• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Педагогіка
 • Майстер – клас «Використання технологій розвитку критичного мислення на інтегрованому уроці з природознавства «Берегти воду - значить берегти життя». Метод «Фішбоун»

Майстер – клас «Використання технологій розвитку критичного мислення на інтегрованому уроці з природознавства «Берегти воду - значить берегти життя». Метод «Фішбоун»

Педагогіка

Для кого: 4 Клас

06.05.2018

13454

747

0

Опис документу:
Мета проведення: ознайомити з власним педагогічним досвідом застосування прийомів розвитку критичного мислення. Завдання майстер-класу: • продемонструвати можливості використання в роботі технологій критичного мислення; • сприяти підвищенню майстерності учителів • створити умови мотивації до співробітництва, взаєморозуміння.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бердянська міська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1

Бердянської міської ради

Методичний кабінет

Майстер – клас

«Використання технологій розвитку критичного мислення

на інтегрованому уроці з природознавства

«Берегти воду - значить берегти життя». Метод «Фішбоун»

Розробила та провела:

вчитель початкових класів

Стекачова А.М.,

вища категорія,

старший вчитель

Дата проведення: 07.05.2018 р.

Майстер – клас

«Використання технологій розвитку критичного мислення на інтегрованому уроці з природознавства

«Берегти воду - значить берегти життя»

Тьютор майстер-класу: Стекачова Алла Миколаївна, учитель початкових класів Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Мета проведення: ознайомити з власним педагогічним досвідом застосування прийомів розвитку критичного мислення.

Завдання майстер-класу:

 • продемонструвати можливості використання в роботі технологій критичного мислення;

 • сприяти підвищенню майстерності учителів

 • створити умови мотивації до співробітництва, взаєморозуміння.

Категорія учасників: учителі школи.

Обладнання: роздатковий матеріал, завдання для проведення практичної частини.

План майстер-класу

І. Вступна частина.

 1. Визначення актуальності проблеми.

 2. Підготовка заняття. Пасивне позиціонування.

 3. Повідомлення теми і мети заняття.

ІІ. Основна частина.

 1. Теоретичний аспект. Актуальність використання технологій розвитку критичного мислення, на прикладі методу Фішбоун.

 2. Практичні завдання. Приклади використання на уроці з природознавства.

ІІІ. Рефлексія.

ІV. Підсумки майстер-класу.

Хід майстер-класу

І. Вступна частина

Шановні колеги! Я вітаю вас на нашому майстер-класі. Перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу, давайте привітаємо один одного та побажаємо :

Вправа «Бажаємо щастя!»

Мета: створити психологічний настрій для подальшої роботи учасників майстер-класу.

Технологія проведення:

 1. Встати зі своїх місць та повторити привітання:

Я бажаю щастя всім!

Я бажаю щастя всім!

Я бажаю щастя всім!

І собі!

Тьютор:

Сучасного учня надзвичайно важко мотивувати до пізнавальної діяльності, до пошуку шляху до мети в полі інформації й комунікації. Відбувається це тому, що діти часто відчувають серйозні труднощі в сприйнятті навчального матеріалу з усіх шкільних предметів. Причина цього, на мій погляд, у недостатньо високому рівні розвитку мислення і, перш за все, критичного. А це дуже важливо для людини в сучасному світі, який входить в нове століття.

Активізація розумової діяльності учнів є умовою успішної соціалізації дитини.

У даний час вітчизняна освіта перебуває в стадії реформування. Одним з напрямків розвитку реформ є більш широке використання компетентнісного підходу, що продиктовано бажанням сформувати в школярів навички діяльності в конкретних ситуаціях. У практику загальної освіти активно впроваджується технологія розвитку критичного мислення.

Мета даної освітньої технології - розвиток мисленневих навичок учнів, необхідних не тільки в навчанні, але й у звичайному житті (уміння приймати зважені рішення, працювати з інформацією, аналізувати різні сторони явищ та ін.). Застосування технології критичного мислення на уроках дозволяє створити максимально сприятливі умови для активізації та розвитку розумових здібності школярів.

ІІ. Основна частина

Тьютор:

Що ж таке критичне мислення?

КМ - під цим поняттям мається на увазі самостійне мислення, де відправною точкою є інформація. Воно починається від постановки питань, будується на основі переконливої ​​аргументації.

Особливістю даної педагогічної технології є те, що учень у процесі навчання сам конструює цей процес, виходячи з реальних і конкретних цілей, сам відстежує напрямки свого розвитку, сам визначає кінцевий результат. З іншого боку, використання даної стратегії орієнтоване на розвиток навичок вдумливої ​​роботи з інформацією.

Визначення КМ зазвичай включає в себе вміння прогнозувати ситуацію, спостерігати, узагальнювати, порівнювати, висувати гіпотези й встановлювати зв'язки, міркувати за аналогією й виявляти причини, а також передбачає раціональний і творчий підхід до розгляду будь-яких питань.

Цілі і завдання даної технології:

1) Формування нового стилю мислення, для якого характерні відкритість, гнучкість, усвідомлення внутрішньої багатозначності позиції й точок зору, альтернативності прийнятих рішень.

2) Розвиток таких базових якостей особистості, як критичне мислення, комунікативність, креативність, мобільність, самостійність, толерантність, відповідальність за власний вибір і результати своєї діяльності.

3) Розвиток аналітичного, критичного мислення:

- виділяти причинно-наслідкові зв'язки;

- розглядати нові ідеї і знання в контексті вже наявних;

- відкидати непотрібну або невірну інформацію;

- розуміти, як різні частини інформації пов'язані між собою;

- виділяти помилки в міркуваннях;

- бути чесним у своїх міркуваннях;

- визначати помилкові стереотипи, що ведуть до неправильних висновків;

- виявляти упереджене ставлення, думку й судження;

- вміти відрізняти факт, який завжди можна перевірити, від припущення і особистої думки;

- відокремлювати головне від істотного в тексті й уміти акцентувати на першому.

Одним з методичних прийомів, який можна використовувати в групах, є прийом «Фішбоун». Дослівно він переводиться з англійського як «Рибна кістка» або «Скелет риби» і спрямований на розвиток критичного мислення учнів в наочно-змістовній формі. Суть даного методичного прийому - встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу і впливаючими на нього факторами. Додатково метод дозволяє розвивати навички роботи з інформацією й уміння ставити й вирішувати проблеми.

Схема Фішбоун є графічним зображенням, що дозволяє наочно продемонструвати певні в процесі аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і відповідні висновки або результати обговорення.

За допомогою схеми можна знайти рішення з будь-якої розглянутої складної ситуації, при цьому виникають щоразу нові ідеї. Ефективним буде її застосування під час Мозгового штурму.

Схема Фішбоун може бути складена заздалегідь. Із застосуванням технічних засобів її можна зробити в кольорі. При їх відсутності використовується звичайний ватман або щоденний інструмент вчителя - кольорова крейда.

Залежно від вікової категорії учнів, бажання й фантазії вчителя схема може мати горизонтальний або вертикальний вигляд. Суть прийому Фішбоун форма схеми не змінює, тому особливо не має значення. Для молодшого шкільного віку підійде більш природна форма риби - горизонтальна. По завершенню її заповнення разом з учнями можна зобразити фігуру вздовж скелета й загадати бажання, щоб золота рибка й надалі допомагала вирішити будь-яку життєву проблему.

• Схема включає в себе основні чотири блоки, представлені у вигляді голови, хвоста, верхніх і нижніх кісточок. Сполучною ланкою виступає основна кістка або хребет риби.

• Голова - проблема, питання або тема, які підлягають аналізу.

• Верхні кісточки (розташовані праворуч при вертикальній формі схеми або під кутом 45 градусів зверху при горизонтальній) - на них фіксуються основні поняття теми, причини, які привели до проблеми.

• Нижні кісточки (зображуються навпаки) - факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або суть понять, зображених на схемі.

• Хвіст - відповідь на поставлене запитання, висновки, узагальнення.

Прийом Фішбоун передбачає ранжування понять, тому найбільш важливі з них для вирішення основної проблеми у своєму розпорядженні ближче до голови. Усі записи повинні бути короткими, точними, лаконічними й відображати лише суть понять.

Застосування методу Фішбоун на уроці

Схема Фішбоун може бути використана в якості окремо застосовуваного методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації або виступати стратегією цілого уроку. Найефективніше її застосовувати під час уроку узагальнення і систематизації знань, коли матеріал з теми вже пройдено і необхідно привести всі вивчені поняття в струнку систему, що передбачає розкриття й засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.

Так, учням пропонується інформація (текст, відеофільм) проблемного змісту і схема Фішбоун для систематизації цього матеріалу. Роботу щодо заповнення схеми можна проводити в індивідуальній чи груповій формі. Важливим етапом застосування технології Фішбоун є презентація отриманих результатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер проблеми у взаємозв'язку всіх її причин і наслідків. Іноді при заповненні схеми учні стикаються з тим, що причин обговорюваної проблеми більше, ніж аргументів, які підтверджують її наявність. Це виникає внаслідок того, що припущень і в житті завжди більше, ніж підтверджуючих фактів. А тому деякі нижні кісточки можуть так і залишитися незаповненими. Далі в ході уроку вчитель самостійно визначає дії - пропонує або і далі досліджувати проблему, або спробувати визначити її рішення.

Оволодівши технологією Фішбоун, вчитель може з успіхом її застосовувати на будь-якому уроці. Найбільш популярною вона є серед вчителів-філологів або істориків. Етап уроку із застосуванням методу Фішбоун набуває дослідний характер.

Практична робота

Вправа «Берегти воду - значить берегти життя».

Мета: За допомогою схеми Фішбоун продемонструвати причини конкретних подій та явищ, зробити відповідні висновки

Технологія проведення:

 1. Прочитати текст

 2. З усіх запропонованих варіантів обрати проблему, причини появи цієї проблеми, факти, які є наслідком проблеми та зробити висновок.

 3. Розташувати компоненти на відповідних місцях схеми.

Текст:

Вода необхідна в житті людини, тварин і рослин. Але, на жаль, дуже часто ми нерозумно її витрачаємо, забуваємо закривати крани, кидаємо сміття у водоймища, забруднюючи його... Але ж ми з вами господарі природи. І охороняти її - наше головне завдання. 22 березня оголошено Міжнародним днем ​​води. І цей день відзначається не тому, що на Землі багато води, а тому, що вона все частіше вимагає захисту. Забруднення води є серйозною проблемою для екології Землі. І її варто вирішувати як в великих масштабах - на рівні держав і підприємств, так і в маленьких - на рівні кожної людської істоти.

 Побутові стічні води нерідко містять синтетичні миючі засоби, які потрапляють в річки і моря. Скупчення неорганічних речовин впливає на водних мешканців, і зменшують кількість кисню воді, що призводить до утворення так званих «мертвих зон», яких в світі вже близько 400.

 Якщо у воді знаходиться велика кількість зважених твердих речовин, вони роблять її непрозорою для сонячного світла і тим самим перешкоджають процесу фотосинтезу в водних басейнах. Це в свою чергу викликає порушення в ланцюзі харчування в таких басейнах. Крім того, тверді відходи викликають замулювання річок і судноплавних каналів, що призводить до необхідності частого проведення днопоглиблювальних робіт.

 Тільки в США щорічно відбувається приблизно 13000 випадків витоку нафти. У морську воду щорічно потрапляє до 12 млн. тонн нафти. У Великобританії щорічно виливається в каналізацію понад 1 млн. тонн використаного машинного масла. Нафта, пролита в морську воду, надає багато несприятливих впливів на життя моря. Перш за все, гинуть птахи: тонуть, перегріваються на сонці або позбавляються їжі. Нафта засліплює мешкоючих у воді тварин-тюленів, нерпу. Вона зменшує проникнення світла в замкнуті водойми і може підвищувати температуру води.

Проблема: Забруднення води

причини:

- Тверді відходи

- Стічні води

- Забруднення підземних вод

- Промислові відходи

- Витік нафти, масел

факти:

- Шлунково-кишкові захворювання

- Погіршення якості питної води

- Ослаблення імунної системи людини

- Зникнення 150 видів рослин

- Загибель риб

Висновок: Раціональне використання води і дбайливе ставлення до неї

Рухавка

Тьютор:

Навчання - це не просто передача знань від учителя до учнів, це спосіб розширення свідомості і зміни реальності. У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає творчі та художні дисципліни. Майбутнє, яке втілює синтез науки і мистецтва, хвилює нас вже зараз. Саме тому вже сьогодні потрібно думати, як виховати кращих представників майбутнього.

Тому зараз ми з вами в кожній групі окремо проведемо інтеграцію теми «Вода» з іншими предметами та розглянемо конкретні приклади.

Література

У бірюзовій далі зникаючи,

Лебедями пливуть хмари;

Ось хмара йде грозова,

А по суті - тільки ... ВОДА

Високі гребні здіймаючи,

Вирує морська вода.

І топить, ніби граючись,

Великі морські судна

Як пухом, взимку одягає

Сніг білий рідні поля,

Але час прийде - все розтане,

І буде проста ... ВОДА

Вправа «Малювання сіллю». Група 1

Мета: пропаганда художньої діяльності як засіб розвитку творчих здібностей та здоров’язберігаючих технологій.

Технологія проведення:

Для того щоб намалювати морський пейзаж, вам знадобляться:

-акварельні фарби,

-воскові олівці,

-папір для акварелі,

-сіль.

 1. Спочатку білим восковим олівцем намалюйте на папері хвилі.

 2. Після цього розфарбуйте лист акварельними фарбами синього і блакитного кольорів.

 3. Поки фарба не висохла, посипте папір сіллю. На папері з'являться цікаві розводи, що імітують морські хвилі.

Вправа «Цікава математика». Група 2

Мета: розвиток підприємливості і фінансової грамотності, реалізовувати лідерські ініціативи, успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі.

Технологія проведення:

 1. Прочитати умови задачі та записати її рішення.

 2. Розв’язати кросворд та визначити де ми в природі зустрічаємося з рідким станом води.

Вода - одне з найважливіших для людини речовин. При нестачі води життєдіяльність організму порушується. Втрата води небезпечніше, ніж голодування: без їжі людина може прожити понад місяць, без води - лише кілька днів, так як у воді розчиняються важливі для життєдіяльності організму речовини.

- Учені порахували, що людина за день вживає близько 3 літрів води.

Це і супи, і чай, і соки, і овочі, фрукти, які містять воду.

А ми з вами зараз порахуємо скільки людина повинна заплатити за воду, якої вистачить на тиждень родині з трьох осіб, за умови, що 1 л води коштує 1,25 грн.

- Здається, що води на землі багато, її має вистачати всім. Але це не так. Прісної води, якої ми користуємося, на нашій планеті небагато. І з кожним роком чистої води стає все менше і менше, тому що люди забруднюють водойми.

Ми говоримо: «Вона тече».

Ми говоримо: «Вона грає».

Вона біжить завжди вперед,

Але нікуди не тікає.

 - Найпоширеніше стан води це рідке (рідина.) Де ми в природі зустрічаємося з рідким станом води? Відгадавши кросворди дізнаємося це.

Вправа «Дослідники». Група 3

Мета: за допомогою дослідів визначити фізичні особливості води, розв’язати практичні задачі, використовуючи логічне мислення.

Технологія проведення:

 1. Прочитати умови досліду та розв’язати логічну задачу.

 2. Провести спостереження, зробити висновки.

Вода володіє і іншими цікавими властивостями:

Проведемо дослідження.

На столі розташовані 4 склянки, 2 з них з водою. Як, що не переставляючи склянки зробити так, щоб склянки з водою чергувалися? Перелити. Це доводить ще одне властивість води. Плинність.

Який колір у води?

- На столі у вас лежать смужки кольорового паперу. З їх допомогою ми визначимо колір води. Давайте, докладемо смужки до стаканчику з водою і порівняємо колір води і колір кожної смужки.

- Чи можна сказати, що вода синя, блакитна, чорна, червона?

(Ні. Колір води не збігається з жодною паперовою смужкою.)

-Який висновок ми можемо зробити?

 Висновок: Вода не має кольору. Вона безбарвна.

Який смак води?

- А чи знаєте ви яка на смак цукерка? А лимон? А сіль?

- Чи можна назвати воду солоної, кислої, солодкої, гіркою?

Висновок: Жоден із знайомих нам смаків не можна віднести до води, значить вона не має смаку.

Який запах води?

- Ви пам'ятаєте, як пахнуть навесні квіти? Який апетитний запах у маминих пирогів? Який аромат видають духи?

- А чим пахне вода?

Висновок: Вода нічим не пахне, значить, вона не має запаху.

ІІІ. Презентація роботи груп.

ІV. Рефлексія

Тьютор:

На закінчення нашого майстер-класу, я пропоную вам скласти сінквейн, темою якого стане вода.

Нагадаю, сінквейн - це невеликий вірш, що складається лише з 5 рядків, без чіткої рими.

Вода,

Дивовижна, чарівна.

Напоїть, умиє, зцілить.

Як час непомітно минає.

Чудо.

ІV. Підсумки майстер-класу

Тьютор:

Сьогоднішня наша з вами робота надала нам змогу: узагальнити знання щодо методів критичного мислення та опрацювати інноваційний метод Фішбоун. Головне завдання вчителя в навчанні – дати дітям не «заготовку» знань на завтра, а озброїти вмінням здобувати ці знання не на один день, не на два, а на все життя.

Тому я вважаю, що

Знання і мудрість дарувати дітям,

Нести велике світло доброти –

Почесне покликання у світі

І радісніше цього не знайти.

Дякую усім за плідну співпрацю, бажаю творчої наснаги та успіхів у нашій важливій праці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.