Мультимедійне забезпечення до методичного посібника вчителя української мови та літератури "Використання методу проектів у роботі з обдарованими дітьми"

Педагогіка

Для кого: Дорослі

23.01.2022

96

2

0

Опис документу:

У роботі з обдарованими учнями метою вчителя є виявлення здібностей школярів, заохочення учнів до самостійно здобування знань. навчити дітей застосовувати отримані знання для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, створення умов для розвитку творчого потенціалу.

Завдання учителя – це прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, уміти її аналізувати, робити висновки, творчо підходити до висвітлення проблем із опрацьованих матеріалів.

Досить успішно це реалізується в технології проектної діяльності, що є однією з найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.

Матеріали можуть бути використані в роботі з обдарованими дітьми.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Відділ освіти Конотопської міської ради Методичний кабінет Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради Сумської ...
Слайд № 1

Відділ освіти Конотопської міської ради Методичний кабінет Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради Сумської області Мультимедійне забезпечення до методичної посібника вчителя української мови та літератури, вищої категорії, учителя-методиста Петренко Лариси Іванівни

Обдаровані діти – майбутнє держави Не викликає сумніву, що правильно встановленими, цілими, міцними, безпечними сходами можна кого завгодно вивести...
Слайд № 2

Обдаровані діти – майбутнє держави Не викликає сумніву, що правильно встановленими, цілими, міцними, безпечними сходами можна кого завгодно вивести на будь-яку висоту. Я. Коменський Обдарованість – це свого роду міра генетично і досвідом обумовлених можливостей людини пристосуватися до життя. Важливим значенням у розвитку обдарованості є системність у роботі вчителя. Це допомагає не лише виявити таланти, а й підтримувати їх у шкільні роки.

Метод проектів у плеканні обдарованої особистості За напрямками діяльності використано проекти: - виховні, де передбачено спрямування на реалізацію...
Слайд № 3

Метод проектів у плеканні обдарованої особистості За напрямками діяльності використано проекти: - виховні, де передбачено спрямування на реалізацію відповідних проблем; - навчальні, що спрямовані на вирішення актуальних проблем навчання; - методичний, в основу якого покладено підвищення професійної майстерності педагога. За терміном виконання: - оперативні - на декілька тижнів чи місяців; - річні - на навчальний рік; - перспективні - на декілька років (від 3 до 5).

Виникає питання: Яких умінь набирають учні в ході проектної діяльності ?
Слайд № 4

Виникає питання: Яких умінь набирають учні в ході проектної діяльності ?

З’ясуємо суть питання
Слайд № 5

З’ясуємо суть питання

Мета проекту * Виявляти, підтримувати, розвивати творчий потенціал обдарованої молоді. * Визначити позитивні фактори впливу літератури, драматургії...
Слайд № 6

Мета проекту * Виявляти, підтримувати, розвивати творчий потенціал обдарованої молоді. * Визначити позитивні фактори впливу літератури, драматургії, музики, народного й класичного танцю на людину. * Навчитися оформляти “кінцевий продукт” (газету, збірку, сценарій) * Навчитися використовувати програми пакету Microsoft Office при оформленні результатів роботи над проектом. План проекту

План роботи над проектом Створення банку обдарованих. Планування роботи літературно-мистецької вітальні. Робота з учителями початкових класів та шк...
Слайд № 7

План роботи над проектом Створення банку обдарованих. Планування роботи літературно-мистецької вітальні. Робота з учителями початкових класів та шкільним психологом. Співпраця з батьками. Ознайомитися з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту. Ознайомитися з правилами створення ефективних публікацій та презентацій. Спланувати свою діяльність, розподілити обов’язки, об’єднати учнів у групи. Далі буде

Класифікувати зібраний матеріал, обговорити шляхи вирішення поставлених завдань. Подати результати роботи над проектом і процесу його виконання у в...
Слайд № 8

Класифікувати зібраний матеріал, обговорити шляхи вирішення поставлених завдань. Подати результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації, публікації, веб-сайту Захистити проект, оцінити свою роботу та роботу інших.

Принципами виявлення обдарованості “Усе з життя, усе для життя” 1. Забезпечення дієвості пошуку та виявлення здібних дітей. 2. Визначення найбільш ...
Слайд № 9

Принципами виявлення обдарованості “Усе з життя, усе для життя” 1. Забезпечення дієвості пошуку та виявлення здібних дітей. 2. Визначення найбільш повного та практично застосованого поняття обдарованості. 3. Складання плану роботи з обдарованими дітьми на час підготовки до олімпіад, конкурсів, до роботи в літературно-мистецькій вітальні. 4. Розробка процедури оцінювання

Параметри виявлення здібностей особливістю темпераменту; особливістю мислення; характеристикою уваги; характеристикою пам'яті; багатством лексики; ...
Слайд № 10

Параметри виявлення здібностей особливістю темпераменту; особливістю мислення; характеристикою уваги; характеристикою пам'яті; багатством лексики; ерудицією; допитливістю; неординарністю; цілеспрямованістю; активністю; природними задатками; чуттєвістю сприйняття; почуттям відповідальності; загальнолюдськими рисами

Оформлення карток психолого-педагогічних досліджень На кожного учня складаються оформляються матеріали відповідно до типу обдарованості, картки пси...
Слайд № 11

Оформлення карток психолого-педагогічних досліджень На кожного учня складаються оформляються матеріали відповідно до типу обдарованості, картки психолого-педагогічних спостережень, навчальних і творчих досягнень, що ведуться протягом усіх років навчання., творчий паспорт, папка з інформацією про участь учнів в науково-пошуковій роботі, олімпіадах, конкурсах, громадському житті. Це забезпечує безперервність і наступність виховного впливу на школярів, дає змогу відзначити ті зміни, що відбулися в стані їх інтелектуального росту, формування рис характеру, можливості відкрити, знайти себе тощо.

Карта психолого-педагогічних спостережень за обдарованою дитиною ПІБ учня ______________________ Клас________ навчальний рік ______ Особистісні яко...
Слайд № 12

Карта психолого-педагогічних спостережень за обдарованою дитиною ПІБ учня ______________________ Клас________ навчальний рік ______ Особистісні якості: гуманізм, почуття обов’язку, справедливості, гумору, чесність, винахідливість, ініціативність, підприємливість, здатність до самоаналізу, критичність, самокритичність, уміння співчувати, враховувати інтереси інших. Інтелектуальні якості: здатність відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, займатися одночасно декількома справами, розвивати власні фантазії; уміння класифікувати та категорувати інформацію та свій досвід, активно пізнавати світ; наявність розвиненої пам'яті, абстрактного мислення, великого словникового запасу; бажання й задоволення від виконання складних завдань; яскраво виражені пізнавальні здібності, творча активність. Вольові якості: дотримання моральних принципів та правил етики; уміння враховувати й поважати інтереси інших, задовольняти власні творчі інтереси. Здоров’я: готовність до нервових перевантажень, уміння переключатися від роботи до відпочинку, здатність до саморегуляції. Висновки: ______________________________________________________ ______________________________________________________

Творчий паспорт ПІБ учня __________________________ Навчальний заклад __________________ ___________________________________ Клас _________________...
Слайд № 13

Творчий паспорт ПІБ учня __________________________ Навчальний заклад __________________ ___________________________________ Клас ______________________________ Батько _____________________________ ___________________________________ Мати ______________________________ ___________________________________ Домашня адреса _____________________ ___________________________________ Телефон ____________________________ Тип обдарованості ____________________ ___________________________________ Керівник ____________________________ ___________________________________ ___________________________________ Місце додаткової освіти (ДМШ, ЦДЮТ, шкільні гуртки, курси) ___________________________________ ___________________________________

Досягнення учня (Відомості в базі даних комп'ютера) Дата Назва заходу Рівень (шкільний, міський, обласний, республіканський) Місце проведення Резул...
Слайд № 14

Досягнення учня (Відомості в базі даних комп'ютера) Дата Назва заходу Рівень (шкільний, міський, обласний, республіканський) Місце проведення Результат

У союзі з батьками Виховання – нерозривний процес, а тому важливим є об’єднання зусиль учителів, батьків, співпраця в організації спільної діяльнос...
Слайд № 15

У союзі з батьками Виховання – нерозривний процес, а тому важливим є об’єднання зусиль учителів, батьків, співпраця в організації спільної діяльності родини й школи. Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад, тому й одним із методів діяльності є не лише залучення батьків до навчально-виховного процесу, проведення індивідуальних бесід, що сприяють психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей, а також залучення тат і мам до участі в засіданнях літературно-мистецької вітальні, проведенні вечорів, свят, конкурсів. Наприклад, під час проведення заходу в 11 класі „Прощання з дитинством” кожна мама виступила зі спогадами про перші роки життя сина, доньки. Батьки разом з дітьми читали вірші, гуморески, співали, імпровізували. Відеозапис заходу залишився в кожній родині. Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання. Плутарх

Проектування й урок літератури Те, що я встиг пізнати – чудово. Сподіваюся, таке ж чудове те, що мені ще доведеться пізнати. Сократ Проектна технол...
Слайд № 16

Проектування й урок літератури Те, що я встиг пізнати – чудово. Сподіваюся, таке ж чудове те, що мені ще доведеться пізнати. Сократ Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів. Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Починаючи підготовку до уроку літератури у 8 класі з поглибленим вивченням іноземної мови „Фрагменти життя й діяльності І.К. Микитенка. Повість „Вуркагани” я поставила собі за мету створити такі умови під час освітнього процесу, щоб у результаті мати індивідуальний досвід проектної діяльності учнів.

Основні завдання навчити учнів здобувати знання самостійно ( робота в бібліотеках, із науковою та художньою літературою), навчити дітей застосовува...
Слайд № 17

Основні завдання навчити учнів здобувати знання самостійно ( робота в бібліотеках, із науковою та художньою літературою), навчити дітей застосовувати отримані знання для розв’язання пізнавальних і практичних завдань (скласти цілісне уявлення про письменника як про людину, митця, громадянина); сприяти учням у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника); розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами й точками зору на одну проблему ( учні мали такі завдання: переглянути кінофільм „Генерали піщаних кар’єрів”, кінострічку Бєлова й Пантелєєва „Республіка ШКІД”, прочитати твори І.К. Микитенка, А.С. Макаренка, С.Васильченка ); прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, уміти її аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, уміти робити висновки, уміти творчо підходити до висвітлення проблем із опрацьованих матеріалів.

Проектне навчання заохочує та підсилює щире прагнення до навчання з боку не лише здібних та обдарованих, а всіх учнів у класі, тому що воно: має ви...
Слайд № 18

Проектне навчання заохочує та підсилює щире прагнення до навчання з боку не лише здібних та обдарованих, а всіх учнів у класі, тому що воно: має високу мотивацію, що означає зростання інтересу та включення в роботу в міру її виконання; підтримує педагогічні завдання в когнітивній, афективній і психомоторній сферах на всіх рівнях – знання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу; дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі, а не вдавати навчальну діяльність.

Структура проекту: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, кіно матеріали) та обробка ін...
Слайд № 19

Структура проекту: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, кіно матеріали) та обробка інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат (стаття, доповідь /у даному випадку повідомлення, доповіді/, реферат, відеофільм); презентація (публікація, обговорення у телеконференції, /у даному випадку конференція/, публікація/, ).

Вибір напряму проекту включає узагальнену назву проекту, коло питань. Провідна ідея – привернення уваги до проблем дитинства, підбиття підсумків по...
Слайд № 20

Вибір напряму проекту включає узагальнену назву проекту, коло питань. Провідна ідея – привернення уваги до проблем дитинства, підбиття підсумків політики держав у сфері дитинства. Діти беруть участь у визначенні напрямків і шляхів забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей, охорони прав дітей. Підпроект (окремий напрям) – виховання почуття співпереживання, доброти, взаємодопомоги, істинної дружби. Стратегічне завдання проекту – актуалізувати проблеми дитинства, сприяти їх позитивному розв’язанню окремих рухах, товариствах, країнах. Учасники проекту мали свої обов’язки. Кількома учнями намальовано ілюстрації до повісті. По завершенню було проведено оцінку й самооцінку роботи. У процесі роботи над проектом на уроці мови було проведено: а)стислий переказ уривку з повісті І.К. Микитенка „Вуркагани”. Творче завдання включало доповнення переказу своїми враженнями від того, що дізналися, ким був Альоша; якими почуттями керувався Матрос, коли вирішив влаштувати Альошу в художнє; чи властиві будь-якій людині доброчинство й благо; дати власну оцінку поведінці Матроса; б) аудіювання за уривком із повісті.

Проектування й урок української мови Інший приклад – це реалізація практико-орієнтованого проекту „Мовленнєвий етикет”. На уроці розвитку зв’язного...
Слайд № 21

Проектування й урок української мови Інший приклад – це реалізація практико-орієнтованого проекту „Мовленнєвий етикет”. На уроці розвитку зв’язного мовлення в 10 класі під час розгляду традиційних форм спілкування та нормативних етикетних виразів, якими треба послуговуватися в різноманітних комунікативних ситуаціях, у ході бесіди один із учнів висловив пропозицію підібрати більш об’ємний матеріал до даної теми. За технологією завдання проектування, після виявлення школярами потреби поліпшити вживання нормативних виразів, спонукало учнів до усвідомленого виконання таких розумових та практичних дій, як чітке усвідомлення поставленого завдання та його суті; внесення коректив у попередньо прийняті рішення; характер взаємодії з однокласниками та вчителем, вимог до представлення частин виконаної роботи окремими групами, які очолили сильніші учні; планування остаточного результату та повідомлення його у вербальній формі; виконання узагальненого ритму проектування; обговорення результатів і проблем у процесі роботи; складання необхідних схем; оцінювання роботи, виконаної іншими; розуміння процедури захисту проекту.

Складові частини проекту: Складовими частинами проекту були такі розділи, як „Що таке мова?”, „Функції мови”, „Сучасна українська літературна мова”...
Слайд № 22

Складові частини проекту: Складовими частинами проекту були такі розділи, як „Що таке мова?”, „Функції мови”, „Сучасна українська літературна мова”, „Мовна норма та її соціальне значення”, „Поняття культури мови”, „Основні вимоги до мовлення”, „Розділові знаки при вставних словах”, „Розділові знаки при звертанні” та ін. Учнями було оформлено таблицю „Основні вимоги до мовлення”, „Графічну модель ситуації спілкування”.

Окрема група десятикласників підготувала дидактичний матеріал, до якого ввійшли завдання та вправи, виконання яких дає можливість перевірити вміння...
Слайд № 23

Окрема група десятикласників підготувала дидактичний матеріал, до якого ввійшли завдання та вправи, виконання яких дає можливість перевірити вміння учнів використовувати відповідні формули спілкування. Під час оцінювання проектної діяльності було використано такі критерії: актуальність (пізнавальна, практична, соціальна значимість проекту); реалістичність (здатність щось довідатися, змінити, поліпшити); доступність, можливість учасників успішно реалізувати проект; націленість проекту - розвиток самих учасників, збагачення їхнього досвіду, пошукової діяльності. Так, дослідницька робота активізувала творчі здібності учнів, посприяла плідній роботі не лише в шкільній, а й у багатьох бібліотеках міста. „Кінцевим продуктом” даного проекту є відповідно оформлені матеріали. Папку „Мовленнєвий етикет” учні здали в шкільний мовно-літературний центр.

Проектне навчання на уроках мови реалізовується й під час виконання різних завдань, що сприяють розвиткові усного, писемного та діалогічного мовлен...
Слайд № 24

Проектне навчання на уроках мови реалізовується й під час виконання різних завдань, що сприяють розвиткові усного, писемного та діалогічного мовлення. Наприклад, у 6 класі під час вивчення теми „Букви ь, е в суфіксах на означення пестливості та неповноти ознаки ( - еньк - , -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -уват-, -юват-) домашнє завдання даю різнорівневе. За бажанням, окрім вправи, діти можуть скласти твір-оповідання або вірш з використанням суфіксів пестливості, згрубілості. Компанія Дід - старезний, древній, сивий, Молодесенький юнак – вродливий, Згорблена бабусечка одна, І дівчинонька ставна, І огрядна тітонька, дядько товстелезний, Й превреднючеє хлопчисько, І заплакане дівчисько – На базарі всі зібрались, У яскравеньке убрались, Ходять чинно, ніби пави. Чи очікують забави? Федчун Ірина (12 років)

Інтерактивні уроки Структура уроку, тобто послідовність його частин і елементів, залежить передовсім від мети та змісту уроку й не може будуватись ...
Слайд № 25

Інтерактивні уроки Структура уроку, тобто послідовність його частин і елементів, залежить передовсім від мети та змісту уроку й не може будуватись стихійно. Проте не може бути й універсальних схем, придатних для всіх випадків організації навчання. Онищук В. Формування стійких реакцій на літературний твір у поєднані з вивченням історії, біології, музики, математики, фізики вимагають творчого й системного мислення. В учнів важливо формувати репродуктивну (відтворюючу), критичну (позиційну) й творчу (оригінальну) реакції, зважати на основні принципи аналізу художнього твору: науковості, історизму, єдності змісту й форми, доступності, емоційності, водночас поєднуючи знання історії, біології, фізики, математики, музики тощо. Творчо обдаровані діти яскраво виявляють себе в підготовці до інтегрованого уроку, в умінні зіставляти художні твори й біологічні процеси, проаналізувати причини появи літературних творів на фоні історичних матеріалів.

Учитель дає цільові установки, розкриває шляхи збору матеріалу, класифікації та його логічного розташування, надає консультації, націлює на джерела...
Слайд № 26

Учитель дає цільові установки, розкриває шляхи збору матеріалу, класифікації та його логічного розташування, надає консультації, націлює на джерела в шкільній бібліотеці, щоб спрямувати роботу та зберегти час учнів. „Сон як фізіологічний стан людини та як об’єкт літературного зображення” – приклад інтегрованого уроку /біологія, українська література/ у 9 класі з поглибленим вивченням математики й фізики.

Самостійна навчальна діяльність учнів – перший крок до творчості Любити читання – це обмінювати години нудоти, які неминущі в житті, на години насо...
Слайд № 27

Самостійна навчальна діяльність учнів – перший крок до творчості Любити читання – це обмінювати години нудоти, які неминущі в житті, на години насолоди. Монтеск’є Шарль Луї Чи не найбільш актуальною проблемою в процесі навчання є самостійна робота. У житті головна ноша відповідальності покладається на саму людину. Для учнів підготовка до конкурсів, олімпіад, турнірів – робота нелегка, відповідальна. Діти повинні бути підготовлені до виконання складних завдань. Працюючи над створенням системи самоосвіти та розвитку творчої особистості школяра, чільне місце слід відводити таким аспектам: зв’язку навчання з життєвим пізнавальним досвідом, індивідуальному підходу у розвитку здібностей, роботі з книгою, формуванню наукового стилю мислення. Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями та навичками бачити сенс та мету своєї роботи, уміння по-новому підходити до питань, що вирішуються, пізнавальну і розумову активні

Творче спрямування в позаурочній діяльності Найбільш сприятливим для вияву та розвитку дитячих обдарувань є участь у конкурсах (міських – свято гум...
Слайд № 28

Творче спрямування в позаурочній діяльності Найбільш сприятливим для вияву та розвитку дитячих обдарувань є участь у конкурсах (міських – свято гумору, читців „Чарівний світ слова”, літературного вернісажу „Із слова починається людина, із мови починається мій рід”, Всеукраїнського конкурсу „Вірю в майбутнє твоє, Україно”, „Єднаймося ж, брати мої”, „Взаєморозуміння в Європі через культуру та спорт”, „Диво калинове” імені Дмитра Білоуса, науково-творчий „Доля громадян України, постраждалих від нацистських переслідувань” та інших). Творчість – це процес народження нових думок, почуттів, образів. Результатом цього процесу стає поява нового цікавого й оригінального прозового чи поетичного твору, художнього полотна, мелодії. Юні початківці вчаться особливостям ритмомелодики та інтонування, використання стилістичних фігур: епітетів, порівняння, метафори, метонімії, синекдохи, гіперболи, алітерації, асонансу,, повторів, еліпсів, риторичних звертань, питань, періоду. Безперервна робота ведеться над мовою художнього твору, умінням правильно й гарно висловити свою думку, настрій, враження. Допомагає цьому постійна робота як з класичними таблицями, схемами, так і з таблицями, запропонованими дітьми.

Від естетичного смаку до творчості – один крок Світ – мов казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова. І. Цюпа У процесі роботи з дітьми над читац...
Слайд № 29

Від естетичного смаку до творчості – один крок Світ – мов казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова. І. Цюпа У процесі роботи з дітьми над читацькими вправами варто відшліфовувати техніку дикції, переконувати юних аматорів у тому, що мовлені ними слова призначаються для слухачів, щоб викликати в них певні думки й почуття, змусити співпереживати з персонажами, у ролі яких виступають учні. Дітям треба пояснювати, як виходити на сцену, як стояти, як дихати під час мовлення, адже сила звучання залежить від сили видиху.

З першого заняття в літературно-мистецькій вітальні з читцями пояснюю таке поняття, як інтонація, що визначається сукупністю кількох фонетичних ком...
Слайд № 30

З першого заняття в літературно-мистецькій вітальні з читцями пояснюю таке поняття, як інтонація, що визначається сукупністю кількох фонетичних компонентів: пауз, фразового наголосу, тембру, ритміки, мелодики, темпу. Кожен рядок тексту разом із учнями поділяємо на логічні й психологічні паузи. Домогтися виразності, чіткості вимови допомагають скоромовки – весела гра в швидке повторення жартівливих висловів, скомпонованих з важких для швидкої вимови слів. Одним із елементів навчання, розвитку та вдосконалення навичок виразного читання, ораторських навиків і уміння є наслідування кращих: прослуховування запису казок Г. Андерсена, де задіяні А. Плятт, М. Бабанова, М. Лобанів; моноспектаклю „Ромео та Джульєтта” у виконанні А. Азаріної, концертів Є. Петросяна.

Ще однією складовою розвитку здібних дітей є робота над мистецтвом руху, пластики, виразного жесту, щоб одним скупим рухом передати більше, ніж сло...
Слайд № 31

Ще однією складовою розвитку здібних дітей є робота над мистецтвом руху, пластики, виразного жесту, щоб одним скупим рухом передати більше, ніж словами, а жестом дати уявлення про цілу ситуацію. Пояснення підкріплюються передачею жестами ситуацій, сценок, які викликають здогад того, про що йде мова, наголошую, що, за словами, К.Д. Станіславського, „кожен наш рух, кожне слово має бути результатом правильного життя уяви”. Жестами й виразною мімікою супроводжуються читання поезій, байок. Обов’язковим є переглядом уривків кінофільмів.

Виступ на сцені для учнів – свято
Слайд № 32

Виступ на сцені для учнів – свято

Музика в душі Горять світи, біжать світи музичною рікою. М. Рильський Музично-естетична діяльність поєднує в собі всі види музичної діяльності діте...
Слайд № 33

Музика в душі Горять світи, біжать світи музичною рікою. М. Рильський Музично-естетична діяльність поєднує в собі всі види музичної діяльності дітей (слухання музики, спів, танець). Залучаю дітей до прослуховування й сприймання інструментальних, вокальних творів, сприяю розвитку виконавських здібностей. Нехай то буде пісня, інсценізація, танок. Пояснюю, що в танці не лише можна, а й необхідно виразити настрій мімікою, пластикою рук. Наприклад, в інсценізуванні уривку з п’єси В. Шекспіра „Ромео та Джульєтта” учениця танцювала під супровід акапельного співу ( слова й музика Ніно Рота), танцювальна група була супроводом пісні „ Україночка”.

Велику допомогу вчителю мови й літератури в підготовці вокалістів надає вчитель музики. Цей злагоджений дует здатен на досягнення значних вершин. У...
Слайд № 34

Велику допомогу вчителю мови й літератури в підготовці вокалістів надає вчитель музики. Цей злагоджений дует здатен на досягнення значних вершин. Учні однаково уважно прислуховуються до порад і мовника, і музиканта.

Спілкування з непересічними особистостями На засіданнях літературно-мистецької вітальні гостями бувають місцеві майстри художнього слова. Вони дают...
Слайд № 35

Спілкування з непересічними особистостями На засіданнях літературно-мистецької вітальні гостями бувають місцеві майстри художнього слова. Вони дають ґрунтовні відповіді на питання школярів, розповідають про те, що довелося їм пережити на своєму віку. Жодна зустріч не обходиться без читання власних творів як господарів, так і гостей. Неодноразово перед студійцями виступала Козлова І.М., Ковтун Д.К. Назавжди в памяті учнів залишилися зустрічі з поетом-піснярем О.Примаком, композитором В. Маляровим. Поети дарують збірки поезій школярам, а ті з не меншим задоволенням дарують гостям свої збірочки.

Кожен учень – творча особистість Творча активність особистості – це не соціальна, громадянська чи будь-яка спрямована передусім зовні активність, а...
Слайд № 36

Кожен учень – творча особистість Творча активність особистості – це не соціальна, громадянська чи будь-яка спрямована передусім зовні активність, а активізація внутрішніх, а активізація внутрішніх, індивідуальних потенцій особистості, які ведуть до вдоскона- лення самої, а потім (через неї) і суспільства в цілому. Ж. П’ятон Основними завданнями сучасної школи є всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, зміцнення й збереження морального та фізичного здоров’я школярів, виховання їх як громадян України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, виховання учнів як особистості моральної, відповідальної, людини культури з розвиненими естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу та самої себе.

Для кращого учасника проекту підготовлена грамота
Слайд № 37

Для кращого учасника проекту підготовлена грамота

Майстри чарівного пензля Арзамасцев Д. Газукіна Х. Васильченко С. Мисік А.
Слайд № 38

Майстри чарівного пензля Арзамасцев Д. Газукіна Х. Васильченко С. Мисік А.

Незрівнянні гумористи Йотка К. Шкриль В. Петренко О.
Слайд № 39

Незрівнянні гумористи Йотка К. Шкриль В. Петренко О.

Музиканти-інструменталісти Малярова Т. Ісаєва Н., Шешеня Ю. Мисік А.
Слайд № 40

Музиканти-інструменталісти Малярова Т. Ісаєва Н., Шешеня Ю. Мисік А.

Живемо в танці Сакун В. Саєнко А. Пузина Д. Борисюк К. Криворук В.
Слайд № 41

Живемо в танці Сакун В. Саєнко А. Пузина Д. Борисюк К. Криворук В.

Поезія заполонила душу Федченко Т. Петренко О. Троянович Т. Борисюк К. Малютіна Ю. Давиденко А.
Слайд № 42

Поезія заполонила душу Федченко Т. Петренко О. Троянович Т. Борисюк К. Малютіна Ю. Давиденко А.

Співає голос і душа Малярова Т. Сиротенко К. Ширіна М. Ісаєва Н. Шешеня Ю.
Слайд № 43

Співає голос і душа Малярова Т. Сиротенко К. Ширіна М. Ісаєва Н. Шешеня Ю.

У царині прози Петренко О. Газукіна Х. Литвиненко О.
Слайд № 44

У царині прози Петренко О. Газукіна Х. Литвиненко О.

Незмінні ведучі Артьомов Д. Сіренко Н. Пузина Д. Мидловець І. Хукаленко Д. Мисік А.
Слайд № 45

Незмінні ведучі Артьомов Д. Сіренко Н. Пузина Д. Мидловець І. Хукаленко Д. Мисік А.

Призери конкурсів, олімпіад Газукіна Х. Сіренко Н. Троянович Т. Мидловець І. Литвиненко О. Федченко Т. Петренко О. Криворук В. Мисік А Малютіна Ю.
Слайд № 46

Призери конкурсів, олімпіад Газукіна Х. Сіренко Н. Троянович Т. Мидловець І. Литвиненко О. Федченко Т. Петренко О. Криворук В. Мисік А Малютіна Ю.

Ми вибрали долю собі самі Федченко Т. Петренко О. Троянович Т. Калініченко Г. Малярова Т. Ісаєва Н. Шешеня Ю.
Слайд № 47

Ми вибрали долю собі самі Федченко Т. Петренко О. Троянович Т. Калініченко Г. Малярова Т. Ісаєва Н. Шешеня Ю.

Головну роль у діяльності школярів відіграє нове психологічне утворення – самосвідомість, що відображає загальне положення дитини в системі соціаль...
Слайд № 48

Головну роль у діяльності школярів відіграє нове психологічне утворення – самосвідомість, що відображає загальне положення дитини в системі соціальних відносин. Застосування методу проектів сприяє плеканню здібної молоді, пробудженню творчого начала особистості, організації навчання, при якій учні показують гарні результати в одній або кількох галузях діяльності. відносин. Провідна ж роль учителя – керування, стимулювання, контроль, навчання.

Хай наше спілкування залишить приємні спогади про сьогоднішню зустріч !
Слайд № 49

Хай наше спілкування залишить приємні спогади про сьогоднішню зустріч !

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.