Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

Інклюзивна освіта

Для кого: Дорослі

15.10.2021

133

22

0

Опис документу:

Презентація містить інформацію про "ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957. Звертається увага на створення умов для здобуття освіти, зарахування учнів до закладів освіти, створення інклюзивного класу, розподіл учнів за наявністю в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання, створення команди психолого-педагогічного супроводу, підтримки першого рівня, ресурсної кімнати, проведення психолого-педагогічні та корекційно-розвиткових занять, форму індивідуального навчального плану, освітню програму закладу, обов'язки асистент вчителя й асистент учня, послуги фізичного супроводу осіб та переклад жестовою мовою, функціонування інклюзивних міжкласних груп, оцінювання результатів навчання учнів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти Консультант КУ ЦПРПП КПМР – Кучерява Ж. М. 12.10.21р.
Слайд № 1

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти Консультант КУ ЦПРПП КПМР – Кучерява Ж. М. 12.10.21р.

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної сере...
Слайд № 2

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957

Терміни адаптація модифікація медіатека оцінка рівні підтримки ресурсна кімната
Слайд № 3

Терміни адаптація модифікація медіатека оцінка рівні підтримки ресурсна кімната

Шляхи створення умов для здобуття освіти: належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення закладів освіти; підве...
Слайд № 4

Шляхи створення умов для здобуття освіти: належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення закладів освіти; підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напрямку; забезпечення доступності території закладів освіти, будівель, споруд та приміщень для учнів; забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання; облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки; залучення фахівців, забезпечення доступу учнів до Інтернету.

Зарахування учнів до закладу освіти Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учн...
Слайд № 5

Зарахування учнів до закладу освіти Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим МОН.

Створення інклюзивного класу Керівник закладу освіти на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) учня та висновку про комплек...
Слайд № 6

Створення інклюзивного класу Керівник закладу освіти на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром (далі — висновок), утворює інклюзивний клас та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

Розподіл учнів за наявністю в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання - не більше одного учня, який потребує четве...
Слайд № 7

Розподіл учнів за наявністю в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання - не більше одного учня, який потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки; - не більше двох учнів, які потребують третього рівня підтримки; - не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки.

Команда психолого-педагогічного супроводу Для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує команду психолог...
Слайд № 8

Команда психолого-педагогічного супроводу Для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує команду психолого-педагогічного супроводу та забезпечує її роботу в закладі освіти.  

Підтримка першого рівня Для учнів, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в осві...
Слайд № 9

Підтримка першого рівня Для учнів, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти надається підтримка першого рівня.

Для інших учнів рівень підтримки забезпечується відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру   У разі відсутності у висновку інклюзивно-ресу...
Слайд № 10

Для інших учнів рівень підтримки забезпечується відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру   У разі відсутності у висновку інклюзивно-ресурсного центру інформації про рівень підтримки учня рівень підтримки визначається командою за участю представника інклюзивно-ресурсного центру, що видав такий висновок, та з урахуванням складності порушень учня.  

Індивідуальна програма розвитку Індивідуальна програма розвитку підписується всіма членами команди, одним з батьків (іншим законним представником) ...
Слайд № 11

Індивідуальна програма розвитку Індивідуальна програма розвитку підписується всіма членами команди, одним з батьків (іншим законним представником) учня та затверджується керівником закладу освіти.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги Учням відповідно до підтримки та індивідуальної програми розвитку надаються психолого-педаго...
Слайд № 12

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги Учням відповідно до підтримки та індивідуальної програми розвитку надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) у вигляді занять.

Ресурсна кімната Для учнів, що потребують тимчасового психологічного розвантаження або усамітнення, в ресурсній кімнаті створюється окрема зона, як...
Слайд № 13

Ресурсна кімната Для учнів, що потребують тимчасового психологічного розвантаження або усамітнення, в ресурсній кімнаті створюється окрема зона, яка використовується незалежно від розкладу занять. Ресурсна кімната може використовуватися усіма учнями закладу освіти. Облаштування ресурсної кімнати здійснюється згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 414 від 23.04.2018 р.

Проведення психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові занять Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями (із ч...
Слайд № 14

Проведення психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові занять Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільно-правові договори.

Тривалість занять Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів...
Слайд № 15

Тривалість занять Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів. Тривалість індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять для учнів становить від 20 до 25, а групових — від 35 до 40 хвилин.

Індивідуальний навчальний план інформацію про назву закладу освіти прізвище та власне ім’я учня клас, в якому він навчається цілі виконання та стро...
Слайд № 16

Індивідуальний навчальний план інформацію про назву закладу освіти прізвище та власне ім’я учня клас, в якому він навчається цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми послідовність, форму і темп їх засвоєння очікувані результати навчання.

Освітня програма закладу Інклюзивне навчання учнів, у тому числі згідно з індивідуальним навчальним планом, здійснюється відповідно до освітньої пр...
Слайд № 17

Освітня програма закладу Інклюзивне навчання учнів, у тому числі згідно з індивідуальним навчальним планом, здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти з урахуванням їх особливих освітніх потреб та особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу, адаптації та/або модифікації окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

Асистент вчителя й асистент учня Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя В освітньому процесі індивідуальні соціальні т...
Слайд № 18

Асистент вчителя й асистент учня Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів забезпечуються асистентом учня

Послуги фізичного супроводу осіб та переклад жестовою мовою. Для дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються...
Слайд № 19

Послуги фізичного супроводу осіб та переклад жестовою мовою. Для дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних або мають порушення зору, слуху, у закладі освіти можуть надаватися інші соціальні послуги із переліку базових соціальних послуг відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” та згідно з державними стандартами надання відповідних послуг, затвердженими Мінсоцполітики, в тому числі послуги фізичного супроводу осіб та переклад жестовою мовою.

Тривалість здобуття освіти Тривалість здобуття освіти учнями може бути продовжена на рівнях початкової та базової середньої освіти відповідно до по...
Слайд № 20

Тривалість здобуття освіти Тривалість здобуття освіти учнями може бути продовжена на рівнях початкової та базової середньої освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 776; 2019 р., № 69, ст. 2404; 2020 р., № 87, ст. 2801).

Функціонування інклюзивних міжкласних груп Для учнів, які навчаються в різних інклюзивних класах одного або різних років навчання, для проведення з...
Слайд № 21

Функціонування інклюзивних міжкласних груп Для учнів, які навчаються в різних інклюзивних класах одного або різних років навчання, для проведення занять, вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати інклюзивні міжкласні групи.

Оцінювання результатів навчання учнів Оцінювання результатів навчання учнів у закладах освіти здійснюється за системою та загальними критеріями оці...
Слайд № 22

Оцінювання результатів навчання учнів Оцінювання результатів навчання учнів у закладах освіти здійснюється за системою та загальними критеріями оцінювання, затвердженими МОН, та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

Організація інклюзивного навчання Заклади освіти організовують інклюзивне навчання учнів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших д...
Слайд № 23

Організація інклюзивного навчання Заклади освіти організовують інклюзивне навчання учнів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.  

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради
Слайд № 24

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради
Слайд № 25

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради
Слайд № 26

Обов'язково порадитись з фахівцями ІРЦ Кам'янець-Подільської міської ради

Успіхів у роботі!
Слайд № 27

Успіхів у роботі!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.