Батька".
Якщо "Батько" - це викладена концепція життя, "Дитина" - концепція життя через почуття, то "Дорослий" - це концепція життя через мислення, заснована на зборі і обробці інформації. "Дорослий" у Берна грає роль арбітра між "Батьком" і "Дитиною". Він аналізує інформацію, записану в "Батька" і "Дитини", і вибирає, яка поведінка найбільш відповідає даним обставинам, від яких стереотипів необхідно відмовитися, а які бажано включити.

У кожної людини виявляються всі три складові, однак за умови поганого виховання особистість може деформуватися так, що одна складова починає придушувати інші, що обумовлює порушення спілкування і переживається людиною, як внутрішнє напруження.

Для оптимального функціонування особистості необхідно, щоб в особистості були гармонійно представлені всі три стани Я.

Кінцевою метою трансактного аналізу є досягнення гармонійної, збалансованої особистості через гармонійні взаємини між усіма его-станами. Основним завданням при цьому є досягнення стану автономного Дорослого.

Інстанції Я та типові способи поведінки, висловлення.

Інстанція Я

Типові способи поведінки, висловлення

Батько

Турботливий батько

Втішає, виправляє, допомагає: “Це ми зробимо”, “Не бійся”, “Ми все тобі допоможемо”

Критичний батько

Погрожує, критикує, наказує: “Знову ти запізнився на роботу ?”, “У кожного на столі повинен бути графік !”

Дорослий

Збирає та дає інформацію, оцінює вірогідність, приймає рішення: “Котра година ?”, “У кого ж може бути цей лист ?”, “Цю проблему ми вирішимо в групі”

Дитина

Спонтанна дитина

Природня, імпульсивна, хитра, егоцентрична поведінка: “Цей лист у мене вже третій раз на столі”, “Ви це зробили просто чудово !”

Адаптована дитина

Безпомічна, боягузлива, адаптивна до норм, поступлива поведінка: “Я б із радістю, але у нас будуть неприємності”

Бунтівна дитина

Протестуюча, кидаюча виклик поведінка: “Я це робити не буду !”, “Ви цього зробити не зможете”

Таблиця “Прояви Я-станів”.


“Я”- стан

Девіз

Жести

Вираз обличчя

Вирази та вигуки

Емоції та особистість

Поведінка

Ролі

Адекватні прояви

Неадекватні прояви

Батько

Девіз - повинен, не можна.

Вказуючий перст, фігура нагадує букву Ф. Сидить, відкинувшись назад.

Поблажливість, можливо презирство, нерідко – крива посмішка, вираз уваги.

Вирази:

«Я цього не розумію»,

«Я цього не потерплю»,

“Невже важко зрозуміти!”,

“Щоб було зроблено негайно”,

“Я категорично з цим не згоден”,

“Ви мене не зрозуміли”,

“Невже важко зрозуміти!”,

“Коню зрозуміло!”,

“Хто ж так робить!”,

“Скільки можна говорити?”,

“Ви повинні...”,

“Не Можна...”,

“Тут ви абсолютно не праві”,

“Який ідіот це придумав?”,

“Хто ж так робить!”,

“Скільки можна говорити?”,

“Ви повинні...”,

“Як вам не соромно!”,

“Не можна...”,

“Ні в якому разі!”,

“Повинен, потрібно, треба”,

“Отже, запам'ятай”,

“Припини!”,

“Ні за що на світі”,

“Я б на твоєму місці”,

“Милий мій...”,

“Можна",

"Має";

"Ні за що",

"Який дурень";

"Бідний",

авторитетний тон.

Почуття обов'язку при невідомій та не контрольованій реакції, актуалізація моральних норм та правил.

Контроль,

заборони,

санкції,

поради,

підтримка,

опіка,

ідеальні вимоги, настанови,

повчання,

правила поведінки, постулати,

соціальні норми,

дотримання перевірених часом правил,

забобони,

упередження, догматичність, негнучкість,

приписи.

Ролі:

батько,

старша сестра, педагог,

начальник.

Професії:

священик,

або (що гірше) релігійний фанатик.

Відсутність критики особистості,

максимальна допомога своїми корисними шаблонами Дорослому, відсутність безглуздих правил поведінки і застарілих стереотипів, турбота про інших людей, коли вони реально її потребують.

Критика особистості, незадоволення світом, життям і людьми, зарозумілість,

заборони,

догми,

невірні шаблони поведінки,

надмірна опіка; категоричний, самопевне-ний тон; емоції і почуття:

гнів,

злість,

зневагу,

ненависть;

фізичні ознаки: набурмосений лоб, хитання головою, “грізний вигляд”, зітхання,

схрещені на грудях руки.

Дорослий

Доцільно, корисно.

Тіло ніби подається вперед,

очі дещо розширені або звужені

Погляд спрямований на об’єкт, на обличчі вираз розуміння.

Вирази:

“Вибачте, я вас не зрозумів, поясніть, будь ласка, ще раз”,

“Я, напевно, незрозуміло пояснив, тому ви відмовили”,

“Давайте поміркуємо”,

“А що, якщо нам вчинити так”,

“Як ви плануєте виконати цю роботу?”

Спокій, задоволення, врівноваженість, спокійний тон, впевненість.

Сприйняття реальності, адаптивність,

переробка логічної інформації та її використання з максимальною ефективністю,

перевірка реальності фактів,

відповідальне прийняття рішення,

розрахунок,

контроль за власними діями,

надмірний скептицизм, скутість

(недолік імпровізації), обмеженість фантазії, впевнена поведінка.

Ролі:

сусід,

випадковий попутник, підлеглий, який знає собі ціну.
Професії:

лікар-діагност,

біолог;

економіст,

вчений.

Організованість,

надійність, відповідальність, адаптивність,

розумність.

Якісно опрацьовує інформацію та максимально ефективно її використовує.

Безвідповідальне ставлення до реальності, невміння опрацювати інформацію та користуватись нею, дезадаптивність.

Дитина

Хочу, подобається

І поза, і вираз обличчя відповідають внутрішньому стану - радість, горе, страх, тривога, захват і т.п., тремтячі губи, опущений погляд, знизування плечима тощо.

Вигуки:

"Чудово!",

"Хочу!",

"Не хочу!",

"Набридло!",

"Я вас люблю!",

"Навіщо мені це треба!",

“Мене дратує”,

“Я ненавиджу”,

“Яке мені діло”,

“Подобається”,

”"Пропади все пропадом!",

“Нехай горить вогнем!”,

“Ні за що не погоджуся!”,

“Коли ж це все скінчиться!”

Емоційність,

радість, смуток, занепокоєння, тривожність,

страх,

смуток,

образа,

запальність, сором’язливість, беззахисність, невпевненість,

довірливість,

безпорадність,

незадоволеність, відчуття нереальності, манії,

відчуженість,

стан дежавю, галюцинації.

Пустощі,

плач,

ниття,

капризи,

нестриманість, хихикання,

звинувачення,

розрядка, безвідповідальність, допитливість,

спонтанна активність, творчість,

оригінальність.

Дія відбувається безпосередньо,

результат очікується миттєвий і зазвичай цілком передбачуваний.

Ролі:

молодий недосвідчений фахівець,

артист - улюбленець публіки,

зять

і т.д.
Професії:

блазень,

паяц,

клоун.

Цікаве заняття або спілкування, секс.

Тут ключове - інтерес.

Комп'ютерні ігри, мастурбація,

якісь аморальні, нестриманість, асоціальні дії,

вживання алкоголю, нікотину,

наркотиків,

гонитва за модою, дорога шкідлива їжа, тривале базікання по телефону,

нескінченний перегляд телепередач.

Тест “Три Я”.

Инструкция. Оцените в баллах от 0 до 10, насколько эти высказывания характеризуют Вас:

1.Мне порой не хватает выдержки.

2.Если мои желания мешают мне, то я умею их подавить.

3.Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей.

4.Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях.

5.Меня провести нелегко.

6.Мне бы понравилось быть воспитателем.

7.Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому.

8.Думаю, я правильно понимаю все происходящие события.

9.Каждый должен выполнять свой долг.

10.Нередко я поступаю не так, как надо, а так, как хочется.

11.Принимая решения, я стараюсь продумать его последствия.

12.Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить.

13.Я, как и многие люди, бываю обидчив.

14.Мне удаётся видеть в людях больше, чем они о себе говорят.

15.Дети должны безусловно следовать указаниям родителей.

16.Я - увлекающийся человек.

17.Мой основной критерий человека – объективность.

18.Мои взгляды непоколебимы.

19.Бывает, что я не уступаю в споре, потому что не хочу уступать.

20.Правила оправданы до тех пор, пока они полезны.

21.Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств.

Обработка результатов:

Подсчитайте сумму баллов отдельно по трём блокам вопросов:

Ребёнок (Д): 1,4,7,10,13,16,19

Взрослый (В): 2,5,8,11,14,17,20

Родитель (Р): 3,6,9,12,18,21

Расположите результаты в порядке убывания и запишите формулу своих потенциальных ролей.

О чём она Вам может сказать?

Если Вы получили формулу ВДР – это значит, что Вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру импульсивны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно лишь пожелать сохранять эти качества и впредь они помогут в любом деле, связанном с общением, коллективным трудом, творчеством.

Хуже, если на первом месте стоит Р. Категоричность и самоуверенность противопоказаны, например, педагогу, организатору – словом, всем тем, кто в основном имеет дело с людьми, а не с машинами.

Если Ваша формула РДВ, то у Вас могут возникнуть некоторые сложности. Которые способны осложнить жизнь обладателю такой формулы. «Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чём не сомневаясь и не заботясь о последствиях. Но тут нет поводов для уныния. Если Вас не привлекает организаторская работа, шумные компании, и Вы предпочитаете побыть наедине с книгой, кульманом или этюдником, то всё в порядке, если же нет, и Вы захотите передвинуть своё Р на второе и даже на третье место, то это вполне осуществимо.

Д на первом месте – это вполне приемлемый вариант, скажем, для научной работы. Энштейн шутливо объяснял причины своих научных успехов тем, что он развивался медленно, и над многими вопросами задумался лишь в том возрасте, когда обычно перестают о них думать. Но детская непосредственность хороша лишь до определённой степени. Если она начинает мешать делу, то пора взять свои эмоции под контроль.

Тест "Три Я" знаходиться за посиланням http://www.nevrozovnet.ru/strukturnyj-analiz-lichnosti

Список використаних джерел інформації:

1.Как строить отношения, договора и беседы по-взрослому? Взрослый, родитель, ребенок. Эрик Берн - трансактный анализ – психотерапевтического метод работы с людьми.

http://dobro-v-dom.blogspot.ru/2012/10/kak-stroit-otnoshenija-dogovora-i.html

2.Когнитивная методика на основе модели Э.Берна.

http://www.transactional-analysis.ru/base/103-bern-model
Вопросы гуманитарных наук, 2004, 1, с.319-321

3.Мальцева О.А., Петухова М.Л. Психология деловых взаимоотношений. Лекция №16.

4.Петрова Ю.А., Краснова О.С. Эрик Берн.

http://www.e-reading.biz/bookreader.php/89736/Petrova_-_Erik_Bern.html

5.Трансактный анализ Э.Берна.

http://bookmeta.com/book/461-obshhaya-psixokorrekciya-uchebnoe-posobie-osipova-aa/25--1-transaktnyj-analiz-ye-berna.html

6.Трансакционный анализ.

http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/34.htm

7.Трансактный анализ общения.

http://azps.ru/tests/2/berntest.html

8.Структурный анализ личности.

http://www.nevrozovnet.ru/strukturnyj-analiz-lichnosti

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00