План роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік (на 0,25 ставки)

Опис документу:
Наданий план роботи практичного психолога Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім.В.В.Бражевського Марчук Лариси Олександрівни на 2015-2016 навчальний рік. Річний план роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу з навантаженням 0,25 ставки

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Затверджено» «Погоджено»

Директор ЗОШ №7 Методист ВППСР УО ЖМР

_________ Чубінська В.М. __________ Шикирава Н.М.

План

роботи практичного психолога

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7

імені Валерія Вікторовича Бражевського м. Житомира

Марчук Лариси Олександрівни

на 2015/2016 навчальний рік

Проблемна тема загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського м. Житомира на 2015/2016 навчальний рік:

«Формування полікультурної, успішної, активної особистості шляхом впровадження інновацій в навчанні та вихованні школярів».

.

Завдання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського м. Житомира на 2015/2016 навчальний рік:

  1. Підвищити продуктивність навчально-виховного процесу за рахунок ефективної наступності, налагодження системної роботи з обдарованими дітьми, збільшення частки педагогів, які використовують досягнення сучасної дидактики.

  2. Вивчити на основі сучасних технологій запити учнів, батьків щодо освітніх послуг та адаптувати навчальні плани і програми до них.

  3. Покращити роботу методичних об’єднань вчителів щодо:

* впровадження і поширення передового педагогічного досвіду;

* власного педагогічного досвіду шляхом друкацій, виступів, участі у педвиставках, конкурсах тощо;

* використання в роботі сучасних ІКТ, інтернет-ресурсів, електронних дидактичних засобів. Не допускати того, щоб на уроках переважав монолог вчителя, індивідуальне опитування, інші атрибути репродуктивного навчання з орієнтацією на «середнього» учня.

  1. Досконало володіти критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, не допускати суб’єктивізму в оцінці знань. Формувати функціональну грамотність школярів.

  2. Залучати громадські організації, батьківську громаду, не байдужих до освіти людей до покращення умов навчально-виховного процесу в школі.

  3. Внести корективи в програму виховної роботи «Я-громадянин», виходячи із ціннісно-орієнтованої домінанти в освіті. Відійти від планування виховного процесу, який ґрунтується на календарних датах.

  4. Чітко розподілити обов’язки між членами адміністрації школи з врахуванням використання технологій особистісно зорієнтованого управління школою. Розробити систему аналізу й оцінювання результатів діяльності педагогів.

Проблемна тема практичного психолога загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського м. Житомира на 2015/2016 навчальний рік:

«Психолого-педагогічний супровід формування здоровязберігаючої компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу».

Пріоритетні напрямки роботи практичного психолога Марчук Лариси Олександрівни загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського м. Житомира на 2015/2016 навчальний рік:

1.Психолого-педагогічний супровід емоційної сфери учасників навчально-виховного процесу, пропаганда здорового способу життя з метою забезпечення повноцінного гармонійного розвитку особистості дитини, збереження і зміцнення її здоров’я.

2.Психолого-педагогічний супровід учнів 5 класів.

3.Психолого-педагогічний супровід учнів 6 класів.

Психологічо-педагогічний супровід учнів 5 класів

Психодіагностична робота

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Консультаційна робота

Психологічна просвіта

1.

1.Психодіагностичне дослідження за діагностичною програмою психокорекційного комплексу з проблеми «Психолого-педагогічний супровід школярів під час переходу до середньої ланки школи» ( за методикою Н.Лусканової «Дослідження шкільної мотивації»).

2.Індивідуальна та групова діагностика (за потребою та за запитом).

1.Профілактика дезадаптації учнів 5-х класів за профілактичною програмою «Години спілкування »

(8 занять) психокорекційного комплексу «Психолого-педагогічний супровід школярів під час переходу до середньої ланки школи».

2.Індивідуальна корекційні-відновлювальна робота з учнями (за потребою).

1.Індивідуальне консультування учнів, учителів та батьків учнів 5-х класів (за потребою та за запитом).

2.Надання рекомендацій щодо роботи з школярами, які мають проблеми у навчанні, поведінці та психічному самопочутті

(за потребою).

1.Виступ на батьківських зборах 5-х класів на тему:

«Адаптація учнів 5-х класів до основної школи».

2.Психолого-педагогічний консиліум на тему : «Особливості адаптації учнів до 5-го класу».

1.Вересень-жовтень,

квітень-травень.

2.Протягом року.

1.Листопад-грудень.

2.Протягом року.

1.2.Протягом року.

1.Вересень

2.Жовтень

Психолого-педагогічний супровід учнів 6 класів

Психодіагностична робота

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Консультаційна робота

Психологічна просвіта

2.

1.Психодіагностичне дослідження ставлення школярів до моральних норм за методикою «Вибір» учнів 6-х класів.

2.Індивідуальна та групова діагностика (за потребою та за запитом).

1.Груповий розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості учнів за розвивальною програмою «Життя на роздоріжжі»

(5 занять) психокорекційного комплексу з проблеми «Психологічний супровід підлітків».

2.Індивідуальна корекційні-відновлювальна робота з учнями (за потребою).

1.Індивідуальне консультування учнів, учителів та батьків учнів 6-х класів (за потребою та за запитом).

2.Надання рекомендацій щодо роботи з школярами, які мають проблеми у навчанні, поведінці та психічному самопочутті

(за потребою).

1.Виступ на батьківських зборах в 6-х класах на тему:

«Формування ключових компетентностей учнів».

1.Листопад-грудень

2.Протягом року

1.Січень-лютий.

2.Протягом року.

1.2.Протягом року.

1.Січень

Психологічний супровід емоційної сфери учасників навчально-виховного процесу, пропаганда здорового способу життя з метою забезпечення повноцінного гармонійного розвитку особистості дитини, збереження і зміцнення її здоров ’я.

Психодіагностична робота

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Консультаційна робота

Психологічна просвіта

3.

1.Діагностика рівня шкільної тривожності учнів 5 класів

за «Тестом шкільної тривожності» Філіпса психокорекційного комплексу

з проблеми «Психолого-педагогічний супровід школярів під час переходу до середньої ланки школи».

2.Діагностика здоров’я учнів 5-6 класів

за тестом «Здоров’я» психорорекційного комплексу

з проблеми «Здоровий спосіб життя».

1.Групова корекція підвищеної шкільної тривожності учнів за корекційною програмою «Зниження рівня тривожності учнів

5 класів» (17 занять) психокорекційного комплексу «Психолого-педагогічний супровід школярів під час переходу до середньої ланки школи».

2.Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота

з учнями (за потребою).

1. Індивідуальне консультування батьків та вчителів за результатами психодіагностики учнів (за потребою та за запитом).

1.Інформаційні бюлетні

з метою пропаганди здорового способу життя:

- “Афоризми та приказки про здоров’я ”;

- «Видатні особистості про здоров’я».

2.Урок психології Ігроманія – сучасна залежність №1”. (учні 5-6 класів).

1.Січень-лютий

2.Березень

1.Березень-травень

2.Протягом року

1.Протягом року

1.Квітень

2.Лютий

ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.

Складання планів роботи на навчальний рік та на кожен місяць

протягом року

2.

Складання статистичних та аналітичних звітів, звітів про проведене дослідження.

протягом року

3.

Складання графіка роботи практичного психолога.

вересень

4.

Складання графіка проведення соціально-психологічних годин з учнями 5-6класів.

вересень

5.

Складання планів заходів по реалізації національних, державних та галузевих програм та актуальних
превентивних темах.

вересень

6.

Оформлення документації практичного психолога на навчальний рік.

вересень

7.

Складання та подання інформації про практичного психолога.

вересень

8.

Складання психодіагностичного інструментарію.

протягом року

9.

Оформлення поточної документації, виготовлення необхідних матеріалів.

протягом року

10.

Підготовка до проведення діагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної, консультаційної роботи та психологічної просвіти.

протягом року

11.

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

протягом року

12.

Консультування у навчально-методичних та наукових центрах.

13.

Участь у навчально-методичних обєднаннях практичних психологів.

протягом року

14.

Прес-огляд новинок в області дослідження шкільної педагогіки та дитячої психології.

протягом року

ЗВ'ЯЗКИ 3 ГРОМАДСЬКІСТЮ

Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками.

За потребою

Діти та їх батьки,

за потребою.

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

За потребою

За потребою

Консультування в навчально-методичних центрах та освітніх закладах м. Житомира.

За потребою

За потребою

Практичний психолог ЗОШ №7 _______________________ Марчук Л.О.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00