матеріал

Презентація

Для кого: 11 Клас, Дорослі

Онлайн журнал «Вчитель вчителів К.Д. Ушинський»

Опис документу:
Матеріал покликаний познайомити студентів педагогічних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти, які вивчають психологію педагогічну та педагогіку з педагогічною спадщиною К. Д. Ушинського. Адже він вважав, що педагогіка може стати наукою у повному смислі слова, якщо вона буде тісно пов’язана з життям, виражати потреби суспільства і спиратися на дані наук про людину.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
«Вчитель вчителів К.Д. Ушинський» он-лайн журнал Викладач психолого-педагогічних дисциплін К.В. Шаповалова
Слайд № 1

«Вчитель вчителів К.Д. Ушинський» он-лайн журнал Викладач психолого-педагогічних дисциплін К.В. Шаповалова

— український та російський педагог українського походження, один із засновників педагогічної науки в Росії. Народився 19 лютого 1824 р. у м. Тулі ...
Слайд № 2

— український та російський педагог українського походження, один із засновників педагогічної науки в Росії. Народився 19 лютого 1824 р. у м. Тулі у небагатій дворянській сім’ї. Костянтин Дмитрович Ушинський У 1869-1870 рр. жив в Україні, яку вважав своєю батьківщиною. Помер 22 грудня 1870 р., похований у Києві на території Видубецького монастиря. Протягом 1840-1846 рр. навчався на юридичному факультеті Московського університету.

Педагогічні погляди Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою у повному смислі слова, якщо вона буде тісно пов’язана з життям, виражати пот...
Слайд № 3

Педагогічні погляди Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою у повному смислі слова, якщо вона буде тісно пов’язана з життям, виражати потреби суспільства і спиратися на дані наук про людину. Джерелами теорії педагогіки називав весь комплекс "антропологічних наук", куди відносив анатомію, фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, філософію, географію, політекономію, історію. Із зазначеного кола наук головне значення надавав психології. Саме на її основі Ушинський обґрунтував педагогічну науку у своїй фундаментальній праці "Людина як предмет виховання".

Тому що, крім знань вона передбачає й уміння застосовувати їх на практиці. Педагогіка не досліджує минулого чи теперішнього, а має на меті створенн...
Слайд № 4

Тому що, крім знань вона передбачає й уміння застосовувати їх на практиці. Педагогіка не досліджує минулого чи теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не було. "Вихователь – є художник, вихованець – художній твір; школа – майстерня, де з грубого куска мармуру виникає подібність божества". Педагогіку, як вказує Ушинський, не можна назвати наукою у строгому значенні цього слова. Їй неможливо навчитись як математиці, хімії, астрономії.

Джерело педагогічних знань Правила Настанови Теорія Практика Педагогічна література, яка потрібна для вчителів, та батьків.     К.Д. Ушинський у св...
Слайд № 5

Джерело педагогічних знань Правила Настанови Теорія Практика Педагогічна література, яка потрібна для вчителів, та батьків.     К.Д. Ушинський у своїх працях обґрунтовує питання про те що,

Мета виховання визначається особливою ідеєю про людину, властивою для кожного народу "Виховання бере людину всією зі всіма її народними й частковим...
Слайд № 6

Мета виховання визначається особливою ідеєю про людину, властивою для кожного народу "Виховання бере людину всією зі всіма її народними й частковими особливостями, – її тіло, душу, розум, – і, перш за все, звертається до характеру, а характер і є саме той ґрунт, у якому коріниться народність..." Принцип народності виховання Найважливішою ознакою і найкращим виразником народності є рідна мова. Термін "народність" Ушинський пояснює як своєрідність кожного народу, яка зумовлена його історичним розвитком, географічними, економічними, політичними та іншими умовами його життя.

Ушинський намагається творчо використати традиції народної педагогіки у своїй педагогічній системі. Це особливо добре проглядається у його підручни...
Слайд № 7

Ушинський намагається творчо використати традиції народної педагогіки у своїй педагогічній системі. Це особливо добре проглядається у його підручниках "Дитячий світ" і "Рідне слово", де він ознайомлює дітей з народним життям, широко використовує народний фольклор: приказки, загадки, прислів’я, казки, вірші.

Єдність трьох навчальних завдань Освітнє Виховне Розвиваюче Дидактичні погляди Ряд сформульованих Ушинським дидактичних положень лежать в основі су...
Слайд № 8

Єдність трьох навчальних завдань Освітнє Виховне Розвиваюче Дидактичні погляди Ряд сформульованих Ушинським дидактичних положень лежать в основі сучасної вітчизняної педагогіки. Він подолав розбіжності між матеріальною і формальною концепціями про найбільш доцільний характер освіти. Згідно теорії матеріальної освіти функція навчання полягає, передусім, у засвоєнні учнями фактичного матеріалу; згідно теорії формальної освіти – у розвитку розумових сил учнів (їх мислення, пам’яті, уваги тощо). Ушинський науково обґрунтував положення про органічну єдність оволодіння знаннями і розумового розвитку школярів у процесі навчання.

Ушинський по-новаторському підійшов до розробки дидактичних принципів. У його творах знайшли обгрунтування такі принципи навчання: Наочності, свідо...
Слайд № 9

Ушинський по-новаторському підійшов до розробки дидактичних принципів. У його творах знайшли обгрунтування такі принципи навчання: Наочності, свідомості й активності; Зв’язку навчання з життям; Емоційності, поєднання інтересу й відповідальності. У процесі навчання всі принципи не виступають самостійно, а органічно переплітаються і обумовлюють один одного. 4 1 Послідовності й систематичності міцності знань; 2 3

Він пов’язав його не лише з зоровими відчуттями, як це було у попередників, а дав психологічний аналіз, вказавши, що наочне навчання випливає з осо...
Слайд № 10

Він пов’язав його не лише з зоровими відчуттями, як це було у попередників, а дав психологічний аналіз, вказавши, що наочне навчання випливає з особливостей мислення школярів: Ушинський першим науково обґрунтував принцип наочності навчання. "Дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі..." Тому навчання повинно будуватися на живому спогляданні, на конкретних образах, за формулою: від конкретного до абстрактного. тісне поєднання наочності і слова (читання, розповіді, бесіди тощо). і не можна примусити її мислити інакше

К.Д. Ушинський по-новому пояснив принцип свідомості й активності навчання. Він вказував, що знати напам’ять – ще не означає знати. Критерій якості ...
Слайд № 11

К.Д. Ушинський по-новому пояснив принцип свідомості й активності навчання. Він вказував, що знати напам’ять – ще не означає знати. Критерій якості знань – ступінь їх розуміння учнями. Немож­ливе активне навчання, що не супроводжується розумінням. Свідомість, і активність невіддільні: активність є формою, у якій здійснюється свідоме навчання.

навчання треба будувати так, щоб воно у певній послідовності виробляло в учнів єдину систему знань і навичок радить вчити дітей порівнювати, класиф...
Слайд № 12

навчання треба будувати так, щоб воно у певній послідовності виробляло в учнів єдину систему знань і навичок радить вчити дітей порівнювати, класифікувати предмети для реалізації принципу Ушинський у своїх підручниках значне місце відводив відповідним вправам Принцип послідовності і систематичності полягає у тому,

З перших днів треба виховувати у дітей ставлення до навчання як до серйозної праці. Вимагає, щоб навчання мало серйозний характер: «Навчати граючис...
Слайд № 13

З перших днів треба виховувати у дітей ставлення до навчання як до серйозної праці. Вимагає, щоб навчання мало серйозний характер: «Навчати граючись можна тільки дітей до семирічного віку». т А серйозна праця, як вказує великий педагог, завжди важка. Новим звучить в Ушинського принцип поєднання інтересу й відпові­дальності у навчанні.

Новим було його вчення про структуру та типи уроків. З урахуванням дидактичної мети він виділив такі типи уроків: Ушинський був прихильником класно...
Слайд № 14

Новим було його вчення про структуру та типи уроків. З урахуванням дидактичної мети він виділив такі типи уроків: Ушинський був прихильником класно-урочної системи навчання і ба­гато зробив для її вдосконалення.

1. Здійснення свідомого переходу від пройденого до нового і створення в учнів цілеспрямованості на інтенсивне сприймання матеріалу; 2. Розв’язання ...
Слайд № 15

1. Здійснення свідомого переходу від пройденого до нового і створення в учнів цілеспрямованості на інтенсивне сприймання матеріалу; 2. Розв’язання основного завдання уроку; 3. Підведення підсумків та закріплення набутих знань і умінь. Структуру уроку виводив із загальних ступенів навчання і пізнання. Таких ступенів Ушинський встановив три: На основі цього виділив три послідовно пов’язані між собою структурні частини уроку: Мислительна переробка; Чуттєве сприймання; Закріплення у пам’яті і звичках. Your text in here

У педагогічній системі Ушинського важливе місце займають питання виховання, у яких він спирався на ідею гармонійного розвитку особистості. "Ми сміл...
Слайд № 16

У педагогічній системі Ушинського важливе місце займають питання виховання, у яких він спирався на ідею гармонійного розвитку особистості. "Ми сміливо висловлюємо переконання, що вплив моральний складає головне завдання виховання, більш важливе, ніж розвиток розуму і наповнення голови знаннями." Погляди на виховання Головним вважав моральне виховання: Гармонійно розвинутою вважав людину, у якої поєднані розумова зрілість, моральна досконалість, фізична і естетична розвиненість.

Засоби морального впливу Сім’я Школа Середовище Ушинський вважав, що:
Слайд № 17

Засоби морального впливу Сім’я Школа Середовище Ушинський вважав, що:

Основним фактором і засобом виховання Ушинський називає працю. Вказує, що розумова праця – один із найважчих видів людської праці: "Мріяти легко, п...
Слайд № 18

Основним фактором і засобом виховання Ушинський називає працю. Вказує, що розумова праця – один із найважчих видів людської праці: "Мріяти легко, приємно, але думати важко." Праця є основним видом діяльності дитини у школі, тому школа покликана привчити дитину до розумової праці і сформувати серйозне ставлення до неї. Праця є джерелом не лише фізичного, розумового і морального удосконалення, але й існування людини взагалі.

Засоби естетичного виховання за К.Д. Ушинським Праця Природа Зміст шкільної освіти Мистецтво
Слайд № 19

Засоби естетичного виховання за К.Д. Ушинським Праця Природа Зміст шкільної освіти Мистецтво

У зв’язку з цим ставив питання про необхідність художньої освіти вчителів і вихователів. Ушинський вважав, що для естетичного розвитку дитини важли...
Слайд № 20

У зв’язку з цим ставив питання про необхідність художньої освіти вчителів і вихователів. Ушинський вважав, що для естетичного розвитку дитини важливо залучати її до Народної поезії Народних традицій Проводити у школі свята зими, весни, літа, осені

Стосовно фізичного виховання Ушинський стверджував, що оскільки у дітей існує природна потреба до рухів, її потрібно задовольняти. Звертав увагу на...
Слайд № 21

Стосовно фізичного виховання Ушинський стверджував, що оскільки у дітей існує природна потреба до рухів, її потрібно задовольняти. Звертав увагу на необхідність для дітей частої зміни діяльності. Дитина втомлюється не діяльністю, а її одноманітністю і однобічністю. Пропонував застосовувати під час навчання: Фізкультпаузи Гімнастика Фізичні вправи Прогулянки на свіжому повітрі

Особистість вчителя, на думку Ушинського, означає все у справі виховання, тому він повинен бути всебічно підготовленим до вчительської роботи. Ушин...
Слайд № 22

Особистість вчителя, на думку Ушинського, означає все у справі виховання, тому він повинен бути всебічно підготовленим до вчительської роботи. Ушинський про вчителя і його підготовку Учитель Психолог Знає психологію дитини Постійно вивчає свого вихованця Щохвилини перебуває у сфері психологічних явищ Обізнаний з науковими основами педагогіки Будує свою діяльності на передових досягненнях педагогічної теорії

1. Ушинський К.Д. “Дитячий світ” 2. Ушинський К.Д. “Людина як предмет виховання”. 3. Ушинський К.Д. “Праця в її психічному і виховному значенні”. 4...
Слайд № 23

1. Ушинський К.Д. “Дитячий світ” 2. Ушинський К.Д. “Людина як предмет виховання”. 3. Ушинський К.Д. “Праця в її психічному і виховному значенні”. 4. Ушинський К.Д. “Про народність у громадському вихованні”. 5. Ушинський К.Д. “Педагогічна антропологія” 6. Ушинський К.Д. “Рідне слово”. та ін. Праці К.Д. Ушинського

«Готувати уми! Сіяти ідеї!... Ось наше призначення. Ми живемо не в ті роки, щоб могли діяти самі. Відкиньмо егоїзм, працюймо для нащадків! Збудімо ...
Слайд № 24

«Готувати уми! Сіяти ідеї!... Ось наше призначення. Ми живемо не в ті роки, щоб могли діяти самі. Відкиньмо егоїзм, працюймо для нащадків! Збудімо вимоги, укажімо розумну мету, відкриймо засоби, розбурхаймо енергію, — діла з'являться самі...», К. Д. Ушинський.

Список використаних джерел 1. Артемова, Л. В. Історія педагогіки Україна /Л. В. Артемова [Текст]: Підручник. - К.: Либідь, 2006. - 419с. 2. Гончаре...
Слайд № 25

Список використаних джерел 1. Артемова, Л. В. Історія педагогіки Україна /Л. В. Артемова [Текст]: Підручник. - К.: Либідь, 2006. - 419с. 2. Гончаренко, С. Український педагогічний словник /С. Гончаренко [Текст]. - К.: Либідь, 1997. - 376с. 3. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія /Уклад.: Любар О.; за ред. Кременя В.Г. [Текст]. - К.: Знання, 2005. - 767с. 4. Левківський, М. В. Історія педагогіки /М.В. Левківський: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е, доп. [Текст]. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 190с. 5. Ушинский, К.Д. Родное слово /К.Д. Ушинский [Текст]: Книга для детей и родителей.– М.: Лествица, 2003. – 412 с. 6. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений. В 6 т. /К.Д. Ушинский [Текст] – М.: Педагогика, 1989. - 389 с. www.modernstudy.ru/pdds-1017-1.html http://www.orthgymn.ru/publish/rodnoeslovo/ushinsk.php www.verav.ru

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

матеріал

Презентація

Для кого: 11 Клас, Дорослі