План роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік (на 1,0 ставку)

Опис документу:
Наданий план роботи практичного психолога Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 ім.В.М.Кавуна Марчук Лариси Олександрівни на 2015-2016 навчальний рік. Річний план роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу з навантаженням 1,0 ставка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор Житомирської ЗОШ №22 Методист з психологічної служби

імені В.М.Кавуна науково-методичного центру управління

__________ О.Ф.Шпачук освіти Житомирської міської ради

_______________Н.М.Шикирава

ПЛАН

роботи практичного психолога

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22

імені Василя Михайловича Кавуна

Марчук Лариси Олександрівни

на 2015-2016 навчальний рік

з\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Психодіагностична робота:

Діагностика учнів 11 класів за опитувальником «Стан здоров’я та самопочуття» Ковальова С.В., «Скринінг-анкетою на визначення рівня алкоголізації » Ковальова С.В. та тестом «Чи завзятий Ви курець ?» Ковальова С.В.

Поглиблена психодіагностика учнів 9-х класів щодо визначення професійних нахилів, інтересів, проведення експертного опитування батьків учнів 9-х класів, вчителів-предметників 9-х класів за ПКК «Професійна спрямованість учнівської молоді».

Експрес-опитування щодо обізнаності з питань ксенофобії, расизму за ПКК «Профілактика ксенофобії та расистських проявів у шкільному середовищі».

Психологічне дослідження готовності учнів 4-х класів до навчання у середній ланці школи за ПКК «Готовність учнів 4-го класу до навчання в середній ланці школи».

Поглиблене вивчення характеру проблем молодших підлітків, які виявили ознаки шкільної дезадаптації за ПКК «Адаптація учнів до навчання у середній ланці школи».

Експрес-опитування щодо обізнаності з питань гендерного виховання, проведення діагностики за ПКК «Розвиток гендерної культури в учнівських колективах».

Індивідуальна та групова діагностика учнів, батьків та педагогічних працівників (за потребою та за запитом).

ІV тиждень лютого

І тиждень березня

І тиждень березня

І-ІІ тижні квітня

ІІ тиждень квітня

ІVтиждень квітня

Протягом року

Учні 11 класів

(класна кімната, психологічний кабінет)

Учні 9 класів

(класна кімната,

психологічний кабінет)

Учні 9-11класів

(класна кімната, психологічний кабінет)

Учні 4 класів

(класна кімната, психологічний кабінет)

Учні 5 класів

(класна кімната, психологічний кабінет)

Учні 7-8 класів

(класна кімната, психологічний кабінет)

Учні, батьки, педпрацівники

(класні кімнати, психологічний кабінет)

2.

2.1

2.2

Консультативна робота:

Індивідуальні консультації учнів, батьків, педагогічних працівників, адміністрації навчального закладу (за потребою та за запитом).

Групове консультування учнів «Алкогольна та тютюнова залежність».

Протягом року

ІV тиждень лютого

Учні, батьки, педпра-

цівники, адміністрація

(психологічний кабінет)

Учні 11 класів

(класна кімната)

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

Тренінг «Ми за тверезий спосіб життя»,

«Тренінг відмови від куріння».

Проведення виховних годин з учнями 9-х класів за ПКК «Професійна спрямованість учнівської молоді».

Проведення ділової гри з учнями 9-х класів «Екзамен».

Тренінг «Подорож до країни мрій».

Тренінг «Формування гендерної культури учнів».

Індивідуальна та групова корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями, батьками та педагогічними працівниками (за потребою та за запитом).

Індивідуальна корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнем відповідно до «Програми психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі».

Індивідуальна корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями, які перебувають на індивідуальним графіком навчання за «Індивідуальною програмою корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці» (за потребою).

ІVтиждень лютого

ІІ тиждень березня

ІІ тиждень березня

ІІІ тиждень березня

ІV тиждень

квітня

Протягом року

Відповідно до розкладу занять з учнем

Протягом року

Учні 11 класів (психологічний кабінет)

Учні 9 класів

(класна кімната)

Учні 9 класів

(класна кімната)

Учні 9-х класів

(класна кімната)

Учні 7-8 класів

(класна кімната)

Учні, батьки, педпрацівники

(психологічний кабінет)

Учень 6-В класу

(психологічний кабінет)

Учні, які перебувають на індивідуальному плані навчання

(психологічний кабінет)

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Психологічна просвіта:

Інформаційні бюлетні з метою пропаганди здорового способу життя:

- “Афоризми та приказки про здоров’я ”;

- «Видатні особистості про здоров’я»;

-«100 причин не вживати алкоголь».

Виховна година з учнями «Толерантність врятує світ».

Круглий стіл «Психологічні новоутворення та труднощі молодшого підліткового віку. Роль і місце вчителя у розв’язанні цих проблем». (Спільно із заступником директора з НВР).

Семінар-практикум «Із досвіду роботи вчителів. Особливості поведінки підлітків. Причини порушень. Шляхи подолання.» (Спільно із заступником директора з НВР).

Виступ на м/о класних керівників «Прояви ксенофобії та расизму у суспільстві».

Виступ на батьківських зборах на тему: «Вплив особистого авторитету батьків на формування морально-ціннісних взаємин в сім’ї».

Педконсиліум «Готовність учнів початкових класів до навчання у середній ланці школи».

Психолого-педагогічний семінар «Розвиток креативності. Засоби і прийоми розвитку творчого потенціалу особистості».

Проведення лекцій з учнями щодо запобігання торгівлі людьми.

Виступ на батьківських зборах на тему: «Расизм у суспільстві».

Виступ на батьківських зборах на тему: «Роль родини у розвитку моральних якостей підлітка».

ІІІ тиждень лютого

ІІІ тиждень лютого

Протягом лютого

Протягом березня

Протягом березня

Протягом березня

ІІ тиждень квітня

Протягом квітня

Протягом квітня

Протягом

квітня-травня

Протягом

квітня-травня

Учні, батьки, педпрацівники

(інформаційний стенд практичного психолога)

Учні 9-11 класів

(класна кімната)

Педпрацівники

(актова зала)

Педпрацівники

(актова зала)

Класні керівники

(актова зала)

Батьки учнів

9 класів

(класна кімната)

Педпрацівники

(актова зала)

Педпрацівники

(актова зала)

Учні 5-11 класів

(класна кімната)

Батьки учнів

9-10 класів

(класна кімната)

Батьки учнів

11 класів

(класна кімната)

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9.

5.10

Організаційно-методична робота:

Складання графіка роботи практичного психолога.

Складання плану роботи на 2015-2016 навчальний рік.

Складання плану роботи на місяць.

Складання статистичного та аналітичного звітів за 2015-2016 навчальний рік.

Складання психодіагностичного інструментарію.

Оформлення щоденного обліку роботи практичного психолога.

Оформлення протоколів індивідуальних консультацій, протоколів індивідуального діагностичного обстеження, протоколів діагностичного обстеження класу, протоколів психологічного аналізу уроку (за потребою).

Підготовка до проведення діагностичної, консультативної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, психологічної просвіти (за потребою).

Участь в навчально-методичних об’єднаннях практичних психологів (згідно графіка).

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Лютий

Лютий

Щомісяця

Травень

Протягом року

Щодня

Протягом року

Протягом року

Щомісяця

Щомісяця

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Психологічний кабінет

Згідно графіка

Психологічний кабінет, бібліотека

6.

6.1

6.2

Зв’язки з громадськістю:

Спілкування з батьками учнів , яки навчаються за індивідуальною формою навчання на дому (при необхідності та замовленню від батьків).

Спілкування з учнями, яки навчаються за індивідуальною програмою на дому.

Протягом року за потребою

Протягом року за потребою

На дому

На дому

Практичний психолог ЗОШ №22 __________________ (Марчук Л.О.)

Науково-методична проблема загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №22 ім.В.М.Кавунана 2015-2016н.р.:

«Взаємодія всіх учасників НВП для забезпечення нових державних стандартів освіти в умовах створення громадсько-активної школи».

Завдання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №22 ім.В.М.Кавунана 2015-2016н.р.:

- забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості,

підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей;

- забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

- оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

- розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, робота з батьками та громадськістю;

- впровадження допрофільного і профільного навчання ;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу шляхом залучення підприємств, організацій, громадськості, спонсорів, батьків.

Проблемна тема практичного психолога загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №22 імені В.М.Кавуна на 2015/2016 навчальний рік:

«Психолого-педагогічний супровід формування здоров’язберігаючої компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу».

Пріоритетні напрямки роботи практичного психолога Марчук Лариси Олександрівни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №22 імені В.М.Кавуна на 2015/2016 навчальний рік:

1.Психолого-педагогічний супровід формування здоров’язберігаючої компетентностівсіх учасників навчально-виховного процесу, пропаганда здорового способу життя з метою забезпечення повноцінного гармонійного розвитку особистості дитини, збереження і зміцнення її здоров’я.

2.Психолого-педагогічний супровід учнівшколи з метою їх розвитку відповідно до вікових особливостей, формування компетентностей, актуальних для дитячого та самостійного дорослого життя.

  • 09.08.2020
  • Психологія
  • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, Дорослі
  • Інші методичні матеріали
  • 362
  • 0
  • 15
  • Стежити
  • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00