Неповнолітні як учасники трудових правовідносин.

Правознавство

Для кого: 10 Клас

15.06.2019

996

16

0

Опис документу:
Дійсно ми можемо сказати, що Одним із найважливіших прав людини і громадянина є право на працю. Реалізація саме цього економічного права надає кожній людині можливість забезпечувати себе матеріально. Неповнолітні реалізовують своє право на працю не тільки для того, щоб полегшити їхнім батькам виконання обов’язку по наданню дітям утримання, а найчастіше тому, що неповнолітні хочуть мати додаткове джерело доходів, яким би вони могли розпоряджатися на власний розсуд.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок №22 Клас: 9 Дата: 29.03.2019

Тема: Неповнолітні як учасники трудових правовідносин.

Мета:

 • формування предметних компетентностей: когнітивний компонент (характеризувати робочий час і час відпочинку неповнолітніх, описувати особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми, розглянути особливості правового регулювання праці неповнолітніх; діяльнісно-процесуальний компонент (аналізувати окремі статті трудового законодавства України, розв’язувати правові ситуації з використанням знань і положень трудового законодавства України щодо неповнолітніх), аксіологічний компонент (висловлювати судження щодо охорони праці неповнолітніх), формувати правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.

 • формування ключових компетентностей: спілкування державною мовою, соціальна та громадянська компетентність (проявляти повагу до закону),

Очікувані результати: учня зможуть: характеризувати робочий час і час відпочинку неповнолітніх, описувати особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми, аналізувати окремі статті відповідних нормативно-правових актів; висловлювати судження щодо охорони праці неповнолітніх.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок

Основні поняття: трудове право, трудовий договір, Кодекс законів про працю, робочий час, час відпочинку.

Обладнання: підручник, Кодекс законів про працю, презентація «Неповнолітні як учасники трудових правовідносин», ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, витяги з нормативно-правових документів, картки із ситуаційними завданнями.

Епіграф:

Тільки праця надає право насолоджуватися життям (М.О. Добролюбов)

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Перевірка відсутніх та готовності учнів до уроку

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ

Перевірка домашнього завдання у вигляді виконання тестових завдань. (картки)

Тест «Неповнолітні як учасники сімейних правовідносин»

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання до учнів:

 1. У чому полягає зміст права на працю?

 2. Назвіть економічна права людини, завдяки використанню яких вона може заробляти собі на життя?

 3. Як ви гадаєте, чи наділені неповнолітні правом на працю?

Вчитель: Так, дякую. Дійсно ми можемо сказати, що Одним із найважливіших прав людини і громадянина є право на працю. Реалізація саме цього економічного права надає кожній людині можливість забезпечувати себе матеріально. Неповнолітні реалізовують своє право на працю не тільки для того, щоб полегшити їхнім батькам виконання обов’язку по наданню дітям утримання, а найчастіше тому, що неповнолітні хочуть мати додаткове джерело доходів, яким би вони могли розпоряджатися на власний розсуд. У чому полягають особливості праці неповнолітніх, їхнього робочого часу і часу відпочинку, оплати та охорони праці – над цим усім ми працюватимемо на сьогоднішньому уроці. Отже я запрошую Вас до співпраці.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Запис теми та плану вивчення до зошита

Тема: Неповнолітні як учасники трудових правовідносин.

План:

 1. Як неповнолітньому улаштуватися на роботу?

 2. Який робочий час і час відпочинку встановлено для неповнолітніх

 3. Як оплачується праця неповнолітніх

 4. Як закон охороняє працю неповнолітніх.

 1. Як неповнолітньому улаштуватися на роботу?

Розповідь вчителя з елементами бесіди

Трудове право України являє собою галузь права, яка регулює трудові та тісно пов’язані з ними суспільні відносини.

Предметом правового регулювання трудового права є комплекс суспільних відносин, основу яких складають трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору, а також ряд суспільних відносин, тісно пов’язаних із трудовими.

Трудові відносини — це відносини, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Працівник зобов’язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — оплачувати його працю, створювати належні умови для неї.

Джерела трудового права являють собою розгалужену систему законів та підзаконних нормативно­правових актів. Основним джерелом трудового права є Конституція України, що встановлює цілий ряд ключових положень, на яких ґрунтується трудове законодавство. Так, стаття 43 Конституції України гарантує кожному право на працю, стаття 45 — право на відпочинок.

Найважливішу роль у регулюванні трудових відносин відіграє Кодекс законів про працю України. Крім Кодексу законів про працю України, серед найважливіших законодавчих джерел трудового права слід назвати Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про зайнятість населення».

Перед тим як вирушати на пошуки роботи, треба з’ясувати, чи можете ви бути прийнятими на роботу. За загальними нормами прийом на роботу здійснюється з 16 років, однак, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, неповнолітні віком від 14 років у вільний від навчання час можуть бути прийняті на роботу. При влаштуванні на роботу працівник подає певні документи.

Запитання до учнів: Як Ви гадаєте, які документи необхідно подавати при влаштування на роботу?(відповіді учнів)

Робота зі схемою: (підручник стор.

Одним із найважливіших інститутів трудового права є трудовий договір, який із неповнолітньою особою, яка працевлаштовується обов’язково укладається у письмові формі. Запитання до учнів: Що таке трудовий договір?(думки учнів).

Трудовий договір — угода між працівником, з одного боку, і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, з іншого. Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку. У свою чергу, власник підприємства, організації, установи або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи й передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Робота з таблицею:

 1. Який робочий час і час відпочинку встановлено для неповнолітніх?

Розповідь вчителя з елементами бесіди

Згідно до Кодексу законів про працю, для неповнолітніх працівників встановлено низку пільг і переваг щодо їхньої праці та відпочинку.

Одним із важливих питань при прийомі на роботу є робочий час.

Юридичний словничок 

ВИДИ РОБОЧОГО ЧАСУ

БУКВА ЗАКОНУ!

ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ НЕПОВНОЛІТНІХ


БУКВА ЗАКОНУ!

Бесіда з учнями:

 • Скільки годин має становити тривалість вашого робочого тижня, якщо ви вирішите зараз піти працювати? (12 голин на тиждень)

 • Який робочий час передбачений для вашої мами?

 • Скільки часу може працювати ваш 17-річний друг? (36 годин)

 • Визначте, який вид робочого часу встановлено в Україні для неповнолітніх?

Слово вчителя:

Стаття 45 Конституції України гарантує кожному право на відпочинок.

Часом відпочинку є встановлений законодавством час, протягом якого працівники звільняються від виконання своїх трудових обов’язків і який можуть використовувати на власний розсуд. Перерва протягом робочого дня – обідня перерва – не має перевищувати 2 години.

Завдання: Розгляньте схему і дайте відповіді на запитання:

 • Як зазвичай називають перерви протягом робочого дня? (обідня перерва)

 • Як людина може проводити свій щоденний відпочинок? (на власний розсуд)

 • Які дні відводяться на щотижневий відпочинок? Як ми їх називаємо? (вихідні)

 • Які дні відносять до святкових? (відповідно до календаря неробочих днів КМУ)

 • Що таке відпустка? (період часу коли людина звільняється від виконання своїх обов’язків і може використовувати його на власний розсуд.

ВИДИ ВІДПУСТОК

БУКВА ЗАКОНУ!

Завдання: установіть відповідність між назвою відпустки і підставою надання.

Мінімальна тривалість відпустки 24 календарні дні, а для неповнолітніх – 31 календарний день у зручний для них час.

 1. Як оплачується праця неповнолітніх?

Завдання: опрацювати матеріал підручника (стор. 124.ю витяг з КЗпП України, стаття 194 і дайте відповідь на питання:

 • В якому розмірі оплачується праця неповнолітніх?

 • Чи існують доплати за відрядні роботи неповнолітніх?

 • Як оплачується праця учнів ЗНЗ, ПТНЗ, які працюють у вільний від навчання час?

 1. Як закон охороняє працю неповнолітніх?

Завдання: опрацювати матеріал підручника (стор. 126, витяг з Закону України про «Охорону праці» і дайте відповіді на питання:

 • До яких робіт не повинні залучатися неповнолітні? (заповнення схеми)

 • Коли приймають неповнолітні на роботу?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК:

Метод «Повторення – матір навчання»

 1. Чому деякі роботодавці свідомо не бажають брати на роботу неповнолітніх?

 2. Які додаткові «незручності» створює сам факт прийняття на роботу неповнолітніх?

 3. Які переваги мають неповнолітні працівники перед дорослими?

Практичний блок. Розв’язання правових ситуацій.

Завдання: У кожній із ситуацій визначте, про який вид робочого часу йдеться

Ситуація № 1.

Галина працює швачкою на фабриці. Тривалість її робочого часу на фабриці становить 40 годин на тиждень. (нормальний робочий час)

Ситуація № 2.

Марія працює вчителем української мови в загальноосвітній школі. (скорочений робочий час)

Ситуація № 3.

Ігор працює керівником підприємства. (ненормований робочий час).

Ситуація № 4.

Робочий час Георгія, який працює вантажником на підприємстві, становить 30 годин на тиждень. Оплата праці здійснюється відповідно до відпрацьованого часу, тобто становить ¾ від окладу вантажника. (неповний робочий час)

Завдання: у кожній із ситуацій укажіть про який вид відпустки йдеться.

Ситуація № 1.

Ганна перебуває у відпустці по догляду за дитиною зо досягнення нею трирічного віку. ( соціальна відпустка)

Ситуація № 2.

Марина бажає завершити роботу над дисертацією і для цього хоче отримати відпустку. (творча відпустка)

Ситуація № 3.

Юрій перебуває у додатковій відпустці за роботу зі шкідливими умовами праці.

(щорічна відпустка)

Ситуація № 4.

Магдалина перебуває в десятиденній відпустці за сімейними обставинами.

(відпустка без збереження заробітної плати)

Вправа «Сказано – зроблено»

ПІДСУМКИ УРОКУ

Вчитель:

Неповнолітні у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу, відпочинку та ряді інших умов користуються пільгами, які встановлено законодавством України. Такі пільги обумовлені особливостями фізичного та психічного розвитку неповнолітніх, необхідністю забезпечення їхнього всебічного розвитку.

Оцінювання учнів. Коментар щодо кількості балів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати параграф 20, стор. 121-129, вивчити терміни, вміти характеризувати особливості роботи праці і відпочинку неповнолітніх.

 2. Завдання 2, стор. 128 - заповнити таблицю.

 3. Підготуватися до юридичного диктанту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.