Педагогіка , стаття "Навчання правопису".

Опис документу:
Навчання правопису відбувається у процесі формування аналітико-синтетичних дій. За умов правильної організації навчальні дії в процесі їх усвідомлення учнями трансформуються в уміння, а в процесі автоматизації - у навички. Джерело: Інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Навчання правопису.

Навчання правопису відбувається у процесі формування аналітико-синтетичних дій. За умов правильної організації навчальні дії в процесі їх усвідомлення учнями трансформуються в уміння, а в процесі автоматизації - у навички (П.Я.Гальперін). Дослідження психологів П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної показали, що поетапне формування розумових дій з використанням орієнтовних карток (алгоритмів мислення, схем, таблиць) допомагає дітям оволодіти правилом на потрібному рівні. Методика використання орієнтовних карток розроблена на основі методики керованого засвоєння знань П.Я. Гальперіна та його однодумців.

Сам процес керованого засвоєння знань поділяється на дві стадії.

Перша стадія. Відбувається попереднє усвідомлення системи орієнтирів навчального матеріалу, який у переробленому і пристосованому до попередніх знань, умінь і навичок учнів вигляді переноситься на орієнтовну картку (ОК), причому ОК фіксує не тільки систему розпізнавальних ознак навчального матеріалу, а й порядок дій з ними. Орфографічний алгоритм розглядається як загальний прийом розв’язання певної орфографічної задачі у вигляді словесного приписання, яке вказує порядок дій. Створюючи систему ОК (алгоритмів, таблиць, схем і таке інше), слід прагнути, щоб вони відзначалися послідовністю та результативністю. ОК може бути запропонована учням у готовому вигляді або ж складається ними колективно під керівництвом учителя.

Друга стадія має чотири етапи. На основі ОК відбувається кероване засвоєння системи орієнтирів,  дій і понять шляхом поетапної інтеріоризації (перетворення зовнішньої діяльності у внутрішню розумову).

Перший етап - формування дії в матеріальному чи матеріалізованому вигляді. На цьому етапі учень з опорою на ОК уповільнено, коментуючи вголос, виконує дії настільки розгорнуто, що не може ні пропустити якоїсь ознаки, ні привнести чогось від себе.

Другий етап - формування дії без опори на ОК. При коментуванні вголос на цьому етапі відбувається згортання деяких  «зайвих» слів.

Ці два етапи дії доступні контролю з боку вчителя.

Третій етап – формування дії також без опори на ОК, але у внутрішньому  мовленні про себе.

Четвертий етап - формування дії у внутрішньому мовленні. На цьому етапі засвоєння навчального матеріалу переноситься на мимовільну память.

Орієнтовна картка - це зовнішня пам’ять і зовнішній спосіб організації розумової діяльності, оскільки вона, з одного боку, «пам’ятає» за учня всю необхідну інформації, а з другого – підказує, як і в якій послідовності слід виконувати дії.

Наприклад:

Алгоритм переносу слів

1.            Перевіряю (перший крок):

чи це не односкладове слово; 
чи є в слові склад з однієї букви;

Ø   чи є в слові букви Й, Ь, апостроф, буквосполучення ЬО, ЙО ,ДЖ, ДЗ;

Ø   чи є в слові односкладовий префікс перед приголосним кореня;

Ø   чи є збіг двох однакових букв на позначення подовженого звука;

2.                Визначаю, яка орфографічна ситуація присутня в аналізованому слові.

3.            Добираю правило, яким буду керуватися при переносі слова.

4.            Переношу слово з рядка в рядок за відповідним правилом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»