Педагогіка,"Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій."

Опис документу:
Завдання вчителя полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності при вивченні словникових слів молодших школярів. Від творчої активності учнів на уроці, вміння доказово міркувати і не боятися помилитися, вмінні спілкуватися з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні програми. Джерело: Інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання

Основна суть полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності учнів молодшого шкільного віку при вивченні словникових слів. Показана ефективна організація роботи з учнями над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на традиційному принципі правопису.

Початкова школа пережила складний і водночас цікавий період формування, тому одним із найважливіших напрямів удосконалення навчання учнів початкових класів є пошуки впровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій навчання. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально – виховного процесу має бути учень.

Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки і не боятись помилитись, вміння спілкуватись з учителем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Суть проблеми полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності при вивченні словникових слів молодших школярів.

Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення дітей, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови – це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Тому, вчитель початкових класів, повинен чітко усвідомлювати відповідальність за вміння школярів грамотно використовувати слова в усному та писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови, і орфографічної зіркості, і доречної словосполучуваності та слововживання.

У державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною і писемною формами мовлення. Підкреслюється також , що на уроках не повинно мати місце зайве теоретизування,вербальне заучування граматичних положень і правил.

Процес навчання має здійснюватися в певній системі, на основі комунікативно-діяльнісного підходу.

У роботі потрібно впроваджувати основні завдання, що визначені в « Концепції Освіти ХХІ століття», комісії ЮНЕСКО:

 • Навчити пізнавати

 • Навчити робити

 • Навчити жити разом.

Головним обєктом у вчительській роботі є учень, тому і діяльність має бути спрямована на нього. Отже, потрібно урізноманітнити навчальний процес.

Вчитель свої напрями коротко занотовує так:

1. Постійно вдосконалюю свій професійний рівень, ознайомлююсь і впроваджую в навчальний процес новітні технології.

2. Постійно підтримую інтерес до школи в дітей.

3. Постійно вивчаю своїх вихованців і в цьому мені допомагають батьки.

4. Вчу дітей вчитися.

5. Учні позбавлені механічного зубріння правил і формулювань.

6. Увагу зосереджую не на помилках, а на успіхах і перемогах, навіть незначних.

7. Залучаю до співпраці батьків, разом з дорослими планую організацію дозвілля дітей.

8. Віддаю перевагу урокам творчості, несподіванкам.

9. Планую уроки за схемою: «менше вчителя, більше учня».

10. Навчання, як і виховання - доброзичлива, творча взаємодія вчителя і учня.

Звертаючись до вчителів початкових класів В.О. Сухомлинський писав « Ваше найважливіше завдання – закласти міцний фундамент знань. Настільки міцний, щоб учителям, які працюватимуть після вас, взагалі не треба було думати про фундамент».

Мета диференційованого навчання – показати, як ефективно організувати роботу з молодшими школярами над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на традиційному принципі правопису, і водночас розвинути інтерес до вивчення української мови з використанням інтерактивних технологій навчання:

 • зробити процес засвоєння словникових слів більш ефективним. Засвоєння написання словникових слів потребує численних систематичних вправ, що повязані з усіма видами письмових робіт учнів. Відійшло в минуле зубріння і пасивне відсиджування на уроці.

Сьогодні саме учень є центральною фігурою на уроці. Від творчої активності, уміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватись з однокласниками, з учителем , залежить результативність уроку. Вплинути на традиційний процес засвоєння словникових слів, підвищити його ефективність, може використання інтерактивних технологій.

Так, на уроках української мови потрібно використовувати інтерактивні технології навчання під час вивчення словникових слів.

Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання групової співпраці, бо вона має переваги над іншими формами роботи, а саме:

 • діти вчаться співробітництва ( слухати, підтримувати розмову, досягати згоди, домовлятися)

 • однокласники стають друзями (піклуються один про одного, допомагають, довіряють)

 • Учні аналізують взаємозв’язки між явищами, шукають альтернативне вирішення проблемної ситуації: «Спробую переконати тебе (Вас)…», «Це має бути інакше, оскільки…»

Використовуються ще такі форми роботи як :

 • Індивідуальні завдання ( картки, схеми і т. д.)

 • Робота в парах ( «обличчям до обличчя», « один – удвох - усі разом»)

 • Робота в малих групах (« Пошук інформації», «Коло ідей»)

 • Проводяться на уроках інтерактивні ігри : « Рольова гра», « Драматизація», « Спрощене судове слухання» , « Інтервю», « Мозковий штурм».

 • На уроках української мови використовуються стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей. Зокрема літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини, творчі завдання.

 • Впроваджуються різноманітні нестандартні форми уроків: урок- гра, урок-змагання, урок-казка, урок – подорож, урок-КВК, урок-пісня, урок-вікторина.

 • Впроваджуються технології навчання у дискусії: Метод «ПРЕС», « Обери позицію», що дає можливість учням висловити свою думку з даної проблеми стисло, за конкретною схемою.

Організовуючи навчальний процес, потрібно все менше уваги приділяти фронтальним методам роботи. Діти різні за своїми здібностями, спонукають вчителя шукати нові методи і прийоми навчання.

Заохочення, створення яскравих, наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, створення ситуації взаємодопомоги - це прийоми, якими користується вчитель на своїх уроках. Добираючи завдання до уроку, він завжди має памятати про те, що вони мають бути цікавими, різноманітними, посильними, а головне - у дитини має бути вибір, тому ми не даємо «завдання», а пропонуємо його.

Однак розуміючи, що процес навчання - це не безперервна радість, не все може бути цікавим у навчанні, наслідуємо К. Д. Ушинського, який вважає за потрібне привчити дітей робити не тільки те що їх цікавить, а й те, що їх не цікавить. Робити заради приємності виконати свій «обов’язок».

На своїх уроках вчитель має прагнути впровадити ідеї гуманної педагогіки Амонашвілі. Інколи досить покласти руку на плече дитині, і очі малюка засвітяться довірливими іскорками, вірою в свої сили. Часто роль оцінювачів відводжу учням. Це допомагає виховати у дітей почуття радості за успіхи товаришів , доброзичливий тон спілкування.

Під час уроку часто допускається пряме спілкування між дітьми, дозволяється перемовлятися, підходити один до одного, обмінюватися думками. Це сприяє розвитку самоповаги, формує почуття особистої гідності. Значення деяких слів пояснюємо, застосовуючи технологію ейдетики.

Ейдетика – наука, яка вчить запамятовувати інформацію через світ образів. Учень, завдяки своїй яскравій, дитячій уяві може швидко і надовго запам’ятати потрібну інформацію.

А головне, таке навчання . яке ґрунтується на грі та фантазії, зовсім не обтяжує учня, навпаки - переключає його на діяльність іншої півкулі головного мозку, а отже, дитина відпочиває. До того ж, застосовуючи методи ейдетики, підключаються інші відчуття: слухові, рухові,нюхові і навіть смакові. Таким чином, відбувається розвиток усіх видів пам’яті, і як наслідок, ефективність навчання покращується.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.