Папка для списання літератури зі шкільної бібліотеки

Опис документу:
Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що: а) не придатні для подальшого використання; б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача; в) морально застарілі; г) фізично зношені; ґ) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Добропільської міської ради
(назва установи)

Типова форма N ОЗ-5 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України
від 2 грудня 1997 р.
N 125/70

Ідентифікаційний

Код за ДКУД

код ЄДРПОУ

Затверджую

Начальник відділу освіти

Добропільської міської ради

_________________ І.В.Кальченко

"___" ____________ 2019 р.

Код установи

Інвен-
тарний номер

Основний рахунок

Корес-
понду-
ючий
рахунок

АКТ N _____
про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури

"___" ____________ 2019 р. комісія, призначена наказом по Білицкій ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 від "03" ___09_______ 18__ р. N __110__ у складі: Голови комісії Бєланова І.В., учителя початкових класів

Членів комісії: Ленко І.С., учителя хімії та біології, Кулішова О.М., учителя англійської мови, Мішньова Т.М., бухгалтера відділу освіти Добропільської міської ради, матеріально відповідальної особи Семенової О.А., бібліотекаря, здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку в кількості 917 примірників літератури 2012,2013 року видання.

Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури.

У інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено

Голова комісії:

Учитель початкових класів

__________________
(підпис)

Бєланова І.В.
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

Учитель хімії, біології

__________________
(підпис)

Ленко І.С.
(прізвище та ініціали)

Учитель англійської мови

__________________
(підпис)

Кулішова О.М.

(прізвище та ініціали)

бухгалтер відділу освіти

__________________
(підпис)

Мішньова Т.М.
(прізвище та ініціали)

Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією N ________ від "___" ____________ 2018 р.

Голова комісії:

Учитель початкових класів

__________________
(підпис)

Бєланова І.В.
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

Учитель хімії, біології

__________________
(підпис)

Ленко І.С.
(прізвище та ініціали)

Учитель англійської мови

__________________
(підпис)

Кулішова О.М.

(прізвище та ініціали)

бухгалтер відділу освіти

__________________
(підпис)

Мішньова Т.М.
(прізвище та ініціали)

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білицької ЗОШ І-ІІІст..№10

_____________________Т.О.Куліш

«____» _________________20…..р.

АКТ

на оприбуткування макулатури

Від «____» ______________20… року

Комісія, у складі:

Голови комісії : Бєланова І.В., учителя початкових класів

Членів комісії : Ленко І.С., учителя хімії та біології,

Кулішова О.М., учителя англійської мови,

Мішньова Т.М., бухгалтера відділу освіти Добропільської міської ради,

(наказ № 110 від «03» вересня 2018 р. по Білицькій ЗОШ І-ІІІ ст.№ 10) склала цей акт на оприбуткування макулатури

з/п

Найменування предмету

Один. Виміру

Кількість

Ціна

Сума

1

макулатура

кг

кг

грн

грн.

Голова комісії ________________ Бєланова І.В.

Члени комісії ________________ Ленко І.С.

________________ Кулішова О.М.

Бухгалтер відділу освіти ________________ Мішньова Т.М.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

_____________________________ Т.О.Куліш

«_____» _____________________ 2019 р.


ВІДОМІСТЬ
що пропонуються до списання
станом на _____ _____________ 2019 р.

з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску/дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансована (лишкова) вартість, гривень

Кількість

Інвентарний

Заводський

Паспортний

1

Підручники

2012,2013

917


Головний бухгалтер відділу освіти _____________ А.В.Лаврушина
(підпис) (ініціали та прізвище)


Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зворотний бік форми ОЗ-5 (бюджет)

Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Добропільської міської ради "___" ____________ 2019 р.

(назва установи)

до акта N ____ від "___" ____________ 2019 р.

ОПИС
на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної літератури
(непотрібне викреслити)

з/п

Автор і назва

документу

Клас

Рік видан.

Ціна

Відновл.

вартість

Кіль-кість

На суму

1

Богданович М.В. Математика

1

2012

12,97

38

2

Захарійчук М.Д. Буквар

1

2012

13,57

33

3

Масол Л.М. Мистецтво

1

2012

24,74

32

4

Гнатюк О.В. Основи здоров’я

1

2012

11,17

39

5

Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство

1

2012

11,15

39

6

Тименко В.Л. Трудове навчання

1

2012

11,16

39

7

Несвіт Алла Англійська мова

1

2012

11,83

36

8

Стативка В.И. Русский язык

1

2012

20,51

36

9

Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики

2

2012

12,98

35

10

Веремійчик І.М. Трудове навчання

2

2012

12,95

37

11

Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство

2

2012

12,94

32

12

Самонова Е.И., Стативка В.И. Русский язык

2

2012

20,20

33

13

Несвіт Алла Англійська мова

2

2012

12,92

33

14

Богданович М.В. Математика

2

2012

12,97

36

15

Гнатюк О.В. Основи здоров’я

2

2012

11,16

37

16

Захарійчук М.Д. Українська мова

2

2012

13,67

33

17

Науменко Віра Літературне читання

2

2012

12,99

33

18

Масол Л.М. Мистецтво

2

2012

24,16

35

19

Коваленко Л.Т. Українська література

5

2013

17,61

33

20

Власов В.С. Історія України

5

2013

16,50

31

21

Ривкінд Й .Я. Інформатика

5

2013

13,47

30

22

Бойченко Т.Є. Основи здоров’я

5

2013

14,31

31

23

Несвіт Алла Англійська мова

5

2013

14,97

30

24

Тарасенкова Н.А. Математика

5

2013

17,94

31

25

Давидюк Л. Русский язык

5

2013

26,82

33

26

Ярошенко О.Г. Природознавство

5

2013

15,75

31

27

Заболотний О.В. Українська мова

5

2013

15,70

31

Всього: 917 примірників

Голова комісії:

Учитель початкових класів

__________________
(підпис)

Бєланова І.В.
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

Учитель хімії, біології

__________________
(підпис)

Ленко І.С.
(прізвище та ініціали)

Учитель англійської мови

__________________
(підпис)

Кулішова О.М.

(прізвище та ініціали)

бухгалтер відділу освіти

__________________
(підпис)

Мішньова Т.М.
(прізвище та ініціали)

Бібліотекар

__________________
(підпис)

О.А.Семенова

(прізвище та ініціали)

Методист з бібл. фондів

__________________
(підпис)

Т.А.Василенко

(прізвище та ініціали)

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Начальнику відділу освіти

Добропільської міської ради

Кальченко І.В.

Лист-звернення

Комісією зі списання майна Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 встановлено факт непридатності фізично зношених, морально застарілих та непридатних для подальшого використання підручників.

Просимо Вас надати погодження на списання вищевказаних матеріальних цінностей, які непридатні для подальшого використання

До звернення додаємо:

1.Акт на списання матеріальних цінностей

2.Акт технічного стану майна

3.Протокол на списання

4. Відомість на списання

Директор школи Куліш Т.О.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

Т.О.Куліш

«_____» ____________________2019р

ПРОТОКОЛ

Засідання постійно діючої комісії по списанню матеріальних цінностей Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 «____»________________2019 р

Присутні:

Голова комісії Бєланова І.В.

Члени комісії Ленко І.С.

Кулішова О.М.

Мішньова Т.М.

Порядок денний: розгляд питання щодо списання матеріальних цінностей

Слухали:

  1. Інформацію Семенової О.А. про інвентаризацію та стан застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці, яка пропонується до списання.

2. В результаті огляду встановлено, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку.

Вирішили: підготувати документи на списання майна.

Голова комісії _____________ Бєланова І.В.

Члени комісії _____________ Ленко І.С.

_____________ Кулішова О.М.

Бухгалтер відділу освіти _____________ Мішньова Т.М.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10

Т.О.Куліш

«_____» ____________________2019р

Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна

 

Комісія з визначення непридатності матеріальних цінностей та їхнього списання, створена наказом № 110 від 03.09.2018 р, у складі: голови комісії Бєланової І.В., учителя початкових класів; Ленко І.С., учителя хімії та біології, Кулішова О.М. учителя англійської мови, Мішньова Т.М.,бухгалтера відділу освіти Добропільської міської ради, матеріально відповідальної особи Семенової О.А., бібліотекаря, здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку.

 

Загальні відомості

Матеріальні цінності через тривалий термін експлуатації фізично зношені та непридатні для подальшого використання.

 

Технічна характеристика

Під час обстеження технічного стану наступних матеріальних цінностей було встановлено, що вони перебувають в непридатному стані, а саме: через тривалий термін експлуатації морально застаріла і фізично зношена література ,непридатна для подальшого використання.

з/п

Найменування

Кількість

Рік надходження

Причина списання

1

Підручники

917

2012,2013

Не входять до списку підручників, придатних для використання

Оскільки підручники непридатні для подальшого використання,розрахунок вартості ремонту цих підручників провести неможливо.

Інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрями використання коштів,які передбачається одержати в результаті списання

Застарілі підручники буде здано на макулатуру.

Кошти, що надійдуть від реалізації втор сировини(макулатури), будуть перераховані на відкритий в органі Казначейської служби України спеціальний реєстраційний рахунок і використані відповідно до ч.4 ст.12 Бюджетного кодексу України.

Висновок

Враховуючи наведене техніко-економічне обґрунтування необхідності списання підручників, комісія з визначення непридатності матеріальних цінностей та списання вирішила списати та здати в макулатуру.

Голова комісії ____________ Бєланова І.В.

Члени комісіі ____________ Ленко І.С.

____________ Кулішова О.М.

____________ Семенова О.А.

Бухгалтер відділу освіти ____________ Мішньова Т.М.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн