і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Пам'ятки для молодих учителів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Памятка «Урок — як пісня»

1. Учитель навчає зовнішнім виглядом, справою, словом.

2. Вимагаєш від дітей — будь зразком у всьому.

3. Не кричи, а вчи!

4. Пізнай кожного учня.

5. Учитель учиться завжди.

6. Доводь будь-яку справу до кінця, роби її тільки добре.

7. Пам’ятай джерела свої, учи дітей любити рідний край.

8. Діти — дзеркало морального життя дорослих.

9. Починай урок із дзвінком.

10. Радій зустрічі з класом.

11. Організуй занурення у свій предмет.

12. Використовуй дошку як інформаційне табло.

13. Чітко став мету й визначай план уроку, продумуй домашнє завдання.

14. Плануй усю серію уроків з теми, спираючись на особливості класу.

15. Знімай труднощі, запобігай помилкам.

16. Слухай уважно відповіді, не перебивай.

17. Люби дітей і себе.

Дотримуйся здоровязберігаючих вимог під час організації навчально-виховного процесу

1. Перед уроком (під час перерви) потрібно добре провітрити класну кімнату (відчинити вікна, двері).

2. Протягом уроку має забезпечуватися постійне надходження свіжого повітря до приміщення через відчинену кватирку чи фрамугу (якщо немає достатньої вентиляції).

3. Необхідно стежити за правильністю пози учнів за партою, що сприяє правильному диханню й кровообігу, а отже — забезпечує доступ насиченої киснем крові до мозку.

4. Якщо помітно, що школярі, займаючись одним видом розумової праці, стомилися (показником утоми є розпорошена увага, зниження дисципліни, позіхання тощо), слід залучити їх до іншого виду діяльності, що зумовить включення в роботу іншої мікросистеми кори головного мозку.

5. Через 25-30 хв після початку навчального заняття слід організувати активний відпочинок усіх учнів. Найбільшою мірою цьому сприяють фізкультурні паузи. Робити зарядку для очей.

«Мотивація навчання»

Для засвоєння навчального матеріалу необхідно:

1. Викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація навчання).

2. Активізувати певні знання та вміння.

3. Організувати сприйняття, осмислення й запам’ятовування навчальної інформації.

4. Застосувати здобуту інформацію у стандартних чи дещо змінених умовах.

5. Створити умови для використання сформованих знань і вмінь у життєвій практиці, у творчих умовах.

6. Узагальнити й систематизувати знання, основні способи їх застосування.

7. Здійснити контроль за засвоєнням учнями навчального матеріалу, а потім — його корекцію.

Памятайте:

• Працювати треба чесно, добросовісно, творчо. Це визначає ваше місце в колективі.

• Знайте, що найменший ваш успіх вчасно буде помічений і відзначений.

• Не зазнавайтесь. Прагніть до більшого. Радійте успіхам свого колеги і пишайтеся ними, бо вони сприяють зростанню авторитету вашого колективу.

• Знайдіть улюблену справу. Не чекайте підказок і нагадувань.

• Будьте ініціативні.

• Поважайте свій колектив, своїх колег.

• Вивчайте досвід кращих учителів, діліться своїм власним досвідом. Пам’ятайте, що це є невід’ємною частиною трудових взаємовідносин у колективі.

Рекомендації щодо підготовки до уроку

1. Вчитайтеся у розділ програми, який потрібно вивчити на уроці, а в деяких випадках —

і в пояснювальну записку до програми.

2. Сформуйте задум уроку, дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті його проведення, сформулюйте мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).

3. Уявіть колектив класу, уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів; використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайтеся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

4. Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для цього матеріалу і цих учнів.

5. Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на даному уроці.

6. Продумайте структуру уроку і зафіксуйте все в плані-конспекті.

7. Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати і перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.

8. Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачені обставини, знайдіть і зафіксуйте запасні варіанти.

9. Спитайте себе: «Чи готовий я до уроку?»

10. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

11. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

12. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Застосовуйте систему взаємоперевірки.

13. Поясніть учням мету, завдання уроку.

14. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

15. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте їм більше писати, виконувати завдань.

16. На уроці кожен учень має бути в полі зору, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

17. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте часу, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно,

18. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

19. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

20. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. У перших-сьомих класах обов’язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

21. Пам’ятайте: кожен новий урок має бути не схожим на попередній.

Памятка молодого педагога

«Досвідчені вчителі радять»

1. Вивчайте можливості кожного майбутнього вихованця.

Памятайте: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

2. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними.

Памятайте: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчайте індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівайте методикою педагогічної співпраці. Карайте учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

3. Частіше посміхайтеся.

Памятайте: ваша посмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними вам приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

4. Плануючи свої перші уроки, подумайте, як учні повинні поводитися на уроці; які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.

Памятайте: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляйте у вихованців певний стереотип поведінки, формуйте позитивні навички.

Поміркуйте над тим, які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно; яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

Памятайте: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, використовуючи ті чи ті завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

5. Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

Памятайте: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

6. Намагайтеся вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на вашу думку, вони помиляються чи у вас обмаль часу.

Памятайте: кожен вихованець має знати, що ви його вислухаєте.

Памятайте: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

7. Без вимоги педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом заняття вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог.

Памятайте слова Антона Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої гарячої й рішучої вимоги неможна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов’язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.

8. Наполегливо оволодівайте навичками самоаналізу уроку.

Памятайте слова Василя Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

9. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педаго-гічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

Памятайте: ведення щоденника з перших кроків вашої педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Пам'ятки для роботи з педагогами-початківцями ( використовувати можна на семінарах, круглих столах, засіданнях ШМВ, педагогічних читаннях тощо)
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  224
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  RX608644
 • Вподобань
  0
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь