Логопедичний супровід дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Методичні рекомендації для проведення корекційно-розвиткових занять.

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас

20.09.2021

193

21

0

Опис документу:

Методичні рекомендації розроблено для ефективної корекційно-розвиткової роботи із учнями із порушеннями інтелектуального розвитку, розглянуто прийоми та методи логопедичного супроводу дітей даної нозології, рекомендації для розвитку мовлення у дітей із ООП.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Власюк К. І.

Логопедичний супровід дітей із інтелектуальними порушеннями. Методичні рекомендації для проведення корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення.

1.Діти із інтелектуальними порушеннями потребують індивідуальних вказівок, інструкцій або нагадування.

2.Використання індивідуальних карток із близьким для розуміння дитини матеріалом.

3.Позитивне підкріплення маленьких успіхів дитини, заохочення говоріння та виконання завдань.

4.Зрозумілі, доступні асоціації до слів, понять, назв предметів, дій та ознак предметів.

5.Створення покрокових інструкцій: що спочатку, потім, в кінці.

6.Використання мнемовіршів, інших прийомів мнемотехніки для кращого запам’ятовування.

7.Використання власного досвіду дитини та спостережень, спогадів для пояснення нових слів, понять, дій.

8.Емоційне підкріплення матеріалу, підкріплення позитивними емоціями розповідей, переказів і т.д.

9.Багаторазове повторення нових слів, понять, дій, називання одних і тих самих картинок у різних ситуаціях.

10.Візуальні підказки, створення візуального плану заняття із зрозумілими дитині підказками, значками, картинками.

11.Спілкування з дитиною спрощеною мовою, короткими непоширеними реченнями з чіткими інструкціями та конкретними завданнями.

12.Задіювання різних сенсорних відчуттів дитини(слухових, зорових, тактильних) під час вивчення нового матеріалу.

13.Використання карток-підказок із алгоритмами дій.

14.Використання таблиць із запитаннями та початком відповідей.

15.Моделювання різних соціальних, життєвих ситуацій, створення діалогів для різних життєвих випадків з метою активізації мовлення дитини та збільшення словникового запасу.

16.Створення нестандартних книжок, альбомів, лепбуків з лексичної теми, з картинками, малюнками, наліпками.

17.Створення та активне обговорення із дитиною правил поведінки на занятті. Демонстрація цих правил на окремому плакаті, який знаходиться в полі зору дитини.

18.Використання глобального читання як однієї із найбільш ефективних методик для навчання грамоти дітей із іниелектуальними порушеннями.

19.Поділ більшого, складнішого нового завдання на більш дрібні та малі кроки. Детальне пояснення до кожного кроку.

20.Лексичні теми можуть стати базою для розвитку зв’язного мовлення та збагачення лексичного запасу у дітей із інтелектуальними порушеннями.

21.Під час корекційно-розвиткових занять та уроків активно використовувати динамічні паузи, фізкультхвилинки, руханки, елементи нейрогімнастики, фонетичну та артикуляційну зарядку та розвивати мовленнєве дихання, дрібну та загальну моторику.

22.Заохочувати дитину до говоріння, включати в ситуації, де потрібне активне спілкування.

23.Систематично працювати над формуванням просодичних компонентів мови,правильної вимови звуків, фонематичних процесів, лексико-граматичних засобів мовлення.

24.Постійно змінювати види навчальної, корекційної та розвиткової діяльності під час корекційно-розвиткового заняття з метою утримання уваги дитини та попередження швидкої втомлюванності та відволікання.

25.Активно включати ігровий матеріал на заняттях для забезпечення корекції загального недорозвинення мовлення.

26.За потреби застосовувати альтернативну комунікацію за допомогою зображень, карток, комп’ютерних програм для комунікацій.

Література.

1.Кравець Н. П. Розвиток мовлення в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках читання. – К. :А. С. К.-1999-127 с.

2.Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. -К. В-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. -2009.-464 с.

3.Спеціальна педагогіка :понятійно-термінологічний словник за ред. В. Бондаря. -Альма Матер. -2006.-464 с.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.