План роботи з молодими пелагогами

Опис документу:
В даній презентації зібраний фотоматеріал роботи пришкільного оздоровчого табору "Веселка" з денним перебуванням згідно плану роботи пришкільного оздоровчого табору. Кожний кадр презентації відображає роботу кожного дня в оздоровчому таборі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально- виховної роботи Директор школи

_________________Попенко О.В. ________________Гладка М..І.

«___»_______________2016-2017 н.р «___»______________2016-2017 н.р

ПЛАН РОБОТИ 
педагога-наставника Cірик Любові Вікторівни з молодим спеціалістом, вчителем початкових класів

Хорішківської ЗОШ І – ІІІ ступенів

ім.М В. Остроградського

Гирман Світланою Миколаївною

на 2017/2018 н.р.

Колектив – це не якась безлика маса.  Він існує як багато індивідуальностей.

                                                                                   (Василь Сухомлинський)

Актуальні проблеми для вчителя-початківця,що потребують розв’язання:

 • невміння аналізувати результати своєї роботи і використовувати ці результати під час планування;

 • слабка сформованість навичок роботи з нормативною базою;

 • невміння враховувати в плануванні своєї роботи проблему, над якою працює навчальний заклад, особливості учнів, батьків, учителів;

 • відсутність загальної (довгострокової або середньострокової) власної програми діяльності;

 • наявність труднощів у роботі з учителями, батьками, окремими категоріями учнів;

 • відсутність практичних навичок презентації своєї роботи,  її окремих напрямків;

 • творча активність вчителя  за межами навчального закладу.

 

Мета:

 • організація роботи з молодим вчителем, що забезпечить системність і логічність його діяльності у навчальному закладі;

Завдання:

 • ознайомлення з нормативними документами, відповідною науково – методичною літературою;

 • ознайомлення із системою методичної роботи закладу,  навчально–виховної роботи закладу згідно проблеми, над якою працює педколектив;

 • складання схем та алгоритмів роботи, що розраховані на окремі категорії учнів, учителів, батьків;

 • обговорення загальної системи, роботи та її складників з дирекцією закладу, занесення етапів роботи до плану навчального закладу;

 • залучення до співпраці за відповідними напрямами соціального педагога,  педагога–організатора, класних керівників, учителів–предметників; керівників, учителів–предметників;

№ з/п

Заходи

Дата

Відповідальні

Продукт діяльності

1.

Провести анкетування з метою вивчення потреб молодого вчителя у методичній допомозі.

серпень

Попенко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

Анкета

2.

Призначення наставника Сірик Л.В.

серпень

Гладка М.І.директор школи

Протокол педради

3.

Корекція плану роботи школи з урахуванням професійних потреб молодого педагога.

вересень

Попенко О.В.заступник директора з навчально-виховної роботи

Додаткові матеріали

4.

Ведення шкільної документації

вересень

Сірик Л.В.., педагог-наставник

Єдині вимоги до ведення класного журналу

5.

Консультації. Діагностичний мінімум. Поглиблена діагностика.

жовтень

практичний психолог

Рекомендації

6.

Аналіз результатів дослідження за планом поточної роботи навчально – виховного процесу

листопад

. Сірик Л.В..,, педагог-наставник

Звіт

7.

Консультації. Система роботи з особливими категоріями учнів.

грудень

Класні керівники

 

Методичні рекомендації, матеріали з досвіду роботи

8.

Консультації. Оптимізація взаємодії молодого вчителя  з педагогами. Система роботи.

січень

Педагоги школи

Система роботи молодого вчителя  у співпраці з педагогами. Правила взаємодії з педагогами.

9.

Консультації. Особливості індивідуальної та групової роботи з батьками учнів. Системність як умова ефективності роботи.

лютий

Сірик Л.В.., педагог-наставник

Протокол проведення

10.

Презентація роботи молодого вчителя у закладі відповідно методичної теми.

березень

Сірик Л.В..,, педагог-наставник

Презентація, методичні розробки.

11.

Участь молодого вчителя  у роботі районного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

за планом РМО

Сірик Л.В.., педагог-наставник

Виступ з досвіду роботи

12.

Вивчення індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами.

травень

 

Виступи з досвіду роботи, протокол проведення, рекомендації.

Орієнтовний план роботи

Заняття 1

(вересень)

Творчість, майстерність,

досконалість – це , насамперед,

наполеглива праця.

В. Сухомлинський

Тема. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності.

 1. Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на 2017.. –2018. н.р.

 2. Нормативні документи про школу.

 3. Проблемний стіл “Перші кроки професійного становлення: успіхи і невдачі ”.

 4. Мікродослідження “Якою має бути методична робота з молодими вчителями”.

 5. Огляд преси “Все для вчителя”.

Заняття 2

(листопад)

Урок – це дзеркало загаль-

ної педагогічної культури вчите-

ля, мірило його інтелектуально-

го багатства, показник його

світогляд, його ерудиції.

В. Сухомлинський

Тема. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання.

 1. Вимоги до планування й проведення уроку відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання.

 2. Практикум “Відвідування уроків, самоаналіз та аналіз уроку”( Гра-тренінг “Камертон” (кожен учаснеик представляє свої варіанти початку уроку).

 3. Дискусія “Основні фактори, які впливають на рівень виховання школярів”.

 4. Консультація “Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування”.

 5. Огляд методичної літератури.

Заняття 3

(лютий)

Радість пізнання дається

людині тоді, коли вона пізнає

порівняно більше, ніж вима-

гається знати.

В. Сухомлинський

Тема. Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках та в позаурочний час.

 1. Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та в позаурочний час.

 2. Практикум “Відвідування й аналіз уроків, заняття гуртка (в рамках тижня початкової школи).

 3. Гра-тренінг “Домашні завдання” (кожен учасник представляє свої варіанти завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації).

 4. Дискусія “Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів”.

 5. Огляд новинок літератури.

Заняття 4

(травень)

Замало бути обізнаним у но-

вих ідеях, потрібно знати, де

можна використати ці ідеї,

вміти з ними поводитись, а не

лише захоплюватись.

Майкл Фурман.

Тема. Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів.

 1. Особливості 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

 2. Методична панорама “Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів”.

 3. Звіт слухачів “Роль школи молодого вчителя у моєму професійному становленні”.

 4. Премєра книги для вчителя.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»