• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Дошкілля
 • Парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти «КАЗКИ І ФАРБИ»

Парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти «КАЗКИ І ФАРБИ»

Опис документу:
Програма «Казки і фарби» сприяє розширенню художнього досвіду малят за допомогою нових способів художнього вираження, активізує їхній творчий потенціал і здібності. Схвалено Комісією з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичною радою із питань освіти Міністерством освіти і науки України для використання в загально-освітніх навчальних закладах (лист № 22.1/12-Г-437 від 21 червня 2019 року)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Парціальна програма

розвитку творчих здібностей

дітей 4-6 років на заняттях із малювання

з використанням елементів медіаосвіти

«Казки і фарби»

2019

УДК 372.874:070

П 60

Схвалено

Комісією з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичною радою із питань освіти

Міністерством освіти і науки України

для використання в загально-освітніх навчальних закладах

(лист № 22.1/12-Г-437 від 21 червня 2019 року)

Схвалено педагогічною радою Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області від 31.08.2017 протокол № 1

Затверджено методичною радою відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області від 28.02.2018 протокол № 3

Рецензенти:

Гриньова В. М., завідувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного Університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор

Тарасова О. С., вихователь-методист Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Автор:

Чашка Тетяна Михайлівна, вихователь вищої кваліфікаційної категорії Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – № 2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, керівник гуртка «Чарівна палітра»

Казки і фарби: парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти / Т.М. Чашка; за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьової, В.Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2018. – 204 с.

© Чашка Т.М.

© Академія української преси, 2018

© Центр вільної преси, 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Малювання – найважливіший засіб естетичного виховання. Художники Стародавньої Греції вважали, що навчання малювання необхідно не тільки для багатьох практичних справ, а й для загальної освіти і виховання. Образотворча діяльність стоїть серед найцікавіших видів діяльності дошкільнят і має неоціненне значення для всебічного розвитку дітей, розкриття і збагачення їх творчих здібностей, проте погане володіння інструментом, своєю рукою, незнання матеріалів, способів малювання ними, їх виражальних можливостей викликає у дошкільнят труднощі при вирішенні образотворчих завдань, заважає їм передати в малюнку задумане.

Парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти «Казки і фарби» сприяє розвитку в дошкільників адекватного колірного сприйняття світу, почуття прекрасного, розширенню можливості сприйняття різних явищ, підвищенню виразних можливостей дитячого малюнка, розширенню художнього досвіду малят за допомогою нових способів художнього вираження, активізує їхній творчий потенціал і здібності.

Базовий компонент дошкільної освіти наголошує на формуванні в дитини дошкільного віку вмінь і навичок рефлексії стосовно власного мистецького досвіду, тому ця Програма є інструментом формування в дошкільнят комунікативних навичок спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів.

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти стає актуальним впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Медіаосвіта – це невід’ємна складова художнього виховання. Вона створює додаткові можливості для розвитку рефлексивно-мовленнєвих навичок у дошкільнят, сприяє збагаченню дітей культурним досвідом, активізує їхню художньо-мовленнєву діяльність, формує в них здібності до медіатворчості. Результатом дошкільної медіаосвіти повинна стати медіаграмотність – значуща якість особистості дошкільника. Медіаграмотність виявляється в умінні «читати» медіамеседжі, декодувати медіатексти, розуміти їх прихований зміст, аналізувати інформацію або віртуальний образ, робити висновки, розуміти сюжет, розрізняти виразні засоби медіатекстів, обгрунтовувати своє ставлення до вибору й оцінки якості споживаної медійної інформації. Медіаграмотність дошкільнят охоплює такі складники:

 • Естетичні і креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й інтерпретувати медіатексти;

 • Інтерактивні навички: здатність спілкуватися за допомогою медіа і приміряти на себе різні медіаролі, готовність висловлювати свої думки з приводу змісту і краси медіатекстів, їх засобів;

 • Рефлексивні навички: на основі здобутих знань мати змогу створювати власні медіатексти різного характеру.

Через медіатворчість дошкільнята реалізують здатність пізнавати образну специфічність мистецтва, охоче інтегрують у творчих завданнях власні інтереси, уподобання, набутий мистецький досвід діяльності, сприйняття і відтворення прекрасного. Сприйняття кольору та розрізнення кольорів, розуміння його значення в медіатексті відіграють велику роль у розпізнаванні зображень, предметів, об’єктів навколишнього світу, вони дозволяють дошкільнятам сприймати більшу кількість інформаційних ознак. Малювання з використанням елементів медіаосвіти привчає дошкільнят до думки про те, що навколишній світ мінливий і містить багато різноманітної інформації. Дошкільнята в силу свого віку добре сприймають графічну інформацію, на основі якої створюють моделі діафільмів, примітивних мультфільмів, деяких видів кіно і відео.

Актуальність. Заняття з малювання за цією Програмою дозволяють розвивати в дітей не тільки художні здібності, а й комунікативні та медійні навички, а також познайомити їх з основами медіаграмотності (уміння декодувати й інтерпретувати твори мистецтва, порівнювати різні види медіа, медіатекстів та змінювати, відтворювати за власним уявленням нові образи). Як олівець і фарби стають продовженням думки дитини, її образів і уявлень про навколишній світ, так і використання медіазасобів перетворюється на уявний компас у морі інформації, у тому числі колірної та естетичної. Виходячи з цієї тези функція накопичення знань про колір як закодовану інформацію, його вплив на свідомість людини є пріоритетною в процесі навчання малювання.

Новизна: Відмінною особливістю цієї Програми від уже існуючих є використання на заняттях із малювання сучасних комп’ютерних технологій, обладнання й Інтернет-ресурсів. А також її специфічна орієнтація на мовленнєвий та інтелектуальний розвиток дітей у процесі засвоєння художньо-продуктивної компетенції образотворчої діяльності з використанням традиційних і нетрадиційних технік малювання й активним залученням медіазасобів: презентацій, мультфільмів, фотографій, музики, друкованих медіа тощо.

Реалізація програми дає можливість виховати медіаграмотного дошкільника, який виявляє інтерес до різних видів медіа, спроможний декодувати різноманітну інформацію та перетворювати її у візуальний медіатекст.

Мета програми полягає у формуванні в дітей середнього і старшого дошкільного віку художнього й критичного мислення з використанням різних способів малювання, образного уявлення та рефлексії своїх почуттів, розвитку творчих здібностей і творчої активності дітей, навчанні створювати власний оригінальний медіапродукт, а також стимулювати розвиток асоціативно-образного мислення; розвивати увагу, сприйняття кольору, зорову пам’ять, сенсорні здібності; навчання дітей зображенню предметів і явищ як символічного відображення дійсності, засвоєння практичних прийомів і навичок художньо-продуктивної діяльності (малюнка, живопису і композиції); формування елементарної медіаграмотності; виховання естетичного смаку, емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань:

 1. Дати уявлення про систему кольорових еталонів, ахроматичні кольори, кольорові відтінки.

 2. Навчити розрізняти кольори теплої та холодної гами.

 3. Ознайомити з мінливістю кольорового тону.

 4. Формувати чуттєве сприйняття світу та естетичне ставлення до нього: відгукуватися на красиве емоціями й почуттями.

 5. Побудувати процес засвоєння художньо-продуктивної компетенції через дослідницьку та експериментальну роботу з основними кольорами.

 6. Познайомити з особливостями мови образотворчого мистецтва, основ колористики.

 7. Навчати застосовувати доступні засоби художньої виразності, необхідні для створення образу, використовувати різноманітні технічні навички, прийоми та засоби зображення (як традиційні, так і нетрадиційні).

 8. Практичне оволодіння навичками накладання однієї фарби на іншу, використання палітри для отримання додаткових кольорів (на основі трьох основних кольорів) та відтінків кольору.

 9. Формувати вміння використовувати медіа для самовираження і творчості.

 10. Розвивати критичне мислення.

 11. Закласти підвалини медіаграмотності.

Дидактичні принципи побудови й реалізації Парціальної програми розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання
з використанням елементів медіаосвіти «Казки і фарби»

Виходячи з поставлених завдань, найважливішими принципами побудови Програми є:

 • науковість і доступність: використання під час занять доступних для дітей понять і термінів з опорою на наявний в дошкільнят досвід за принципом від простого до складного;

 • системність і послідовність в освоєнні художніх прийомів: вивчення нового матеріалу спирається на раніше набуті знання та відчуття;

 • природовідповідність передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей, задатків, можливостей, інтересів дітей при формуванні художньо-продуктивної компетентності;

 • цілісність забезпечує виклад програмового матеріалу з дотриманням послідовності, пов’язуючи новий матеріал з попереднім;

 • різноманітність і пріоритет практичної діяльності над теоретичними знаннями про колір та простір;

 • концентризм орієнтує на те, що знання дітей про предмет (колір) або явище розширюються, поглиблюються, систематизуються й узагальнюються від середньої до старшої групи;

 • усі теми, що входять у Програму, йдуть за принципом поступового ускладнення матеріалу.

Специфічні принципи Програми, зумовлені особливостями художньо-естетичної діяльності:

 • принцип інтеграції різних видів мистецтва (кіномистецтво, книжкова графіка, фотографія, музика, кіно й анімація) і художньої діяльності;

 • принцип заохочення досягнень дошкільнят та їхньої самостійності при виконанні творчих практичних робіт;

 • принцип поступового збагачення сенсорно-чуттєвого досвіду;

 • принцип організації тематичного простору (інформаційного поля) – основи для розвитку образних уявлень;

 • принцип естетичного орієнтиру на загальнолюдські цінності (виховання людини, що думає, відчуває, творить, рефлексує);

 • принцип інтеграції у медійний простір.

Методи навчання:

 • інформаційно-рецептивний;

 • репродуктивний;

 • евристичний;

 • дослідницький;

 • продуктивний.

Методи естетичного виховання:

 • естетичний вибір («переконання красою»), спрямований на формування естетичного смаку;

 • різноманітні художні практики;

 • співтворчістьз педагогом, однолітками);

 • нетривіальні творчі ситуації, що будять інтерес до художньої діяльності.

Прийоми, які використовують на заняттях гуртка з малювання:

 • Емоційний настрій: використання медіа засобів (картин художників, світлин, музичних творів, мультфільмів, художніх творів );

 • Практичні: створення малюнків за мотивами медіатекстів, створення діафільмів, примітивних фільмів (відео) з використанням власних малюнків, вигадування сюжетної лінії або казки на основі малюнків з опорою на знання художніх творів/мультфільмів, створення портфоліо з власних малюнків; вправи й ігри з кольорами та відтінками, створення казок про фарби, презентацій про жанри мистецтва та кольорове розмаїття;

 • Наочні: спостереження, розглядання, показ зразка, показ способів виконання малюнка в тій чи іншій техніці.

Програма розрахована на 2 роки навчання.

Перший рік навчання (діти 4-5 років – середній дошкільний вік) є вступним і спрямований на первинне знайомство з образотворчим мистецтвом (кольорова абетка, початкові уявлення про кольори та їх утворення, перші кроки до створення сюжетних малюнків). На першому році навчання приділяється значна увага розвитку дрібної моторики рук, уваги, емоційного настрою, результативності. На цьому етапі діти знайомляться з основами малювання, навчаються працювати з олівцями, восковою крейдою, набувають вміння діяти пензлем, гуашшю, розкривають диво появи кольору за допомогою змішування фарб, опановують деякі медіазасоби. Заняття на цьому етапі навчання дозволяють дітям закріпити і міцно засвоїти вивчений матеріал, навчитися складати серію послідовних малюнків за сюжетом медіатексту. Діти навчаються сприймати малюнок або картину як джерело інформації.

Другий рік навчання (діти 5-6 років – старший дошкільний вік) дає базову підготовку для використання знань, умінь, навичок і медіакомпететнцій, які діти отримали на першому етапі навчання в подальшому (створення сюжетних композицій із використанням складних кольорів та відтінків). На другому році навчання сюжети робіт стають складніші, кількість об’єктів зображення збільшується. Діти починають оспановувати прийоми малювання з натури. У зв’язку з ускладненням композиції, зростають вимоги і до кольору: розширюється колірна гамма; діти дізнаються про характеристики кольорів та їх символічне значення, навчаються складати різні відтінки кольорів, складають кольорове коло з 12 кольорів. Підвищується складність виконуваних робіт, частіше використовуються змішані техніки малювання та нетрадиційні художні матеріали (зубна паста, воскові свічки, клей, акрилові фарби і таке інше). На цьому етапі з дітьми старшого дошкільного віку проводяться заняття у формі перегляду або прослуховування медіатексту, бесіди щодо його змісту та заняття з використанням творчих завдань зі створення медіапродукту.

Освітній процес у межах гуртка має низку переваг:

 • Заняття проводяться у вільний час із більшим інтервалом часу для виконання малюнку.

 • Робота ведеться з дітьми, яка виявляють бажання малювати, та які мають індивідуальні можливості засвоїти більше, ніж програмні завдання, окреслені в розділі чинної освітньої програми.

 • Активно застосовуються медіазасоби, Інтернет-ресурси, сучасні комп’ютерні технології та обладнання.

 • Навчання організовано на добровільних засадах всіх сторін (діти, батьки, педагоги) і має інтерактивний характер.

Інтерактивність полягає у тому, що наприкінці курсу занять батьки вихованців, які відвідували гурток із малювання, створюють презентацію або діафільм із малюнків дітей. Підставою для такої роботи є портфоліо з малюнками дітей, яке вихованці складають власноруч. Батьки допомагають добирати відповідний художній або музичний супровід до малюнків, таким чином створюють медіапродукт спільно з власними дітьми.

Систематичне оволодіння основами образотворчого мистецтва забезпечує всебічний розвиток дітей, закладати підвалини медіаграмотності, а також дозволяє розв’язувати завдання підготовки дітей до навчання в школі (робота за інструкцією, за зразком, розвиток всіх видів пам’яті та критичного мислення).

Очікуваний результат. Набуті вміння, навички і знання колірної грамоти сприятимуть розвитку в дошкільнят асоціативно-образного сприйняття кольору, формуванню емоційно-позитивного ставлення до процесу малювання.

Медійна грамотність виявиться в тому, що діти зможуть:

 • декодувати й створювати інформацію (вигадувати сюжет, композицію);

 • використовувати медіа для самовираження і творчості;

 • розуміти вплив медіа та форми подання інформації в них.

Головним результатом реалізації завдань Програми є створення кожною дитиною свого оригінального продукту, а головним критерієм оцінки є не стільки талановитість дитини, скільки її здатність творчо працювати та наполегливо домагатися досягнення потрібного результату.

Перелік знань, розумінь і вмінь та ставлень, що охоплюють знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти медійної компетентності вихованців/вихованок і які формуються в них у процесі впровадження парціальної програми «Казки і фарби»

Перший рік навчання (діти 4-5 років – середній дошкільний вік)

Вихованець/вихованка має знання і розуміння:

 • Має сформоване уявлення про основні й додаткові, теплі та холодні кольори.

 • Знає, як утворюються кольори.

 • Розуміє, що за допомогою кольору можна передати настрій, переживання людини.

Вихованець/вихованка набули умінь і навичок:

 • Має навички накладання однієї фарби на іншу, змішування фарби, використовуючи палітру для отримання необхідного кольору, відтінку; може отримувати додаткові кольори (помаранчевий, зелений, коричневий, фіолетовий) та відтінки основних і ахроматичних кольорів (сірий, рожевий, блакитний).

 • Уміє акуратно використовувати фарбу для малювання, правильно тримає пензель, восковий олівець, кольоровий олівець; виконує завдання за словесною інструкцією.

 • Уміє виконувати малюнок, використовуючи підручні матеріали: пластикову виделку, ватні палички, ластик для штампування, зубну щітку, матрицю з цупкого паперу, поролонові квачі.

 • Опанували технічними навичками малювання: лінії різного виду, пляма, крапка, малювання тичком сухого пензля, друкування поролоном, ластиком з домальовуванням, штампування однією матрицею, тканиною, живопис пальчиком і долоньками.

 • Уміє елементарно аналізувати медіатекст (аналізувати, порівнювати, виокремлювати з кількості малюнків найкращий на власну думку).

Вихованець/вихованка має установки і цінності:

 • Усвідомлює значення медіа в житті людини.

 • Отримує емоційне задоволення від занять із малювання.

 • Розвиває власні творчі здібності.

 • Усвідомлює цінність спільної роботи.

 • Демонструє готовність співпрацювати з іншими для розв’язання спільних завдань.

 • Усвідомлює важливість уважного і критичного сприймання змісту медіапродукції.

Другий рік навчання (діти 5-6 років – старшій дошкільний вік)

Вихованець/вихованка має знання і розуміння:

 • Знає і розрізняє жанрові особливості образотворчого мистецтва.

 • Має уявлення про різні види малюнків, розрізняє види анімації, характеризує їх.

 • Розуміє значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення медіатексту.

 • Знає закони утворення кольорів та їх значення.

 • Знає образні можливості художніх знань і умінь (колір, тон, лінія, крапка, простір, перспектива, пропорції, форми).

 • Має сформоване уявлення про роль кольору в житті людини та його емоційний вплив на неї; про те, що за допомогою кольору художник може передати не тільки стан погоди, час доби і пори року, але й настрій, почуття, ставлення до зображуваного об’єкта; що кожен предмет має колір, який постійно змінюється залежно від освітленості.

 • Розуміє значення кольору при розфарбуванні головних героїв, пейзажних композицій медіатексту.

 • Має уявлення про етапи створення медіатексту, уміє озвучити сюжет або добирати вдалий малюнок із запропонованих варіантів, розуміє, як спланувати сюжет для медіатексту за малюнками.

Вихованець/вихованка набули умінь і навичок:

 • Має навички роботи з різними видами паперу для малювання, накладання кольору на папері різними способами, отримання кольорових градацій, змішування фарби різними способами, використовуючи палітру для отримання необхідного кольору, відтінку.

 • Уміє складати новий колірний тон на палітрі шляхом додавання білого або чорного кольору; отримувати різні відтінки одного кольору; передавати колірну гаму відповідну певній порі року, стану погоди, частині доби, настрою.

 • Застосовує на практиці закони про кольори, увміє створювати холодну і теплу гаму кольорів в композиції.

 • Володіє різними техніками малювання (традиційними і нетрадиційними), обізнаний/обізнана з різними художніми матеріалами (акварель, гуаш, воскова крейда, масляна пастель, графітний олівець, кольорові олівці, зубна паста з додаванням гуаші) і має навички роботи з ними.

 • Уміє використовувати елементарні образні можливості художніх знань і умінь (колір, тон, лінія, крапка, простір, перспектива, пропорції, форми);

 • Розглядає й аналізує твори мистецтва (образотворчого, фото і кіно- (мультиплікація)).

 • Уміє самостійно ілюструвати фрагмент медіатексту; складати історії за малюнками, складати сюжетні композиції за змістом мультфільму;

 • Уміє малювати історію, яку «розповідає» музичний твір.

Вихованець/вихованка має установки і цінності:

 • Усвідомлює значення медіа в житті людини.

 • Отримує емоційне задоволення від занять із малювання.

 • Розвиває власні творчі здібності.

 • Висловлює емоційне ставлення до творів мистецтва (образотворчого, фото і кіно- (мультиплікації)), відтворює свої враження у власному малюнку.

 • Усвідомлює цінність спільної роботи.

 • Демонструє готовність співпрацювати з іншими для розв’язання спільних завдань.

 • Усвідомлює важливість уважного і критичного сприймання змісту медіапродукції.

 • Демонструє навички критичного мислення стосовно інформації.

ЗМІСТ

Парціальної програми розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років
на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти

«Казки і фарби»

Зміст Програми відповідає віковим особливостям і можливостям дітей середнього та старшого дошкільного віку й передбачає теоретичні та практичні аспекти медіаосвіти, сприяє формуванню в дошкільників умінь використовувати медіа для самовираження і творчості.

Програма містить перспективне планування, яке представлено помісячно, розбите на тематичні блоки, містить заняття з ознайомлення з природою кольору (основні кольори і додаткові) з використанням традиційних і нетрадиційних технік малювання, містить предметне, сюжетне, декоративне малювання, малювання за задумом, колективне малювання, а також передбачає діяльність з аналізу різних медіатекстів і створення власного медіапродукту з використанням медіазасобів.

Залежно від поставлених цілей проводяться різні за типом заняття. На початку освоєння Програми – це заняття з вивчення нового матеріалу, які подаються у формі казки про фарби, далі проводиться кілька занять, що дозволяють дітям закріпити і міцно засвоїти вивчений матеріал.

Реалізація змісту Програми відбувається через такі форми роботи з дітьми, як перегляд або прослуховування медіатексту (картин, світлин, мультфільмів, презентацій, пісень та аудіоказок тощо) і бесіда щодо його змісту, які спрямовані на створення умов для розвитку здатності слухати і чути, бачити і помічати, концентруватися, спостерігати, сприймати, декодувати, аналізувати і відтворювати. Заняття з використанням медіазасобів (мультфільми, мультимедійні презентації, музика, фотографії, картини художників, книги або аудіозапис) будуються в формі діалогу між дітьми та вихователем, відкривають для дитини цілий світ розмаїття барв, захоплюють таємницею народження кольору, красою екранного пейзажу, анімалістичного портрету, викликають естетичну насолоду та бажання створювати власний медіапродукт.

Деякі заняття проходять у формі самостійної роботи (постановки натюрмортів, відтворення пейзажів із мультфільму, малювання за задумом), де стимулюється самостійна творчість.

Колективні завдання вводяться з метою формування досвіду спілкування і співпраці. Результати спільної художньої творчості дітей застосовуються в оформленні музичної зали, групової кімнати, коридорів закладу. Заняття зі створення медіапродукту є підсумковими, на яких діти навчаються рефлексувати з приводу власної мистецької діяльності.

Для якісного розвитку творчої діяльності дошкільнят Програмою передбачено:

  • постійне ускладнення завдань з різними варіантами складності, етапності виконання роботи;

  • у кожному завданні передбачається виконавський і творчий компонент;

  • створення захоплюючої, але не розважальної атмосфери занять, поряд з елементами творчості необхідні трудові зусилля (уміння доводити розпочате до кінця);

  • створення ситуації успіху, почуття задоволення від процесу художньої діяльності.

Для того щоб реалізувати поставлені на занятті завдання складається сценарій або казка, правила гри або ігрові дії. Педагог може імпровізувати відповідно до ситуації, особливостей поведінки і висловлювань дітей. Показ прийомів малювання носить варіативний характер, не замикається на чомусь конкретному. За результатом аналізу проведеного заняття педагог може наступного разу при проведенні заняття за певною темою змінити деякі художні матеріали або прийоми малювання залежно від підготовленості дітей до роботи з ними.

На занятті створюються умови для можливості дитині проявити свою самостійність: педагог не виправляє помилки дитини, а пояснює їх; не виправляє малюнок дитини, навіть якщо малюнок дитини вважається йому незрозумілим, достатньо того, що дитина дасть пояснення про те, що вона хотіла намалювати. На гурткових заняттях діти не обмежені в можливостях висловити в малюнках свої думки, почуття, переживання, настрій. Використання різних прийомів (наприклад, порівняння фотографії з картиною, листівки з іншим видом мистецтва, мультиплікаційного образу з книжковим) сприяють виробленню умінь бачити образи в поєднаннях кольорових плям і ліній, оформляти їх до певних зображень. Діти опановують художні прийоми і цікаві засоби пізнання навколишнього світу через ненав’язливе залучення до процесу малювання.

Педагогічний аспект полягає в тому, що отримані знання, уміння, навички і медіакомпетенції діти використовують для творчих і пізнавальних цілей та в художньо-мовленнєвої діяльності. Заняття перетворюється на творчий процес педагога і дітей за допомогою різноманітного образотворчого матеріалу, який проходить ті ж стадії, що і творчий процес художника.

Передбачається проведення індивідуальної роботи з дітьми, надання їм допомоги; надання рекомендацій батькам щодо закріплення дітьми отриманих знань, умінь, навичок і компетенцій удома.

Створення медіапродукту (наприклад, відеофільму на основі малюнків) займає певний час, вимагає попередньої роботи з добору матеріалу (малюнків), вигадування сюжетної лінії (казки) на основі відібраних малюнків, кадрування (фотографування малюнків для створення фону) й озвучування. Цю роботу виконують діти. Монтаж фільму здійснює вихователь із використанням різних комп’ютерних програм для роботи з відео.

Організація занять гуртка: 2-3 рази на тиждень – по 25 хвилин основної продуктивної діяльності + 10 хвилин динамічної паузи + 25 хвилин попередньої роботи/комунікативної діяльності (наприклад: I, IV тиждень – 3 заняття,
II, III тиждень – 2 заняття).

Кількість групи гуртка – 10 – 12 дітей.

Систему занять подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Система занять

Вікова

група

Кількість годин

на тиждень

Кількість годин
за місяць

Кількість

занять

Середня група

(діти 4-5 років)

2-3

10

66

Старша група

(діти 5-6 років)

2-3

10

66

Структура гурткового заняття з малювання з елементами медіаосвіти:

І частина: комунікативна діяльність:

Створення інтересу: сюрпризний момент; художнє слово; вступна бесіда.

ІІ частина: пізнавальна діяльність:

Перегляд медіатексту (мультфільму, презентації, світлини, ілюстрації, листівки, відеоролику, картини тощо) для мотивації продуктивної діяльності дітей. Постановка проблеми, рішення проблеми: гіпотези, припущення дітей щодо прийомів виконання роботи з малювання.

ІІІ частина: перетворювальна діяльність:

Демонстрація прийомів малювання, техніки виконання завдання, способів роботи з художніми матеріалами. Практична продуктивна медіадіяльність дітей.

IV частина: оцінно-контрольна діяльність:

Аналіз малюнків. Рефлексія діяльності.

V частина: попередня робота/комунікативна діяльність

Знайомство з новим медіатекстом (літературний твір, картина, світлини, мультфільм, ілюстрації, книжкова графіка, листівки і таке інше); читання художніх творів, обговорення змісту медіатексту.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
гуртка «Чарівна палітра»
за Парціальною програмою розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти
«Казки і фарби» для дітей 4-5 років (середня група)

з/п

Тема заняття

(перший рік навчання)

Загальна кількість

хвилин

Теорія (хв)

Практика (хв)

Попередня робота (хв)

1.

Казка про фарби

50

10

15

25

2.

Три царівни царства Гуаші

50

10

15

25

3.

У гості до фарб підемо

50

15

15

20

4.

Як червона і жовта царівни у гості ходили

50

15

15

20

5.

Купання горобця

50

10

20

20

6.

Як синя царівна в гості до жовтої ходила

50

10

20

20

7.

Казка про те, як фарби малювали

50

15

15

20

8.

На городі

50

10

20

20

9.

Звідки кольори беруться

50

10

15

25

10

Осінні квіти: жоржини

50

10

20

20

11.

Яблунька з яблуками

50

10

15

25

12.

Їжачок в осінньому лісі

50

10

20

20

13.

Осінь ходить гаєм, полем…

50

10

20

20

14.

Морські хвильки

50

15

20

15

15.

Як зайці вовка підманули

50

15

20

15

16.

Шоколадна планета

50

15

20

15

17.

Сірий кіт і чорна миша

50

15

25

10

18.

Ведмідь і мишка

50

10

20

20

19.

Півник і фарби

50

10

20

20

20.

Як зайчик сірий став білим

50

15

20

15

21.

Пухнасте створіння: білка

50

10

15

25

22.

Кішка Мурка

50

15

20

15

23.

Поросятко Фунтик

50

15

15

20

24.

Нова казка про Півника і фарби: медіарепрезентація

50

10

25

15

25.

Зимова казка

50

15

20

15

26.

Снігурі

50

10

20

20

27.

Зимова ялинка

50

10

20

20

28.

Новорічні прикраси: фриз із кульок

50

10

20

20

29.

Снігурка

50

15

20

15

30.

Нова шапочка

50

15

20

15

31.

Казковий дизайн

50

10

20

20

32.

Нова сукня

50

10

20

20

33.

Посуд для Федори

50

15

25

10

34.

Весела матрівка

50

15

20

15

35.

Снігові чоловічки

50

15

25

15

36.

Рожевий слон

50

15

25

10

37.

Жовтогарячий настрій

50

15

20

15

38.

Я малюю радість

50

10

20

20

39.

Рукавички для лисенят

50

5

20

25

40.

Як Веселка собі одяг шукала

50

15

15

20

41.

Незвична веселка

50

15

20

15

42.

Казка про гномів

50

15

20

15

43.

Казковий дім

50

10

20

20

44.

Рум’яний та радісний

50

10

20

20

45.

Дорога до сонця

50

15

25

15

46.

Жар-птиця

50

15

20

15

47.

Бурульки під стріхою

50

10

20

20

48.

Проліски

50

10

20

20

49.

Квітка мімози, гілка вербова

50

10

20

20

50.

Квіти для матусі

50

-

25

25

51.

Акваріум із рибками

50

10

20

20

52.

Жили-були восьминоги

50

15

20

15

53.

Пливе, пливе човник

50

10

20

20

54.

Мій помічник – вітерець

50

10

25

15

55.

Курчата

50

15

20

15

56.

Весняне дерево

50

10

20

20

57.

Зоряна ніч

50

10

25

15

58.

Яблунька цвіте

50

5

25

20

59.

Ведмідь

50

10

25

15

60.

Весняний килим

50

10

20

20

61.

Кульбабки

50

5

25

20

62.

Подарунки від чорної і фіолетової фей

50

10

20

20

63.

Дружба кольорів у бузку

50

5

20

25

64.

Свято Мухи-Цокотухі

50

10

20

20

65.

Блакитні хмарки

50

15

20

15

66.

Веселка і метелики

35

10

25

-

Усього

3285 хв.

775 хв.

1310 хв.

1200 хв.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
гуртка «Чарівна палітра»
за Парціальною програмою розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років
на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти
«Казки і фарби» для дітей 5-6 років (старша група)

з/п

Тема заняття

(другий рік навчання)

Загальна кількість

хвилин

Теорія (хв)

Практика (хв)

Попередня робота (хв)

1.

Країна малювання

50

15

25

10

2.

Відтінки чорного кольору

50

15

25

10

3.

Барви дощу

50

15

20

15

4.

Їжачок у тумані

50

10

25

15

5.

Чарівні фарби

50

15

25

10

6.

Лахматі чоловічки

50

10

20

20

7.

Як фарби в квача грали

50

15

20

15

8.

Фарби веселки

50

15

25

15

9.

Квітка веселкова

50

15

20

15

10

Березовий гай

50

10

25

15

11.

Осіння палітра

50

5

30

20

12.

Фруктова мозаїка

50

15

25

15

13.

Овочевий квартет

50

10

25

15

14.

Осінній парк

50

5

30

15

15.

Дощова прогулянка

50

10

20

20

16.

Барви осені: медіарепрезентація

50

5

30

10

17.

Загадкова зірка

50

10

25

15

18.

Чарівна берізка

50

15

25

10

19.

Пригоди кольорової ляпки

50

5

20

25

20.

Солодка казка

50

5

25

20

21.

Схід і захід сонця

50

10

25

15

22.

День і ніч

50

10

25

15

23.

Високі гори

50

15

25

10

24.

Царство Нептуна

50

5

25

20

25.

Золота рибка

50

-

30

20

26.

Казка про золоту рибку: медіарепрезентація

50

5

30

15

27.

Як звіри рибу ловили

50

10

30

10

28.

Барви зими

50

5

25

20

29.

З Новим роком!

50

5

25

20

30.

Дім діда Мороза

50

-

35

15

31.

Дід Мороз і Снігурка

50

5

25

20

32.

Різдвяна казка: янголи

50

10

25

10

33.

Портрет Снігової королеви

50

15

25

10

34.

Північне сяйво

50

10

25

15

35.

Пінгвіни на крижині

50

15

25

10

36.

Заметіль у нічному місті

50

5

25

20

37.

Як тварини зимували

50

10

25

15

38.

Зимовий пейзаж

50

10

25

15

39.

Казка про Снігову королеву: медіарепрезентація

50

10

25

15

40.

Зимові візерунки

50

10

25

15

41.

Рожеве фламінго

50

10

25

15

42.

Караван пустелі

50

10

25

15

43.

Я малюю пісню

50

10

25

15

44.

Барви моря

50

5

25

20

45.

У пошуках сонця

50

5

30

15

46.

Сніговий птах

50

10

25

15

47.

Вогняний птах

50

10

25

15

48.

Березневі коти

50

5

25

20

49.

Барви здивування

50

10

25

15

50.

Портрет мами

50

10

25

15

51.

Веселий клоун

50

15

25

10

52.

Чарівна писанка

50

15

20

15

53.

Льодохід

50

15

25

10

54.

Весняний пейзаж

50

10

25

15

55.

Чому сміються тюльпани

50

10

20

20

56.

Шпаки прилетіли

50

10

20

20

57.

Казка про Веснянку: медіарепрезентація

50

15

35

-

58.

Весняні турботи тварин

50

10

25

15

59.

Космічні фантазії

50

10

25

15

60.

Летять лебеді

50

10

25

15

61.

Квітучий сад

50

5

25

20

62.

Вода – дзеркало природи

50

5

20

25

63.

Бузок

50

10

25

15

64.

Барви звуків

50

5

35

10

65.

Зелена сукня землі: медіарепрезентація

50

5

25

20

66.

Дівчинка-веселка

35

5

30

-

Усього

3285 хв.

610 хв.

1610 хв.

1065 хв.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
з дітьми середнього дошкільного віку за Парціальною програмою
розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання
з використанням елементів медіаосвіти «Казки і фарби»
(перший рік навчання: діти 4-5 років)

Мета: Формувати художнє мислення через різні способи малювання з використанням нетрадиційних технік і медіазасобів. Дати початкове уявлення про кольори та їх утворення, створювати умови для освоєння кольорової палітри. Учити змішувати фарби для отримання нових кольорів і відтінків.

Завдання:

 1. Познайомити з основними кольорами: червоний, жовтий, синій.

 2. Звертати увагу на сприйняття кольору, зорову і слухову пам’ять, образне мислення, уяву, сенсорні здібності.

 3. Навчити отримувати нові кольори (жовтогарячий, зелений, фіолетовий, коричневий) шляхом змішування двох фарб.

 4. Учити змішувати фарби на палітрі для отримання відтінків кольору: сірий, рожевий, блакитний.

 5. Учити накладати одну фарбу на іншу, змішувати фарби на палітрі і на папері.

 6. Учити малювати охайно, не виходити за контур малюнка, малювати за допомогою трафарету.

 7. Познайомити з нетрадиційними техніками малювання: виделкою, ватними паличками, долоньками і пальчиком, зубною щіткою, поролоновим квачом, матрицею з цупкого картону, штампування тканиною, ластиком.

 8. Сприяти емоційно-позитивному ставленню до процесу малювання, прояву фантазії.

 9. Учити елементарним практичним навичкам фотозйомки власних малюнків для створення сюжету медіатексту.

 10. Сприяти розумінню, яку інформацію можна передати через певний вид малюнку, розумінню значення ілюстрації як джерела інформації та допоміжного ресурсу для пояснення медіатексту.

 11. Сприяти усвідомленню, що інформація існує в різних формах (візуальній, словесній, звуковій).

 12. Сформувати уявлення про Інтернет, про зберігання та передачу інформації через нього.

 13. Звернути увагу на значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

 14. Учити розрізняти різні джерела інформації.

 15. Учити аналізувати й декодувати різні види медіатексту, відображати його в малюнку.

 16. Навчити пояснювати свій вибір, доводити власну думку.

 17. Навчити співвідносити реальний і намальований образи; аналізувати образи героїв мультфільму.

 18. Учити порівнювати різні види інформації про об’єкт малювання (наприклад, іграшка – кадр із мультфільму – власний малюнок).

 19. Ознайомити з поняттям реклами, з тим, яку інформацію можна передати через рекламу, як реклама впливає на поведінку людини.

 20. Формувати елементарні навички аналізу рекламної продукції.

 21. Прищеплювати інтерес до різних видів візуального мистецтва.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

з дітьми 4-5 років (середня група)

з/п

Тема

Освітні завдання

Матеріал, обладнання

Методичні
рекомендації

Результати підготовки
згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти

Жовтень

Тема блоку: «Царство Гуаші» (9 занять)

1

Казка про фарби

Познайомити дітей із поняттям «колір», основні кольори. Виявити рівень художньо-творчих здібностей у процесі малювання на вільну тему.

Площинне зображення «Олівець» – веселий чоловічок;

презентація «Подорож пензлика»,

на основі казки Світлани Кононової «Подорож Пензлика»;

кольорові олівці, папір, ноутбук, проектор, екран.

1. Сюрпризний момент: знайомство з Олівцем.

2. Перегляд презентації «Подорож Пензлика» з метою ознайомлення з поняттям «колір», «основні кольори».

- Як виглядає пензлик?

- З ким зустрівся пензлик?

- Які головні фарби його зустріли?

- Які правила засвоїв пензлик?

Закріплення правил роботи з фарбами і пензлем: сухим пензлем набираємо гуаш. Залишаємо слід на папері. Промиваємо пензель. Просушуємо, ставимо волоссям доверху у стакан.

3. Ігрова вправа «Що буває такого кольору?»

4. «Ми художниками стали – що завгодно малювали».

Знання і розуміння:

- мають уявлення про основні кольори.

- знають, що інформація існує в різних формах.

- розуміють значення кольору при розфарбуванні героїв.

Уміння і навички:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

Установки і цінності:

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

2

Три царівни царства Гуаші

Стимулювати увагу. Активізувати сприйняття кольору.

Робити опору на зорову пам’ять. Закріпити технічні навички володіння пензлем. Звертати увагу на охайність.

Ноутбук, проектор, екран; «Олівець» площинне зображення чоловічка, геометричні фігури: жовті круги, червоні трикутники сині квадрати. Презентація «Царство Гуаші», 3 ляльки: у жовтому, синьому та червоному одязі, гуаш у палітрах (основні кольори спектра), папір із шаблонами «Палаці кольорових принцес».

Мультфільм «Я малюю червоний ліс»

1. Нагадування: Олівець запитує про головні кольори в царстві гуаші:

- Яких головних принцес зустрів Пензлик?

- Де жили ці принцеси? Якого кольору були їхні палаці?

- Якого кольору були рослини й істоти у володіннях принцес?

2. Д/г «Шлях до палацу принцеси» з метою закріплення знань про геометричні фігури та кольори.

3. Творче завдання: «побудувати» кожній принцесі палац відповідного кольору: діти зафарбовують шаблони палаців, намагаючись не виходити за контур.

4. Рефлексія – підсумок заняття: кожна принцеса обирає собі палац (педагог навмисно плутає кольори палаців, а діти мають довести, чому треба обрати саме цей палац, цього кольору).

5. Перегляд мультфільму «Я малюю червоний ліс».

Перед початком перегляду ставиться запитання до дітей:

- Чи буває ліс червоним?

- Коли він таким буває?

Бесіда після перегляду:

- Ким було кошеня?

- Чому зайчик не повірив художнику?

- Хто образив кошеня?

- Які слова промовляли лисичка і вовчик?

- Як зайчик перехитрив художника-невдаху вовчика?

- Яким вийшов портрет лисички у вовчика і в кошенятка?

- Яким має бути художник?

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації.

- розуміють зміст медіатексту, відображають його в малюнку.

Уміння і навички:

- уміють співвідносити зображення з екрана з уявним зображенням на папері.

- переказують зміст мультфільму за запитанням дорослого.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

3

У гості до фарб підемо

Закріпити розуміння того, що три кольори – основні. Удосконалю-вати технічні навички.

Учити малювати не виходячи за контур малюнка.

Ноутбук, проектор, екран; слайди презентації «Царство гуаші»: володіння головних принцес (синій сад, жовтий сад, червоний сад); Запрошення аркуш паперу А4 з шаблоном дерева і різними істотами: метелик, зайчик, курча;

гуаш – основні кольори, пензлі.

1. Нагадування:

- У якому палаці жили принцеси? Якого кольору?

- Які були за характером кольорові принцеси? 2. Демонстрація слайдів «Сади принцес» – розвивати зорову і слухову пам’ять, спостережливість. Розглядання «запрошень»: здогадатися, яка принцеса запросила до себе в гості та розмалювати його відповідним кольором.

Діти знаходять стіл, де стоять фарби з кольором головних принцес, чиє запрошення вони отримали, замальовують картинку.

Перевірка завдання: діти пояснюють, чому саме вони замалювали запрошення таким кольором (звернути увагу на підказку: у синьої царівни в саду жили сині зайчики, у жовтої – жовті курчата, а у червоної – літали червоні метелики, а дерева у всіх зовнішньо були однакові, але відрізнялись за кольорами).

Знання і розуміння:

- знають «основні кольори».

розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

уміють пояснювати свій вибір, доводити власну думку.

- уміють аналізувати зміст малюнка.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

4

Як червона і жовта царівни в гості ходили

Показати прийом отримання нового кольору (змішування фарб). Підвести дітей до розуміння теплих кольорів.

Мольберт, площинне зображення принцес: червона, жовта, жовтогаряча, шаблон принцеси білого кольору – на кожну дитину; гуаш у палітрах: жовтого і червоного кольорів, пензлі

1. Казка про те, як жовта принцеса до червоної у гості збиралась із демонстрацією на мольберті.

- Якого кольору стала жовта принцеса, коли наділа червоний плащ? (жовтогарячого кольору).

2. Мотивація діяльності дітей: розфарбуйте одяг принцеси в жовтогарячий колір. Показ прийому отримання жовтогарячого кольору: змішування двох кольорів фарб у палітрі.

3. Експериментальна діяльність дітей: отримування жовтогарячого кольору, зафарбовування білого шаблону принцеси отриманим кольором.

4. Дидактична вправа «Що буває жовтого кольору, червоного, жовтогарячого?»

Знання і розуміння:

- знають кольори теплої гами.

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажів.

Уміння і навички:

- уміють робити висновки з отриманої інформації;

- уміють змішувати фарби для отримання нового кольору.

Установки і цінності:

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

5

Купання горобця

Закріпити знання про похідні кольори.

Учити отримувати складні кольори. Розвивати

сприйняття кольору.

Склянка з водою, пензель № 6 круглий, гуаш у палітрах: жовта і червона; матриця з цупкого картону «горобець», церата 15х15см; папір.

1. Казка про горобця, який захотів викупатися у калюжі, але в ній купалися спочатку червона, а потім жовта фарби.

2. Демонстрація досліду з водою: зафарбовування в червоний колір, потім промити в цій воді пензель з жовтою фарбою – який колір води в калюжі отримали?

Мотивація діяльності:

- Якщо горобець викупається в такій воді, якого кольору він стане?

3. Робота дітей за словесною вказівкою: намалювати спочатку червону калюжу, потім поверх цієї фарби покласти шар жовтої фарби – отримаємо жовтогарячу калюжу. Штампування горобця матрицею: змішати кольори в палітрі й отриманим кольором зафарбувати матрицю, зробити відбиток горобця біля калюжі.

4. Гра «Де живе зелений колір?»

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- уміють створювати образ різними техніками і засобами, застосовуючи виражальні можливості кольору.

Установки і цінності:

- виявляють інтерес до експериментування з фарбами.

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

6

Як синя царівна в гості до жовтої ходила

Закріпити знання про основні кольори спектру. Познайомити зі складними кольорами та способом їх отримання. Активізувати сприйняття кольору.

Площинне зображення принцес: жовта, синя, зелена;

шаблон принцеси білого кольору – на кожну дитину;

гуаш у палітрі: жовта і синя, пензель № 6, ноутбук, проектор, екран, мультфільм «Сім братів».

1. Казка про те, як синя принцеса в гості до жовтої принцеси збиралась. Експериментування з фарбами на палітрі: отримання зеленого кольору. Зафарбовування шаблонів в отриманий колір.

2. Перегляд м/ф «Сім братів».

- Чому мультфільм називається саме так?

- Ким були брати?

- Якого кольору вони були?

- Чому вони назвали веселку своєю матусею?

Знання і розуміння:

- знають, про утворення кольорів.

- розуміють, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

Уміння і навички:

- уміють співвідносити реальний і намальований образи.

- уміють аналізувати образи героїв мультфільму.

- володіють практичними навичками роботи з фарбами.

Установки і цінності:

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

7

Казка про те, як фарби малювали

Звертати увагу на вміння орієнтуватися на папері. Сприяти застосуванню отриманих знань та вмінь дітей у власній діяльності з фарбами.

Папір із контурним малюнком каченяти.

Гуаш у палітрах: синя і жовта; пензель круглий № 4.

1. Казка про те, як жовта і синя фарби хотіли намалювати картину: синя намалювала сине озеро і небо, а жовта – сонечко і каченя.

2. Постановка проблемного питання:

- Що буде їсти каченя?

- Де взяти зелену фарбу для трави? – закріплення раніше отриманих знань про утворення зеленого кольору.

Малювання за словесною вказівкою вихователя: спочатку сонечко і каченя, потім небо і озеро.

Увага! Не мити пензель після синьої фарби, а набрати на нього жовту фарбу (малювання трави).

3. Аналіз робіт:

- Які відтінки зеленого отримали?

- Чи буває зелений однаковим?

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

Уміння і навички:

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент медіатексту.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

8

На городі

Експеримен-тальна діяльність із фарбами: отримання фіолетового кольору. Закріплення знань про основні та додаткові кольори.

Атрибути до казки «Овочі на городі»: жовті кукурудза і ріпка, червоний перець, помідор, жовтогарячі морква і гарбуз, зелені – квасоля, огірок; баклажан – білого і фіолетового кольорів.

Гуаш у палітрах: синя і червона; пензель № 6, аркуші паперу з контурним малюнком баклажанів; муляж «баклажан».

Фрагмент мультфільму «Ходить гарбуз по городу».

М/ф «Півень і фарби», ноутбук, проектор, екран.

1. Перегляд фрагменту з мультфільму «Ходить гарбуз по городу»

- Як виглядає гарбуз?

- Якими зображені огірки?

- Якими зображені буряки?

- Як змальована морква?

- Чим вона сподобалася?

- Які ще овочі ви знаєте?

- Якого вони кольору?

2. Демонстрація казки «Художник на городі».

Проблемне питання:

- Якого кольору баклажан?

- Де взяти такий колір для розфарбування баклажанів? Експериментування з фарбами на палітрах: отримання фіолетового кольору, зафарбовування шаблонів баклажанів на аркушах паперу.

Порівняння муляжу баклажана з отриманим кольором на аркушах: схожий чи ні?

3. Р/г «Ходить гарбуз по городу».

4. Перегляд мультфільму «Півень і фарби».

- Яким був півник спочатку?

- Хто звернув його увагу на зовнішній вигляд?

- До кого прямував півник?

- Кого зустрів по дорозі?

- Які фарби жили у чарівному домі?

- Що і яким кольором розфарбували півнику?

- Яким він став за кольором?

- Як ви розумієте вислів «змився»?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольорів при розфарбуванні певних образів.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

Установки і цінності:

- сприймають мультфільм як джерело інформації.

- усвідомлює значення медіа в житті людини.

9

Звідки кольори беруться

Закріпити знання про додаткові кольори. Учити називати отримані в процесі діяльності з фарбами нові кольори.

Папір із шаблоном: дім фарб; гуаш у палітрах: основні кольори; пензель плаский № 8.

1. Пригадаймо мультфільм:

- Де жили фарби?

-Чи був там якийсь тин чи огорожа?

2.Слуховий диктант «Як фарби тин малювали». Діти за вказівкою педагога малюють спочатку горизонтальні лінії: жовтого, червоного і синього кольорів. Потім поки фарба не висохла, наносять вертикальні лінії (по три кожного кольору). Потім розглядають – які кольори утворились на перетинах фарб.

Знання і розуміння:

- знають, як отримати додаткові кольори.

Уміння і навички:

- уміють переказувати зміст медіатексту з пам’яті.

- аналізують зображення і зміст малюнка.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку: «Палітра фарб» (10 занять)

10

Осінні квіти: жоржини

Познайомити з технікою малювання: пальчиковий живопис. Звертати увагу на вміння орієнтуватися на аркуші паперу. Відчути, які почуття викликає червоний колір.

Гуаш червона; серветка волога; папір із трьома колами (контур квітки із серединою жовтого кольору), букет жоржин у вазі.

Мультфільм «Мішок яблук»; ноутбук, проектор, екран.

1. Проблемне питання:

- З чим люди ходять у гості?

- Що дарують на свято?

2. Які квіти ви знаєте?

Розглядання квітів у вазі: визначення форми, кольору, які пелюстки і як вони розташовані у квітки. Мотивація: намалюємо букет у подарунок на свято Осені. Чим будем малювати? Показ прийому малювання пальчиком пелюсток квітки.

3. Самостійна робота дітей – малювання пальчиками квіток.

4. Перегляд мультфільму «Мішок яблук»

- Хто головний герой мультфільму?

- Що він робив у лісі?

- Кого заєць пригостив яблуками?

-Яким за характером був заєць?

- Яким за характером був вовк?

- Назвіть хитрого персонажа цього мультфільму.

- Якими кольорами й засобами виразності передається погода?

- Як віддячили лісові мешканці зайцю?

Знання і розуміння:

- знають, що інформація існує в різних формах.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи і вчинки героїв мультфільму.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Листопад

11

Яблунька з яблуками

Учити дітей малювати дерево, передаючи характерні особливості. Ознайомити з образом фруктового дерева. Учити малювати образ долонькою та пальчиками.

Папір; гуаш: зелена, червона; вологі серветки.

Мультфільм «Осінні кораблі»; ноутбук, проектор, екран.

1. Гра «Стоп-кадр».

- Як називається мультфільм?

- Про що він?

- Що збирав зайчик у лісі?

- Чи вистачило йому яблук для своєї родини?

- Скільки було яблунь у лісі з мультфільму?

2. Мотивація: намалюємо для зайчика яблуневий сад. Показ прийомів малювання: листя дерев – долоньками, яблучка – пальчиком.

3. Перегляд мультфільму «Осінні кораблі».

- Про кого цей мультфільм?

- Що хотів мати їжачок?

- Навіщо вовк змайстрував кораблик?

- Чому кораблик став «осіннім»?

- У яку пору року відбувалася ця подія з їжачком?

- Чи здійснилась мрія їжачка?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про різні засоби і техніки для створення образу.

Уміння і навички:

- створюють образ різними засобами і техніками.

- застосовують творчо виражальні можливості кольору, композиції для реалізації свого задуму.

- уміють аналізувати образи героїв. Установки і цінності:

- виявляють інтерес до різних видів візуального мистецтва.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

12

Їжачок в осінньому лісі

Учити малювати образ їжака в нетрадиційний спосіб: пластиковою виделкою.

М’яка іграшка «Їжачок», одноразові виделки; гуаш: чорна, коричнева і біла; ватні палички.

1. Пригадаймо, як виглядає їжачок у мультфільмі, який переглянули на попередньому занятті? - Чому їжачок має бути колючим?

2. Сюрпризний момент: загадка про їжака, поява іграшкового їжачка.

Розгляд іграшки – порівняння з мультиплікаційним образом (чому він не колючий?)

- Що треба зробити, щоб їжачок став справжнім?

3. Показ прийому малювання колючок виделкою, домальовування грибів ватними паличками.

Знання і розуміння:

- розуміють значення засобів художньої виразності для створення певного образу в малюнку.

Уміння і навички:

- уміють створювати образ різними засобами і техніками.

- уміють порівнювати різні види інформації про об’єкт малювання (іграшка – малюнок із мультфільму – власний малюнок).

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

13

Осінь ходить гаєм, полем...

Спонукати дітей відображати в малюнку свої враження, передаючи характерний колорит осені. Ознайомити з технікою малювання: друкування природних форм.

Папір тонований; дрібні листя дерев (дубові, березові, кленові); гуаш: червона, жовта, зелена, коричнева; пензлі №№ 4, 6 круглі; церата 15х15 см, мультфільм «Казка про рибалку і рибку», ноутбук, проектор, екран.

1. Розгляд репродукції І. Левітана «Золота осінь».

- Яка пора року зображена?

- Яким кольором зображено дерева?

Ознайомити з жанром «пейзаж». Пропонуємо намалювати картину осені в незвичний спосіб: листям дерев.

2. Демонстрація прийому нанесення фарби і друкування листям, домальовування стовбурів і гілок пензлем.

3. Перегляд фрагменту м/ф «Казка про рибалку і рибку».

- Де жили старий та стара?

- Якими кольорами намальовано море?

- Чи у всіх кадрах море було однаково намальовано?

- Яким воно було спочатку? Наприкінці?

- Як намальована вода: гладенька чи хвиляста?

- Яким кольором художник малював піну на хвилях?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зміст медіатексту.

Установки і цінності:

- сприймають мистецький твір із позиції краси.

- сприймають мистецький твір як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

14

Морські хвильки

Долучати до споглядання краси природи. Навчати малювати хвилясті лінії.

Папір тонований; пензлі № 4; гуаш: синя і біла; аудіозапис «Шум морських хвиль», ноутбук.

1. Прослуховування аудіозапису.

- Що це за звук?

- Якого кольору море?

- А хвильки які?

Мотивація діяльності з фарбами: намалюємо море. Показ прийому малювання хвилястих ліній пензлем.

2. Самостійна робота дітей під супровід аудіо «Шум морських хвиль».

3. Р/гра «Море хвилюється…»

Знання і розуміння:

- мають уявлення про візуальні та аудіо медіа.

Уміння і навички:

- уміють малювати історію, яку «розповідає» музичний твір.

Установки і цінності:

- сприймають медіатекст, розуміють його зміст.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

15

Як зайці вовка підманули

Учити отримувати коричневий колір. Вправляти в змішуванні фарб червоного і зеленого кольорів.

Фотографії дерев; малюнки дерев-зразки, які виконані педагогом, маски-шапочки: вовк, зайці; гуаш у палітрах: червона, синя і зелена; пензель № 4 круглий.

1Гра «Зайці». Розповідання казки про те, як зайці хотіли обманути вовка і сховатися за деревами.

2. Розглядання дерев, намальованих і на фотографіях:

- Якого кольору стовбури і чому вони не однакового відтінку?

Мотивація: спробуємо перехитрити вовка і намалюємо багато дерев.

- А де взяти коричневу фарбу?

Показ прийомів отримання коричневого кольору на палітрі: змішування червоного із зеленим кольором – отримаємо світліший відтінок, змішаємо червоний з синім – отримаємо темніший відтінок. Показ способів малювання дерев двома відтінками коричневого кольору.

Малювання дерев дітьми, експериментальна самостійна робота з фарбами на палітрі.

3. Сюрпризний момент – поява вовка. Діти повинні взяти свої малюнки і сховатися за ними. Вовк бачить лише дерева й уходить, не спіймавши жодного зайця.

Р/г «Зайці і вовк».

Знання і розуміння:

- мають уявлення про призначення фотографій.

- розуміють різницю між фотографією та малюнком.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати фотографії.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

16

Шоколадна планета

Учити створювати композицію на основі казкового сюжету за уявою. Закріпити отримані раніше знання про відтінки коричневого кольору.

О. Лопатіна «Шоколадна планета»; гуаш у палітрах: червона, синя, зелена, жовта; пензлі № 4 круглі; папір.

1. Читання казки «Шоколадна планета».

- Якою ви уявляєте шоколадну планету?

- Які там будинки, машини, люди?

2. Пропонуємо дітям намалювати шоколадну планету з її жителями так, якими вони їх уявляють. Самостійна творча діяльність дітей із застосуванням отриманих знань про походження коричневого кольору (діти малюють тими кольорами, які отримують шляхом змішування фарб на палітрі).

3. Виставка «Подорож до шоколадної планети»аналіз ілюстрацій, виготовлених дітьми.

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальну композицію.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент медіатексту, підкреслюючи малюнком його головну думку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

17

Сірий кіт і чорна миша

Познайомити зі способом отримання сірого кольору. Учити передавати фактуру міхової шорсткі тичком жорсткого пензля.

Скребцова М.О. «Сірий кіт і чорна мишка»; папір із шаблоном сірого кота; гуаш у палітрах: біла, чорна; пензлі № 4 круглий; жорсткий пензель для клею; мольберт, площинні зображення: сірий і чорний коти, сіра і чорна миші.

1. Розказування казки.

- Якби ви були чарівниками, чорний колір яких предметів ви би змінили на сірий і навпаки?

- Які птахи і тварини мають чорний або сірий колір?

- Допоможімо чорному коту стати сірим, а мишку перетворимо на чорну – мотивація експериментальної діяльності з фарбами.

- Як отримати сірий колір? (діти вже мають здогадатися, що треба змішати два кольору в палітрі).

2. Самостійна робота дітей: отримання сірого шляхом змішування фарб білого з додаванням чорного кольорів. Малювання мишки пензлем – чорним кольором, змінювання чорного кольору шорстки кота на сірий тичком жорсткого пензля для клею.

3. Розказування казки «Теремок».

- Яким ви уявляєте теремок?

- Якого розміру тварини в ньому мешкали?

- Чому ведмідь не потрапив у теремок?

- Як можна виправить таку ситуацію, щоб усім місця вистачило?

Знання і розуміння:

- знають, як отримати новий колір для розфарбування головного героя.

- розуміють значення кольору при розфарбуванні головних героїв;

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи персонажів казки.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

18

Ведмідь і мишка

Учити зображувати тварин різних форм: велика і маленька. Закріпити знання з отримання сірого кольору. Учити самостійно застосовувати отримані навички роботи з фарбами, створювати невеличкий сюжет на основі казки.

Папір; гуаш у палітрах: біла, коричнева, чорна; пензель № 4 круглий, ілюстрації до казки «Теремок».

1. Розглядання ілюстрації.

- Як називається казка?

- Хто першій прийшов до теремка?

- Хто був останнім?

- Як ви гадаєте, хто більший за розміром?

2. Гра «Чим схожі, чим відрізняються?» (ведмідь і мишка).

3. Мотивація діяльності: намалюємо мишку і ведмедя.

Малюємо в повітрі форми тварин: тулуб – овал, голова – коло. Показ послідовності малювання тварин Закріплення знань щодо отримання сірого кольору. Малювання тварин дітьми із застосуванням самостійно отриманого сірого кольору для розфарбування мишки.

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють співвідносити ілюстрацію з відповідним фрагментом тексту;

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент тексту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

19

Півник і фарби

Закріпити знання про кольори спектра.

Продовжувати Учити малювати зубною пастою, познайомити з технікою монотипії.

Контурне зображення півника на аркуші А4 у файлі;

зубна паста, підфарбовані гуашшю – 7 кольорів веселки; пензлі № 8 пласкі; чистий аркуш паперу; ноутбук, фрагмент мультфільму «Півник і фарби».

1. Перегляд фрагменту м/ф «Півник і фарби».

- Чого не вистачало півнику?

-Які кольори для розфарбування він отримав від фарб?

- А як би ви розфарбували півника, якщо б у вас була така нагода?

2. Знайомство дітей з технікою монотипія та новим художнім матеріалом: зубною пастою.

Малювання півника в техніці монотипія зубною пастою. (діти наносять зубну пасту на файл по контуру малюнка, потім накладають чистий аркуш паперу на файл і отримують відбиток).

3. Розгляд малюнків. Аналіз помилок.

4. Перегляд мультфільму «Чому ховається заєць?»

- Чому ховається заєць?

- Від кого він ховався?

- Чого боявся зайчик?

- Чому решта звірів теж ховалися?

- Хто від кого ховався?

- Як на вашу думку мав вчинити зайчик?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу.

- знають і розрізняють основні і похідні кольори веселки.

Уміння і навички:

- уміють створювати образ різними засобами і техніками.

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Грудень

Тема блоку: «Казки і фарби» (10 занять)

20

Як зайчик сірий став білим

Трансформа-ція образу (засвоєння перетворення одного кольору в інший).

Закріплення техніки малювання тичком жорсткого пензля.

Аркуш альбомний із зображенням сірого зайчика; гуаш біла в розетках; жорсткий пензель для клею.

М.О. Скребцова «Біла сніжинка»; м’яка іграшка – сірий зайчик; листівки «Білочка».

1. Сюрпризний момент: сірий зайчик приніс дітям казочку. Читання казки «Біла сніжинка».

- Якби ви були на місці сніжинки, кого би ви зафарбували в білий колір найпершим?

- Чому?

- Допоможімо зайчику стати білим – мотивація дітей до процесу трансформації образу.

Нагадування техніки малювання жорстким пензлем. Діти розфарбовують зайчика.

3. Розглядання листівок із зображенням білки.

- Чим відрізняється білка на листівці від справжньої?

- Чим схожі ці білки?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу.

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зображення медіатексту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

21

Пухнасте створіння (білка)

Ознайомити з технікою малювання: тичком сухого пензля. Звертати увагу на послідовність дій.

Сухі пензлі круглі № 10; гуаш жовтогарячого і сірого кольорів у розетках; фломастер чорного кольору; альбомний аркуш із контурним зображенням білочки.

М’яка іграшка – білочка; фотопортрет білки; мультфільм «Руда кішка».

1. Бесіда вступна:

- Хто ще окрім зайчика змінює взимку колір своєї шорсткі? Сюрпризний момент: поява іграшкової білочки.

Порівняння іграшки з реальною твариною з фотографії.

Розгляд зовнішнього вигляду білки:

- Який колір шорстки, який хвіст, що є на кінчиках вух?

- Як ви думаєте, якщо вона буде такою яскравою, чи зможе сховатися взимку від ворогів, які на неї полюють?

- Як допомогти білочці стати непримітною? – поміняти їй колір шорстки. Показ прийомів малювання тичком сухого пензля: спочатку наносимо жовтогарячий колір на весь малюнок білочки, а потім накладаємо сірий колір поверх жовтогарячого в деяких місцях, таким чином приглушуємо яскравий колір.

2. Перегляд мультфільму «Руда кішка».

- Хто головний герой?

- Чому мультфільм називається «Руда кішка», якщо головний герой хлопчик?

- Як поводив себе він із кішкою?

- З ким він дружив?

- Чому він не хотів дружити з кішкою?

- Що зробили дикі тварини, коли дізналися про негарний вчинок свого друга?

- Як поводилася кішка з хлопчиком?

- Який висновок ви можете зробити з цього приводу?

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації;

- мають уявлення про основні жанри фотографії.

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу;

- розуміють, що персонажі, які представлені в мультфільмі, можуть бути вигаданими.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати поведінку персонажів мультфільму;

- уміють співвідносити тотожні образи, находити різницю в образі;

- уміють визначати різницю між іграшкою та відображенням на фотографії.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

22

Кішка Мурка

Закріпити навички малювання тичком сухого пензля.

Іграшкова кішка, гуаш – жовтогарячого і коричневого кольору, круглий пензель № 15, суха серветка з тканини, папір із контурним малюнком «кішка», растрові картинки: картинки із зображенням кішки.

1. Гра «З якого мультфільму персонаж?» – діти перелічують відомі їм мультфільми, де кішка – головний персонаж.

Сюрпризний момент – поява іграшки (кішка жовтогарячо-коричневого кольору).

Мотивація діяльності: намалюємо її портрет.

2. Розглядання картинок з Інтернету:

- Яким способом намальована кішка? Розглядання художніх матеріалів, припущення дітей щодо прийому малювання. Закріплення дітьми алгоритму малювання.

Знання і розуміння:

- знають, як створити виразний образ, застосовуючи виражальні можливості кольору.

- розуміють різницю між картинкою з комп’ютера та малюнком на папері.

Уміння і навички:

- створюють образ різними засобами і техніками.

Установки і цінності:

- сприймають картинку як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

23

Поросятко Фунтик

Учити малювати образ за допомогою трафарету. Закріпити знання і вміння з отримання рожевого кольору. Познайомити з технікою малювання: штампування поролоновим квачем.

Навчання працювати за інструкцією.

М’яка іграшка – рожеве поросятко; трафарет «поросятко» формату А4; папір; поролонові квачі; пензель № 3; гуаш у палітрах біла і червона, ноутбук, проектор, екран, мультфільм «Зимова казка».

1. Загадка про поросятка. Розглядання іграшки:

- Якого вона кольору?

- Як отримати рожевий колір?

Намалюємо портрет поросятка – мотиваційний прийом.

Демонстрація техніки малювання по трафарету поролоновим квачом.

2. Самостійна робота дітей за алгоритмом: спочатку змішати фарби й отримати рожевий колір, потім квачем зафарбувати поросятко по трафарету.

3. Перегляд мультфільму «Зимова казка».

- У яку пору року відбуваються події з ведмедиком?

- Що трапилось із ним?

- Чому він захворів?

- Який птах попереджав його про небезпеку від поїдання снігу?

- Хто рятував ведмедика?

- Яким був їжачок за характером?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють самостійно застосовувати отримані раніше знання на практиці.

- уміють аналізувати поведінку героїв мультфільму.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

24

Зимова казка

Підтримка та спонукання до дитячої творчості в процесі зображення сюжетної композиції й об’єктів світу тварин. Продовжувати Учити малювати за образи персонажів з мультфільму.

С. Козлов «Зимова казка»; пензлі № 3, гуаш: біла, червона, чорна і коричнева; проектор, ноутбук, екран; фрагмент мультфільму «Зимова казка».

1. Читання казки Аналіз медіатекстів Порівняння з мультфільмом – у книзі відсутня картинка, ми не знаємо, як виглядають герої. У мультфільмі їх намалював художник і ми їх бачимо.

Мотиваційний прийом – намалюємо ілюстрацію до казки з персонажами за власним уявленням.

3. Огляд ілюстрацій, які намалювали діти

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють порівнювати образи героїв, співвідносити між собою з різних медіатекстів.

- уміють аналізувати зображення і зміст медіатексту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

25

Нова казка про Півника і фарби

Допомагати дітям добирати персонажів казки з відомого мультфільму, створювати новий казковий сюжет.

Познайомити з процесами кадрування й фотозйомкой.

Дати уявлення про монтаж, етапи створення мультфільму.

Ноутбук, фотоапарат, малюнки дітей, ілюстрації казки «Півень і фарби» В. Сутєєва.

1. Переказ сюжету казки дітьми. Акцентуємо увагу на персонажах.

Гра «Свійські – дикі»:

- Яких тварин ми малювали?

- Якими можна замінити персонажів із відомої казки-мультфільму?

2. Обираємо найкращій малюнок, на якому зображений майбутній герой нашої нової казки.

3. Виставляємо кадри – малюнки в певній послідовності: відтворюємо сюжет казки на новий лад.

4. Фотозйомка кадрів.

5. Монтаж кадрів за допомогою відеоредактора Movavi Video Suit 17.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про призначення фотографії.

- розуміють поняття монтажу.

Уміння і навички:

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

- фантазують вигадуючи оригінальний медіатекст, змінюючи відомих і створюючи нових персонажів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

26

Снігурі

Формувати уявлення про форму птахів. Учити малювати снігура з опорою на зразок.

Воскові олівці; зразок малюнка «Снігур»; новорічні листівки, альбомний папір.

1. Д/г «Перелітні – зимуючи» – пригадати, які птахи зимують з нами, які прилітають взимку.

2. Розглядання новорічних листівок: що між ними спільного? (на всіх є снігур).

Розглядання зовнішнього вигляду птаха. Порівняння з птахом, який намальований у мультфільмі «Зимова казка» – чим відрізняються? Демонстрація прийому малювання восковими олівцями птаха. Малювання снігура з опорою на зразок (на вибір дитини: листівка, малюнок вихователя тощо).

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між листівкою та малюнком.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу краси медіатвору.

- уміють аналізувати зображення і зміст листівок, порівнювати з іншими видами медіа.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

27

Зимова ялинка

Учити зображувати ялинку нетрадиційним способом.

Розвивати окомір, вміння орієнтуватися на площині.

Зубні щітки, гуаш зелена; ватні палички; тонований аркуш паперу; фотографії ялинок, книжки дитячі.

1. Казка про народження ялинки за фотографіями ялинок.

2. Мотивація продуктивної діяльності: намалюємо ялинки в зимовому лісі.

Показ прийому малювання ялинки зубною щіткою, а снігу – ватними паличками.

3. «У лісі народилася ялинка» – виставка робот дітей.

4. Розглядання книжкових ілюстрацій: де заховалась ялинка.

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між фотографією, ілюстрацією та малюнком.

Уміння і навички:

- мають уявлення про призначення фотографії.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють самостійно створювати виразний образ, застосовуючи виражальні можливості кольору, композиції та нетрадиційні засоби малювання.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

28

Новорічні прикраси:

фриз із кульок

Учити оздоблювати візерунком круглі форми, наносити фарбу тонким шаром, вигадувати оригінальне оздоблювання новорічних прикрас.

Новорічні кульки справжні; папір 15х28см із шаблоном «кульки»; гуаш різних кольорів; пензель №3; рекламний ролик «Кока-кола», листівки із зображен-ням новорічних кульок, ноутбук, проектор, Інтернет ресурс.

1. Перегляд рекламного відеоролику «Свято наближається».

- Яке свято наближається?

- Яке дерево люди ставлять на новорічне свято?

- Чим його прикрашають?

- Ялинку ми намалювали, а чим будемо прикрашати? Де взяти прикраси?

- А зробімо самі – мотиваційний прийом.

2. Розглядання новорічних кульок: які візерунки, кольори. Самостійна дизайнерська робота дітей з оздоблення шаблонів на папері за власним задумом.

3. «Новорічний ярмарок» – реклама виробів.

4. Перегляд мультфільму «Снігуронька».

- Із чого зробили Снігуроньку?

- Який у неї одяг?

- Чого боїться Снігуронька?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про Інтернет, про зберігання та передачу інформації через нього.

- розуміють, яку інформацію можна передати через рекламу.

- розуміють, як реклама впливає на поведінку людини.

Уміння і навички:

- володіють навичками елементарного аналізу рекламної продукції.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

29

Снігурка

Учити малювати образ людини в одязі. Дати початкове уявлення про портрет людини.

Воскові олівці, папір; листівки новорічні, телевізор, DVD-пристрій, мультфільм «33 папуги».

1. Розглядання листівок:

- Хто зображений на листвках?

Аналіз образу в різних медіатекстах:

- Якою зображена снігуронька на листівках та в мультфільмі?

- А якою би ви намалювали Снігуроньку?

2. Знайомство з жанром: «портрет». Демонстрація послідовності малювання снігуроньки.

5. Аналіз робіт дітей.

6. Перегляд мультфільму «33 папуги».

Знання і розуміння:

- знають про роль кольору в малюнку, його виражальні можливості.

- розуміють різницю між листівкою та власним малюнком;

- яку інформацію несуть різні види медіа.

Уміння і навички:

- уміють порівнювати певний образ із різних медіа джерел.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Січень

Тема блоку: «Яскраві візерунки» (6 занять)

30

Нова шапочка

Учити розташовувати візерунок відповідно до заданої форми. Розширювати образний ряд: точка, лінія, мазок. Закріпити вміння малювати кінчиком пензля.

Іграшкова мавпочка; зразки візерунків для оздоблення шапочки; фотографії шапочок з візерунками, шаблони «Шапочка»; гуаш: жовта, синя, біла, червона, чорна, зелена; пензлі №3 – пласкі і круглі.

1. Сюрпризний момент: мавпочка в гостях у дітей.

- Звідки мавпочка прибула до нас?

- Де вона живе?

- Чому вона тремтіть? (Їй холодно).

Словесна гра «Що таке зима?» Пропонуємо подарувати мавпочці нову шапочку з візерунками. Розглядаємо зразки шапочок із візерунками : порівнюємо візерунки на фото і зразках вихователя. Називаємо види оздоблення: лінія, крапка, колір.

Діти обирають шаблон і колір шапочки і самостійно його прикрашають за задумом.

2. Діти рекламують свої шапочки для мавпочки.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при створенні образу;

- призначення реклами.

Уміння і навички:

- застосовують творчо виражальні можливості лінії, кольору для реалізації свого задуму.

- уміють створювати просту рекламу за поданим планом.

Установки і цінності:

- виражають власні почуття, навички в малюванні.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

31

Казковий дизайн

Продовжувати учити оздоблювати площину форму аркушу візерунком за задумом, використову-ючи отримані раніше знання і вміння.

Лялька «Червоний капелю-шок»; шаблони капелюшків; фотографії жіночих капелюшків; гуаш різних кольорів; пензлі № 3 круглі; ноутбук, проектор, екран. мультфільм про Попелюшку.

1. Сюрпризний момент: лялька Червоний капелюшок дізналась із реклами про вміння дітей створювати головне вбрання.

Мотиваційний прийом: порадуймо нашу гостю і створимо для неї багато різних капелюшків.

Діти розглядають фотографії жіночих капелюшків, потім беруть шаблон, який сподобався за кольором, і починають малювати візерунки на них.

2. Реклама «Казкові капелюшки».

3. Перегляд м/ф «Попелюшка».

- Чи зрозуміло вам про що йдеться?

- Чи зрозуміло вам настрій і мову героїв?

- Як музика допомагає зрозуміти характер подій?

- Який музичний фрагмент найбільш сподобався?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про призначення фотографій.

- розуміють історію, яку «розповідає» музика з мультфільму;

- розуміють, як реклама впливає на поведінку людини.

Уміння і навички:

- уміють співвідносити реальний предмет малювання з уявним.

- уміють створювати образ, творчо застосовуючи виражальні можливості кольору, лінії, крапки, мазка для реалізації свого задуму.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

32

Нова сукня

Ознайомити з технікою малювання: друкування тканиною.

Лялька Барбі в блакитній сукні; трафарет сукні, папір; кружево 5х15 см; стрічка паперу 7х18 см; гуаш: жовта, червона, синя, зелена (на вибір дітей); пензель № 10 плаский; церата; фрагмент мультфільму про Попелюшку, мультфільм «Горе Федори»; ноутбук, проектор, екран.

1.Стоп-кадр із мультфільму «Попелюшка».

- Хто зображений на екрані?

- Чому дівчинку так називали?

- Який у неї одяг? – опис одягу.

2. Сюрпризний момент: Попелюшка в гостях у дітей. Вона розповідає про те, що, коли втекла з палацу, то її сукня перетворилась на брудну, а їй так хочеться мати справжню святкову сукню. Пропонуємо дітям створити для неї багато різних суконь, щоб вона мала можливість поїхати на бал і не боятися, що сукня знов забрудниться.

Показ техніки малювання: друкування тканиною.

3. Перегляд мультфільму «Горе Федори».

- Про кого йдеться в мультфільми?

- Якою була Федора зовнішньо?

- Які вона мала звички?

- Як вона поводилася з посудом?

- Яке лихо трапилося з нею?

-Як після цього змінилася Федора?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть різні види медіа (музика, анімація).

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу краси і змісту медіатексту.

- уміють аналізувати образи героїв із мультфільму.

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

33

Посуд для Федори

Закріпити технічні навички малювання кінчиком пензля (крапки), уміння отримувати рожевий і блакитний кольори. Учити малювати завиток, різні хвилясті лінії та прямі широкі лінії.

Шаблони посуду – чашка і тарілка; гуаш: червона, синя, біла; пензель № 3.

Чайна пара (чашка і тарілка справжні), зразки оздоблення чашки і тарілочки , зразки з різними візерунками і кольорами; лялька Федора; фрагмент із мультфільму «Горе Федори», ноутбук, проектор, екран.

1. Фрагмент із мультфільму:

- Що трапилось із посудом Федори? Сюрпризний момент: лялька Федора просить у дітей допомоги повернути їй посуд.

Вона показує справжній посуд (чайну пару) і каже, що всі чашки і тарілочки розбилися. А були вони такими: розглядаємо посуд.

Мотивація дітей до діяльності з фарбами: намалюймо новий посуд із красивим візерунком. Демонстрація прийому малювання елементів оздоблення чашки і тарілочки вихователем.

Діти виконують роботу, змішують фарби для отримання рожевого і блакитного кольорів, прикрашають шаблони посуду на власний розсуд.

3. Рекламуємо посуд, який створили власноруч.

Знання і розуміння:

- розуміють призначення реклами.

Уміння і навички:

- уміють створювати рекламу за поданим планом.

Установки і цінності:

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

34

Весела матрівка

Вдосконалю-вати вміння створювати візерунки, прикрашати шаблон матрівки, використову-ючи різні елементи декору. Сприяти розвитку пізнавальної і творчої активності дітей у зображуваль-ній діяльності.

Закріпити навички з малювання технікою монотипії.

Матрівка – лялька; матрівка – площинне зображення.

Шаблони матрівок у файлах А4, зубна паста змішана з гуашшю (кольорова), пензель № 8 плаский.

1. Розглядання матрівки.

Інформація про мистецтво розпису матрівок.

- Чому її так називають?

- Скільки матрівок в одній? – діти дивуються, коли з однієї матрівки з’являються ще і ще ляльки, і вони всі різного розміру.

2. Майстерня для матрівок – дітям пропонується розмалювати шаблон матрівки з опорою на зразок. Діти розмальовують матрівок на власний розсуд.

3.«Веселі матрівки» – реклама виробів.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок. Уміння і навички:

- уміють створювати образ різними засобами і техніками.

Установки і цінності:

- виявляють інтерес до декоративно-ужиткового мистецтва.

- сприймають матрівку як мистецький твір із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

35

Снігові чоловічки

Учити малювати. снігові фігури пальчиком, оздоблювати одягом.

Учити розуміти зміст медіатексту та відтворювати його на малюнку.

Ноутбук, проектор, екран, мультфільм «Сонечко і снігові чоловічки»;

гуаш:

біла, жовта, червона, синя, зелена;

тонований

папір;

пензлі № 3.

1. Перегляд м/ф «Снігові чоловічки».

- Скільки було сніговиків?

- Як звали сніговиків?

- Який у них був одяг?

- Чому їх назвали людьми?

- Які дії сніговиків були добрими?

- Що вони подарували зайчику, дятлу, білочці, вороні?

- Куди зникли сніговики?

2. Малювання пальчиком сніговиків, за допомогою пензля намалювати елементи одягу.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору і музики в медіатексті.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент медіатексту, підкреслюючи його головну думку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку: «Колір і настрій» (4 заняття)

36

Рожевий слон

Ознайомити з емоціями та способами їх передання в кольорі.

Познайомити з технікою малювання набризкуван-ням.

Воскові олівці рожевого і червоного кольорів; папір; акварельні фарби; зубні щітки, пластмасові квадратики 3х3 см; мультфільм «Була у слона мрія»; м’яка іграшка – сірий слон, пісня «Рожевий слон», ноутбук, проектор, екран.

1. Сюрпризний момент: іграшковий слон приніс дітям казочку про свого друга – рожевого слона.

- Ви думаєте, слони бувають лише сірими?

Слухання пісні «Рожевий слон».

- Що трапилось зі слоном?

- Яка за настроїм історія, яку розповідає пісня?

2.Скадання казки про рожевого слона на основі музичного твору.

Психологічний етюд «У слоненяти складочки…».

3. Намалюємо рожеву країну, у який живе рожевий слон – мотивація продуктивної діяльності дітей. Ознайомлення з акварельними фарбами, їх властивостями. Демонстрація техніки малювання восковими олівцями в поєднанні з аквареллю: набризкувати рожеву акварельну фарбу за допомогою зубної щітки та пластмасового квадратика на малюнок, який виконаний у рожевих тонах восковими олівцями.

4. Перегляд м/ф «Була у слона мрія».

- Про що мріяв слон?

- Звідки з’явилась біла фарба?

- Чому мрія слона не здійснилась?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

- розуміють значення кольору при розфарбуванні головних героїв.

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальну композицію.

- уміють описувати сюжет малюнка, «декодувати» його зміст.

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

37

Жовтога-рячий настрій

Поглибити уявлення про жовтогарячий колір як колір теплої гами і доброго настрою. Сприяти засвоєнню отриманих знань і вмінь з отримання кольорів та відтінків.

Іграшки і предмети жовтогаря-чого кольору; піктограми «кольорові емоції» – радість, сум, образа, злість, провина; гуаш у палітрах: жовта, червона, коричнева; пензлі № 4 круглі; папір.

1. Вступна бесіда.

- Що таке настрій?

- Яким він буває?

- Якого кольору настрій?

2. Казка про емоції з опорою на кольорові піктограми: жовтий колір – радість, червоний – злість, фіолетовий – образа, синій – провина, сірий – сум.

Мотиваційний прийом: як підняти настрій, що робити, коли сумно?

Огляд виставки «Жовтогарячий колір» – усі предмети і іграшки всіх відтінків жовтогарячого кольору стоять на столі вихователя. Діти розглядають і називають колір – чи однаковий тон жовтогарячого кольору у них?

- Чи сподобалося дивитися на жовтогарячий колір?

- Які у вас відчуття?

Намалюймо свій настрій жовтогарячим кольором і його відтінками – спробуйте отримати якомога більше відтінків жовтогарячого кольору. Діти самостійно змішують фарби в палітрах і отримують темні і світлі тони жовтогарячого кольору.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про жовтогарячий колір як колір теплої гами і доброго настрою.

- розуміють вплив кольору на емоційний стан людини.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- інтегрують у творчих завданнях власні уподобання, набутий мистецький досвід діяльності.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

38

Я малюю радість

Малювання – діагностика емоційного стану дітей. Закріплення знань кольорів.

Кольорові олівці, воскові олівці, гуаш – на вибір дітей.

1. Гра «Кольорові привітання» (за допомогою кольору визначити настрій дітей на початок заняття).

2. Пропонуємо дітям намалювати радість (як ви її уявляєте, що можна намалювати?)

Діти обирають художній матеріал і малюють за задумом будь-яким способом.

Знання і розуміння:

- знають основні кольори.

Уміння і навички:

- фантазують вигадуючи оригінальну композицію.

Установки і цінності:

- інтегрують власні інтереси, уподобання, набутий мистецький досвід діяльності.

- виражають власні почуття і враження в малюнку.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Лютий

39

Рукавички для лисенят

Стимулювати розвиток кольорового сприйняття. Ознайомити зі способом отримання рожевого та блакитного кольорів. Учити оздоблювати площинну форму візерунком із хвилястих, прямих ліній та крапок.

М’яка іграшка – Лиса; кошик із шаблонами рукавичок (парних); палітри з фарбами: гуаш червона, синя, біла; пензлі № 4 круглі, растрові картинки-зразки рукавичок, друковані на принтері.

1. Сюрпризний момент: лисичка просить допомоги в дітей. Розповідає про те, що її лисенята не можуть гуляти, бо в них замерзають лапки без теплих рукавичок.

Щоб допомогти тваринкам, треба намалювати їм теплі й красиві рукавички.

2. Розглядання растрових картинок-зразків оздоблення рукавичок.

Показ прийомів змішування фарб для отримання рожевого та блакитного кольорів, пригадування, які види ліній діти вже Уміють малювати.

3. Реклама намальованих рукавичок.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про рекламу.

Уміння і навички:

- уміють створювати рекламу власного продукту.

- уміють оздоблювати форму декоративними елементами за уявленням;

- реалізують здатність пізнавати образну специфічність декоративного мистецтва.

Установки і цінності:

- сприймають власний мистецький твір з позиції краси.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку: «Веселка фарб» (27 занять)

40

Як Веселка собі одяг шукала

Ознайомити дітей із теплими і холодними кольорами спектру.

Учити розташовувати кольори веселки в певній послідовності.

2 мольберти;

тканина, картини «Схід сонця», «Веселковий слід»; площинне зображення «дівчинка-Веселка», деталі одягу веселки на ліпких стрічках; магнітофон; запис звуків дощу; шаблон «дівчинка» – А4 на кожну дитину; гуаш; пензлі № 3; казка «Як Веселка собі наряд шукала».

1. Сюрпризний момент: аудіозапис «Дощ».

- Що це було?

2. Розповідання казки за картиною з демонстрацією її на мольберті з використанням картин, зображення дівчинки (за сюжетом казки) – одягаємо дівчинку-Веселку, яка спочатку була прозорою.

- Пройдемось слідами веселки (закріпити кольори веселки і їх послідовність).

3. Малювання одягу веселки по шаблону. Діти малюють дівчинку в кольорах веселки з пам’яті. Потім порівнюють зі зразком і називають свої помилки, якщо вони будуть присутні в малюнку.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольорів при розфарбуванні певного образу.

- мають уявлення про основні й додаткові, теплі та холодні кольори.

- знають кольори веселки та їх послідовне розташування в ній.

Уміння і навички:

- уміють розташовувати кольори веселки в певній послідовності.

Установки і цінності:

- отримують емоційне задоволення від процесу малювання.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

41

Незвична веселка

Учити малювати веселку за задумом, використову-ючи кольори, які асоціюються з радісними почуттями.

Гуаш, папір, воскові олівці, ноутбук. проектор, екран, мультфільм «Райдуга» (1969) В. Степа-нов «Балада про гнома».

1. Перегляд мультфільму «Райдуга».

- Які кольори присутні в райдузі в цьому мультфільмі?

- Які відчуття викликають у вас ці кольори?

- Яким кольором намальована хмара?

- Як ви думаєте, чому саме таким?

2. Малювання веселки за власним уявленням.

3.Читання вірша «Балада про гнома» В. Степанова:

- Яким ви уявляєте гнома?

- Яким має бути його дім?

Знання і розуміння:

- розуміють призначення музичного супроводу в медіатексті.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати сюжет медіатексту.

- уміють аналізувати мультфільм (наявність музики, мови або її відсутність).

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

42

Казка про гномів

Закріпити знання про кольорову гаму. Учити використову-вати колір як засіб створення художнього образу. Збагачувати внутрішній світ дітей позитивними емоціями.

Розвивати творчу активність, інтерес до книги як джерела інформації, зв’язне мовлення, пам’ять, навички рефлексії стосовно власного мистецького твору.

Казка Абрамцевої Н. «Свій колір»; площинне зображення гномів: сумного і радісного; елементи одягу на липких стрічках кольорові; іграшка – ворона, поролонові губки; гуаш у палітрах – фіолетова, сіра, коричнева, червона, жовта, жовтогаряча, папір 20х20 см.

1. Розказування казки Н. Абрамцевої «Свій колір».

Поява двох гномів-піктограм «Сум» і «Радість».

Гра «Одягни гнома» (діти обирають одяг за кольорами для сумного і радісного гномів).

Мотивація діяльності: сонце для всіх однаково світить, але радісний гном його бачить у радісних кольорах, а сумний – у сумних. Подумаймо і намалюймо сонце, але кожен може обрати на власний розсуд, яке за настроєм сонце він/вона буде малювати.

Діти малюють поролоновими губками сонце різними кольорами, передаючи емоційний стан сонця.

Знання і розуміння:

- розуміють характер кольору, його роль як емоційного барвника.

- мають сформоване уявлення про теплі і холодні кольори.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати створені ними образи, персонажів;

- уміють відповідати на запитання за змістом тексту, приймати позицію героя,

- уміють діяти в уявній ситуації, адекватно співвідносити казковість і реальність у текстах.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

43

Казковий дім

Закріпити отримані раніше знання про утворення кольорів і відтінків кольору.

Учити малювати дім, оздоблювати його візерунком.

Дидактична гра «Дім для гномів» з атрибутами:

домівки – рожевий, блакитний, сірий, жовтогаря-чий, зелений; гномики площинні – 3 гноми білого кольору, 2 червоних, 2 жовтих, 2 синіх, 1 чорний.

Папір, гуаш у палітрах, пензлі № 3; мультфільм «Крилатий, волохатий та масляний»,ноутбук, екран, проектор.

1. Складання казки про гномів.

Виставити 2 гноми на мольберт.

Дидактична гра «Дім для гномів» (закріпити знання про утворення кольорів (зеленого, жовтогарячого) та відтінків: рожевого, блакитного, сірого).

- Захотіли гноми жити в одному великому будинку. Допоможімо їм і побудуємо дім, розмалюємо красивими візерунками. Показ прийому малювання домівки, оздоблення візерунками, які малюємо хвилястими лініями, крапками, мазками.

3. Реклама будинків, які намалювали діти.

4. Перегляд мультфільму «Крилатий, волохатий та масляний».

- Хто в мультфільмі крилатий? Масляний?

Волохатий?

Знання і розуміння:

- знають, як утворюються відтінки кольорів.

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок;

Уміння і навички:

- уміють створювати образ, застосовуючи виражальні можливості кольору, лінії, крапки;

- уміють створювати рекламу за поданим планом.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

44

Рум’яний та радісний

Учити малювати простий сюжет за мотивами медіатексту пальчиком та зібганим папером.

Формувати навички аналізу

медіатексту (друкований – екранний медіатекст).

Розвивати уміння слухати і розуміти мову медіатексту.

Зібганий папір 5см в діаметрі; вологі серветки; гуаш, мультфільм «Крилатий, волохатий та масляний», ноутбук, проектор, екран.

1. Читання казки з ілюстраціями «Крилатий, волохатий та масляний»:

- Чому друзі вирішили займатися не своєю справою?

- Що з цього вийшло?

- Яку казку вам нагадує ця казка?

- Чим відрізняється казка «Колобок» від цієї казки?

- У якому вигляді ця казка вам сподобалась більше: як мультфільм чи книга? Чому?

Гра словесна «Опиши» – описати млинця: форма, колір, з чого зроблений.

Пропонуємо дітям намалювати млинця в незвичний спосіб. Показ техніки малювання млинця зібганим папером, малювання дерев і ялинок пальчиком.

3. Вибір найкращої ілюстрації.

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- мають комунікативні навички спілкування з приводу краси медіатекстів.

- уміють і показувати в книжці обкладинку, сторінки, ілюстрації.

- створюють виразний образ різними засобами і техніками.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

45

Дорога до сонця

Учити малювати короткими мазками. Дати елементарні уявлення про симетрію. Закріпити знання про теплі й холодні кольори.

Гуаш у палітрах: фіолетова, біла, синя, блакитна, червона, жовта, жовтогаряча; пензлі № 8 пласкі; малюнок педагога: портрет Весни та Зими; хмара, сонце, сніжинка, 2 коробки – синя і червона; кольорові квадрати 5х5 см – у теплих і холодних кольорах; папір.

1. Гра словесна «Зима-Весна».

- Якого кольору холод?

- Якого кольору тепло?

Гра «Теплий – холодний» (розкласти по коробках квадрати за кольоровою градацією).

- Хто дарує нам тепло?

- Хто розтоплює холод?

- Як дістатися до сонця?

- Якою дорогою можна йти?

- Пропонуємо йти по морю.

- Демонструємо зразок малюнка вихователя.

- Що зображено на малюнку?

- Які кольори присутні?

- Як можна назвати малюнок?

- Як відтворити цей малюнок?

Показ прийому малювання короткими мазками: море в холодних кольорах, небо і сонце – в теплих. Діти відтворюють зразок малюнка.

Нагадуємо про відображення сонця у морської воді.

Знання і розуміння:

- знають, що кольори відносяться до певної кольорової гами.

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрів образотворчого мистецтва.

Уміння і навички:

- мають комунікативні навички спілкування з приводу змісту і краси малюнку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

46

Жар-птиця

Учити малювати образ казкового птаха восковими олівцями.

Розвивати творчу уяву, фантазію.

Воскові олівці, папір; растрові ілюстрації до казки, растрова ілюстрація картини «палехська жар-птиця», ноутбук.

1. Розповідання казки «Іван-царевич й сірий вовк».

- Як ви уявляєте собі жар-птицю? Чому її так називають?

2. Аналіз медіатекстів: розглядання листівки, порівняння з ілюстраціями.

3. Показ прийому малювання жар-птиці восковими олівцями.

4. Перегляд мультфільму «Сонечко і снігові чоловічки».

- Що відбувається зі снігом, коли припікає сонце?

- Що утворюється під стріхою?

- Як називається пісня бурульок?

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

- розуміють, яку інформацію несуть різні види медіа.

Уміння і навички:

- уміють самостійно створювати образ за уявою.

- аналізують зображення і зміст медіатекстів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

47

Бурульки під стріхою

Учити малювати образ ранньої весни, передаючи характерні особливості пори року.

Учити малювати піною для гоління

Піна для гоління, тонований папір, растрові картинки «бурульки», ноутбук.

Проектор, екран, мультфільм «Веснянка».

1. Бесіда про перші ознаки весни.

Розгляд растрових картинок на комп’ютері, їх порівняння з малюнком педагога. Діти висловлюють здогадки про техніку малювання. Показ нового способу малювання піною для гоління.

2. Перегляд мультфільму «Веснянка».

- Про яку пору року йдеться в мультфільмі?

- Чому він так називається?

- З ким боролася Веснянка?

- Хто кого подужав?

- Хто допоміг Веснянки подужати бабу Завірюху?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про різні техніки малювання.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють створювати образ різними засобами і техніками.

- уміють описувати події та головних персонажів мультфільму.

- аналізують зображення і зміст медіатекстів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Березень

48

Проліски

Учити малювати весняні квіти масляною пастеллю. Учити створювати невеличку композицію.

Закріплення навичок фотозйомки.

Масляна пастель, папір, зразок малюнка, ноутбук, проектор, екран, фотоапарат, мультфільм «Веснянка».

1. Перегляд фрагменту мультфільму «Веснянка».

Гра «Стоп-кадр»:

- Які квіти намальовані в кадрі?

- Де вони були взимку?

- Як називаються перші весняні квіти?

Намалюємо весняні перші квіти.

- Як ми будемо це робити? – показ способу малювання масляною пастеллю.

2. «На лісовій прогалині» – фотографування малюнків дітей.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про кадр.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зображення в кадрі.

- уміють робити кадр на фотоапараті.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті.

49

Квітка мімози, гілка вербова

Учити малювати гілку весняної рослини, передаючи характерні ознаки.

Учити поєднувати різні способи малювання: мімоза – тичком жорсткого пензля; котики – пальчиком.

Пензлі жорсткі для клею;

Гуаш у палітрах: жовта, чорна, біла.

аркуш паперу;

Листівки

«8 березня»;

Гілка з вербовими котиками у вазі.

1. Дидактична гра «Пори року».

Бесіда про весняні квіти. Розглядання гілочки з котиками у вазі.

2. Розглядання святкових листівок.

- Що зображено на листівках?

- Для чого створюють листівки?

- Які квіти намальовані на святкових листівках найчастіше?

Дати уявлення про мімозу (квітки гілок із дерева, яке росте на півдні нашої країни).

3. Створення медіапродукту – святкової листівки. Вихователь показує, як малювати мімозу тичком пензля, а вербові котики – пальчиком.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних медіа;

- розуміють призначення листівки.

Уміння і навички:

- мають елементарні навички створення медіапродукту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

50

Квіти для матусі

Учити працювати колективно, не псувати малюнок іншої дитини під час нанесення відбитку.

Дати уявлення про плакат як вид мистецтва.

Навчати створювати колективний медіапродукт і аналізувати його.

Ватман А1, гуаш: блакитна, біла, синя, зелена, сіра, коричнева. Пензель № 6, вологі серветки.

1. Виготовляємо медіапродукт – святковий плакат.

Малюємо долоньками проліски, пальчиками вербові котики. Домальовуємо пальчиками листя рослинам.

Робота виконується колективно.

2. Рефлексивне коло «Розмова на тему».

Мета: учити аналізувати свою роботу, усвідомлювати себе активним учасником творчої медіадіяльності, спонукати до обміну думками.

Знання і розуміння:

- розуміють, що плакат є різновидом медіапродукції.

Уміння і навички:

- мають навички створення спільного медіапродукту.

Установки і цінності:

- сприймають колективний малюнок із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

51

Акваріум із рибками

Пробудити інтерес до властивостей фарб, до пошуку незвичайних методів зображення (штампування ластиком). Навчити розрізняти відтінки синього кольору.

Зубні щітки, ластики круглі, пензлі № 3, гуаш синя, рожева, чорна; шаблони «акваріум», мультфільм про восьминогів, ноутбук. проектор, екран.

1. Вступна бесіда про мешканців акваріумів. Спостереження за рибками у куточку природи. Пропонуємо дітям намалювати рибок в акваріумі незвичним способом.

Показ прийомів малювання: воду малюємо зубною щіткою, рибок штампуємо ластиком (рожевим кольором). Потім, коли фарба підсохне, домалювати оченята рибам чорною фарбою, домалювати хвіст і плавники рибам пензлем.

2. Перегляд м/ф «Восьминіжки».

- Про кого цей мультфільм?

- Де живуть такі істоти?

- Скільки їх було в родині?

- Якого кольору вони були?

- Як вони поводились з батьками?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні героїв.

Уміння і навички:

- мають елементарні навички створення колективної композиції.

- фантазують, змінюючи і створюючи нові форми образів.

- уміють описувати героїв, аналізувати їх поведінку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

52

Жили-були восьми-ноги

Продовжувати вчити створювати колективний медіапродукт. Удосконалю-вати вміння робити відбиток долоньки й домальовувати його до певного образу.

Ватман А1 тонований у синій колір, гуаш; пензлі; мультфільм «Восьминоги», ноутбук, проектор, екран.

1. Перегляд мультфільму.

Закріпити кольори, у які були зафарбовані восьминоги.

2. Створення медіапродукту за мотивами м/ф: колективної композиції долоньками з домальовуванням пензлями до певного образу.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через певний вид малюнку.

Уміння і навички:

- мають елементарні навички створення колективного медіапродукту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

53

Пливе, пливе човник

Учити малювати вітрильник.

Сприяти розвитку композиційних здібностей, дрібної моторики, вміння орієнтуватися на аркуші паперу.

Воскові олівці, акварельні фарби; папір, картина «У блакитному просторі» Рилова А.А., англійська народна пісенька «Пливе, пливе човник».

1Загадка: хто гуляє хвилями на морському просторі?

Читання народної пісеньки «Пливе, пливе човник».

2. Розглядання картини – уявна подорож морем.

- Якими кольорами художник передає морський простір?

3. Розглядування художнього матеріалу, згадати, як можна поєднати дві техніки малювання.

- Що можна намалювати восковими олівцями, а що – аквареллю?

Запропонувати дітям намалювати кораблик, показати його настрій, подарувати йому друзів.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрів образотворчого мистецтва.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів.

- уміють створювати сюжет за змістом літературного твору.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

54

Мій помічник – вітерець

Познайомити з технікою малювання повітрям –аерографія. Учити спрямовувати струю повітря.

Учити фантазувати.

Пластикова ложка, трубочка для коктейлю, гуаш рідка папір.

1Запропонувати дітям пограти з вітерцем.

- Чи може він бути в кімнаті?

- Що таке вітер і як його спіймати?

Гра «Дуємо сильніше» – тренувати в дітей силу видиху через трубочку.

Будемо грати з фарбами: ми на аркуш трішки капнемо гуаші, а вітерець її роздує…

Знайомимо дітей з технікою малювання повітрям.

2. Гра «На що схожа пляма?» – розвивати уяву.

Створюємо казку про незвичну тварину.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про аерографію. Уміння і навички:

- створюють образ різними засобами і техніками.

- уміють фантазувати, змінюючи і створюючи нові форми.

Установки і цінності:

- отримують емоційне задоволення від занять із малювання.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

55

Курчата

Закріпити вміння створювати виразний образ птаха пальчиками.

Гуаш, папір; фломастери;

ноутбук, проектор, екран, Інтернет-ресурс.

1. Перегляд м/ф «Два справедливих курча».

- Хто зачарував на колодязь журавля?

- Про що дізналися двоє справедливих курчат?

- Кого першим у лісі зустріли курчата?

- Хто наступним обдурив курчат?

- Чи страшно було курчатам у лісі?

- Чи знайшли хатинку баби Яги?

- Чим займалася бабця?

- Кого вона гойдала в колисці?

- Яка за характером була баба Яга?

- Чи зголосилася допомогти курчатам?

- Після чого вона це зробила?

- Якими видалися курчата бабі Ягусі?

- Чи розчарували курчата колодязь?

- Які чарівні слова вони промовили?

- Що сталося після того, як вони це зробили?

-Про що мріяли вовк та лисичка?

-Чи треба бути справедливими? Чому?

2Гра «Опиши героя» – описання зовнішнього вигляду курчат.

Малювання головних героїв мультфільму пальчиком із домальовуванням.

Знання і розуміння:

- розуміють значення мультфільму як джерела інформації.

Уміння і навички:

- розрізняють види анімації, називають засоби та прийоми створення мультфільму.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент мультфільму, підкреслюючи його головну думку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

56

Весняне дерево

Закріпити навички малювання в техніці аерографія.

Викликати бажання доводити розпочате до кінця, не зважаючи на труднощі.

Трубочки для коктейлю, ложки одноразові, гуаш: зеленого і коричневого кольорів; пензлі № 8 пласкі; мультфільм «Зоряна ніч»;

Картина Шишко С. «Зацвіли каштани».

1. Розглядання картини «Зацвіли каштани».

- Як виглядають дерева ранньої весни?

- Як можна намалювати таке дерево?

Показ прийому малювання повітрям.

2. Перегляд м/ф «Зоряна ніч».

- Що побачили вночі тварини?

- На що схожі зіркові плями?

- Які сузір’я ви знаєте?

- Хто бачив уночі на небі сузір’я?

- Як вони виглядали?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про кадр.

Уміння і навички:

- уміють створювати образ різними засобами і техніками, творчо застосовуючи виражальні можливості плями.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

57

Зоряна ніч

Продовжувати вчити малювати в техніці: набризкувати. Удосконалю-вати вміння штампувати поролоном. Закріпити знання про кольори холодної гами.

Папір; гуаш – синя, фіолетова, біла; зубні щітки, поролонові губки, пластмасові квадрати 3х3 см; астрофото-графії; фрагмент із мультфільму «Зоряна ніч», ноутбук, проектор, екран.

1Стоп-кадр із мультфільму «Зоряна ніч».

- Що ми бачимо в кадрі?

- Як художник передає велич зоряного простору?

- Як можна намалювати зоряне небо?

Відтворення зоряного неба на аркуші паперу: показ прийомів малювання за алгоритмом:

а) Треба поролоновими губками заштампувати весь аркуш, нанести два кольори: синій і фіолетовий.

б) Зубною щіткою і білою фарбою набризкати. Таким чином ми отримаємо зірки на нічному небі.

3Порівняння малюнків з астрофотографіями.

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між фотографією та малюнком.

- знають, що таке астрофотографія.

Уміння і навички:

- розрізняють види анімації: мультфільм і комп’ютерна анімація.

- аналізують зображення і зміст кадру.

- уміють визначати естетичну цінність фотографії, малюнка.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Квітень

58

Яблунька цвіте

Закріплювати навички малювання дерева пензликом. Учити використову-вати кінчик пензля для малювання квіточок. Використову-вати отримані раніше знання і вміння (робота з фарбами на палітрі).

Гуаш: червона, біла, коричнева; пензлі № 6, 3; папір малюнок вихователя «Квітучі сади», О. Грицай «Весна в міському парку»; фотоапарат, ноутбук.

1Розглядання малюнка вихователя. Бесіда про особливості цвітіння яблуневого дерева: спочатку з’являються квіти, а потім – листя.

- Якого кольору квіти?

Розглядання картини художника. Порівняння картини з малюнком.

Гра «Що ми бачимо в кадрі?» – вибір ракурсу і композиції для малювання дерев.

2Показ послідовності виконання малюнка, закріплення правила отримання рожевого кольору в палітрі.

3. Фотозйомка малюнків«Подорож весняним садом». Перегляд фотографій на екрані комп’ютера.

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між картиною художника, власним малюнком та фотографією.

Уміння і навички:

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

- уміють визначати естетичну цінність фотографії.

- уміють аналізувати зміст малюнка.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

59

Ведмідь

Закріплювати навички малювання тичком сухого пензля.

Учити аналізувати зміст малюнків.

Альбомний папір із контурним малюнком ведмедя; гуаш – коричневого кольору. пензлі круглі № 15.

1Бесіда про життя тварин навесні.

2Пергляд фрагменту м/ф «Перша зима».

- Чому ведмежатко не дочекалось зими?

- Коли ведмідь просинається?

- Уявімо: ведмідь прокинувся, виліз із барлогу – як він має виглядати?

Малювання відомим способом: тичком сухого пензля.

Гра-аналіз малюнків дітьми «Мистецтвознавець».

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образ головного героя.

- уміють аналізувати зображення малюнка.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

60

Весняний килим

Навчання техніки малювання: штампування поролоновим квачом.

Активізуємо увагу дітей на прекрасному.

Продовжува-ти навчати монтажу кадрів, умінню робити фотокадри.

Поролонові квачі, гуаш: зелена, жовта; папір; кольорові квадрати – білий, жовтий, синій, зелений, іграшкова бджілка.

1. Дидактична гра «Кольори весни» – діти за кольором відтворюють асоціативні зв’язки: білий – колір першої квітки, що росте під снігом, синій – проліска, зелений – трава, жовтий – калюжниця і таке інше.

2Сюрпризний момент з бджілкою. Перетворимо наш килим, що лежить на підлозі на весняний луг. Нагадування прийомів роботи з поролоновим квачем. Діти виконують роботу: штампують аркуш паперу двома кольорами ( зеленим і жовтим). Потім розглядають, що отримали. Намагаємось уявити, що так виглядає лука із висоти бджолиного польоту.

3. Фотозйомка «На весняні луки» – монтаж фотокадрів.

Знання і розуміння:

- знають поняття кадр, монтаж.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- володіють елементарними навичками фотозйомки, вибору ракурсу зйомки.

- уміють створювати образ різними способами і техніками, творчо застосовуючи виражальні можливості кольору, плями для реалізації свого задуму.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

61

Кульбаб-ки

Закріпити навички малювання: набризкувати.

Формувати позитивне відношення до світу мистецтва на основі емоційне-чуттєвого досвіду.

Круги з цупкого картону – 3 см, пензлі № 10 круглі, гуаш зелена; папір, картина Мане Е. «Кульбаби», фотографії кульбабок, ноутбук, фотоапарат.

1Розглядання картини Мане Е. «Кульбаби».

- Що намалював художник?

- Як називаються ці квіти?

- Про що говорять між собою кульбабки? Аналіз медіатекстів:. Порівняння картини і фотографій із зображенням кульбабок.

2Показ техніки малювання: накладаємо круг на аркуш і набризкуємо зеленою фарбою навколо нього. Потім знімаємо круги, змащуємо їх жовтою фарбою і друкуємо на папір, стебло і листя домальовуємо пензлем.

3.Створення папки з фотографіями малюнків дітей на комп’ютері – спільно з педагогом.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть різні медіа;

- розуміють різницю між фотографією та малюнком.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зображення на фотографії та картини.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

62

Подарунки від чорної і фіолетової фей

Познайомити з технікою малювання на вологому тлі.

Учити тонувати тло.

Закріпити навички декоративного малювання квітів мазками.

Дати уявлення про мобільний телефон як сучасний гаджет.

Папір 20х20 см, гуаш чорного, фіолетового, рожевого, білого і жовтого кольорів у палітрі, пензлі №№ 10, 3; казка Скребцової М.О. «Подарунок феї чорного кольору», смартфон.

1Читання казки Скребцової М.О. «Подарунок феї чорного кольору».

- Від якої феї і який подарунок ви хотіли би отримати?

Пропонуємо намалювати подарунки фей: чорної і фіолетової. Тонуємо тло в чорний колір. Готуємо фарби – усі відтинки фіолетового і рожевого експериментальним шляхом. Малюємо квіти по всій площині паперу прийомом: мазок пензлем.

3. Гра «Найкращий подарунок» – аналіз робот дітьми.

4. Гра «MMS» – вчимося відправляти меседжі за допомогою сучасних гаджетів (смартфон, через Viber).

Знання і розуміння:

- розуміють вплив кольору на емоційний стан людини;

- розуміють, як гаджети допомагають спілкуватися;

- знають призначення різних гаджетів.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати медіатекст.

Установки і цінності:

- сприймають медіатекст.

- сприймають малюнок як витвір мистецтва з позиції краси.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

63

Дружба кольорів у бузку

Познайомити з бузковим кольором. Формувати вміння зображувати квіти методом тичка жорстким пензлем.

Квіти бузку; папір, файл, гуаш білого, фіолетового, зеленого кольорів, картина П. Кончаловського «Бузок», пензлі №№ 3, 6, мультфільм «Муха-цокотуха» (1960).

1Розглянути натуру: квіти бузку у вазі. Звернути увагу на казковий колір квітів, імітувати казку: які кольори зустрілися у квітах бузку? Познайомити з бузковим кольором.

Розглядання картини П. Кончаловського «Бузок» – порівняння образу бузку, який відобразив художник із натури. Пропонуємо створити власну картину.

Показ прийому малювання – тичком жорсткого пензля (для клею) накладаємо спочатку один шар фарби темного відтінку, потім поверх нього накладаєм шар фарби світлого відтінку.

3. Перегляд м/ф «Муха-цокотуха».

Гра «Хто уважний?»

(хто більше запам’ятав комах у мультфільмі, що то були за комахи?)

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрів образотворчого мистецтва.

Уміння і навички:

- уміють описувати персонажів мультфільму.

Установки і цінності:

- отримують емоційне задоволення від малювання.

- реалізують здатність пізнавати образну специфічність мистецтва.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

64

Свято Мухи-Цокотухи

Учити малювати комах різними способами. Закріпити знання і вміння, отримані на заняттях із малювання.

Гуаш різних кольорів (на вибір), папір; пензлі, трафарети сонечка, казка «Муха-цокотуха»; музика В.О. Гавриліна «Нова французька пісня»; растрові ілюстрації до казки, комп’ютер.

1Бесіда про комах:

- Для чого комахи злітаються до квітів?

- У якій казці ці комахи зустрілися на святі?

Розглядання растрових ілюстрацій до казки «Муха-цокотуха»:

- Яких комах намалював художник? Запропонувати дітям намалювати комах. Показати, як можна малювати метелика пальчиками, гусінь – печаткою з ластика, сонечко – за допомогою трафарету, коника – пензлем.

2. Малювання під супровід музики В.О. Гавриліна «Нова французька пісня».

3. «Пісня про комах» – виставка малюнків дітей.

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють розрізняти реальність і казковість у мультфільмах.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

65

Блакитні хмарки

Закріпити знання про утворення блакитного кольору. Учити малювати за допомогою трафарету та шаблону хмарки

Гуаш біла та синя; пензлі, папір; дидактичні метелики білого, синього, блакитного кольорів; трафарет «хмарка»; ноутбук, проектор, екран, растрові картинки «Хмарки», комп’ютер.

1Звернути увагу дітей на метеликів (синього і білого): назвати їх колір, згадати, де в природі можна ці кольори зустріти.

2Імпровізація казки про зустріч двох кольорів.

3. Аналіз медіатекстів:

Розглянути малюнок із хмарками, порівняти його з картинками різних видів графіки на комп’ютері. Запропонувати намалювати блакитні хмарки за допомогою трафарету.

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між зображенням на комп’ютері та малюнком. Уміння і навички:

- уміють складати казку за поданим планом.

- уміють визначати різницю між реальністю та відображенням на растрових картинках з Інтернету.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

66

Веселка і метелики

Колективна робота дітей. Діагностика набутих знань та вмінь.

Ватман А1; матриця «метелик» із цупкого паперу; гуаш.

Запропонувати дітям намалювати веселку друкуванням матрицею метелика.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють створювати художні образи з використанням різних технік малювання.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
з дітьми старшого дошкільного віку
за Парціальною програмою розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років
на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти
«Казки і фарби» (другий рік навчання: діти 5-6 років)

Мета: Розвиток художніх здібностей і творчої активності дітей; удосконалення уявлень про колір, його відтінки, характер та символічне значення; формування естетичного світогляду та художнього смаку; навчання створенню власного медіапродукту на основі малюнків; виховання шанобливого ставлення до праці художника.

Завдання:

 1. Ознайомити з жанровими особливостями мистецтва малювання: натюрморт, пейзаж, портрет.

 2. Учити створювати композиції в теплій та холодній кольоровій гамі, розглядати і висловлювати емоційне ставлення до творів мистецтва (живопис, кіномистецтво: мультиплікація) аналізувати та відтворювати нескладний сюжет за їх мотивами.

 3. Учити малювати з натури, створювати пейзажі та портрети.

 4. Активізувати дослідницьку діяльність в експериментуванні з кольорами та відтінками.

 5. Продовжувати знайомити дітей із різними зображувальними техніками і їхніми сполученнями, вдосконалювати набуті раніше технічні навички.

 6. Познайомити з властивостями фарб (акварель, гуаш), з особливістю малювання масляними та восковими олівцями.

 7. Навчати отриманню кольорових колірних тонів, кольорових градацій.

 8. Закріпити знання про послідовність розташування кольорових тонів в спектрі.

 9. Продовжити сприяти розумінню, яку інформацію несуть твори різних видів медіа.

 10. Продовжити сприяти розумінню значення ілюстрації, картини, фото, відео, аудіо як джерела інформації та допоміжного ресурсу для пояснення медіатексту.

 11. Учити визначати естетичну цінність фотографії.

 12. Продовжити формувати уявлення про зберігання та передачу інформації через Інтернет.

 13. Удосконалювати вміння аналізувати й декодувати різні види медіатексту, відображати його в малюнку.

 14. Удосконалювати вміння пояснювати свій вибір, доводити власну думку.

 15. Удосконалювати вміння співвідносити реальний і намальований образи; аналізувати образи героїв мультфільму.

 16. Учити передавати через рекламу інформацію.

 17. Формувати елементарні навички аналізу рекламної продукції.

 18. Прищеплювати інтерес до різних видів візуального мистецтва, до творчості.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ

з дітьми 5-6 років (старша група)

з/п

Тема

Освітні

завдання

Матеріал, обладнання

Методичні рекомендації

Результати підготовки
згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти

Жовтень

Тема блоку: «Країна кольорів» (9 занять)

1

Країна малювання

Залучати дітей до світу мистецтва. Ознайомити з жанровими особливостями живопису. Діагностика вмінь та навичок дітей.

Мольберт, різні види олівців і фарб, паперу, палітра, різні види пензлів.

Ноутбук. проектор, екран; презентація «Казка про веселкове царство»; вірші про натюрморт, портрет, пейзаж.

1Дидактична гра «Що художнику потрібно?»

Уявна подорож до країни Малювання: презентація «Казка про веселкове царство» – знайомство з жанрами мистецтва: натюрморт, пейзаж, портрет.

2. «Я і мій друг у країні Малювання» (діагностичне вивчення вмінь дітей, творчої уяви і фантазії).

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрів образотворчого мистецтва;

- розуміють, яку інформацію можна передати через певний вид малюнку.

Уміння і навички:

- уміють розрізняти жанри мистецтва: натюрморт, пейзаж, портрет.

Установки і цінності:

- сприймають мистецький твір із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

2

Відтінки чорного кольору

Познайомити з ахроматичними кольорами: білий, чорний, сірий. Показати зміни кольору залежно від його насиченості білим або чорним кольором. Познайомити з монохромною гамою.

Надавати можливість слухати музику і передавати її характер кольором.

Ноутбук, проектор, екран, площинні зображення феї Ранок, феї Ніч, принца Туман, презентація «Ахроматичні кольори»; папір з контурними кішками; акварель, пензлі № 4; аудіозапис «Дощ», «Болеро», «Світанок над рікою».

Презентація

«Музика дощу».

1. Презентація «Ахроматичні кольори» кольорові градації чорного кольору. Познайомити з поняттям «монохромний».

2Складання казки «Народження туману».

Показ колірної розтяжки від чорного до світло-сірого та прийому отримання відтінків чорного кольору акварельними фарбами з додаванням води. Самостійно діти створюють монохромну композицію «Кішка на підвіконні зустрічає світанок».

4Презентація «Музика дощу».

Знання і розуміння:

- знають засоби медіа, які передають музику.

- мають уявлення про структуру презентації.

- розуміють, як музика впливає на емоційний стан людини.

- мають уяву про ахроматичні кольори.

Уміння і навички:

- уміють складати невеликий текст певної тематики за поданим планом.

- слухати, сприймати та декодувати музичні твори.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

3

Барви дощу

Учити передавати в малюнку настрій, стан погоди; створювати монохромну сюжетну композицію.

Формувати уявлення дітей про музику, як джерела інформації.

Презентація «Музика дощу», ноутбук, проектор, екран, папір, трафарети «віконна рама», масляна пастель; м/ф «Їжачок у тумані».

1Слухаємо аудіозапис шуму дощу.

- Якого кольору дощ?

Презентація «Музика дощу». 2Складання казки «У країні довгих дощів» – за картинками з презентації.

- Намалюймо дощ.

Малювати будемо в монохромній гамі – усі відтінки чорного.

Показ прийому малювання. Діти малюють дощ, вихователь накладає поверх паперу з малюнком трафарет «Віконна рама».

3. Перегляд мультфільму «Їжачок у тумані».

- Де опинився їжачок?

- Як він потрапив у туман?

- На що був схожий туман?

- Звідки з’явилась конячка?

- Чи справді то була конячка?

- Із чого утворюється туман?

- Якого кольору туман?

- Чи можна намалювати туман?

- Як можна його намалювати на папері?

Знання і розуміння:

- розуміють як музика впливає на емоційний стан.

Уміння і навички:

- уміють складати казку за поданим планом.

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

- уміють малювати історію, яку «розповідає» музичний твір.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

4

Їжачок у тумані

Продовжувати вчити створювати композицію в ахроматичній гамі. Познайомити з технікою малювання аквареллю в поєднанні з восковими олівцями.

Фрагмент мультфільму «Їжачок у тумані»; ноутбук. проектор, екран, папір, воскові олівці, акварель, пензлі № 4.

1Гра «Стоп-кадр».

- Що трапилось з їжачком?

- Які емоції він відчував, коли заблукав у тумані?

2. Як художники малювали туман у мультфільмі? –розповідання історії створення мультфільму.

3. Малювання сюжету з мультфільму «Їжачок у тумані». Показуємо прийом малювання за алгоритмом: восковими олівцями сірого і чорного кольорів малюємо їжака, дерева на передньому плані й кущі на задньому плані, потім наносим акварель сірого кольору на тло малюнка. Нагадати дітям як отримати сірий колір акварелі.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про етапи створення мультфільму.

- розуміють значення кольору при створенні певного образу.

Уміння і навички:

- уміють відтворювати в малюнку сюжет із кадру, підкреслюючи його головний зміст.

- аналізують зображення і зміст кадру.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

5

Чарівні фарби

Познайомити дітей із кольорами спектру.

Дати уявлення про колір та його характер, символічний зміст. Учити створювати пейзажну композицію.

Кольорове коло; площинне зображення феї Палітра; туби з фарбами: червоного, синього, зеленого, жовтого, білого, чорного і сірого кольорів; мольберт, акварельні фарби, прості олівці, ластик, папір, казка М. Мацука «Різнокольорове царство».

1Розглядання кольорового кола. Повторення назв кольорів у колі, як вони утворюються.

- Де живуть фарби?

- Як можна назвати це місце?

- Якого кольору це царство?

2Презентація казки М. Мацука «Різнокольорове царство»: вихователь створює пейзаж за ходом казки на папері. Знайомство з поняттям «ескіз». Робота дітей по ескізу пейзажної композиції, самостійне отримання сірого кольору.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при малюванні пейзажу;

Уміння і навички:

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

Установки і цінності:

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

6

Лахматі чоловічки

Познайомити з характером кольору. Дати уявлення про колір як емоційний барвник.

Учити передавати емоції мовою фарб.

Паперові круги по 3 на кожну дитину діаметром 5 см; акварель, пензлі № 3, папір; плакат «Емоції та почуття», мультфільм «Сім братів», казка Н. Абрамцеої «Різнокольоро-вий чоловічок».

1. Читання казки «Різнокольоровий чоловічок» Н. Абрамцєвої.

Пригадаємо, у якому місті жили фарби – слуги феї Палітри.

- Як ви думаєте, які вони на вигляд?

- Чи сумні, радісні, чи навпаки – байдужі, спокійні?

2Розгллядання плакату «Емоції та почуття» – знайомство з характеристикою кольору за емоційним забарвленням.

3. Показ прийому малювання за допомогою кіл і кольорів обличчя чоловічків. Діти малюють чоловічків, використовуючи певні кольори для передання емоцій: сум, радість, спокій на власний розсуд. Малювання виразів обличчя відповідно до емоцій.

4. Перегляд м/ф «Сім братів».

- Хто головний герой мультфільму?

- З ким зустрілись фарби-брати?

- Де живе Скрип?

- Що намалювали брати відповідно до свого кольору?

Знання і розуміння:

- знають, що інформація існує в різних формах.

- знають, що плакат є різновидом медіапродукції.

- розуміють роль кольору в переданні емоційного стану людини.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

Установки і цінності:

- виражають власні життєві враження, почуття через малювання.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

7

Як фарби
у квача грали

Закріпити знання про кольорову гаму: теплі й холодні кольори. Познайомити з прийомом малювання в стилі пуантилізму.

Папір, гуаш різних кольорів; площинне зображення «Палац» (сірого кольору); кольорові прямокутники 3х5 см – теплих і холодних кольорів, чорний і білий, ватні палички.

1Гра «Новосілля»: діти розміщують у Палаці кольорові прямокутники за принципом: теплі на другому поверсі, холодні – на першому, чорний – це підвал, білий – на горищі.

- А як виглядають домівки лахматих чоловічків, які живуть у різнокольоровому царстві? Намалюймо їх, а потім пограємо з фарбами у квача.

3. Показ прийому малювання: пуантилізм. Діти малюють будинки для теплих, холодних і спокійних кольорів у стилі пуантилізм ватними паличками.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через певний вид малюнка.

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, творчо застосовувати виражальні можливості плями, крапки, кольору для реалізації свого задуму.

Установки і цінності:

- виявляють інтерес до різних видів візуального мистецтва.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

8

Фарби веселки

Закріпити знання про спектральні кольори.

Учити малювати на вологому аркуші паперу.

Папір для акварелі, акварель, пензлі №№ 6, 4 круглі, книга В. Катаєва «Квітка з сімох кольорів». Картини Айвазовського І. «Веселка», Сомова К. «Райдуга».

1Мотивація сприйняття матеріалу:

- Як зробити світ красивим?

- Розмалюймо все в кольори веселки.

Розглядання репродукцій картин Айвазовського І. «Веселка», Сомова К. «Райдуга». Складання казки про веселковий струмочок – знайомство з технікою малювання по вологому. Малювання веселки і струмочка двома способами: нижню частину паперу намочити водою до половини паперу. Потім по вологому малюємо веселкові кольори. Верхню половину паперу залишаємо сухою, на ній малюємо веселкову дугу.

3. Читання уривку з казки В. Катаєва «Квітка з різнокольоровими пелюстками». Розглядання ілюстрацій у книзі.

Знання і розуміння:

- знають, що таке ілюстрація.

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту твору.

- створюють образ різними засобами і техніками.

- фантазують, вигадуючи оригінальну композицію.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

9

Квітка веселкова

Дати уявлення про кольорове коло та утворення кольорів. Учити отримувати відтінки кольорів шляхом змішування на паперовій палітрі.

Кольорове коло, гуаш червоного, жовтого і синього кольорів; пензлі № 4; папір із намальованим колом із 12 секторів у вигляді квітки; мультфільм «Казка про чужі фарби», ноутбук, проектор, екран.

1Пригадаймо наше різнокольорове царство.

- Які квіти росли в садах кольорових людей?

Вправа «Назви квітку за кольором».

3. Складання казки «Квітка різнокольорова» на папері: вихователь розповідає про квітку, у якої 12 пелюсток і вони всі різного кольору. Показує, як отримувати різні відтінки додаткових кольорів спектра шляхом змішування основних кольорів на папері – кольорове спектральне коло з 12 кольорів. Діти експериментальним шляхом отримують кольори і зафарбовують коло.

4Перегляд мультфільму «Казка про чужі фарби».

- Звідки беруться різнокольорові листя на деревах?

- Як називають гномів, які розфарбовують листя дерев?

- У який колір розфарбовували гноми листя берези? Клена? Дубу?

- Де беруть фарби гноми? Як їх отримують?

- Що трапилось із Кленовим гномом?

- Чому ця казка про чужі фарби?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про різні види малюнків.

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень;

- знають, що персонажі представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку: «Різнокольоровий хоровод» (7 занять)

10

Березовий гай

Учити тонувати тло аквареллю, передаючи світло дня.

Познайомити з технікою малювання аквареллю в поєднанні з гуашшю.

Продовжувати знайомити з пейзажем.

Учити створювати композицію, розставляти акценти в пейзажі.

Презентація картин художників «Березовий гай»:

Бакшеєва В., Жуковського С., Куїнджі А., Левітана І., Судковського Р., Шишкіна І., ноутбук, проектор, екран, папір, акварельні фарби; пензлі № 6 для тонування тла, № 4 для малювання берез; гуаш білого і жовтого кольорів.

1. Презентація слайдів «Березовий гай». Декодування картин: аналіз картин із позиції кольору, композиції. Ознайомлення дітей з акцентами композиції: передній план, задній план, перспектива.

Підготовка паперу для створення композиції – тонування в блакитний колір аквареллю, для передавання світла дня. Поки тло висихає, вихователь читає уривок з оповідання К. Паустовського «Жовте сяйво»:

- Про яку пору року йдеться в оповіданні?

- Який опис допоміг вам це зрозуміти?

- Уявіть себе осіннім листям, що падає на землю. Що ви відчуваєте?

- Яким кольором можна передати настрій осені?

3Малювання берез гуашшю.

4. Аналіз малюнків: порівняння з картинами.

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації.

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

- знають, що таке пейзаж.

- розуміють різницю між картиною художника та власним малюнком.

Уміння і навички:

- уміють правильно розставити акценти при створенні композиції в малюнку.

- уміють аналізувати медіатекст.

Установки і цінності:

- сприймають картину як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

11

Осіння палітра

Поглибити знання про теплу кольорову гаму. Учити змішувати фарби для отримання нових кольорів і відтінків у техніці «вливання в колір».

Учити малювати аквареллю на вологому аркуші паперу.

Репродукція Бродського І. «Осіннє листя»; кленові листя; шаблон з цупкого паперу «листячко кленове»; воскові олівці жовтого і коричневого кольорів; акварельні фарби;

пензель № 4; папір.

1. Розглядання репродукції. Бесіда про кольори осені:

- Який осінній колір вам подобається найбільше?

Розглядаємо кленове листя, визначаємо кольори.

2. Надання інформації про характеристику відтінків червоного кольору. Познайомити з технікою малювання «вливання кольору в колір», із зафарбовуванням тла восковими олівцями відповідного землі кольору. Запропонувати дітям створити осінню палітру.

Знання і розуміння:

- знають жанрові особливості мистецтва малювання.

- розуміють значення кольору при створенні виразного образу.

- розуміють різницю між картиною та власним малюнком.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати картини.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- інтегрують набутий мистецький досвід діяльності, сприйняття і відтворення прекрасного.

Листопад

12

Фруктова мозаїка

Познайомити з жанром натюрморту.

Учити малювати з натури, орієнтуватися на площі паперу.

Муляжі фруктів, кошик, папір, масляна пастель, графітний олівець з ластиком, репродукції картин: Машкова І. «Овочі і фрукти», «Сині сливи», мультфільм «Ходить гарбуз по городу».

1Розглянути кошик із фруктами на підставці.

- Що ви бачите?

- Як називається такий жанр мистецтва? (натюрморт).

2. Розглядання репродукцій . Декодування: визначення, якими художніми матеріалами створено картину. Пояснити дітям, як художник малює натюрморт з натури, що таке «натура». Розсаджування дітей перед натурою. Показ послідовності виконання роботи: спочатку малюємо ескіз простим олівцем, розставляємо акценти композиції: що на передньому плані, а що на задньому. Намагатися передати точне розташування фруктів у кошику та перед ним, а потім розфарбувати.

3. Перегляд мультфільму «Ходить гарбуз по городу».

- Як виглядає гарбуз?

- Якими зображені огірки?

- Якими зображені буряки?

- Як змальована морква?

- Чим вона сподобалася?

- Як відбувалося сватання моркви?

- Чи подобається музика до віршу?

- Чи любите ви вживати овочі?

- Які саме?

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних видів мистецтва.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

- уміють розрізняти реальність і казковість у мультфільмі.

Установки і цінності:

- сприймають мистецький твір із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

13

Овочевий квартет

Продовжувати вчити малювати з натури.

Учити порівнювати малюнок із натурою.

Муляжі овочів, таріль, масляна пастель, папір, прості олівці з ластиком, фотонатюрморт, комп’ютер, оповідання О. Лопатіна «Цілющий натюрморт».

1. Читання оповідання О. Лопатіна «Цілющий натюрморт».

- Уявіть, що вам замовили написати натюрморт для дитячої лікарні. Як би ви його намалювали?

Діти добирають муляжі овочів та самостійно встановлюють натуру, потім створюють композицію з чотирьох овочів – натюрморт на папері.

Малюють натюрморт без показу прийомів вихователем.

2Розглядання фотографій із натюрмортами.

- Для чого потрібна така фотографія?

- З якою метою створено фотографію із натюрмортом?

Знання і розуміння:

- знають призначення фотонатюрморту як виду рекламної продукції в сучасному житті.

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних видів медіа.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати характер подій в медіатексті.

- уміють правильно розставляти акценти при створенні композиції з кількох предметів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

14

Осінній парк

Удосконалю-вати вміння малювати пейзаж різними способами:
а-ля прима,
по-вологому, пуантилізм.

Закріпити вміння дітей передавати знайомими способами характерні особливості осені.

Папір для акварелі, акварельні фарби; пензлі; ватні палички, ватні тампони; фотопейзажі «Осінь», репродукції картин І. Левітана «Золота осінь», В. Полєнова «Золота осінь»; фотоапарат, ноутбук.

1. Гра «Осінній пейзаж» – діти об’єднуються у трійки, отримують фотографії з осінніми пейзажами. Мають описати кольори і настрій, який ці кольори викликають.

- Що ви відчуваєте, коли гуляєте осіннім парком?

- Намалюймо осінній парк.

Діти самостійно обирають ракурс композиції, малюють дерева відомими їм прийомами та способами.

2. Гра «Що ми бачимо в кадрі?» – фотографування пейзажів, розглядання їх на комп’ютері.

Порівняння фотомалюнків із пейзажами з картин художників.

Знання і розуміння:

- знають, що таке фотографія.

- розуміють призначення фотографії;

- розуміють різницю між фотографією та картиною.

Уміння і навички:

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

- аналізують зображення і зміст фотокадру.

- уміють визначати естетичну цінність фотографії.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

15

Дощова прогулянка

Учити передавати природне явище в малюнку, використову-ючи колір, лінію, пляму. Створювати сюжетну композицію.

Закріпити знання про композиційні акценти: передній план, задній план, перспектива.

Папір, масляна пастель, фотоапарат, ноутбук, казка «Дощова прогулянка» Е. Неволіна. Портфоліо з малюнками дітей.

1Читання казки «Дощова прогулянка» Е. Неволіна.

- Що дарує землі дощ?

- Як ви думаєте, хто найбільше полюбляє дощ?

- Намалюйте гриби під дощем, які ростуть на галявині.

2. Показ прийому створення композиції, надання знань про перспективу в малюнку. Діти створюють пейзажну композицію за уявленням.

3. Аналіз малюнків:

- Уявіть, що гриби вирішили віддячити дощику й зробити йому сюрприз. Щоб це було?

4. Підготовка медіапроекту: вибрати найкращі з малюнків дітей на тему «Осінь», фотозйомка малюнків, перенесення на комп’ютер.

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

- розуміють, як розставити акценти композиції в малюнку.

Уміння і навички:

- уміють використовувати свої знання в практичній діяльності.

Установки і цінності:

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

16

Барви осені

Навчати створювати власний медіапродукт у вигляді презентації на основі власних малюнків.

Формувати медійні навички: медіарепрезен-тація.

Портфоліо з малюнками дітей,

вірші на тему «Осінь»,

фотоапарат, ноутбук

1. Гра-імпровізація «Журналісти».

Мета: розвивати мовлення, фантазію, творчу уяву.

- Треба визначити тематику, на яку буде створено репортаж для презентації (наприклад про пори року). Діти домовляються, хто про яке явище осені буде розповідати (дібрати вірш або придумати коротку розповідь на основі малюнку) – обираються кілька репортерів.

- Треба визначити, які малюнки будуть покладені в основу репортажу (відібрати з кількох малюнків найкращій) – обираємо двох редакторів.

- Домовляємося, хто буде фотографом (фотографуємо обрані редакторами малюнки дітей).

- Режисер із монтажу – вихователь – робить монтаж.

2. Рефлексивне коло «Розмова на тему».

Мета: Учити аналізувати свою роботу, усвідомлювати себе активним учасником творчої медіадіяльності, спонукати до обміну думками, оцінювання себе і інших, висловлювання власних оцінне-етичних суджень щодо створеного медіапродукту.

Знання і розуміння:

- розуміють поняття монтажу.

- розуміють, як планувати роботу щодо виконання медіапроекту.

Уміння і навички:

- володіють навичками аналізу малюнка.

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

- уміють озвучити сюжет або добирати вдалу музику із запропонованих варіантів.

Установки і цінності:

- можуть висловлювати своє ставлення до власного медіапродукту, давати оцінку, творче інтерпретувати медіатекст.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку: «Веселкові барви» (11 занять)

17

Загадкова зірка

Закріпити знання про характер кольору, його символічне змістовне наповнення. Удосконалю-вати технічні навички малювання аквареллю і восковими олівцями.

Кольорові зірки – червона, жовта, зелена, синя, біла з цупкого паперу; воскові олівці, акварель, пензлі № 6, папір,

телевізор, DVD-програвач, мультфільм «Чарівна бочка».

1Полілог.

- Якого кольору зірки на небі?

- Що означає певний колір?

-Який характер має колір?

2Складання казки про зірку, надання характеристики кожному кольору.

- Як зробити зірку різнокольоровою?

3Малювання восковими олівцями зірки за уявленням.

4. Перегляд мультфільму «Чарівна бочка».

- Звідки з’явилася бочка?

- Що з нею зробили герої мультфільму?

- Чому мультфільм називається «Чарівна бочка»?

- Чи буває таке в реальному житті з деревами?

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- уміють самостійно ілюструвати медіатекст, підкреслюючи його головну думку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

18

Чарівна берізка

Дати уявлення про аерографію.

Учити створювати виразний образ різними засобами і техніками.

Формувати культуру споживання медіа через позитивне відношення до світу фотомистецтва на основі емоційне-чуттєвого досвіду.

Папір для малювання; гуаш білого чорного, зеленого кольорів, акрилова фарба: коричневого та блакитного кольорів; трубочка для коктейлю, пластикова ложка, пензель № 3. Фотопейзаж із березами.

1. Розглядання фотографії (фотопейзажу із березами).

- Що зображено на ній?

- Як роблять фотографію?

- Для чого потрібна фотографія?

- Як створити якісну фотографію?

- Як обирати вдалий кадр для фотографії?

2Малювання берези новим способом –аерографією

3. Порівняння зображень на малюнку та фотографії:

- Де можна змінити зображення? Як і чому?

-Чому наш малюнок називається «Чарівна берізка». Що в ній чарівного?

Знання і розуміння:

- знають, що таке фотографія.

- розуміють різницю між малюнком та фотографією.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- уміють аналізувати зображення і зміст медіатекстів: малюнка і фотографії;

- уміють визначати естетичну цінність фотографії.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

19

Пригоди кольорової ляпки

Познайомити з технікою малювання: плямування.

Дати уявлення про рекламу як від інформації, Учити визначати реальність та вигадку в рекламі.

Гуаш, піпетки, пластикові одноразові ложки; папір; ноутбук, проектор, екран; мультфільм «Як старий продавав корову».

1Показати дітям малюнки, виконані вихователем в техніці плямування.

- На що схожа пляма?

Демонструємо прийомі плямування й отримання малюнка.

2Фантазування «На що схожа ляпка?» – розповідь про фантастичну істоту.

3. Перегляд мультфільму «Як старий продавав корову».

- Про що йдеться в мультфільмі?

- Чи є в ньому реклама?

- У якій формі подана реклама про корову?

- Для чого хлопець так старався?

- Чи все в тій рекламі є правдою?

- Що було неправдою?

- Що було б з людьми, якби вони повірили рекламі про таку гарну корову і купили б її?

- Чому старий не захотів продавати корову?

Знання і розуміння:

- знають, що таке реклама.

- розуміють призначення реклами;

- розуміють, як реклама впливає на поведінку людей.

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальні образи і створюючи нові форми.

- уміють визначати реальність та вигадки в рекламі.

- застосовують творчо виражальні можливості кольору, плями для реалізації свого задуму.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

20

Солодка казка

Формувати медіакультуру дітей через позитивне ставлення до світу предметів на основі емоційне-чуттєвого досвіду. Розвивати пізнавальний інтерес, формувати різні способи пізнання, колірне сприйняття, пам’ять, рефлексивне мислення, увагу, комунікативні компетентності. Навчати створювати рекламу шоколаду,

аналізувати медіатекст, поданий у вигляді мультфільму.

Ноутбук, проектор, екран, фотоапарат, фрагмент із мультфільму «Солодка казка»; фігурки зі справжнього шоколаду; картинки шоколадних кенгуру, папуги, бегемоту, квітки, пароплаву, гуаш коричнева і біла, пензель, шаблоні фігурок, пісня про шоколад.

1. Загадка про шоколад. Мотивація продуктивної діяльності зі створення «шоколаду» (зафарбування шаблонів відтінками коричневого кольору під музичний супровід).

2. Перегляд фрагменту м/ф «Солодка казка».

- Хто головний герой мультфільму?

- Про які секрети шоколаду він дізнався на фабриці?

- Що зрозумів Дракончик, коли з’їв багато шоколаду?

3. Створення медіапродукту «Реклама шоколаду».

Ми виготовили шоколад, тепер його треба продати. Щоб швидко продати треба його розрекламувати.

- Що таке реклама?

- Як створюють рекламу?

- Хто її створює?

- Чи бажаєте ви навчитися робити рекламу?

4. Гра «Рекламна агенція» – створення реклами шоколаду дітьми.

Обирається режисер монтажу – вихователь. Фотографи – діти.

Першій кадр – це солодкий шоколад (діти показують виготовлені фігурки з шоколаду).

Другий кадр – Шоколад дарує радість (діти показують радісні обличчя).

Третій кадр – склад шоколаду.

Четвертий кадр – Дракончик із шоколаду (багато шоколаду їсти не треба одразу).

Потім вихователь демонструє, як перенести фото з фотоапарату на комп’ютер через USB-пристрій і як створюються слайди.

Запускаємо рекламу і промовляємо слогани разом.

5. Рефлексивне коло.

- Сподобалась вам реклама, яку ми створили разом?

- А що ще вам сподобалось робити на занятті?

- Чи було цікавим і корисним заняття?

- Чим саме?

Знання і розуміння:

- знають, що таке реклама.

- розуміють структуру, процеси створення реклами.

- розуміють, як реклама впливає на поведінку людини.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власної медіатворчості.

- володіють навичками елементарного аналізу рекламної продукції.

- уміють створювати рекламу за поданим планом;

- уміють визначати реальність та вигадки у рекламі.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

- уміють представити інформацію іншим, використовуючи отримані знання і вміння.

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Грудень

21

Схід і захід сонця

Учити застосовувати отримані знання і вміння в роботі зі створення кольорової композиції. Удосконалю-вати вміння малювати аквареллю на вологому аркуші паперу.

Формувати навички володіння медіазасобом для створення власного медіапродукту.

Фотопейзаж «Схід і захід сонця»; папір для акварелі; акварель, пензлі пласкі №№ 8, 10;

музичний супровід на тему заходу та сходу сонця, смартфон, ноутбук.

1Розглянути фотографії, визначити, яке явище на них зображено.

- Які кольори дарує сонце небу, коли заходить?

- Які кольори притаманні небу, коли сонце підіймається?

- Який настрій викликають такі явища в людини?

- Чому іноді стає сумно, коли сонце сідає за обрій?

- Як змінюється настрій на світанку?

- Намалюємо небо під час сходу та заходу сонця: які кольори будемо використовувати?

Пропонуємо намалювати на вологому аркуші паперу ці явища.

2. Творче завдання: «Фото на згадку» – створення папки з фотографіями малюнків дітей на комп’ютері.

Розглянути, як змінюється зображення малюнка на екрані комп’ютера.

Знання і розуміння:

- знають, що інформація існує в різних формах.

- мають уявлення про призначення фотографій.

- розуміють призначення сучасних гаджетів.

Уміння і навички:

- уміють описувати сюжет фотографії. Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- виявляють інтерес до різних видів візуального мистецтва;

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

22

День і ніч

Учити отримувати світлі кольорові тони шляхом додавання білого кольору, отримання темних кольорових тонів шляхом додавання чорного кольору.

Формувати медіакультуру через позитивне відношення до світу мистецтва на основі емоційне-чуттєвого досвіду

Папір, гуаш чорного кольору; акварельні фарби, пензлі круглі № 6, № 4,

вірш «День і ніч» О. Лопатіна;

репродукції Куїнджі А. «Ніч над Дніпром», М. Куприянов «Сонячний день».

1. Сприйняття медіатексту: читання вірша.

- Що ви уявляєте, коли чуєте слово «ніч»?

- Що відбудеться, коли ніч піде від людей на деякий час?

- Який характер має ніч?

- Який характер має день?

- Що роблять люди вдень?

Розглядання репродукцій.

- Уявіть собі, що день та ніч – брат та сестра. Придумайте казку про них і намалюйте її.

2. Вигадування казки дітьми. Малювання сюжету вигаданої казки.

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- володіють елементарними навичками складання казки за пропонованою темою.

- сприймають і творчо інтерпретують медіатекст.

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальну композицію малюнка.

- створюють власний медіапродукт.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

23

Високі гори

Викликати натхнення від прекрасного в природі й мистецтві.

Удосконалю-вати вміння дітей передавати свої відчуття під час малювання.

Картини М. Реріха «Білі гори Гімалаї», «Рожеві гори», музика А. Хачатуряна до балету «Гаяне», масляна пастель, тонований папір для акварелі (блакитне тло), казка О. Лопатіна «Висока гора».

1. Презентація казки «Висока гора».

- Як ви думаєте, що відчувають хмарки, коли торкаються гострих вершин гір?

- Що бачать гори, коли сплять?

2. Зустріч із прекрасним: милування красою гір на картинах художника М. Реріха.

- Як зустрілися гори з хмарами?

- Про що розмовляють?

Запропонувати прослухати музику й уявити гори, про які розповідає музика.

- Намалюйте гори в білих хутрових шапках (під час малювання звучить фонова музика).

По закінченню малювання діти розповідають про свої відчуття.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- мають комунікативні навички спілкування з приводу краси і змісту медіатексту.

- уміють малювати сюжет за уявленням або історією, яку «розповідає» музичний твір. Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- виявляють інтерес до різних видів мистецтва: образотворчого, музики тощо.

- сприймають мистецький твір із позиції краси.

24

Царство Нептуна

Вдосконалю-вати композиційні навички.

Учити малювати образи тварин різними способами. Познайомити з поняттям «ескіз».

Мультфільм «Казка про рибалку і рибку» (фрагмент).

Ноутбук, екран, проектор; тонований папір, ватні палички, графітний олівець, гуаш червоного, білого, жовтого, коричневого і зеленого кольорів; пензлі № 3.

1Перегляд фрагментів із мультфільму «Казка про рибалку і рибку».

- Які морські мешканці були представлені в мультфільмі?

- Що вам нагадує морське дно?

- Уявіть, що морський цар запросив вас на морський бал. Розкажіть, кого ви там зустріли, що робили?

2Малювання підводного царства з його мешканцями за допомогою різних художніх матеріалів. Показ прийомів малювання: простим олівцем робимо ескіз, ватними паличками малюємо морського коника, восьминога, краба, рибок, а пензлями малюємо водорості, медузу, камінці.

Нагадуємо, як отримати рожевий колір для восьминога.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажів.

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- створюють образи різними засобами і техніками.

- застосовують творчо виражальні можливості кольору, плями, лінії для реалізації свого задуму.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

25

Золота рибка

Учити передавати враження від мультфільму на малюнку: створювати виразний образ рибки, передаючи її особливі риси.

Познайомити з техніками малювання: набризкувати по трафарету.

Мультфільм «Казка про рибалку і рибку» (фрагмент), ноутбук; папір у формі акваріуму, матриця з цупкого паперу «рибка», акварельні фарби, простий олівець, зубні щітки, пензлі, гребінці.

1Перегляд фрагменту з мультфільму «Казка про рибалку і рибку».

- А як би ви намалювали золоту рибку?

- Уявіть, що ви спіймали золоту рибку. Де би вона у вас жила?

Пропонуємо намалювати її в акваріумі.

2. Показ техніки і послідовності виконання роботи: спочатку кладемо шаблон рибки на папір-акваріум і набризкуємо «воду» за допомогою щітки і гребінця. Потім розфарбовуємо рибку акварельними фарбами.

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольору при розфарбуванні головного персонажу.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу краси малюнка.

- уміють розрізняти реальність і казковість у мультфільмі.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

26

Нова казка про золоту рибку

Навчати створювати власний медіапродукт і аналізувати його. Учити використову-вати власний досвід для створення медіапродукту на запропоновану тематику.

Виховувати взаємодопо-могу, уміння працювати в колективі.

Формувати медійні навички: медіарепре-зентація.

Ноутбук, мікрофон, фотоапарат, портфоліо з малюнками дітей.

1. Творче завдання «Сценаристи» – обираємо малюнки за темою «Золота рибка та її друзі». Визначаємо сюжетну лінію, створюємо сценарій казки за малюнками.

2Гра «Озвучування» – обираємо ролі, озвучуємо фільм.

3Монтаж фільму на комп’ютері (Movavi Video Suit 17).

4. Рефлексивне коло «Розмова на тему».

Мета: учити аналізувати свою роботу, усвідомлювати себе активним учасником медіадіяльності, спонукати до обміну думками, оцінювання себе і інших, висловлювання власних оцінно-етичних суджень щодо створеного медіапродукту.

Знання і розуміння:

- розуміють процес створення кадрів для фільму;

- розуміють потребу в створенні медіапродукту для презентації іншим людям.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власної медіатворчості.

- володіють елементарними навичками складання сценарію за малюнками.

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

27

Барви зими

Продовжувати Учити дітей створювати колективні сюжетні композиції. Познайомити з технікою малювання друкування листям пекінської капусти

Ватман А1 тонований блакитним кольором; листя пекінської капусти; зубні щітки, гуаш зеленого, білого і рожевого кольорів Г. Свиридов «Заметіль», І. Шишкін «Зима» комп’ютер, проектор, екран, мультфільм «Лиса і вовк» (1959).

1.Розглядання картини.

- Яку пору року зобразив художник?

- Як ви про це здогадались, які виражальні засоби вам допомогли зробити такий висновок?

- Чому ви так чекали зими?

- Що ви найбільше очікуєте від зими?

- Як ви гадаєте, де живе зима?

2. Слухання музики

- Про яку пору року розповідає музика?

Намалюймо цю історію. Створення колективної композиції прийомом штампування листям капусти, зображення заметілі зубними щітками.

3. Перегляд мультфільму «Лиса і вовк».

- Кого хотіла спіймати хитра Лисиця?

- Хто їхав на санях?

- Що робив дідусь?

- Як Лисичка вирішила перехитрити діда?

- Хто просив у неї рибки?

- Що Лисичка порадила Вовку?

- Навіщо вона побігла в село?

- Чим Лисиця вимазала свою голову?

- Що сталося з Вовком?

- Як Лисиця знову обдурила Вовка?

- Що сталося з Лисицею?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольорів при створенні певного образу.

- розуміють, яку інформацію можна передати через малюнок.

Уміння і навички:

- уміють малювати історію, яку «розповідає» музичний твір.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають малюнок як джерело інформації.

- реалізують здатність пізнавати образну специфічність мистецтва.

Тема блоку: «Зимова казка» (12 занять)

28

Як звірі рибу ловили

Учити створювати виразний образ тварин, використовуючи ватні палички; створювати сюжетну композицію за змістом мультфільму.

Фрагмент мультфільму «Лиса і вовк»; папір, гуаш, ватні палички, фломастер чорний, простий олівець, пензлі № 3, телевізор, DVD –пристрій, мультфільм «Коли запалюють ялинки».

1Гра «Стоп-кадр».

Вибір сюжету з мультфільму для відтворення на малюнку. Показ послідовності малювання тварин ватним тичком, пензлями сніжних заметів, лісу на задньому плані малюнка.

2Перегляд мультфільму «Коли запалюють ялинки».

- Про яке свято цей мультфільм?

- Як виглядає дід Мороз, Снігурка?

- Що роблять люди напередодні свята?

- Як вони вітають друзів, знайомих?

- Які подарунки можна виготовити самостійно власноруч?

Знання і розуміння:

- розуміють значення кольорів при розфарбуванні персонажів.

- знають призначення медіазасобів.

Уміння і навички:

- розрізняють медіазасоби.

- розрізняють види мультфільмів.

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент мультфільму, підкреслюючи його основну думку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

29

З Новим роком

Колективне створення новорічної листівки.

Дати уявлення про види та призначення листівок.

Ватман А1, гілки ялинок; сіль, клей ПВА, зубні щітки, гуаш, святкові новорічні листівки.

1. Розглядування новорічних листівок – розповідь про призначення листівок у житті людини.

- Чому вам подобається свято Нового року?

- Як ви гадаєте, навіщо люди святкують це свято?

- Як називається вид мистецтва, коли листівки виготовляються власноруч для привітання?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть різні види медіа.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власної митецької діяльності.

- уміють аналізувати зображення і зміст листівки.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

30

Дім діда Мороза

Учити створювати образ казкового палацу кольорами холодної гами нетрадиційними способами малювання.

Сірникові коробки, гуаш білого, блакитного, синього і фіолетового кольорів, ватні палички, ноутбук, проектор, екран, фрагмент мультфільму «Дід Мороз і сірий вовк».

1. Евристична бесіда:

- Де живе дід Мороз?

- Це реальна людина чи вигаданий персонаж?

- Як виглядає його помешкання?

- З якими новорічними дивами можна зустрітися в мультфільмі? У житті?

2. Демонстрація фрагменту мультфільму «Дід Мороз і сірий вовк». Гра «Стоп-кадр».

- Описання домівки діда Мороза.

Ознайомлення дітей із новим способом малювання – сірниковими коробками.

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в мультфільмі, можуть бути вигаданими.

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- уміють розрізняти реальність і казковість у мультфільмі.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Січень

31

Дід Мороз і Снігурка

Продовжувати знайомити з героями новорічної казки, викликати бажання передавати в малюнку їхні особливості.

Познайомити з жанром портретного живопису.

Учити малювати людину в повний зріст.

Музика Чайковсько-го П.І. до балету «Лускунчик», альбом із листівками «Дід Мороз та Снігурка», іграшки – Санта Клаус, Сніговик, папір, масляна пастель, графітний олівець, ластик.

1. Евристична бесіда:

- Як ви гадаєте, який характер у діда Мороза та Снігуроньки?

2Розглядання альбому з листівками.

- Кого зображено на листівках?

- З якої нагоди створена листівка?

Запитати, що найбільше подобається в листівці: образи, дизайн? 3. Сюрпризний момент із Санта Клаусом: порівняння його з дідом Морозом.

Розповідь про традиції та звичаї святкування Нового року в різних країнах.

Слухання фрагменту новорічної музичної казки.

- Які фантазії чи образи викликає музика?

Пропонуємо намалювати листівку з портретами новорічних персонажів –Снігурка та дід Мороз.

4Рефлексія: разом із дітьми дійти висновку, що дарувати людям радість і щастя – найкраще у світі заняття.

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації;

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

- мають уявлення про різні види мистецтва, зокрема портрет.

- розуміють призначення листівки в житті людини.

- розуміють мінливість малюнка та статичність листівки.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зображення і зміст листівки;

- уміють слухати музичний твір, фантазувати щодо його змісту;

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

32

Різдвяна казка: янголи

Учити передавати образ казкової істоти кольором і формою в нетрадиційній техніці: малювання пальчиками.

Показати красу любові в природі та мистецтві.

Розвивати творчу уяву в сприйнятті живопису та музики.

Презентація «Різдво», пісня про Різдво; ноутбук, проектор, екран; папір,

гуаш – біла, рожева і блакитна.

1. Прослухати пісню про Різдво.

- Про яке свято йдеться?

- Що ви знаєте про Різдво?

- Які дива відбуваються в ніч перед Різдвом?

2. Презентація «Різдво»

- З ким найчастіше асоціюють Різдво?

- Хто такий Ісус?

- Як виглядає янгол?

Запропонувати дітям виразити свої фантазії та почуття від краси й казковості Різдва в малюнку.

3. Складання казкової історії дітьми за малюнками «Про що співають янголи?»

Знання і розуміння:

- розуміють як музика впливає на емоційний стан людини.

Уміння і навички:

- уміють складати казку за малюнками.

- уміють малювати історію, яку «розповідає» музичний твір.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- виявляють інтерес до різних видів візуального та музичного мистецтва.

33

Портрет Снігової королеви

Познайомити з особливостями малювання в жанрі портрету. Учити передавати характер образу кольором. Продовжувати вчити малювати в техніці монотипія.

Кадри з мультфільму «Снігова королева», ноутбук, проектор, екран, контурний малюнок обличчя Снігової королеви; папір; файл А4;

гуаш біла, синя, фіолетова, рожева, синя; пензлі № 8 пласкі; мультфільм «Умка».

1Перегляд кадрів із мультфільму «Снігова королева» Гра «Стоп-кадр».

- Як називається мультфільм?

- Хто героїня цієї казки?

- Який у неї характер?

- Якими кольорами можна передати його?

- Що таке портрет?

- Як його малює художник?

- Як можна намалювати портрет вигаданої істоти?

Пропонуємо створити портрет у незвичний спосіб: монотипія.

2Перегляд мультфільму «Умка».

- Де жив Умка?

- Як називається це місце?

- Якого кольору його хутро?

- Чому саме такого?

- Хто живе поряд з Умкою?

- Чому мати Умки забороняла ходити до людей?

- Яке чарівне явище спостерігали ведмеді?

- Як воно виникає?

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати характер мультиплікаційних героїв.

- уміють малювати портрет персонажу з мультфільму, підкреслюючи кольором його характер;

- створюють образ різними засобами і техніками.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

34

Північне сяйво

Учити передавати колорит засніженого краю: лід, сніг, північне сяйво. Вдосконалю-вати техніку малювання на вологому аркуші паперу. Закріпити знання про холодну кольорову гамму.

М’яка іграшка – білий ведмедик; анімаційна графіка «Північне сяйво»; комп’ютер, папір для акварелі, акварель, пензлі, свічки, трафарет ведмедика.

1Сюрпризний момент: білий ведмедик Умка запрошує помилуватися північним сяйвом.

Перегляд анімаційних картинок «Північне сяйво».

- Як виникає північне сяйво?

- Як можна його намалювати?

Запропонувати дітям намалювати це явище відомим їм способом – на вологому аркуші паперу. Показати дітям як нанести свічкою контур ведмедика, намалювати свічкою лід. Потім зволожити папір і нанести аквареллю різнокольорові стрічки. Розглянути малюнки дітей.

2. Порівняння власних малюнків з анімаційними картинками: чим відрізняються?

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації.

- розуміють, чим відрізняється анімаційний малюнок від малюнка на папері.

Уміння і навички:

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент мультфільму, визначати кадр для відтворення в малюнку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають анімаційну графіку як джерело інформації.

35

Пінгвіни на крижині

Закріпити знання про монохромну композицію медіатексту.

Учити малювати образ птахів різних розмірів, створювати сюжетну композицію в холодній кольоровій гамі.

Схвалювати прояви емпатії.

Мультфільм «Пінгвіни»; телевізор, DVD-програвач; папір, масляна пастель.

1. Евристична бесіда:

- Хто живе на Півночі?

Перегляд мультфільму «Пінгвіни».

- Який настрій викликав у вас мультфільм?

- Хто головний герой? Що він робив?

- Хто занапастив пінгвіна?

- Чому пінгвін загинув?

- Чи подобається вам кінець мультфільму?

- Як би ви були художниками-мультиплікаторами і мали можливість створити мультфільм, чи змінили б ви якийсь кадр?

- Поясніть який і чому?

Пропонуємо стати художниками-мультиплікаторами і створити добрий кінець мультфільму, де і мама, і тато, і маленький пінгвін разом гуляють на крижині.

- У якій кольоровій гамі виконаний мультфільм?

- Якими кольорами будете створювати композицію ви? Чому?

Знання і розуміння:

- розуміють, який настрій передає зміст і зображення медіатексту;

- розуміють значення кольорів при створенні композиції певного характеру.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати поведінку мультиплікаційних героїв.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

36

Заметіль у нічному місті

Учити передавати образ міста, використовуючи контрастні кольори. Удосконалю-вати навички набризкування фарбою.

Розвивати фантазію під час сприйняття музичного твору, встановлювати зв’язок між музикою, станом погоди й барвами.

Розвивати здатність висловлювати свої почуття, виражати їх кольором.

Формувати уявлення дітей про музику, як джерело інформації.

Папір, акварельні фарби; біла гуаш; зубні щітки, гребінці, пензлі №№ 3, 6; Г.В. Свиридов «Заметіль», А. Вівальді «Зима», телевізор, DVD-програвач, мультфільм «Зимівля» (Біларусь-фільм, 1982).

1Вступна бесіда про місто та його відмінність від інших місць мешкання людей.

Слухання музики А. Вівальді «Зима».

- Що ви відчули?

- Про яке явище природи написав композитор?

Пропонуємо намалювати місто вночі, коли надворі вирує заметіль. Уявляємо, як виглядає місто в цю мить.

2. Демонстрація прийому малювання: будинки малюємо пензлем, нічне небо теж пензлем і акварельними фарбами. Заметіль малюємо гуашшю за допомогою зубних щіток. (набризкування). Малювання супроводжує музика А. Вівальді.

- Чим відрізняється снігопад від заметілі?

3. Перегляд мультфільму «Зимівля».

- Які тварини опинилися в лісу?

- Що кожна із них робила, коли зустріла бика?

- Чому відмовились вони будувати хату?

- Що змусило їх йти до бика?

- Як погрожували вони бику?

- Яка небезпека чатувала на тварин у лісі?

- Як вони врятували себе?

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати звуками або за допомогою зображень.

- розуміють значення кольору, при створенні певного явища природи.

Уміння і навички:

- уміють слухати музичні твори;

- уміють передавати характер музики кольором.

- уміють малювати сюжет за історією, яку «розповідає» музика.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

37

Як звіри зимували

Формувати здатність елементарно аналізувати зміст художнього твору у вигляді медіатексту (книга – мультфільм). Навчати відтворювати текст у малюнку.

Учити малювати тварин, передавати основні риси. Учити ілюструвати медіатекст.

Казка «Зимівля звірів» – книга, мультфільм «Зимівля» (Біларусь-фільм, 1982), ноутбук, проектор, екран, папір, масляна пастель.

1Перегляд мультфільму «Зимівля».

Гра «Стоп-кадр».

- Як називається цей мультфільм?

- Про яких тварин йдеться в мультфільмі?

2. Читання казки. Розглядання ілюстрацій у книзі.

- Чим відрізняється зміст мультфільму від казки, що читали?

- Які тварини були у книзі?

- Як їх намалював художник у книзі, а як у мультфільмі?

- Що схожого, чим відрізняються ці казки?

- Яка головна думка цього твору?

Запропонувати дітям намалювати власні ілюстрації за вибором медіатексту: хтось обирає героїв з книги, хтось – з мультфільму. Діти малюють сюжет із медіатексту на власний розсуд.

3. Аналіз малюнків. Діти за малюнком мають зрозуміти, до якого медіатексту створено ілюстрацію.

Знання і розуміння:

- розуміють різницю між зображеннями персонажів в книзі та в мультфільмі.

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати медіатексти, находити спільне та відмінне в однойменних медіатекстах.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент медіатексту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають малюнок із медіатексту як джерело інформації.

38

Зимовий пейзаж

Учити створювати сюжетну композицію нетрадиційними засобами малювання.

Розвивати почуттєве сприйняття живопису та музики.

Викликати бажання малювати зимовий пейзаж, передавати особливості зими кольором.

Папір тонований блакитним кольором, гуаш біла, зелена, коричнева, зібганий папір, пензель № 3; О. Пластов «Перший сніг», І. Шишкін «Зимовий ліс», симфонія №1 «Зимові мрії» П.І. Чайков-ського.

Ноутбук, проектор, екран, мультфільм «Снігова королева» (1959) –фрагменти: початок, зустріч із королевою, палац королеви, кінець мультфільму.

1. Бесіда про зиму:

- Що відчувають дерева взимку?

- Які відтінки білого має сніг?

- Про що мріють дерева під снігом?

- Про що мріють тварини взимку?

- Хто з тварин має білий колір?

2. Розглянути на слайді репродукції картин О. Пластова «Перший сніг», «Зимовий ліс» І. Шишкіна, помилуватися зимовим снігом, його кольорами.

Розглянути малюнок-зразок вихователя. Пограти в гру на уважність «Де сховались зайчики?».

Запропонувати прослухати симфонію №1 П.І. Чайковського «Зимові мрії».

- Про що мовчать дерева?

3. Пропонуємо дітям передати цей настрій та свої почуття на малюнку. Звернути увагу на художній матеріал.

Показ нової техніки малювання зібганим папером. Діти малюють дерева та кущі зібганим папером, зайчиків – пальчиками, стовбури та гілки дерев промальовують пензлем. Малювання супроводжує музика П.І. Чайковського.

Перегляд фрагментів мультфільму «Снігова королева» з обговоренням.

Гра «Стоп-кадр».

- Хто розповідає нам історію про дітей?

- У якому стилі виконаний мультфільм?

- Яку роль у мультфільмі відіграє колір?

- Якими засобами переданий настрій деяких епізодів, сюжету загалом, сама Снігова королева?

- Які епізоди вам сподобались? Чому?

Знання і розуміння:

- знають, що інформація існує в різних формах.

- розуміють значення кольору та музики при створенні мультфільму.

Уміння і навички:

- уміють розрізняти частини медіатексту.

- уміють слухати музичні твори.

- уміють описувати героїв мультфільму, аналізувати їх поведінку.

- створюють образ різними засобами і техніками.

- застосовують творчо виражальні можливості кольору, лінії, плями, композиції.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

39

Казка про Снігову королеву

Учити використову-вати власний досвід для створення медіапродукту на запропоновану тематику на основі малюнків дітей: медіарепре-зентація.

Портфоліо малюнків дітей, мікрофон, ноутбук, фотоапарат.

1. Творче завдання: вибрати малюнки, де зображена вода в усіх її агрегатних станах: сніг, туман, лід, ріка, веселка тощо. Обрати з кількох малюнків по одному для створення кадрів.

2Фотозйомка малюнків – робимо кадри.

3Творче завдання «Сценаристи». Складання сюжетної колізії нової казки. Озвучування, добір музики до відповідних кадрів.

4Монтаж кадрів у програмі Movavi Video Suit 17 (разом із вихователем).

Знання і розуміння:

- мають поняття монтажу;

- мають уявлення про етапи створення фільму (відео).

- розуміють, що основний зміст медіатексту передається через комбінацію елементів (звук, колір, кадр).

Уміння і навички:

- уміють складати невеликий сценарій певної тематики за сюжетом малюнків;

- уміють озвучити сюжет, добирати вдалу музику із запропонованих варіантів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Лютий

Тема блоку: «Тепло-холодно» (13 занять)

40

Зимові візерунки

Сприяти розвитку творчості у складанні рослинних візерунків із ліній, крапок, мазків.

Удосконалюва-ти технічні навички малювання.

Папір тонований; гуаш біла, пензлі, зразки візерунків на вікнах, виконані вихователем; репродукції петриківського розпису в холодній кольоровій гамі; мультфільм «Мороз Іванович» телевізор, DVD-програвач.

1. Дидактична гра «Кольори зими».

Перегляд мультфільму «Мороз Іванович».

- Навіщо Мороз Іванович заглядає у вікна?

- Що утворюється на вікнах?

- Чим малює Мороз?

- Якого кольору його візерунки?

- Які візерунки створює фантастичний художник?

2. Відтворення малюнку на вікнах у холодній кольоровій гамі, використовуючи елементи петриківського розпису.

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в медіатексті, можуть бути вигаданими.

- знають, що інформацію можна передати за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- фантазують, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і створюючи нові форми.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

41

Рожеве фламінго

Учити малювати екзотичних птахів, передавати настрій кольором.

Масляна пастель, папір, відеоряд «Фламінго у природі»; пісня «Рожеве фламінго», «Строката казка» Н. Абрамцевої.

1. Слухання пісні про фламінго.

- Хто такий фламінго?

- Як ви уявляєте цього птаха?

- Чому її називають «дитя заходу»?

Перегляд відеоряду «Фламінго у природі», назвати птахів, описати їхній зовнішній вигляд, особливості у вигляді. Пояснити зміст виразу «екзотичний птах».

Запропонувати намалювати екзотичних птахів. Показати, як малювати птаха, штрихувати горизонтальними штрихами по аркушу для передання текстури піску.

2. Читання казки «Строката казка».

- Які кольори здаються сильними, ніжними, спокійними, небезпечними, сміливими?

- Про що мріють різні кольори та відтінки?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про основні жанри кіномистецтва (відео).

- розуміють значення кольору при розфарбуванні персонажу.

- розуміють образ, який представлений у музичному творі, відображають його в малюнку;

- різницю між фотографією і малюнком.

Уміння і навички:

- уміють правильно розставляти акценти сюжетної композиції (передній, задній план).

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

42

Караван пустелі

Учити створювати нескладну композицію в теплих тонах кольорової гами. Познайомити з технікою друкування матрицями.

Ноутбук, проектор, екран;

презентація «Летимо над пустелею»; папір, акварель, пензлі № 4; церата; матриця з цупкого паперу «верблюд», мультфільм «Корабель пустелі».

1Здійснення уявної подорожі шляхом перегляду презентації «Летимо над пустелею».

- Кого вважають головним представником пустелі?

2Створюємо композицію з верблюдами за допомогою однієї матриці. Нагадуємо, що малюнок має бути в теплих тонах, щоб передати атмосферу пустелі, спекоти.

3. Перегляд мультфільму «Корабель пустелі».

- У який спосіб створено верблюда в мультфільмі?

- До якого виду мультиплікації можна віднести цей мультфільм?

- З ким товаришував верблюд?

- Чому мультфільм має таку назву?

Знання і розуміння:

- знають теплі тони кольорової гами.

Уміння і навички:

- розрізняють види мультиплікації, характеризують їх.

- уміють описувати героїв мультфільму.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

- створюють образ різними способами і техніками, творчо застосовують виражальні можливості композиції.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

43

Я малюю пісню

Учити встановлювати асоціативні зв’язки між кольором і настроєм. Активізувати експеримен-тально-художню творчість дітей при створенні палітри відтінків одного кольору.

Пісня «Оранжеве небо, оранжеве сонце», магнітофон, масляна пастель, кольорові олівці, фломастери жовтогарячого кольору, акварель – на вибір дітей; папір, казка «Добре море» М. Скребцова.

1. Лунає пісня «Оранжеве небо, оранжеве сонце». Діти уважно слухають.

- Який настрій викликає у вас ця пісня?

- А про що в неї йдеться?

- Чи можна намалювати цю пісню?

- Як це зробити?

Пропонуємо дітям ще раз прослухати пісню і відтворити її зміст на папері.

2Читання й обговорення казки М. Скребцової «Добре море».

- Який характер має море?

- Як ви гадаєте, чому морська вода солона?

- Хто живе в морі?

- Що росте в морі?

- Що можна побачити на морському дні?

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

- розуміють роль кольору та його вплив на емоційний стан людини.

Уміння і навички:

- уміють малювати історію, яку «розповідає» музика (пісня).

- уміють фантазувати.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

44

Барви моря

Показати красу моря, багатоколірність морської палітри, гармонію барв у природі.

Удосконалюва-ти техніку малювання аквареллю по вологому.

Акварель; папір для акварелі; пензлі № 6, картини І. Айвазовсь-кого «Сонце над морем», «Чорне море», мультфільм «Мишенятко і сонечко», ноутбук, проектор, екран.

1. Евристична бесіда.

- Чи бачили ви море?

- Яке воно?

- А яке красиве море під сонцем у різні час дня: вдень, на сході.

Перегляд слайдів із зображенням репродукцій картин І. Айвазовського «Сонце над морем», «Чорне море».

- Який надзвичайний морський пейзаж. Сонце щиро дарує свої барви морю, і воно дихає цими барвами, блищить у променях сонця.

- Як ви гадаєте, яка у моря казка?

2Під супровід казки про море діти малюють по вологому. Потім розглянути казку, котра ожила завдяки фарбам на аркуші паперу. Викласти з малюнків велике море.

3Перегляд мультфільму «Мишенятко і сонечко».

- У якому стилі виконаний мультфільм?

- Яка кольорова гама притаманна його зображенню?

- Про що йдеться в мультфільмі?

- Навіщо мишенятко шукало сонце?

- З ким зустрічалося мишенятко по дорозі до сонця?

- Чим закінчився мультфільм?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію можна передати малюнком.

Уміння і навички:

- розрізняють види мультиплікації, характеризують їх.

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент мультфільму, передаючи його основний зміст.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають мистецьки твір із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

- сприймають картину як джерело інформації.

45

У пошуках сонця

Удосконалюва-ти навички малювання зубною щіткою. Учити малювати образ тварини.

Закріпити знання про кольорову гаму композиції.

Фрагмент мультфільму «Мишенятко і сонечко»; зубні щітки, гуаш білого, сірого і червоного кольорів; пензлі № 4;

папір, слайди з картинами художників на тему «Зима»:

Глущенко М., Куїнджі А., Грабар І., Жуковський С., Шишкін І., Шолти З., ноутбук, проектор, екран.

1. Гра «Стоп-кадр». - Нагадати назву мультфільму і його зміст. Спробуємо відтворити картину сходу сонця в незвичний спосіб – зубними щітками.

Показ прийомів малювання: тонування аркушу паперу зубною щіткою в сіро-білий колір для передання колориту засніженої землі, мишенятко і сонечко малюємо пензлем.

2Творче завдання «Роль білого кольору».

Діти розглядають слайди картин на тему «Зима» Глущенка М., Куїнджі А., Грабара І., Жуковського С., Шишкіна І., Шолти З.:

- Назвіть різні відтінки білого кольору, які використали художники у своїх картинах.

- Який у білого кольору характер?

- Який настрій викликає білий колір?

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрі образотворчого мистецтва;

- розуміють значення кольору для передання пори року, явища природи.

Уміння і навички:

- уміють самостійно ілюструвати фрагмент мультфільму, передаючи його основний зміст.

- уміють створювати сюжетну композицію різними способами і техніками.

- аналізують зображення картин.

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

46

Сніговий птах

Учити малювати фантастичного птаха за уявою, передавати відчуття холоду.

Удосконалюва-ти техніку малювання долоньками.

Папір; гуаш холодних кольорів і відтінків; пензлі № 3; зразок малюнку вихователя, 2 коробки: червоного і синього кольору; паперові круги різнокольорові, казка «Найпотрібніша фарба» О. Лопатіної.

1Дидактична гра «Холодно – тепло» з дидактичними коробками і колами (розкласти кольорові кола по коробках відповідної кольорової гами). 2. Читання казки О. Лопатіної «Найпотрібніша фарба».

- Які відтінки отримують після змішування білого кольору з іншими кольорами?

- Що є такого кольору на землі?

- Як ви уявляєте образ зими?

- Як його можна зобразити?

- Як ви розумієте вислів «Зима летить на білих крилах»?

Пропонувати дітям намалювати долоньками фантастичного зимового птаха – уявний образ зими.

Знання і розуміння:

- знають холодні кольори

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, вигадуючи нові форми образу.

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси власного малюнка.

- мають навички рефлексії стосовно славного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

47

Вогняний птах

Учити малювати фантастичного птаха в теплій кольоровій гамі.

Удосконалюва-ти навички малювання пальчиком.

Тонований у чорний колір папір, гуаш теплих кольорів; зразок малюнка.

1. Нагадати про птаха, якого малювали напередодні.

- У яких кольорах виконували малюнок?

- Як виглядає ви розумієте вислів «жарке літо»?

Діти за аналогією із зимовим птахом мають дійти висновку про образ птаха-літа.

- Якими кольорами передається характер літа?

Пропонуємо намалювати фантастичну істоту – вогняного птаха пальчиком.

Показати прийом накладання однієї фарби на іншу фарбу пальчиком.

2. Аналіз малюнків. - Які кольори найбільш притаманні образу вогняного птаха?

3. Творче завдання «Теплі кольори»

- Який характер у червоного кольору?

- Символом чого є червоний колір?

- Як жовтий колір впливає на настрій?

- Яка музика асоціюється у вас з жовтогарячим кольором?

- У який час дня або року сонце буває особливо жовтогарячим?

Знання і розуміння:

- розуміють семантику кольору;

- розуміють значення кольору при розфарбуванні певного образу;

- розуміють, як колір впливає на емоційний стан людини.

Уміння і навички:

- уміють фантазувати, вигадуючи нові форми образу.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси власного малюнка.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Березень

48

Березневі коти

Учити малювати свійських тварин у різних позах.

Закріпити навички створення сюжетної композиції.

Пісня «Весняна полька», папір, масляна пастель, вірш «Хто спить на місяці» Е. Неволіної.

1. Послухати уважно пісню «Весняна полька» і висловити припущення щодо теми заняття: кого будемо малювати? (тих, хто ночами по даху блукає – котів). Вихователь показує, як створити композицію, акцентує увагу дітей на образах котів, показує, як можна намалювати котів у різних позах.

Діти малюють котів на даху вночі під сяйвом місяця.

2. Слухання вірша Е. Неволіної «Хто спить на місяці?»

- Якого кольору місячне сяйво?

- Чи відповідає зміст вірша змісту ваших малюнків?

Знання і розуміння:

- розуміють значення ілюстрації як джерела інформації та додаткового ресурсу для пояснення тексту.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати зміст малюнка, добирати до нього текст.

- уміють малювати історію, яку «розповідає» пісня.

- уміють правильно розставити акценти композиції.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

49

Барви здивування

Формувати вміння установлювати зв’язок між настроєм і кольором. Розвивати емоційне відчуття кольору.

Формувати здатність сприймати явища природи як диво.

Музика «Рожева вишня і біла квітка яблуні», демонстрацій-ний матеріал різних кольорів та відтінків, акварельні фарби, пензлі № 10, папір.

1. Евристична бесіда.

- Які дива природи ви знаєте?

- Як ви сприймаєте дива?

- Як називається настрій, який виникає від зустрічі з дивом?

Міркування:

- Чи здатні дивувати і дивуватися сонце, вітер, земля, птахи, рослини? Пофантазувати, як вони дивуються.

-А як дивують слова? – будь якому слову можна подарувати здивування. У цьому допомагає інтонація. Прослухати здивування музичного інструменту.

Поміркувати, чи має здивування свої кольори.

Пропонуємо дітям на вологому аркуші паперу під музику створити палітру здивування.

2. Рефлексія.

Діти визначають різноманітність здивування: приємне, натхненне, ніжне, несподіване Пов’язати здивування з асоціаціями запаху.

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати звуками, словами або за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- уміють слухати музичні твір, передавати характер музики кольором.

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальну композицію за асоціацією.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

50

Портрет мами

Формувати вміння малювати портрет своєї мами, передавати особливості зовнішності.

Папір, акварельні фарби, графітні олівці, ластик, малюнки портретів жінок, фотопортрети мам вихованців, Боровиковсь-кий В. «Портрет Лопухіної», Рокотов Ф. «Портрет невідомої».

1Запросити дітей до міркування:

- Як ви розумієте любов, навіщо потрібна любов, хто любить вас найбільше? Кого любите ви?

Розглянути фотопортрети мам. Визначити жанр фотографії, назвати його особливості.

Розглянути картини Боровиковського В. «Портрет Лопухіної», Рокотова Ф. «Портрет невідомої»: аналіз змісту творів мистецтва, засобів створення образів.

Розглянути малюнки-портрети жінок, виконаних вихователем.

Порівняти фотопортрети і малюнки: де проявляється мінливість мистецтва?

2Запропонувати дітям намалювати портрет своєї мами, відтворити особливості її очей, колір волосся, зачіску.

3. Аналіз малюнків: порівняння з фотопортретами мам – чи схожі портрети з малюнків дітей фотопортретами.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про основні жанри образотворчого та фото-мистецтва;

- розуміють різницю між фотографією та малюнком.

Уміння і навички:

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають малюнок як джерело інформації.

51

Веселий клоун

Продовжувати вчити малювати портрет людини із натури на прикладі іграшкового клоуна.

Закріпити знання про колір як засіб створення виразного образу.

Малюнки клоунів; виставка фотопортретів клоунів, м’яка іграшка клоун, акварель; папір; пензлі № 3, графітний олівець, ластик.

1Евристична бесіда.

- Що вас може розсмішити?

- Чи сміялися ви коли-небудь усією сім’єю разом?

- Чи легко смішити людей?

Розглянути виставку фотографій, порівняти з малюнками: знайти смішне в одязі, взутті, головному вбранні, поставі, зачісці, міміці.

- Як називають людину, яка працює в цирку і всіх смішить?

Показати кумедність клоуна у вбранні, міміці, рухах.

2. Сюрпризний момент: іграшковий клоун просить намалювати його портрет із натури. Показ послідовності виконання ростового портрету.

Після малювання розглянути клоунів, придумати їм кумедні імена.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про призначення фотографій.

- розуміють різницю між фотографією та малюнком.

Уміння і навички:

- уміють описувати образи персонажів.

- аналізують зображення і зміст малюнка.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають фотографію або малюнок як джерело інформації.

- виявляють інтерес до різних видів візуального мистецтва.

52

Чарівна писанка

Закріпити знання про семантику кольору, коди, символи, які притаманні писанкарству.

Формувати вміння декорувати писанки, виражати кольором і орнаментом свої побажання.

Гуаш, пензлі, зразки символів для писанок, шаблони яєць, дерев’яні писанки, ноутбук, проектор, екран, Інтернет-ресурс: відео з You Tube «Таємниці писанки», мультфільм «Сіра шийка».

1Розглядання дерев’яних писанок.

- Що це за диво?

- Навіщо розфарбовують яйця?

- Як ви вважаєте, чому саме яйце прикрашають візерунками?

Перегляд відео з You Tube «Таємниці писанки».

2. Запропонувати дітям підготувати писанки до свята.

Розглянути символи-коди писанкарства, визначення семантики кольору.

3.Перегляд мультфільму «Сіра шийка».

- Про кого мультфільм?

- Чому він так називається?

- Хто є головним героєм мультфільму?

- Що трапилося з качкою?

- Хто їй допомагав врятуватися від небезпеки?

- Який кінець цього мультфільму?

Знання і розуміння:

- знають, що візуальні символи мають певні значення;

- мають уявлення про зберігання та передачу інформації в Інтернеті.

- розуміють семантику кольорів, їх роль в житті людини.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу краси писанки, засобів їх створення.

- реалізують здатність пізнавати образну специфічність писанкарства.

Установки і цінності:

- інтегрують у творчих завданнях набутий власний мистецький досвід діяльності, сприйняття і відтворення прекрасного.

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

Тема блоку : «Кольори природи» (14 занять)

53

Льодохід

Вдосконалювати навички малювання пейзажу в техніці монотипія.

Фрагмент мультфільму «Сіра шийка»; малюнок льодоходу контурний; файл А4; зубна паста;

чистий папір, картина О. Грицай «Льодохід».

1. Переглянути фрагмент з мультфільму «Сіра шийка» (льодохід).

Гра «Що ми бачимо в кадрі?»

- Як називається таке явище?

-Які кольори використовувалися в кадрі для передання цього явища природи?

- Яким чином переданий напружений момент в житті героїні?

- Чи завжди музика була однаковою?

- Куди поділась лисиця?

- З ким зустрілася Сіра шийка?

- Як ви розумієте вислів «Коли родина разом, то й душа радіє»?

Запропонувати дітям відтворити кадр із льодоходом на малюнках. Нагадування послідовності виконання роботи в техніці монотипія з використанням зубної пасти.

2Порівняння власних малюнків із картиною «Льодохід» О. Гуцай

- Як можна дізнатися, що прийшла весна?

- Чому після зими завжди приходить весна?

- Які почуття викликає у вас весна?

- Чим відрізняється картина художника від дитячого малюнка?

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

- розуміють різницю між картиною та малюнком.

Уміння і навички:

- аналізують зміст і зображення мультфільму, картини, малюнка.

- уміють ілюструвати фрагмент мультфільму, підкреслюючи його основний зміст.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

54

Весняний пейзаж

Показати красу ранньої весни, викликати естетичну насолоду від сприйняття живопису й музики.

Учити створювати сюжетну композицію на вологому аркуші паперу і в техніці
а-ля прима.

Закріпити отримані раніше знання про сюжетну композицію.

Папір для акварелі; акварель, репродукція «Рання весна» М. Нестерова,

А. Вівальді «Весна», вірш «Першій місяць весни» М. Скребцової, мультфільм «Веснянка», ноутбук, проектор, екран.

1. Прослухати вірш М. Скребцової «Першій місяць весни».

- Скажіть, чим березень схожий на зиму, а чим він від неї відрізняється?

- Уявіть, що мороз почав плакати у березні, його сльози напоїли землю, та з неї вирослі проліски. Намалюймо цю картину, але спочатку подивимось, як художник бачить це у своїй картині.

Розгядування картини «Рання весна» М. Нестерова

- Що ви бачите на картині?

- Чи можна весну намалювати звуками?

2. Слухання музики А. Вівальді «Весна»

Малювання весняного пейзажу в супроводі музики.

3. Рефлексія.

-Як ви думаєте, про що співають струмочки, мріють проліски?

4. Перегляд мультфільму «Веснянка».

- Хто головна героїня мультиплікаційної казки?

- Як виглядала Веснянка на початку мультиплікаційної казки?

- Якою вона стала наприкінці казки?

- Від чого відбулися ці зміни у вигляді дівчинки-весни?

Знання і розуміння:

- знають, що інформацію можна передати музикою, словами або за допомогою зображень.

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних видів медіа.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси медіатексту, його засобів.

- уміють аналізувати образи героїв мультфільмів, їх поведінку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають мистецький твір з позиції краси, вирізняють його як естетичний.

55

Чому сміються тюльпани

Учити передавати особливості і настрій тюльпанів у натюрморті технікою акварелі
а-ля прима.

Удосконалюва-ти навички малювання з натури.

Папір для акварелі; акварельні фарби; пензлі, натура – червоні тюльпани у вазі, музика «Тюльпани з Амстердама».

1Евристична бесіда.

- Які весняні квіти вам знайомі?

- Чим весняні квіти відрізняються від осінніх?

- Якби рослини могли говорити, щоб сказали весняні квіти?

Показати дітям красу тюльпанів у вазі. Упізнати й назвати квіти.

- Що нагадують бутони тюльпанів?

- У які кольори вдягнені квіти?

Звернути увагу на настрій, який викликають квіти у вазі – вони сміються, тому що червоний колір викликає радість. 2. Пофантазуємо, про що сміються тюльпани? Для розвитку фантазії підключити слухання музики «Тюльпани з Амстердама». Висловити свої фантазії та виразити їх малюнком. У процесі малювання способом а-ля прима заохочувати до самостійного утворення на папері нових відтінків червоного кольору.

3. Рефлексія.

- Визначити, до якого жанру можна віднести малюнки дітей.

- Розпізнайте нюанси настрою намальованих квітів за допомогою кольорів та відтінків.

Знання і розуміння:

- розуміють, яку інформацію несуть твори різних жанрів мистецтва (музики тощо).

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси медіатексту.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- виражають набуті навички в малюванні.

- ставляться емоційно-позитивно до проявів естетичного в житті.

- мають навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду.

56

Шпаки прилетіли

Учити створювати сюжетну композицію прильоту птахів.

Удосконалюва-ти технічні навички малювання птахів пальчиком і пензлем.

Пензлі пласкі і круглі, гуаш чорного і білого кольорів, папір тонований із шаблоном шпаківні, картинка «Шпак», мультфільм «Висока гірка», ноутбук, проектор, екран.

1Бесіда про перелітних птахів:

- Які птахи прилітають навесні перші, які останні?

Перегляд мультфільму «Висока гірка».

- Назвіть перелітних птахів, які ви побачили в мультфільмі.

-Назвіть птахів, які залишаються зимувати.

- Якого першого весняного птаха не вистачає в сюжеті мультфільму?

- Як видумаєте, чому його не намалювали?

- Де живе шпак? Як називається його дім?

2Розглядання картинки із зображенням шпака. Опис його вигляду.

-Домалюймо кадр до мультфільму:

- Уявіть, що горобець вирішив зайняти дім шпака. Як би це відбувалося?

Демонстрація способу малювання птахів пензлем і пальчиком, змішування фарб для отримання сірого кольору.

Знання і розуміння:

- розуміють, що таке сюжетна композиція.

Уміння і навички:

- уміють аналізувати образи з медіатексту;

- уміють малювати сюжет за поданим планом.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають мультфільм або малюнок як джерело інформації.

Квітень

57

Казка про Веснянку

Розвивати аналітичність і свідомість сприйняття інформації; пізнавальний інтерес. Навчати створювати власний медіапродукт. Продовжувати формувати медійні навички: медіарепрезентація.

Ноутбук, фотоапарат, мікрофон, портфоліо з малюнками дітей.

1. Робота зі створення портфоліо: вибирають найкращій малюнок – образ Весни в малюнках дітей.

Розглядають обрані малюнки, викладають малюки в певній послідовності. 2. Фотозйомка кадрів для відео. 3. Потім за аналогією мультфільму «Веснянка» складають власний сюжет казки, вигадують нові події та героїв з опорою на власні малюнки. Добирають відповідний музичний супровід, озвучують казку.

4. Монтаж на комп’ютері здійснює педагог.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про етапи створення медіатексту.

- розуміють, як планувати роботу щодо виконання медіапродукту.

- знають поняття монтажу.

Уміння і навички:

- володіють елементарними навичками фотозйомки.

- володіють елементарними навичками складання сценарію за поданим планом та малюнками.

- уміють представляти інформацію, використовуючи отримані знання і вміння;

- уміють використовувати свої навички в практичній діяльності.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

58

Весняні турботи тварин

Учити створювати композицію з декількох тварин різних розмірів, передавати характерні риси тварин.

Закріпити навички аналізу медіатексту.

Кольорові олівці, масляна пастель, папір, виставка фотографій «Тваринний світ в об’єктиві фотографа».

1Бесіда про тварин.

- Що відбувається в житті тварин навесні?

- Як вони доглядають за дитинчатами? 2. Розглядання фото-виставки.

Визначити жанр фотографій, їх призначення.

Пропонуємо дітям намалювати тварин із дитинчатами за сюжетом фотографії або на власний розсуд.

Діти самостійно малюють тварин, використовуючи загальну модель малювання тварин. Співвідносять зображення на малюнку із зображенням на фотоілюстрації.

3. Рефлексія.

- Як називається жанр мистецтва, у якому ви працювали?

- Хто головні персонажі таких творів?

- Що легше зробити: намалювати тварину або її сфотографувати?

- Чому ви так вважаєте?

Знання і розуміння:

- мають уявлення про основні жанри фотомистецтва, образотворчого мистецтва;

- мають навички рефлексії стосовно мистецького досвіду.

Уміння і навички:

- уміють порівнювати зображення медіатекстів;

- уміють малювати за зразком із фотографії.

- уміють аналізувати медіатекст.

- аналізують зображення на фотографії і малюнку.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

59

Космічні фантазії

Сприяти розвитку творчої уяви у створенні планет і зірок під час колективного малювання Всесвіту. Закріпити техніку малювання масляною пастеллю та кольоровою крейдою на тонованому тлі паперу.

Шпалери темно-синього кольору; пастель масляна, кольорова крейда; вологі серветки для рук, музика космосу у виконанні групи «Space».

1. Прослухати музичну композицію «Space».

- Про що розповідає ця музична композиція?

- Що таке Всесвіт?

- Як він виглядає?

- Що ви відчуваєте, коли дивитесь на зоряне небо?

- Які зірки, сузір’я і планети ви знаєте?

2. Запропонувати намалювати на шпалерах свою планету. Нагадати дітям техніку малювання пастеллю і крейдою, прийом розтушування крапки пальцем для отримання ефекту сяючої зірки. Показати, як використати цей спосіб у малюванні хвоста комети.

Процес створення колективної композиції Всесвіту відбувається в супроводі музики.

Знання і розуміння:

- розуміють зміст, який «розповідає» музичний твір.

Уміння і навички:

- уміють слухати музичний твір.

- уміють самостійно ілюструвати «музичний» твір.

- створюють образи різними способами і техніками, застосовуючи виражальні можливості кольору, лінії, плями, композиції.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

60

Летять лебеді

Учити малювати птахів у польоті, створювати багатопланову сюжетну композицію.

Закріпити знання про композиційні акценти: передній план, задній план, перспективу.

Кольорові олівці, папір, скульптура «Лебідь», мультфільм «Весняна казка», телевізор, DVD-пристрій.

1Перегляд мультфільму «Весняна казка».

- Як птахи дізнаються, що настала весна?

- Як вони знаходять шлях до дому?

- Який птах схожий на гуся?

Розгляд скульптурного зображення лебедя.

2Малювання птахів у польоті, на воді.

Помилуватися результатом роботи: «Лебедине озеро» – складання казки за сюжетом малюнків.

Знання і розуміння:

- знають композиційні акценти: передній план, задній план, перспективу.

Уміння і навички:

- уміють правильно розставити акценти композиції в малюнку.

- уміють складати казку певної тематики за сюжетом малюнків.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- реалізують здатність пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію.

61

Квітучий сад

Закріпити вміння зображувати картину природи, передаючи характерні особливості весняної пори року зібганим папером.

Закріпити навички малювання знайомих технологій.

Папір, гуаш, зібганий папір; пензлі № 3, картина

О. Свєтлічної «Весна. Цвіте верба», мультфільм «Заєць Коська та джерельце».

1. Бесіда про ознаки весни: квітнуть сади, з’являються бджілки.

- Який період весни вам найбільш подобається?

- Як ви гадаєте, що відчуває квітуче дерево?

- Чи буває у вас «квітучий» настрій?

2. Розглянути картину О. Свєтлічної «Весна. Цвіте верба».

- Уявіть собі, про що говорять верби?

- Які ще дерева радіють весні?

- Як вони це показують?

Пригадати, як спостерігали за квітучими плодовими деревами: якого кольору квіти на яблуні, вишні, абрикосі?

Запросити дітей до художньої майстерні: намалювати пейзаж із квітучими плодовими деревами. Створення пейзажної композиції вже знайомим способом за уявленням.

2. Перегляд мультфільму «Заєць Коська та джерельце».

-З ким зустрівся заєць Коська?

-Як народжується джерельце?

- Ким стає джерельце?

- Як це відбувається?

- Куди зникає джерельце?

- Як називається процес перетворення води в різні стани?

Знання і розуміння:

- знають, що персонажі, представлені в мультфільмі, можуть бути вигаданими;

- знають, що інформацію можна передати словами або за допомогою зображень.

Уміння і навички:

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси медіатвору, його засобів.

- уміють робити висновки з отриманої інформації.

- уміють аналізувати образи мультиплікаційних героїв.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають мистецький твір із позиції краси, вирізняють його як естетичний.

62

Вода – дзеркало природи

Учити використовува-ти в пейзажі багатоплано-вість композиції, малювати відображення у воді. Удосконалюва-ти навички малювання в техніці діотипія.

Папір, акварельні фарби; пензлі, фото з Інтернету «Дзеркало природи», комп’ютер, доступ до Інтернет ресурсів, мультфільм «Крихітка Єнот і той, хто сидить у ставку».

1. Пригадаймо мультфільм про джерельце

- Як народжується ріка?

- Кому потрібна вода і чи можна без неї прожити?

-Чому кажуть що вода – дзеркало? (тому що в ній відображається природа).

2. Відшукати в Інтернеті картинки з відображенням об’єктів природи у воді. Помилуватися ними.

Гра «Що ми бачимо у кадрі» – навчати вибирати ракурс для створення композиції.

Запропонувати дітям створити композицію за малюнками, які розглядали.

- Чи складно це зробити за допомогою фарб і пензля?

Показати спосіб малювання відображення у воді: спочатку малюємо у верхній половині аркуша паперу дерева, потім зволожуємо нижню половину і згибаємо папір. На нижній частині залишається відбиток верхньої – відображення дерев у воді.

3. Порівняти власні малюнки з картинками: чи зрозуміло, який «кадр» із природного довкілля ми зафіксували на папері?

4. Перегляд мультфільму «Крихітка Єнот і той, хто сидить у ставку».

- Чого боявся крихітка Єнот?

- Хто сидів в ставку?

- Що зробив крихітка Єнот, щоб подолати страх і подружитися з тим, хто сидів у ставку?

Знання і розуміння:

- знають, що існують різні джерела інформації.

Уміння і навички:

- мають уявлення про зберігання та передачу інформації в Інтернеті.

- володіють елементарними навичками вибору ракурсу фотозйомки для створення вдалого кадру.

- аналізують зображення і зміст різних медіатекстів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

63

Бузок

Учити передавати форму і колір квітучого бузку. Удосконалюва-ти навички малювання аквареллю: «вливання» кольору, малювання на вологому аркуші паперу.

Букет бузку; акварельні фарби; папір для акварелі; пензлі № 6, П. Мантегац «Казка про бузок», картина О. Свєтлічної «Бузок цвіте», М. Врубеля «Бузок».

1Читання «Казки про бузок» П. Мантегац.

- Чим бузок відрізняється від інших квітів?

- Які риси придає бузковий колір букету?

Помилуватися бузковим букетом.

2. Розглянути картини «Бузок цвіте» О. Свєтлічної та «Бузок» М. Врубеля.

- Які кольори притаманні бузку?

- Чому фіолетовий колір називають бузковим?

- Які риси надає бузковий колір букету?

3. Запропонувати намалювати бузок. Показати, як отримати ефект переходу одного кольору в інший (прийом вливання кольору в іншій на вологому аркуші паперу).

Пропонуємо уявіть, як пахне бузок, який настрій він викликає.

Знання і розуміння:

- розуміють зміст медіатексту, відображають його в малюнку.

- володіють комунікативними навичками спілкування з приводу краси твору мистецтва, його засобів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- сприймають картину як джерело інформації.

- виражають власні життєві враження в малюнку.

64

Барви звуків

Показати багатство й розмаїття звуків у природі, установити асоціативні зв’язки між звуками та кольорами.

Розвивати фантазію і творчість у створенні кольорової палітри звуків лісу. Удосконалюва-ти техніку малювання аквареллю по вологому

А. Вівальді «Весна», музична композиція «Звуки лісу», акварельні фарби, пензлі №№ 10, 3, папір.

1. Бесіда про здатність людини сприймати навколишній світ.

2. Прослухати музику А. Вівальді «Весна».

- Що вам найбільше подобається у природі?

- Що допомагає вам сприймати природу (звуки, аромати, барви, тепло і таке інше)?

- Чи можна природу пізнати за запахом?

-Який запах має весна? Літо?

- Яка весна за барвами, звуками?

3. Прослухати музичну композицію «Звуки лісу».

- Що почули?

- Кого ви уявляли, коли слухали ці звуки?

- Як би ви намалювали звуки лісу?

Запропонувати створити палітру лісових звуків під музичний супровід «Звуки лісу».

Знають:

- що існують різні джерела інформації.

Уміння і навички:

- створюють образи, які передають звуки або музика на папері.

- уміють фантазувати, вигадуючи оригінальну палітру кольорів.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

- виявляють інтерес до різних видів медіа: аудіо, візуальні тощо.

65

Зелена сукня землі

Розвивати рефлексивне мислення, монологічне мовлення, увагу, сприйняття. Навчати створювати презентацію зі слайдів із використанням власних малюнків.

Закріпити медійні навички з медіарепрезен-тації.

Портфоліо з малюнками дітей, ноутбук, фотоапарат.

1. Творче завдання для дітей: дібрати малюнки на тему «Квітуча земля».

2. Визначаємось з формою презентації малюнків: це будуть слайди. Обираємо фотографа. Визначаємося з кількістю малюнків на одному слайді.

Фотозйомка малюнків, укладання черговості появи кадрів у презентації.

3. Комп’ютерне моделювання в програмі Microsoft Рower Point.

4. Рефлексивне коло «Розмова на тему».

Аналізуємо свою роботу, усвідомлюємо себе активним учасником творчої медіадіяльності, спонукаємо до обміну думками, оцінювання себе й інших, висловлювання власних оцінно-етичних суджень щодо створеного медіапродукту.

Знання і розуміння:

- мають уявлення про структуру презентації;

- мають уявлення про призначення презентації.

- знають, як моделювати слайди на комп’ютері.

- розуміють процес моделювання презентації на комп’ютері.

Уміння і навички:

- володіють навичками фотозйомки.

- аналізують створений медіатекст, роблять власні висновки.

Установки і цінності:

- усвідомлюють значення медіа в житті людини.

66

Дівчинка-веселка

Діагностичне малювання за задумом.

Папір, масляна пастель, олівці.

Пропонуємо пофантазувати про те, як виглядає Веселка та намалювати її портрет у вигляді дівчинки.

Список використаної літератури:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція): наук. керівник: А.М. Богуш. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Дегтярьова Г.А. Презентація : Методика медіаосвіти. Як проводити медіаосвітні заняття.

 3. Дегтярьова Г.А. Презентація: Особливості організації занять з аналізу й декодування аудіовізуальної продукції

 4. Джерело педагогічних інновацій. Інноваційні практики розвитку життєвої компетентності дитини дошкільного віку : Науково-методичний журнал. – Випуск №2 (14). – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 276 с.

 5. Крутій К.Л. Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників. [Электронный ресурс] / К.Л. Крутій. – Режим доступу: dspace.tnpu.edu.ua›bitstream/123456789…KRUTIY.pdf.

 6. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років «Кольорові долоньки» / І.О. Ликова. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008 – 128 с.

 7. Лопатіна О. 600 творчих ігор для дошкільнят і школярів / О. Лопатіна, М. Скребцова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009 – 224 с.

 8. Мацкевич Ж.В. Развитие изобразительного творчества в рисовании у детей старшего дошкольного возраста под влиянием мультипликационного кино: дис…канд.пед.наук:13.00.07 [Электронный ресурс] / Мацкевич Ж.В. – М., 2009 187 с. – Режим доступу: www.lib.ua-ru.net/diss/cont/382969.html.

 9. Медіаосвіта та медіаграмотність: Короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мирошніченко Ю. – 2-ге вид. – К : АУП, 2012. – 58 с.

 10. Практична медіаосвіта : авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013.

 11. Чен Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навчально-методичний посібник / Н.В. Чен. – Харків : Скорпіон, 2007. – 48 с.

 12. Шульга Л.М. Барвиста радість (розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку) / Л.М. Шульга. – Запоріжжя : Видавництво ЛІПС, 2017 – 336 с.

 13. Електронні ресурси:

Додатки

Додаток 1

Список медіазасобів, що рекомендуються для використання
на заняттях із малювання з елементами медіаосвіти

з/п

Вид медіа

Мультиплікаційний фільм

1.

Півень та фарби («Союзмультфільм», 1964)

2.

Сім братів («КУЙБЫШЕВТЕЛЕФИЛЬМ», 1980)

3.

Руда кішка («Союзмультфільм», 1985)

4.

Казка про чужі фарби («Союзмультфільм», 1962)

5.

Крилатий, лахматий та масляний («Союзмультфільм», 1990)

6.

Райдуга («Союзмультфільм», 1966)

7.

Зимня казка (ТО «ЕКРАН», 1981)

8.

Сніжна королева («Союзмультфільм»,1957)

9.

Крихітка Єнот і той, що сидить у ставку (ТО «ЕКРАН», 1974)

10.

Була у слона мрія («Сюзмультфільм», 1973)

11.

Я малюю червоний ліс («СВЕРДЛОВСЬКТЕЛЕФІЛЬМ», 1974)

12.

Їжачок в тумані («Союзмультфільм», 1975)

13.

У сірому царстві, тьмяної державі («КУЙБЫШЕВТЕЛЕФИЛЬМ», 1981)

14.

Умка («Союзмультфільм», 1969)

15.

Пінгвіни («Союзмультфільм», 1968)

16.

Сіра шийка («Союзмультфільм», 1948)

17.

Веснянка («КИЇВНАУКФІЛЬМ», 1961)

18.

Осінні кораблі (ТО «ЕКРАН», 1982)

19.

Дід Мороз і сірий вовк («Союзмультфільм», 1978)

20.

Мішок яблук («Союзмультфільм» 1974)

21.

Казка про рибалку та рибку («Союзмультфільм» 1950)

22.

Попелюшка («Союзмультфільм», 1979)

23.

Горе Федори («Союзмультфільм», 1974)

24.

Сонечко та снігові чоловічки («КИЇВНАКЧФІЛЬМ», 1985)

25.

Восьминіжки (ТО «ЕКРАН», 1976)

26.

Два справедливих курча («КИЇВНАУКФІЛЬМ», 1984)

27.

Зоряна ніч («ТОРУС» Новосибірськ, 1998) – комп’ютерна анімація

28.

Ліса і вовк («Союзмультфільм», 1959)

29.

Ходить гарбуз по городу («Укранімафільм», 1997)

30.

Мороз Іванович («Союзмультфільм», 1981)

31.

Коли запалюють ялинки («Союзмультфільм», 1950)

32.

Зимівля звірів («Біларусьфільм», 1982)

33.

Корабель пустелі (ТО «ЕКРАН», 1985)

34.

Мишенятко та червоне сонечко («Союзмультфільм», 1986)

35.

Заєць Коська та джерельце («Союзмультфільм», 1974)

36.

Муха-цокотуха («Союзмультфільм», 1960)

37.

Весняна казка («Союзмультфильм», 1949)

38.

Веселий город («Союзмультфільм», 1947)

39.

Як старий продавав корову («ТО «ЕКРАН», 1980)

40.

Чому ховається заєць? («Союзмультфільм», 1982)

Твори художньої літератури

1.

Абрамцева Н. Веселка

2.

Абрамцева Н. Казка про вечір

3.

Абрамцева Н. Строката казка

4.

Абрамцева Н. Різнобарвні розмови

5.

Абрамцева Н. Свій колір

6.

Козлов С. Зимова казка

7.

Козлов С. Туман

8.

Козлов С. Порося на ганку

9.

Козлов С. Ми малюємо

10.

Козлов С. Балада про гнома

11.

Кононова С. Подорож пензлика

12.

Куликова Т. Казка про веселку

13.

Катаєв В. Квітка з сімох кольорів

14.

Лаптєва Т. Різнокольорова дівчинка

15.

Лопатіна О. День та ніч

16.

Лопатіна О. Найпотрібніша фарба

17.

Лопатіна О. Шоколадна планета

18.

Лопатіна О. Цілющий натюрморт

19.

Лопатіна О. Фея акварель

20.

Лопатіна О. Фарби світанку

21.

Лопатіна О. про що розповідають квіти й кольори

22.

Лопатіна О. Висока гора

23.

Мантегац П. Казка про бузок

24.

Мантегац П. Різнокольорове царство

25.

Могилевська С. Сім різнокольорових казок

26.

Неволіна Е. Хто спить на місяці

27.

Неволіна Е. Дощова прогулянка

28.

Нересова О. Фарби теплі і холодні

29.

Новочихин Е. Веселка як пиріг з кольорових шарів

30.

Скребцова М. Добре море

31.

Скребцова М. Біла сніжинка

32.

Скребцова М. Перший місяць весни

33.

Сребцова М. Червона казка

34.

Скребцова М. Блакитне на сірому

35.

Скребцова М. Три братика

36.

Скребцова М. Подарунок феї чорного кольору

37.

Скребцова М. Сірий кіт і чорна кішка

38.

Скребцова М. Мамин портрет

39.

Як звіри зимували (російська народна казка)

Додаток 2

Список репродукцій картин, ілюстрацій до художніх творів, що рекомендуються для використання
на заняттях із малювання з елементами медіаосвіти

з/п

Репродукції картин, ілюстрацій до художніх творів

Репродукції картин

Натюрморти

1.

Врубель М. «Бузок»

2.

Мане Е. «Кульбаби»

3.

Машков І. «Сині сливи»

4.

Машков І. «Овочі і фрукти»

5.

Свєтлічна О. «Бузок цвіте»

Пейзажі

6.

Айвазовський І. «Веселка»

7.

Айвазовський І. «Чорне море»

8.

Айвазовський І. «Сонце над морем»

9.

Бакшеев В. «Березовий гай»

10.

Бродський І. «Осіннє листя»

11.

Габда В. «Співають весняні струмочки»

12.

Глущенко М. «Зима»

13.

Грабар І. «Березневий сніг»

14.

Грицай О. «Льодохід»

15.

Жуковський С. «Березовий гай»

16.

Куїнджі А. «Березовий гай»

17.

Куїнджі А. «Зима»

18.

Куїнджі А. «Ніч над Дніпром»

19.

Куприянов М. «Сонячний день»

20.

Левітан І. «Золота осінь»

21.

Нестеров М. «Рання весна»

22.

Поленов В. «Золота осінь»

23.

Пластов О. «Перший сніг»

24.

Рилов А. «У блакитному просторі»

25.

Саврасов В. «Райдга»

26.

Свєтлічна О. «Весна. Цвіте верба»

27.

Шишкін І. «Березовий гай»

28.

Шишкін І. «Зима»

29.

Шишкін І. «Зимовий ліс»

30.

Шишко С. «Зацвіли каштани»

31.

Шолти З. «Зима на верховині»

32.

Яблонська Т. «Весна»

Портрети

33.

Боровиковський В. «Портрет Лопухіної»

34.

Васнецов В. «Весна»

35.

Рокотов Ф. «Портрет невідомої»

36.

Сєров В. «Дівчинка з персиками»

Казковий (фантастичний) жанр

37.

Васнецов В. «Іван царевич на сірому вовку»

38.

Васнецов В. «Снігурка»

39.

Приймаченко М., Миронова Є. Казкові звіри, птахи, квіткові композиції

Ілюстрації відомих художників

1.

Біблін І. «Казка про Івана-царевича, Жар-птицю й сірого вовка»

2.

Конашевич В. «Казка про рибалку і рибку»

3.

Конашевич В. англійська народна пісня «Пливе, пливе кораблик»

4.

Орлова Н. «Колобок»

5.

Орлова Н. «Лисичка – сестричка і сірий вовк»

6.

Сутєєв В. «Казки в картинках»

7.

Чарушин Є. «Ведмежата»

Додаток 3

Схема декодування медіатексту

 1. Аналіз джерела інформації (інформація існує в різних формах):

 • малюнок дитини або педагога;

 • фотографія;

 • комп’ютерна графіка;

 • картина;

 • ілюстрація книжкова;

 • плакат;

 • листівка;

 • мультфільм;

 • музичний твір або пісня;

 • аудіо-запис;

 • презентація;

 • рекламний відеоролик.

 1. Аналіз типів медіатексту за видами, жанрами (твори різних жанрів образотворчого мистецтва, фотомистецтва, мультиплікації несуть певну інформацію).

 • Картина:

Види: фреска, графіка, живопис, акварель, пастель.

Жанри: портрет, натюрморт, пейзаж, побутовий живопис, декоративний живопис.

 • Фотографія:

Види: художня фотографія, документальна фотографія.

Формат: монохромна або кольорова, цифрова/нецифрова, миттєва (полароїд).

Жанри: пейзажна зйомка, портретна зйомка, анімалістична зйомка, астрофотографія, тематична зйомка, рекламна зйомка (може бути натюрморт, сюжетна композиція).

 • Листівка:

Види: стандартна, музична, електронна, рекламна (флаєр), вітальна, поштова, подарункова, фото-листівка, відео-листівка, багаторазового використання.

Жанри: художня ( репродукція картини, оригінальна) та документальна.

Формат: аркуш паперу будь-якого формату, який має власний стиль подання матеріалу, відео, комп’ютерна графіка, картка з рамкою і прорізями.

 • Ілюстрація:

Види: малюнок, фотографія, гравюра або інше зображення (наприклад, растрова ілюстрація).

Жанр: книжкова, журнальна, рекламна.

Формат: картинка (візуальна метафора, яка за допомогою зображень розкриває образ тексту).

 • Малюнок:

Види: дитячий малюнок, малюнок-зразок дорослого, векторний малюнок, растровий малюнок.

Жанри: карикатура, шарж, комікс, натюрморт, пейзаж, портрет, фантазійний.

 • Музичний твір:

Види: пісня, симфонія, композиція звуків.

Жанри: академічна музика, естрадна музика, фольклор, симфонічна музика , театральна музика.

 • Мультфільм:

Види: ляльковий, мальований, пластиліновий, пісковий, анімаційний (комп’ютерна анімація).

Жанр: повномітражний, короткомітражний, серіал.

За призначенням (область застосування): театральний, телевізійний.

За поданням інформації: повчальні, навчальні, ознайомлювальні, розважальні.

 • Презентація:

Види: інтерактивна, зі сценарієм, рекламний ролик.

Формат: слайди з текстом, малюнками, картинками, відео, звуком, анімацією.

 1. Аналіз технологічного процесу створення медіатексту (кольори і фарби: олія, акварель, гуаш, пастель, туш, техніки малювання).

 2. Аудіовізуальні засоби вираження, коди та знаки, стиль медіатексту тощо.

 3. Медіарепрезентація – інтерпретація, створення або конструювання (моделювання на комп’ютері) «своєї реальності» свого бачення медіатексту.

Додаток 4

Аспекти аналізу медіатекстів дошкільниками

 1. Аспект доступу до медіа: уміння дітей розрізняти частини медіапродукту, визначати цільову аудиторію, призначення медіатексту.

 2. Аспекти аналізу медіатексту: порівняння змісту (типів фабул) із тими, що були відомі дітям раніше; аналіз того, як словесні і візуальні символи утворюють якесь значення; знання різних типів реклами в різноманітних формах і видах мистецтва; розуміння, що основний зміст медіатексту передається через комбінацію елементів (звук, колір, кадр, ракурс, перспектива); порівняння однакових і різних типів медіатекстів.

 3. Аспект аналізу медіапродукції: вибір засобу та форми медіа (фотографія, малюнок, листівка, плакат, ілюстрація, діафільм, відео тощо) та створення історії на просту тему; визначення та створення короткого плану, сюжету або візуального тексту (фото, відео); виконання та презентація свого медіапродукту.

Додаток 5

Приклад роботи дошкільників із картинами художників

Дошкільники можуть уявити себе мистецтвознавцями або брати на себе роль художника. У роботі з картинами дошкільники можуть:

 1. Порівнювати роль реального предмета у творі і в бутті.

 2. Вигадувати історії (картини промовляють не лише персонажами чи композицією, а й лініями, кольорами, формами – і серед усього того заховано безліч сюжетів... Діти легко їх підхоплять і будуть розвивати, адже полюбляють цікаві й несподівані повороти).

 3. Помічати промовисті деталі в картині.

 4. Укладати по-своєму ( це вдалий спосіб зануритися у світ образу).

 5. Сприйняти задум художника (діти дуже добре Уміють вловити настрій, лише глянувши на мазки живописця).

 6. Зважати на всі види чуттів, до яких апелює твір (фактура матеріалу в контексті інших складових твору може мати дуже сильний ефект. Те саме стосується інших видів чуттів, особливо слуху. Діти без особливих зусиль вловлюють задуми митців).

 7. Цікавитись тваринами.

 8. Розуміти зв’язок між творами і їхніми назвами.

 9. Порівнювати різні підходи до однієї теми (важливо звернути увагу дітей, що те саме слово, однакова тема, однаковий сюжет можуть мати зовсім різний сенс).

 10. Уявляти робочий процес митця (діти легко уявляють, як би самі – на місці того, хто творив, – досягли такого результату).

 11. Пізнавати тілом зміст твору (дитина може уявляти, як вона біжить уперед, відстрибує назад, блукає, скаче у воду, місить болото... Тобто «тілесно переживає» якусь історію в буквальному сенсі).

Додаток 6

Схема аналізу (порівняння) різних видів медіатекстів медіатекстів
на заняттях із малювання з елементами медіаосвіти

Види медіатекстів

Чим схожі

Чим відрізняються

Фотографія та картина

 • Це твори мистецтва, які відображають навколишній світ. Кінцевим результатом є зображення.

 • Для створення твору необхідно дотримуватися загальних законів мистецтва: закону композиції, колориту, яскравості й природності кольорів, гри світла й тіні, положення сонця в кадрі – сонячне світло.

 • Можуть бути виконані як в монохромній так і в кольоровій гамі.

 • Різні процеси створення, засоби зображення, стилі й манера зображення.

 • Фотограф відображає конкретну мить, стан об’єкту зображення, тобто він копіює реальність точно і швидко.

 • Художник відображає загальну атмосферу реальності (тобто те, що і як він бачить), найхарактерніше й виразніше в об’єкті зображення за певний час (тривалість варіюється від тижнів до років). Як результат, отримуємо не ідентичність створеного реальності.

 • Зображення в картині можна змінити за допомогою художніх матеріалів. Зображення друкованої фотографії змінити неможливо.

Фотографія та листівка

 • Відносяться до творів мистецтва, несуть певну інформацію в залежності від призначення та жанру.

 • Можуть бути створені за допомогою цифрових медіа замість паперу або інших традиційних матеріалів. Зображення таких творів мистецтва можливо змінити за допомогою комп’ютерних технологій.

 • Можуть бути використані в якості рекламної медіапродукції

 • Різні процеси створення, засоби зображення й виготовлення.

 • Листівка має певну форму, розмір, композицію. Фотографія може бути різного розміру, в монохромній або кольоровій гамі.

 • Листівка окрім зображення має короткий текст. Фотографія не містить текстів.

 • Змістом листівки може бути різний вид мистецтва: репродукція картини, фотографія міста або пам’ятні місця, пам’ятники, музичний твір, відео, реклама, аплікація або малюнок. Змістом фотографії є об’єкти дійсності: природа, тварини, люди, предмети побуту.

 • Відрізняються за призначенням.

Листівка та малюнок

 • Деякі є видом декоративно-ужиткового мистецтва.

 • Зміст – малюнок, картинка, які покликані поліпшити настрій того, хто отримує твір образотворчого мистецтва (листівку або малюнок).

 • За змістом можуть бути святковими, сюжетними, ілюстративними.

 • Малюнок створюється на паперу різного формату і розміру (альбомний, для акварелі, ватман, асфальт, стіна і таке інше). Для листівки використовують цупкий картон, тонований папір, який має прямокутну форму невеликого розміру.

 • Сюжет малюнка може передавати різний задум, фантазію художника. Сюжет листівки відповідає її призначенню, меті створення.

 • Листівку виготовляють різними художніми матеріалами та різними техніками (аплікація, квілінг, малювання). Малюнок виконується художними матеріалами: фарби, пастель, олівці.

 • Різний формат зображення: листівка може бути об’ємна, малюнок завжди плаский.

Ілюстрація та листівка

 • Це твори мистецтва, які мають інформаційний характер.

 • Змістом може бути казковий сюжет або персонаж літературного твору.

 • Зображення кольорове, привабливе для сприйняття.

 • Листівка має яскравий барвистий дизайн, що відповідає певній темі.

 • За призначенням відрізняються тим, що листівка несе функцію вітання, нагадування й може містити короткий текст. Ілюстрація є додатковим ресурсом для пояснення змісту тексту, як правило літературного твору або мультфільму, тексту на містить.

Ілюстрація та картина

 • Вид образотворчого мистецтва.

 • Можуть бути виконані в різних жанрах і різними художніми матеріалами і техніками.

 • Ілюстрація – це картина якоїсь події, образу з конкретного тексту художнього твору.

 • Картина – це фантазія художника, його творча уява та інтерпретація події або образу з конкретного художнього твору або асиміляція різних творів. Зміст картини не завжди має зв’язок із тестом.

Друкований твір та мультфільм

 • Можуть мати однаковий сюжет (казка).

 • Можуть бути однойменними.

 • Персонажі можуть бути вигаданими.

 • Використовується художній прийом антитези: протистояння добра і зла, поганого і хорошого, правильного і неправильного.

 • В образах висміються й засуджуються людськи вади і схвалюються чесноти, позитивні риси вдачі.

 • Казка – це літературний твір, а мультфільм – це жанр кінематографу.

 • Зміст казки сприймається в словесних образах (вербальне сприйняття), а в мультфільмі – у візуальних образах (зорове сприйняття).

 • Сюжет казки будується відповідно до особливостей літературного жанру. У мультфільмі не тільки казкові, але і спеціально створені сюжетні колізії (оригінальні сюжети, поєднання кількох казок, казкових героїв тощо).

 • Головний засіб зображення в літературному творі – це слово (словесний опис пригод героїв, оповідна манера викладу, інтонаційне звучання мови).

 • У мультфільмі слово – це смисловий фон того, що відбувається на екрані (мова персонажів або коментар мають за кадром допоміжну функцію: пояснюють і підсумують зміст, який і так зрозуміло глядачам).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»