Методика застосування інтерактивної технології кооперативного навчання "Карусель"

Опис документу:
Не є секретом, що вивчення теоретичного матеріалу не завжди цікаве для учнів. Але хіба можна розв’язати задачу, навіть зрозуміти зміст будь-якого завдання, не знаючи чітко означень, понять та їх властивостей? Як навчити учнів швидко, безпомилково, не замислюючись, «в’язати вузлики» теоретичних питань? Мабуть, таке питання хвилює багатьох вчителів. Пропоную використання технології «Карусель» у наступному практичному застосуванні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ «КАРУСЕЛЬ»

Інтерактивні технології кооперативного навчання - це організація навчального процесу, заснованого на взаємодії всіх його учасників, коли від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого перед групою або перед усім класом завдання.

Серед відомих інтерактивних технологій кооперативного навчання – «Робота в парах», «Два – чотири – всі разом», «Акваріум», «Карусель».

Не є секретом, що вивчення теоретичного матеріалу не завжди цікаве для учнів. Але хіба можна розв’язати задачу, навіть зрозуміти зміст будь-якого завдання, не знаючи чітко означень, понять та їх властивостей? Як навчити учнів швидко, безпомилково, не замислюючись, «в’язати вузлики» теоретичних питань? Мабуть, таке питання хвилює багатьох вчителів.

Пропоную використання технології «Карусель» у наступному практичному застосуванні.

Для створення комфортних умов вивчення теоретичного матеріалу (як відомо, не завжди цікавого для учнів) та подальшої інтенсивної перевірки засвоєння правил і термінів, використовую:

Інтерактивну технологію «Карусель» - як:

 • Варіант кооперативного навчання ефективний для одночасного включення всіх учнів класу в активну роботу з різними партнерами.

 • Засіб інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань, в тому числі, правил, термінів.

 • Вид пізнавальної міжособистісної динаміки, що здійснюється тому, що учні сприяють навчанню один одного.

 • Вид навчальної діяльності «навчаючи навчаюсь», який передбачає систематичну участь кожного учня в навчанні всіх.

І етап роботи. Здійснення взаємонавчання і взаємоконтролю.

1) За розділом (темою), що вивчається, вчителем складається добірка теоретичних питань - «Лист Контролю» («Л.К.»), опрацювання якого за вказаний проміжок часу і є спільною навчальною метою всіх учнів класу, досягти якої можна лише спільними зусиллями, а не конкуренцією.

«Лист Контролю» («Л.К.»), водночас, й рейтинговий вид оцінювання досягнень учнів:

 • За формою – діагностичне тестування і, водночас, «тестування як навчання», коли учні навчаються з результатів зворотного зв’язку, оцінювання їх відповідей іншими учнями.

 • За рівнем – внутрішнє, розробляється та проводиться на рівні класу.

 • За частотою – періодичне, проводиться після вивчення розділу (теми) програми.

 • За результатами – дозволяє отримати необхідну інформацію про рівень знань та ступінь прогресу учнів.

 • Дає змогу провести моніторинг якості засвоєння теоретичного курсу за програмою.

2) Кожний учень:

 • отримує «Лист Контролю»

 • отримує окреме питання з «Листа Контролю», за яке відповідає

 • опитує кожного учня класу за цим питанням та в свою чергу відповідає кожному учневі на його питання. Весь клас стає групою співробітництва

 • складає «Аркуш відповідей» з трьома спробами покращення результату, які стимулюють учнів і дозволяють успішно виконати отримане завдання всім учням класу

 • оцінює результати опитування за критеріями ігрового метода оцінювання знань (включається стимулюючий елемент конкуренції):

Правильна відповідь: + «+5 б.»

Неповна відповідь: +- «+3 б.»

Виправлена відповідь: -+ «+2 б.»

Неправильна відповідь: «-1 б.»

Відмова відповідати: 0 «-5 б.»

Опрацьований «Аркуш відповідей» перевіряє вчитель та оцінює як практичну роботу взаємонавчання і взаємо опитування.

3) Вчителем у співпраці із учнями-консультантами складається підсумкова таблиця рейтинг – наочний результат досягнень взаємонавчання та взаємоперевірки.

Винагороди найактивнішим учасникам:

Переможці за результатами рейтингу:

1 місце. Звання «Математичний Редактор Класу», який в подальшому, за дорученням вчителя має право здійснювати усне фронтальне опитування класу на початку уроку за опрацьованим «Листом Контролю».

2-3 місце. «Математична редколегія класу» - помічники вчителя та математичного редактора.

Створена атмосфера співробітництва сприяє:

 1. Позитиву відносин на уроці.(учитель-учень; учень-учень).

 2. Стимулює до вивчення «нецікавого» для учнів теоретичного матеріалу, підвищує якість навчання.

Створена атмосфера співробітництва впливає:

 1. Не лише на свідомість, але й на почуття, волю учня.

 2. На виникнення власного бажання покращення результату завдяки яскраво вираженій наочності контролю (таблиця-рейтинг).

ІІ етап роботи. Здійснення загальної перевірки.

Можливі форми роботи із застосуванням інтерактивних технологій колективно-групового навчання:

 1. Тестова форма «Незакінчене речення» - здійснює учитель, як фронтальне опитування класу.

 2. «Запитання – відповідь» - здійснює «Математичний Редактор» (редколегія) на початку уроку.

 3. Взаємоопитування, спілкування з усіма учасниками опрацьованого «Листа Контролю» за технологією «Мікрофон». Крім опрацювання теоретичних питань розвиває комунікативні навички, культуру математичної мови учнів. «Мікрофон» можна розглядати діалоговою технологією «Скажи й переключайся» (класифікація за В.В. Химинцем). Найбільш поширена серед інших сучасних технологій. Технологія «Мікрофон» є одним із видів групового обговорення. Дидактична система – «учень-учень». Вона надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі відповідаючи на запитання.

Правила для учнів:

 1. Питання задає той, хто вже відповів на попереднє.

 2. Говорить тільки той, у кого в руці справжній (уявний) мікрофон.

 3. Під час відповіді одного інші слухають мовчки.

 4. Аналізує відповідь той, хто сформулював запитання.

 1. «Вірю-не-вірю» - відповіді учнів за допомогою «Сигнальних Карток». Відповіді: «Зелена Картка» - вірю, «Червона Картка» - не вірю.

Список питань складає вчитель, математична редколегія або групи учнів. Питання починається зі слів «Чи вірите ви, що …». Використовується для зацікавленості учнів, створення ситуації деякої інтриги. Ця гра навчає школярів:

 • Складати розрізнені факти в єдину картину, систематизувати наявну інформацію

 • Слухати один одного та вчителя

 • Покращити рівень засвоєння учбового матеріалу

Для навчальної діяльності в невеликих групах, як основного варіанту організації кооперативного навчання, ефективне також використання «Технології опорних сигналів».

Виготовлені учнями різнокольорові пронумеровані «Сигнальні Картки» залежно від виду діяльності учнів, вказують:

  1. На номер обраної учнями відповіді.

Тестова перевірка знань учнів в усній формі. Питання – одне, відповідей – декілька, серед яких одна – правильна. Ігровий характер тестування підвищує інтерес учня до результату. Результат – очевидний завдяки цифровим сигналам.

Завдання «Знайди помилку»: навмисне припущення помилки успішно використовується при усних обчисленнях, фронтальному опитуванні, письмових завданнях.

Вимога: учень повинен мати засіб довести істину.

«Обери правильну відповідь» - питань декілька. Всі відповіді правильні, занумеровані в довільному порядку. Альтернативний вибір правильної відповіді з кількох запропонованих.

Позиція самовиявлення учнів: учень відповідає класу, учителю, учневі-партнеру.

Застосування «опорних сигналів» сприяє:

    • Створенню атмосфери змагання;

    • сприйняттю уроку, як цікавої гри, яка захоплює навіть слабких учнів, підсилює їх активність;

    • встановленню оперативного зворотного зв’язку, що дає змогу вчителеві своєчасно контролювати засвоєння знань учнями;

    • рідкісній, за традиційним навчанням, можливості висловити свою думку водночас всім дітям в класі;

    • швидкому виконанню вправ з активною самоперевіркою та самоаналізом.

 1. На необхідність допомоги.

«Світлофор» - робота в динамічних змінних парах, одна із форм кооперативної діяльності учнів.

Позиція: урахування індивідуальних особливостей учнів, які йдуть до знань найбільш придатними до них темпами. Учитель має можливість приділити достатньо часу кожному учневі. Здібні учні не очікують «слабких». «Слабкі» учні звертаються за допомогою до учителя і здібних учнів. Сильним учням, як консультантам, створюється можливість закріпити набути знання.

Сигнали:

 • «Зелена Картка» - завдання виконано, можу прийти на допомогу.

 • «Жовта Картка» - зустрів труднощі, потрібна допомога

 • «Червона Картка» - S.O.S. Великі труднощі.

Використання технології «Світлофор», як засобу кооперативного навчання:

  • сприяє розвитку навичок спілкування;

  • сприяє розвитку вмінь критичного аналізу письмової роботи іншого учня;

  • надає можливість подумати, обмінятися ідеями;

  • головне: значно збільшує засвоєння матеріалу, оскільки з так званої «Піраміди навчання» відомо, що навчання інших, застосування отриманих знань відразу ж – має найбільший (90%) відсоток засвоєння навчального матеріалу.

Таким чином, застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання, як і колективно-групового, сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
3
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!