Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Майстер-клас «Арт- технологія при вивченні англійської мови»

Англійська мова

Для кого: Дорослі

23.10.2021

50

4

0

Опис документу:

Пріоритетною метою діяльності закладів освіти є створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учнів. Державний освітній стандарт загальної освіти встановлює особливі вимоги до особистісних, міжпредметних і предметних результатів засвоєння учнями основної програми загальної освіти.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Майстер-клас «Арт- технологія при вивченні англійської мови»

Мета: формування поняття арт-технології та його практичне застосування на уроці.

Зміст:

1. Вступ.

2. Арт-технології у вивченні англійської мови.

3. Структура та зміст арт-уроку.

4. Практичне заняття щодо створення різних елементів арт-технології.

5. Висновок.

Очікувані результати:

Педагоги повинні знати: основні принципи арт-технології.

Педагоги повинні розуміти: структуру та зміст уроку з елементами арт-технології та його практичне застосування.

Педагоги повинні уміти: створювати різні елементи арт-технології.

1. Вступ.

Пріоритетною метою діяльності закладів освіти є створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учнів. Державний освітній стандарт загальної освіти встановлює особливі вимоги до особистісних, міжпредметних і предметних результатів засвоєння учнями основної програми загальної освіти. Складовою є формування комунікативної компетентності, яка є основною метою навчання при оволодінні іноземною мовою.

На сучасному етапі розвитку освіти однією з найбільш актуальних проблем, які потребують вирішення, є необхідність якісного поліпшення знання англійської мови. Педагогічні технології, які використовують вчителі на уроках англійської мови, роблять урок насиченим і цікавим, і разом з тим у дітей підвищується мотивація в навчанні.
Однак, ми розуміємо те, що навчати комунікації іноземною мовою молодших школярів, які ще не цілком володіють комунікативними вміннями
рідною мовою, - завдання досить нелегкі і відповідальні. Любов до предмету в даному віці дуже тісно пов'язана з відчуттям психологічного комфорту, радості, потреби і готовності до спілкування, які створює вчитель на уроці.


2. Арт-технології у вивченні англійської мови.
Найбільш ефективними технологіями навчання педагоги і психологи відзначають ті, що гарантують успіх педагогічних дій. Однією з таких ефективних технологій може стати включення в урок різних арт-технологій. Використання прийомів арт-технодогії на уроках англійської мови допомагає вирішити важливі дидактичні завдання.

До арт-технологій відносяться засоби ілюстративної наочності (фотографії, картини, карикатури, діаграми, колажі, слайди); казки; пісні; римівки і вірші; ігри; кінематографія; комп'ютерна творчість; театральні постанови; танці; малювання.

Включення в уроки арт-технік, які використовуються в арт-терапії, сприяють підвищенню активності, зниженню втоми і гармонізації особистості учнів. Тому, робимо висновок, що арт-технології містять в собі арт-терапію та арт- педагогіку.


3. Структура та зміст арт-уроку.

Різноманітність форм арт-терапії дозволяє використовувати її на різних етапах уроку. Це може бути початок уроку, пояснення нового матеріалу, закріплення пройденого, фізкультхвилинка, домашнє завдання та рефлексія.

Я вважаю, що одним із способів мотивування школярів на уроках англійської мови є використання арт-технології.

Структура уроку визначається його змістом і місцем у циклі уроків. Вона зумовлюється сукупністю закономірностей його внутрішньої організації, згідно яких компонуються його етапи.

 Що складає внутрішню організацію уроку ІМ? В цілісній його структурі виділяється початок, основна та заключна частини уроку. До основних компонентів початку уроку відносять організаційний момент та мовленнєву зарядку. Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці (привітання, приведення учнів до готовності

співпрацювати, повідомлення цілей уроку) та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність.

В ході основної частини уроку вирішуються його головні завдання. Вона може включати такі компоненти: подача нового матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності,

систематизація/узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. 

Кінець уроку повинен підсумувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є підбиття підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання. Завершуючи урок, учитель підсумовує успіхи учнів, торкаючись разом з тим і недоліків їх роботи, оголошує та мотивує оцінки, записує їх в журнал та щоденники учнів, роз’яснює домашнє завдання. При формулюванні домашнього завдання важливо передбачати також його запис на дошці, короткі інструкції щодо способів його виконання та оформлення. В окремих випадках доцільно перевірити, як учні зрозуміли завдання і чи зробили відповідні записи в щоденниках.

Схема плану-конспекту уроку (1)

Дата

План конспекту уроку № ... в... класі

Тема:

Мета:

Формувати ключові компетентності:

Формувати предметні компетентності:

Тип уроку:

Обладнання:

Техніка виконання арт-технології:

Схематичний план уроку

І. Організація класу ................................1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду….5 хв

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку …….1 хв.

IV. Мотивація навчальної діяльності......3 хв.

V. Вивчення нового матеріалу……. 10 хв.

VI.Закріплення вивченого матеріалу ........20 хв.

VIІ. Повідомлення домашнього завдання....2 хв.

VІІI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.......3 хв.


Схема плану-конспекту уроку (2)

Тема: ______________________________________________________________

Мета: формування компетентностей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Очікувані результати:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Тип уроку:___________________________________________________________

Обладнання: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техніка виконання арт-технології: _______________________________________

_____________________________________________________________________

Хід уроку

Зміст. Форми та методи організації навчальної діяльності учнів класу

 1. Організаційний етап. 1. Актуалізація опорних знань.
 1. Повідомлення теми та мети. Мотивація навчальної діяльності 1. Формування вмінь та навичок. Практичне застосування.

Тренувальні вправи.


 1. Домашнє завдання.
 1. Оцінювання.
 1. Підсумок уроку. Рефлексія.
Структура та зміст арт-уроку має різні варіанти, тому що кожна дитина має свій певний багаж знань.

Приклади арт-уроків:

 • театралізований урок;

 • урок діалогу культур;

 • віртуальна подорож;

 • урок предметного малювання;

 • урок імітаційного моделювання;

 • урок-психодрама.


4. Практичне заняття щодо створення різних елементів арт-технології.

ІІ Актуалізація опорних знань.

 • What seasons do you know?

 • What season is it now?

 • What autumn months do you know?

 • What month is it now? What can you see on the ground?

 • What colour is autumn?

- What kind of trees do you know? (Apple tree, cherry tree, pear tree, apricot tree, peach tree).

Look at the picture. What kind of leaves do you see? Малюнки листочків з підписами.

Well done!
And now, dear students, let’s make the project about autumn.

Look at the board and look at your desks, repeat and point.

Послідовність виконання композиції.

- Підберіть листочки з чіткими прожилками. Нижній бік листка (the lower part of the leaf) покрийте фарбами теплих кольорів (warm colours). Потім прикладіть до чистого аркуша паперу (put it to the clean (white) sheet of paper), злегка притискаючи рукою (press it) . На папері залишиться відбиток (imprint). У такий спосіб можна створити візерунки, орнаменти (ornaments).

- Let’s try to do this work ourselves. Use different kinds of leaves. Давайте прокоментуємо наші дії англійською мовою. We are painting the lower part of the leaf with warm colours (yellow paint), then we are pressing it to the white sheet of paper and then we get the imprint of the leaf. Good job! Write the name of the leaves. Make ornaments. (For example.)


5. Висновок.

Таким чином, використання різних елементів арт-терапії в школі покликане, перш за все, сприяти духовно-моральному вихованню школярів. Вільне самовираження необхідно або бажано, щоб допомогти дитині усунути прояви її негативного психоемоційного стану, вирішити наявні психологічні проблеми.
Провідним засобом у досягненні головної мети навчання іноземної мови - формування комунікативної особистості, здатної задавати питання,
висловлювати свою думку, розповідати про події в минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше кажучи, особистості, здатної до спілкування. Використання арт - діяльності на уроках англійської мови в молодшому шкільному віці позитивно впливає на засвоєння, відпрацювання і повторення навчального матеріалу. У вчителів з'явилася можливість використовувати на уроці різні технічні засоби, такі як комп'ютер, відео та аудіо апаратуру і багато іншого. А це дозволяє зробити уроки іноземної мови більш цікавими і продуктивними, підвищити в учнів мотивацію до вивчення іноземної мови.

Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки
підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань. Такі форми проведення занять "знімають" традиційність уроку, оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звертання до подібних форм організації навчального процесу недоцільно, так як нетрадиційне може
швидко стати традиційним, що, в кінцевому рахунку, призведе до падіння в учнів інтересу до предмета.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.