Методика викладання природознавства. Педагогічні погляди О. Я. Герда

Опис документу:
Наукова стаття може бути використана вчителями і студентами педагогічних навчальних закладів для роботи над творчими проектами, розробками, методичними, курсовими роботами з історії становлення і розвитку методики викладання природознавства, біології та екології у школі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Шаповал Ольга Василівна

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ О. Я. ГЕРДА

У статті розкриваються питання життя і педагогічного доробку педагога і методиста О. Я. Герда, його внесок у розвиток методики навчання природознавства як науки, порівнюються запропонована ним і сучасна програми з природознавства.

Ключові слова: О. Я. Герд, природознавство, методика навчання природознавства.

В статье рассматриваются вопросы жизни и педагогического наследия педагога и методиста А. Я. Герда, его вклад в развитие методики обучения природоведению как науки, сравниваются преложенная им и современная программы по природоведению.

Ключевые слова: А. Я. Герд, природоведение, методика обучения природоведению.

Постановка проблеми. Сьогодні науковці все частіше звертаються до історичного досвіду, педагогічної спадщини минулого. Вивчення досвіду видатних педагогів та методистів, зокрема О. Я. Герда, дозволить нам творчо використовувати їх досвід у сучасних навчальних закладах, особливо у початковій школі. Метою дослідження було проаналізувати життя та педагогічний доробок вченого і порівняти запропоновану ним програму з природознавства із сучасною.

Виклад основного матеріалу. Олександр Якович Герд народився 5 квітня 1841 року в Петербурзі. [3, с. 22].

У 1858 р. О. Я. Герд закінчив Петербурзьку Ларинську гімназію срібною медаллю і вступив до Петербурзького університету на східний факультет. Відвідавши лекцію професора С. С. Куторги, він на все життя захоплюється природознавством [3, с. 23].

Педагогічною діяльністю Олександр Герд цікавився ще у студентські роки. Саме в цей час відкривалися школи нового типу: недільні, безкоштовні, сільські. На добровільній основі він викладав уроки природознавства в одній з таких шкіл – Василеостровській, яка була організована групою студентів. Результатом роботи в цій школі стала перша його книжка методичного змісту «Уроки мінералогії» [2, с. 158].

У середині 60-х років О. Я. Герд активно працював у прогресивному педагогічному журналі «Учитель». На сторінках журналу друкувалися його статті з методики природничих дисциплін «Про метод викладання природничих дисциплін», «Природничо-історичні спостереження для дітей (жуки)» та багато інших.

Період, коли Олександр Герд працював директором землеробської колонії для малолітніх правопорушників із 1871 по 1874 р., був одним з найцікавіших і значущих періодів його життя. Педагог став засновником нової оригінальної системи виховання дітей-правопорушників. В основі виховання таких дітей лежить праця. [2, с. 160].

У сімдесятих і вісімдесятих роках О. Я. Герд цікавився жіночою освітою. З 1876 року він працював у гімназії Оболенської, викладав природознавство і педагогіку. З 1879 р. був головою педагогічної ради і зарекомендував себе талановитим педагогом-вихователем [3, с. 27].

Олександр Якович Герд, як і всі кращі педагоги того часу, центральною фігурою в навчальному процесі вважав вчителя, його знання, ерудицію, вміння швидко встановлювати контакт з дітьми, добре володіти матеріалом.

Педагог вважав, що природознавство слід викладати в початковій школі як самостійний навчальний предмет. Тільки треба знайомити дітей з природою не з першого, а з другого класу, оскільки вчителю доводилося затрачати багато часу, щоб навчити першокласників читати, писати і рахувати [1, с. 26].

О. Я. Герд розробив навчальну програму з курсу природознавства для учнів середніх шкіл, за якою навчальний матеріал розташовувався в наступному порядку: I, II, III класи – неорганічний світ; IV – ботаніка («рослинний світ»); V – зоологія («тваринний світ»); VI – людина; VII – історія людини. Можна сказати, що послідовність матеріалу за окремими курсами близька до прийнятої в наш час. Так, у середній школі в курсі біології вивчення починають з ботаніки (7 клас), потім вивчають зоологію (8 клас), а далі – анатомію і фізіологію (9 клас).

Але суттєві відмінності у вивченні природознавства є в початковій школі. Сьогодні у початкових класах, вивчаючи природознавство, необхідно підготувати учнів до вивчення курсів фізики, хімії, ботаніки, зоології, екології, географії та астрономії в середній школі. Та вивчення матеріалу починається саме з неживої природи – так, як свого часу радив О. Я. Герд [4, с. 42].

З 1878 р. і до останнього дня свого життя Олександр Якович був викладачем дітей Спадкоємця Цісаревича (потім Імператора Олександра III) Великих Князів Миколи, Георгія та Михайла Олександровичів та Великої Княжни Ксенії Олександрівни.

Помер Олександр Якович Герд 13 грудня 1888 р. [3, с. 27].

Висновок. Педагогічна спадщина О. Я. Герда є цінним надбанням методики навчання природознавства. Ідеї методиста, які були прогресивними для його часу, залишаються актуальними на сьогоднішній день і з успіхом реалізуються в сучасній початковій школі.

Література:

1. Григорьева Е. В. Методика преподавания естествознания. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования» / Е. В. Григорьева. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 253 с.

2. Казакова О. В. Жизнь и труды А. Я. Герда / А. Я. Герд // Избранные педагогические труды / [под. ред. Б. Е. Райкова]. – М.: АПН РСФСР, 1953. – С. 151-190.

3. Малько Н. Учитель за покликанням (Олександр Якович Герд. 1841-1888) / Н. Малько // Історико-педагогічний альманах. – 2013. - № 1. – С. 22-28.

4. Никитюк Л. В. Внесок О. Я. Герда у формування змісту природничої освіти в гімназіях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Л. В. Никитюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. - № 6-7 (16-17). – С. 40-46

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!