• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Педагогіка
 • Майстер-клас на тему "Прийоми та методи опитування студентів як елемент підвищення ефективності занять за модульно-рейтинговою технологією навчання"

Майстер-клас на тему "Прийоми та методи опитування студентів як елемент підвищення ефективності занять за модульно-рейтинговою технологією навчання"

Опис документу:
Апробований в педагогічній діяльності сценарій проведення майстер-класу викладача-методиста містить у собі таблиці для експрес-опитування учасників, результати анкетування студентів про форми моніторингу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад

«Дніпровський транспортно-економічний коледж»

МАЙСТЕР-КЛАС

викладача вищої категорії

викладача-методиста

Лутак Н.А.

Прийоми та методи опитування студентів

як елемент підвищення

ефективності занять за модульно-рейтинговою технологією навчання (МРТН)

АНОТАЦІЯ

Методична розробка «Майстер-клас викладача-методиста Лутак Н.А.» призначена викладачам коледжу для ознайомлення з досвідом проведення педагогічних заходів, які мають на меті сприйняття професійному зростанню викладачів, підвищення педагогічної майстерності, передачу досвіду роботи за МРТН.

ЗМІСТ

І. Передмова, або деякі організаційні моменти майстер-класу………………………..с.3

Витяг з методичного збірника

Мета заходу

Програма майстер-класу

Оснащення

ІІ. Вступна промова педагога…………………………………………………………....с.6

Актуальність

Принципи організації контролю знань:

Моніторинг та його результати.

Висновки.

ІІІ. Демонстрація видів опитування студентів. Тренінг для викладачів……………. с.9

ІV. Організація виставки та ознайомлення з методичним забезпеченням

дисципліни і методичним забезпеченням контролю знань студентів……………… с.13

V. Відповіді на запитання……………………………………………………………... с.13

VІ.Підведення підсумків роботи майстер-класу………………………………………..с.13

І. Передмова, або деякі організаційні моменти майстер-класу

Витяг з методичного збірника: «Майстер-клас - форма передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Створюється, як правило, на базі досвіду роботи педаго­гічних працівників, що мають вищу категорію, звання "викладач-методист", переможців конкурсів "Учитель року", "Куратор року", лауреатів виставки-конкурсу педагогічного досвіду та технічної творчості молоді.

Метою діяльності майстер-класу є удосконалення наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників, практичного індивіду­ального оволодіння уміннями та навичками навчання і виховання.

Основними завданнями керівників майстер-класів є сприяння розвитку педагогічної творчості, передача авторського досвіду з метою удосконалення навчально-виховного процесу, робота з молодими та досвідченими педагогами.

До майстер-класу зараховуються педагоги, які бажають ознайомитись з досвідом керівника майстер-класу, запозичити кращі ідеї, надбання в навчально-виховній діяльності.

Робота майстер-класу організовується за наявності одного і більше учасників за планом роботи на рік, затвердженим методичною радою навчального закладу. Засідання проводяться один раз на місяць. Заступник директора з методичної (навчальної) робота сприяє створенню умов діяльності майстер-класу, залученню до його роботи молодих і малодосвідчених педагогів, контролює відвідування, аналізує ефективність. Результати роботи керівника майстер-класу враховуються під час чергової атестації, проведення рейтингової оцінки роботи викладачів.»

Мета заходу: демонстрація найбільш ефективних прийомів та методів опитування студентів під час аудиторних занять для удосконалення професійної підготовки викладачів коледжу.

ПРОГРАМА МАЙСТЕР-КЛАСУ

 1. Вступна промова

 2. Демонстрація видів опитування студентів. Заповнення присутніми таблиці-аналізу методів. Ігрові тренінги з присутніми.

 3. Організація виставки та ознайомлення з методичним забезпеченням дисципліни і методичним забезпеченням контролю знань студентів.

 4. Відповіді на запитання. Підведення підсумків заходу.

Оснащення

 • 415 аудиторія (спеціалізована для проведення занять з суспільних дисциплін): підручники зі всіх дисциплін, атласи, додаткова література, комп’ютер з тренувальними програмами, пакети дидактичними завданнями, пакети з тестовими вправами різноманітної складності, відео супроводження.

 • Мультимедійний пристрій

 • На виставці:

 • навчально-методичний комплекс з історії України – 2 курс,

 • навчально-методичний комплекс з основ філософських знань,

 • навчально-методичний комплекс з релігієзнавства,

 • навчально-методичний комплекс з конституційного права України

 • навчально-методичний комплекс з історії держави і права України

 • Збірник інтерактивних методів навчання та опитування. Для викладачів.

 • 2 таблиці для експрес-аналізу заповнюється присутніми протягом майстер-класу (тренінг)

Таблиця для експрес-аналізу №1

Прізвище та ініціали викладача________________________________

Кваліфікація __________________________________________

Викладач викладає дисципліни ________________________________

____________________________________________________________

Найбільш ефективно застосовувати метод під час

Назва

письмового

методу

опитування

Приблизна кількість часу, який витрачається на опитування 1 студента

Приблизна кількість часу, який витрачається на опитування всіх студентів

Необхідно добавити

наступні методи для підвищення ефективності заняття

1

2

3

4

5

1) 1-2 завдання у вигляді тези для написання відповіді всім студентам,

2) або по варіантам

3) Письмові диктанти на розуміння речень

4) Письмові диктанти з термінології

5) Тестування

6) Дидактичні завдання на картках

7) Завдання за текстом опорного конспекту, посібника, підручника, кодексу

8) Рішення задач (вправ) за спеціальністю

9) Моделювання ситуацій і пошук їх рішень

10) Індивідуальні завдання

11) Робота з документами, схемами, таблицями; по усуненню помилок, по створенню, а потім усуненню помилок

12) Підготовка доповіді

13) Підготовка реферату

14) Творча робота (проект)

Таблиця для експрес-аналізу №2

Прізвище та ініціали викладача________________________________

Кваліфікація __________________________________________

Найбільш ефективно застосовувати метод під час

Назва

усного

методу

опитування

Приблизна кількість часу, який витрачається на опитування 1 студента

Приблизна кількість часу, який витрачається на опитування всіх студентів

Необхідно добавити

наступні методи для підвищення ефективності заняття

1

2

3

4

5

 1. Індивідуальна розширена відповідь на змістовне питання.

 1. Фронтальне опитування

 1. Усна робота: «футбол» термінів – індивідуальна, групова (в великих групах, в малих)

 1. Тестування

 1. Дидактичні завдання на картках

 1. Завдання за текстом опорного конспекту, посібника, підручника, кодексу

 1. Рішення юридичних задач (ситуаційні завдання та ігри)

 1. Моделювання ситуацій і пошук їх рішень

 1. Робота по індивідуальному завданню (для всіх або частини студентів)

 1. Робота з документами, схемами, таблицями; по усуненню помилок, по створенню, а потім усуненню помилок

 1. Захист доповіді

 1. Захист реферату

 1. Ділові ігри (рольові)

 1. Диспути

 1. Захист творчої (пошукової, дослідницької) роботи перед колективом

 1. Захист проекту на конкурсній основі

ІІ. Вступна промова педагога

Актуальність: під час аналізу перевірки відвідування занять викладачами коледжу я звернула увагу на спрощеність і однотипність форм опитування студентів: тестування, фронтальне опитування, індивідуальне опитування. До того ж однотипним є порядок проведення опитування: як правило на початку заняття 10-15 хвилин. Такий стереотип погано відображається на сприйнятті інформації студентами: напруга перші хвилини заняття, послаблення уваги на залишок заняття.

Методи опитування мають значно ширший характер і призначення, а ні ж просто констатацію рівня успішності та якості. Через опитування викладач з’ясовує обов’язково ступень оволодіння студентами інформацією, уміння застосувати знання на практиці, підвищує зацікавленість та мотивацію навчання студентів, допомагає студентам організувати самонавчання і взаємодопомогу. Необхідно відноситись до опитування як до засобу створення ситуації успіху, кожен раз враховувати його виховний та стимулюючий аспект.

Принципи організації контролю знань:

 1. своєчасність;

 2. системність;

 3. цілісність і безперервність;

 4. підвищення професійного і загальнокультурного рівня студентів;

 5. випереджальний характер,

 6. практична та адресна спрямованість;

 7. гласність результатів;

 8. розвиток потенціалу особистості;

 9. толерантність і партнерство, доброзичливість і вимогливість;

 10. координація змісту, підходів, забезпечення освітніх та виховних впливів на студента, надання можливостей кожному зі студентів для виправлення небажаних результатів;

 11. оптимізація форм і методів системи контролю.

Моніторинг та його результати.

МОНІТОРІНГ- безперервне стеження за певним процесом з метою виявлення відповідності його бажаному результату. Відбувається через поточний та підсумковий контроль знань та вмінь.

Протягом двох років я проводила анкетування студентів 4 курсу відділення «Правознавство». Всього в анкетуванні брало участь 132 студента.

Анкета до майстер-класу «Форми опитування студентів»

Запитання

Відповіді студентів - зі 132 опитаних

Коментар і додаткові відомості

1.Які форми опитування вам більш подобаються?:

А) усні

Б) письмові

В) тестування

Г) ваш варіант

А) усні - 60

Б) письмові - 20

В) тестування - 84

Г) ваш варіант: ніякий – 14,

Коли викладач урізноманітнює форми опитування – 25, коли надає можливість спілкуватись студентам – 21.

Більшість студентів вперше замислилась над цим питанням при анкетуванні. Практично всі відмітили, що опитування корисне і треба проводити його на 2 курсі. Більшість не знають, які взагалі існують форми опитування.

2.Які види усного опитування застосовують викладачі найчастіше?

Фронтальний – 128,

Індивідуальний – 116.

Називали за суттю «футбол», «мікрофон», диктанти, коментарі, рецензування, доповіді, захист рефератів…

3.Які види письмового опитування застосовують викладачі найчастіше?

Надають запитання (одне-три) на 20 хвилин, або на заняття.

Запитання за змістом, інколи на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

4.Чи вважаєте Ви корисним для студента тестування і чому?

Так, корисно: 119, допомагає підготуватись до іспиту; допомагає підготуватись до ЗНО; викладач не може вплинути на оцінку, особливо,коли тебе не любить; більш сильний студент може підказати відповідь, коли викладач не бачить; можна угадати відповідь, навіть коли напевно не знаєш…

Ні, не корисно: 114, «коли бачиш «Колоквіум» один раз за семестр, користі від тестування мало»; навчають спрощено бачити світ, а він цього не прощає; сильний студент може розхвилюватись і невірно відповісти, а результат неможна вже змінити; слабкий студент може просто угадати і получити більш добру оцінку; викладачі помиляються з правильною відповіддю в тестах; іноді сам викладач не знає правильної відповіді; технічні збої в тестуванні нервують; примітивність мислення; складно «затиснути» у тести професію…

5.Які форми опитування Ви вважаєте більш ефективними при підготовці спеціаліста?

Для професії юриста необхідні різні форми опитування: 129. Кращі – усні: 117, задачі, робота з документами, тренінги, ігри, бесіди…Головне, щоб викладач був зацікавленим в навчанні студента. Серед рис викладача називають обов’язкові: вимогливість в поєднанні з доброзичливістю.

6.Які форми опитування Ви вважаєте неприпустимими в процесі навчання?

Таких не визначено, але студенти називають не форму опитування, а форму надання запитання і манеру викладачів при опитуванні: неповажлива манера,зверхність, заносчивість, лайка, принизливі коментарі викладача…

Скарг небагато, відмічають, що сумісники замість опитування розповідають про себе, не зацікавлені у тому, щоб навчити, не вміють викладати і вимагати від студентів вчення.

7.Які форми і види опитування Ви пропонуєте викладачам для покращення Вашої успішності і якості навчання?

Збільшити кількість усних видів робіт(гра, тренінги): 94.

Збільшити різноманітні письмові завдання («коли думати необхідно, хоча писати не хочеться»): 65.

Ускладнити тести: 68.

В аудиторіях поставити комп’ютери для тестового тренування.

Ніякі, достатньо того, що є: 23.

Були висловлені подяки викладачам (називались призвіща). Пропонувались окремими студентами такі види опитування: «круглі столи», конференції, театральні вистави, вікторини, рішення задач з професійного застосування знань. Просили урізноманітнення: 127.

Студенти першого курсу в захваті від систематичних змін форм опитування, ігрових моментів, рольових ігор, вирішення дидактичних задач, музичного супроводу. Студенти 2 курсу, відмічають користь від групової та парної роботи, рецензування,тестування і самооцінки, їм подобаються індивідуально-групові заняття, де їх здібності оцінюють як одногрупники так і викладач. Старшим курсам цікаво, коли вони повертаються в «дитинство», грають, але з чітким професіональним спрямуванням. Корисно проводити тренінги з дисциплін професійного характеру, серйозні бесіди та діалоги. Всі студенти прагнуть демонстрації накопичених знань: радіють нестандартним формам проведення семінарів, конференцій, вистав.

Всі яскраві і корисні форми роботи змішують викладача знаходитись і постійному пошуку, бути завжди активним, викликати студентів на відвертість, бути готовому до протистояння з боку частини студентів, які попри ваші намагання не підуть на зустріч до активних форм роботи відразу. Тому завжди в «рукаві досвіду» повинні буди всілякі методи впливу. Щоб при будь-якій ситуації на занятті виконувалась воля викладача з користю для всіх студентів, навіть якщо деякі з них цієї користі не хочуть бачити.

Аналіз успішності студентів показав, що перехід від традиційних до інтерактивних технологій не тільки викликають інтерес до навчання, але й підвищують рівень знань.

Так середній рівень якості зростає на 10-15%, тобто з 60-65%, при традиційних методах навчання, до 70-80% при застосуванні інтерактивних. Середній бал зростає з 3,0 до 4,5.

Повністю змінити загальновідомі традиційні технології навчання на інтерактивні було б не розумно. Та якщо ми хочемо навчити всіх, враховуючи особистість студента з його потребами, інтересами та життєвими проблемами, ми повинні вносити зміни в навчальний процес. Наше завдання не лише передати готові знання, а й забезпечити розвиток і саморозвиток особистості студента, активізувати його творчі можливості в навчанні.

Висновки. Отже, увага викладача до вимог часу до професії, поєднання і урізноманітнення форм опитування, зворотній зв'язок зі студентством, наполегливість у досягненні мети, психологічний комфорт для всіх учасників процесу, почуття міри і педагогічний такт – ось складові успіху і ефективності творчого ставлення до опитування.

Результативність творчого підходу до опитування демонструє крива коливань, де амплітуда коливань між «незадовільно» та «відмінно» поступово зміщується в площину «добре-відмінно». Іноді, в окремих групах зі слабким потенціалом, необхідний результат можна побачити під час тестування на «Колоквіумі», підсумковій контрольній роботі.

Відмінним результатом вважаю також виникнення взаємних психологічних зв’язків між викладачем та студентом та готовність студентів для допомоги викладачу з всіляких питань. Навчені студенти – товариши викладача, готові замінити його на занятті в разі потреби з користю для молодших студентів.

Отже, розумне ставлення до організації опитування вирішить комплекс виховних завдань навчального процесу, створить психолого-педагогічні умови готовності студентів до співпраці в колективі, комфорту взаємовідносин між викладачем та студентством.

ІІІ. Демонстрація видів опитування студентів. Тренінг для викладачів

Хід роботи

Ведуча нагадує, що форми опитування є складовою моделей навчання.

Моделі навчання і відповідні їм форми контролю, що визначаються в численних дослідженнях викладачів та педагогічній науці:

«І. Пасивна модель навчання - Студент виступає в ролі «об'єкта» навчання, повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом підручника - джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких студенти лише слухають і дивляться і відтворюють на репродуктивному рівні: переказ, чітка відповідь на вузьке запитання

2. Активна модель навчання - Такий вид навчання передбачає, застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність. Студент виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від студента до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення.

3. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх. Це співнавчання , взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де всі є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє форму­ванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання всі вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення.» ( Лавринчук-Ковтун О.В.https://vseosvita.ua/library/sucasni-innovacijni-tehnologii-navcanna-165199.html)

Моє особисте ставлення до форм опитування: поєднання різноманітних форм і методів контролю для кращого досягнення основної мети: підвищення рівня професійних навичок і вмінь, компетентності, комунікативності, критичності мислення.

Отже, мета опитування:

Навчальна

Професійна

Комунікативна

Виховна

Звичайні лекційно-семінарські заняття в класичному виконанні необхідні. Але в останні роки мені більш подобаються заняття за модульно-рейтинговою технологією. Тому що я на власний розсуд в залежності від багатьох факторів можу змінювати класичні форми проведення занять до репетиторських форм.

Якщо бути відвертими, МРТН не вкладається в класичну форму навіть по заповненню навчального журналу. Тому кожен рік я підписую для кожної групи індивідуальний графік навчального процесу. А в звичайному журналі, для звітності, форми заповнення такі ж самі, окрім модульної атестації, яка йде за моїм графіком. Таким чином, я лише частково незалежна від класичних форм оформлення процесу навчання, але досить вільна для організації навчальних занять з більшим ступенем ефективності і результативності.

Саме у МРТН велику роль грають форми опитування. Можлива кількість оцінок за одне заняття буває до 3-4. В навчальний журнал йде усереднена оцінка, яка має виховне значення. В навчальний журнал йдуть всі остаточні форми контролю. В графіки навчального процесу за МРТН можуть записуватись всі оцінки, але досвід каже, що це зайве втрачання часу. Сам студент ніколи не забуде свій успіх і в разі необхідності нагадає про нього викладачу.

Ведуча роз’ясняє присутнім правила гри: оскільки присутні вже викладачі, які працюють не першій рік, немає потреби демонструвати за допомогою студентів форми опитування. Ускладнимо завдання, самі станемо студентами і пограємось. Кожен буде робити те, що визначить ведуча. Отже, присутнім пропонується «сидіти на трьох стільцях одночасно»: студента, викладача, члена журі.

Присутні розділяються на 2 команди: гравці – викладачі спеціалісти та 2 категорії,

журі – майстри вищої та 1 категорії. Всім роздаються для праці по дві таблиці.

Ведуча. За формою опитування буває: усним та письмовим. У кожної форми є свої позитивні та негативні сторони. Практичним шляхом визначимо їх.

Завдання 1: В таблицях заповніть 3 та 4 колонки – до 5 хвилин. В цей час ведуча розповідає, підводить підсумки.

Позитивна сторона письмового опитування: працюють всі, студенту складно уникнути оцінки викладача, за короткий проміжок часу максимальна кількість опитаних, з боку сильного викладача - потужний виховний емоційний тиск на студента.

Негативна сторона письмового опитування: відсутній моментальний зворотній зв’язок між студентом і викладачем, якщо викладач недостатньо авторитетний і впливовий, студент насолоджується списанням, підглядає у роботу сусіда, ефективність роботи суттєво зменшується, оцінки нівелюються; багато часу викладач втрачає для перевірки, якщо студент працює, а викладач щось пояснює – результативність роботи знижається.

Ведуча бесідує з присутніми. Підводить підсумок.

Позитивні сторони усної роботи: моментальний зв'язок зі студентами, можливість від коректувати відповідь, підвищується емоційна насиченість, значно зростають засоби впливу на свідомість студента, значно збільшується інструментарій викладача.

Негативні сторони: якщо викладач недостатньо тренований під час емоційного вибуху можливо втратити контроль над процесом, займає багато часу, не всі студенти відповідають і отримують оцінку; може виявитись група студентів, яка взагалі відмовиться відповідати.

Ведуча. Головне завдання викладача у виборі методик: збільшити позитивізм, зменшити вплив негативних сторін.

Завдання 2. Відмітити значком «О» у таблиці ті форми роботи, які ви особисто вважаєте найбільш корисними для викладання ваших дисциплін. Якщо в переліку таблиць є не всі методи, допишіть їх – до 3 хвилин

Ведуча. Спробуємо на практиці збільшити ефективність заняття.

Завдання 3. Об’єднатися в групи по 3-4 викладача та заповнити колонку №5 – до 15 хвилин. Досвідчені викладачі наглядають за процесом, виявляють найбільш активних гравців. Ведуча в цей час надає гравцям допомогу та поради.

Гра переривається.

Завдання 4.Значком «V» відмітити ті, які знайшли для себе у майстер-класі. - до 3 хвилин

Ведуча. Оскільки всі присутні мають досвід у педагогічній справі, пропонується проявити творчість та виконати Завдання 5. Індивідуально заповніть колонку №1.

Робота збирається на перевірку та оцінювання запрошеним викладачам-майстрам (журі). Майстри оцінюють індивідуальну роботу гравців за 5-ті бальною системою, колективну – за 5-ті бальною системою.

Запрошені викладачі-майстри (журі) виконують їх частину завдання:

 1. визначають найбільш активного і зацікавленого гравця,

 2. підраховують кількість «V»- знахідок гравців (наприклад, на 15 гравців – 25 знахідок),

 3. підраховують кількість «О» - форм опитування, які гравець відмітив як можливі для власного застосування у викладанні,

 4. Враховують виконання творчого індивідуального завдання та ставлять загальну оцінку гравцю за роботу. Якщо є необхідність, виправляють помилки.

Ведуча. Поки працюють члени журі, вношу короткі пояснення до тієї роботи, яку виконували гравці. Відповідаю на запитання гравців.

Ця таблиця демонструє досвід викладача з поєднання методів опитування за МРТН:

Письмові форми-індивідуальні, традиційні та інноваційні

Усні форми: традиційні, активні, інтерактивні

Сполучення форм під час опитування для підвищення ефективності і масштабності

1

2

 • 1-2 завдання у вигляді тези для написання відповіді всім студентам,

 • або по варіантам

Індивідуальна розширена відповідь на змістовне питання.

+ поєднання форм: частина групи відповідає письмово, частина усно

+ суперечливі завдання у варіантах у письмовій частині спочатку фіксуються, а потім обговорюються у дискусійній формі

3

Письмові диктанти на розуміння речень

Фронтальне опитування

+ письмовий диктант на речення з наступним обговоренням

4

Письмові диктанти з термінології

Усна робота: «футбол» термінів – індивідуальна, групова (в великих групах, в малих)

+ письмова перевірка, потім усна робота з термінології (або навпаки) на одному занятті

+ диктант - письмово, усно – ключові питання для підготовки до наступного навчального матеріалу

+ «футбол» у вигляді термінів та речень

5

Тестування

+

+ Комп’ютерне поточне і підсумкове опитування,

+ взаємоперевірка результатів тестування

6

Дидактичні завдання на картках

+

+ обговорення в колективі, групі, парі

7

Завдання за текстом опорного конспекту, посібника, підручника, кодексу

+

+ Навчився сам – навчи друга.

8

Рішення юридичних задач

Рішення юридичних задач (ситуаційні завдання та ігри)

+ групова робота, парна робота, колективна на аналіз ситуації, критичний аналіз

9

Моделювання ситуацій і пошук їх рішень

+ «Мікрофон» для обговорення рішень

+ Індивідуальна і групова робота: з документами, «дерево рішень»,

робота опонентів,

«мозкова атака»

10

Індивідуальні завдання

+

Індивідуальна і групова робота над проектами, проблемними запитаннями. Можливо за підсумком – конкурс, дискусія.

11

Робота з документами, схемами, таблицями; по усуненню помилок, по створенню, а потім усуненню помилок

+

Індивідуальна і групова робота з документами

12

Підготовка доповіді

Захист доповіді

+ Організація роботи опонента доповідачу.

+ Рецензування роботи опонента та доповідача третьою особою.

13

Підготовка реферату

+ Захист реферату

+ Ділові ігри

+ Диспути

При захисті думки, проекту, реферату, доповіді та ін. працюють опонентами визначені студенти, або група цілком.

14

Творча робота

+ Захист роботи перед колективом

+ Захит проекту на конкурсній основі

+ Оціночна робота або в колективі або групами.

+ Можливо за підсумком конкурсу організувати дискусію.

Вибір методу залежить від навчальної дисципліни і конкретної теми. У навчальному процесі використовують як окремі елементи технологій, так і кілька методів у сукупності.

Під час перевірки таблиць майстрами молоді викладачі в усній формі відповідають на запитання: «Які методи організації опитування застосувала господарка майстер-класу під час проведення заняття?»

Члени журі надають оцінку роботі гравців за визначеними напрямками.

Обмін враженнями від гри та проведеного майстер-класу.

Схема тренінгу

Завдання присутнім:

1. В таблицях заповніть 3 та 4 колонки – до 5 хвилин

2. Об’єднатися в групи по 3-4 викладача та заповнити колонку №5 – до 15 хвилин

3. Відмітити значком «О» у таблиці ті форми роботи, які ви особисто вважаєте найбільш корисними для викладання ваших дисциплін. – до 3 хвилин

4. Значком «V» відмітити ті, які знайшли для себе у майстер-класі. - до 3 хвилин

5. Індивідуально заповніть колонку №1

6. Робота збирається на перевірку та оцінювання запрошеним викладачам-майстрам. Майстри оцінюють індивідуальну роботу гравців за 5-ті бальною системою, колективну – за 5-ті бальною системою.

7. Під час перевірки таблиць майстрами молоді викладачі в усній формі відповідають на запитання: «Які методи організації опитування застосувала господарка майстер-класу під час проведення заняття?»

ІV. Організація виставки та ознайомлення з методичним забезпеченням дисципліни і методичним забезпеченням контролю знань студентів.

В умовах ринкової економіки до випускника коледжу висуваються підвищені вимоги. Сучасне виробництво вимагає від молодого спеціаліста самостійності, вміння швидко приймати рішення, не боятися особистої. відповідальності, творчо підходити до розв’язання виробничих завдань.

Сучасні технології навчання спрямовані на ефективність, результа­тивність, творчий характер навчання, активні його форми, самостійну діяльність студентів. Нові підходи спостерігаються і в методичному забезпеченні викладання дисциплін.

Достатнє методичне забезпечення навчального заняття - це одна з головних умов проведення його на високому рівні, досягнення мети, основа оптимізації процесу навчання.

У навчально-методичний комплекс дисциплін для організації контролю знань входить:

 1. інструкції щодо виконання практичних і лабораторних робіт;

 2. інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять;

 3. завдання до самостійної роботи студентів;

 4. контрольні роботи з навчальної дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу,

 5. комплексні контрольні роботи для визначення залишкових знань з дисциплін;

 6. питання для проведення заліків з дисциплін;

 7. питання для екзаменаційних білетів;

 8. питання для комплексного державного екзамену;

 9. інші засоби діагностики: картки для опитування, дидактичні збірники завдань (вправ)

 10. візуальне супроводження.

Ведуча майстер-класу демонструє власні напрацювання. Якщо виникає потреба, розповідає та надає рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу для організації контролю знань.

V. Відповіді на запитання.

VІ.Підведення підсумків роботи майстер-класу.

Особиста думка викладачів та побажання, щодо проведеного майстер-класу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
2
4
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!