«LAPBOOK» – КНИГА НА КОЛІНАХ

Опис документу:
У запропонованому посібнику «Економним я зростаю» та «Космічні пригоди Афлатунчика», які розроблені відповідно до завдань міжнародної програми соціально-фінансової освіти «Афлатот» та Базового компонента дошкільної освіти, розкрито можливості та переваги використання інноваційної технології «лепбук» у роботі з дітьми дошкільного віку та можливості використання лепбука у роботі з батьками. Дидактичний посібник рекомендовано для використання у роботі з дітьми під час проектної діяльності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«lapbook» –

книга на колінах

«lapbook» –

книга на колінах

Систематизували та доопрацювала: динамічна група педагогів закладу дошкільної освіти №57 «Берізка» Шамрай Любов Ярославівна, вихователь, Ускова Людмила Олександрівна, асистент вихователя інклюзивної групи, Гуржій Ірина Олександрівна, вихователь»

У запропонованому дидактичному посібнику «Економним я зростаю» та «Космічні пригоди Афлатунчика», які розроблені відповідно до завдань міжнародної програми соціально-фінансової освіти «Афлатот» та Базового компонента дошкільної освіти, розкрито можливості та переваги використання інноваційної технології «лепбук» у роботі з дітьми дошкільного віку та можливості використання лепбука у роботі з батьками.

Дидактичний посібник рекомендовано для використання у роботі з дітьми під час проектної діяльності.

Для вихователів-методистів, вихователів, дітей та їх батьків.

Зміст

Анотація …………………………………………………………………….

3

Вступ ………………………………………………………………………...

5

Теоретичні основи використання «лепбук» - технології………………...

Матеріали майстер-класу «Використання технології «лепбук» в роботі з дошкільниками» ……………………….………………………………

Вихователю на замітку ……………………………………………………..

Поради вихователю щодо ефективного використання «лепбука»………

«Лепбук» як одна з форм співпраці з батьками ………………..

Висновок ………………………………………….…………………………

Використані джерела ………………………………………………………

6

9

11

13

14

15

16

Вступ

Сьогодні система дошкільної освіти зазнає суттєвих змін. Важливим аспектом освіти є формування у дитини «навчити вчитися самому». Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання дошкільнят спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення.

Коли дитина сама діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання. У зв'язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування у дошкільнят інтересу до творчої діяльності.

Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук.

Lapbooking – процес виготовлення лепбуку як форми організації навчального матеріалу, явище нове, але вже набуло популярності та широко використовується у всьому світі від Америки до Європи

Лепбук-новий засіб навчання

«Лепбук» (lapbook), або як його ще називають тематична папка, - це саморобна інтерактивна папка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. В ній збирається матеріал по якійсь певній темі. При цьому «лепбук» - це не просто витвір. Це наочно - практичний метод на- вчання, заключний етап самостійної дослідницької роботи, яку дитина виконувала у ході вивчення даної теми.

Термін «лепбук» ( з англійського «lapbook» – книга на колінах ) вперше використала у своїй домашній школі мати та письменниця з Вірджинії ТемміДабі. Вона узагальнила досвід використання різноманітних міні - книг, автором створення яких була Діна Зайк ще у вісімдесятих роках минулого сторіччя. Саме Діна Зайк запропонувала використовувати так звані foldables – cкладені аркуші паперу, для легкого та ненав’язливого за- пам’ятовування інформації дітьми.

Автор детально описала у своїй книзі різні способи їх створення. Використання таких складених різними способами аркушів паперу, або, як ми їх зараз називаємо, «міні - книги», давало можливість дітям, працюючи над їх виготовлен- ням, швидко та надовго запам’ятовувати потрібну інформацію. Ця техніка широко засто- совувалась у домашніх школах всього світу.

Папки зацікавлюють дитину, привертають її увагу до себе своїм яскравим зовнішнім виглядом та подають наявну інформацію в компактній формі.

Щоб заповнити цю папку, малюкові потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, вивчити представлений матеріал. «Лепбук» - це універсальний посібник, який може бути підсумком проектної та самостійної діяльності дітей, тематичного тижня, передбаченого основною освітньою про- грамою дошкільної освіти. Може бути використаний при реалізації будь - якої освітньої лінії, забезпечуючи їх інтеграцію.

Об'єднуючи навчання і виховання в цілісний освітній процес, «лепбук» дає можливість педагогу побудувати діяльність на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, створити умови, при яких сам дитина стає активним у виборі змісту своєї освіти.

Використання «лепбука» забезпечує рівність можливостей, повноцінний розвиток кожної дитини, незалежно від місця проживання, статі, національності, мови, соціального статусу, в тому числі і для дітей з особливими освітніми потребами.

Інноваційна ідея досвіду: формування та розвиток пізнавальної активності дошкільників із використанням «лепбук» - технології.

Актуальність досвіду Це прекрасний спосіб подати всю наявну інформацію в компактній формі. «Лепбук» цікавий і корисний тим, що в ньому міститься методичний та практичний матеріал, що сприяє саморозвитку педагогів і підвищенню їх професійної компетенції. Провідна педагогічна ідея досвіду: формування та розвиток пізнавальної активності з використанням «лепбук» - технології.

Новизна педагогічної ідеї: новизна представленої роботи полягає у визначенні ролі «лепбук» - технології як ефективного методу по формуванню пізнавальної активності дошкільників.

Головною метою є саморозвиток та розвиток особистості кожного вихованця в процесі освоєння навколишнього світу через творчу активність, розвиток пізнавальної активності дошкільників за допомогою «лепбук» - технології. Створення умов для участі батьків у спільній навчальній діяльності.

Завдання:

 • закріплення набутих знань з певної тематики;

 • розвиток партнерських взаємин з дорослим і дітьми;

 • розвиток умінь узагальнювати, систематизувати інформацію;

 • поповнення і систематизація знань дітей, шляхом залучення їх в ігрові, пізнавально - розвиваючі заняття;

 • вчити класифікувати, узагальнювати та робити висновок;

 • формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі;

 • надання кваліфікованої консультативної та практичної допомоги батькам;

 • розвивати дитячу самостійність та і ініціативність;

 • розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності дітей;

 • розвивати пам'ять, увагу, мислення, уяву;

 • виховувати організованість у спільній діяльності;

 • виховувати дружелюбність.

Результативність досвіду.

Результати спостереження педагогічного процесу показали, що діти стали активно взаємодіяти з однолітками і дорослими, виявляти цікавість до участі в спільній діяльності. Значно зріс розвиток сформованості пізнавальної активності, зріс пізнавальний інтерес, допитливість, самостійність і ініціативність у вирішенні поставлених завдань. Досліджуваний матеріал успішно використовується дітьми в повсякденному житті. Таким чином, бачимо, що метод «Лепбук» актуальний і дуже ефективний. У використанні цього методу відбувається формування суб'єктної позиції у дитини, розкривається його індивідуальність, реалізуються інтереси і потреби, що в свою чергу сприяє подальшому формуванню пізнавальної активності та особистісному розвитку дитини.

А це відповідає соціальному замовленню на сучасному етапі

На допомогу вихователю-методисту

Матеріали до майстер-класу з педагогами

«Використання технології «лепбук» в роботі з дошкільниками»

Мета: підвищення професійної компетентності педагогів, підвищення пізнавальної активності дошкільників на основі використання лепбука.
    

 Завдання: познайомити педагогів з технологією виготовлення лепбука;

підвищити рівень майстерності педагогів.

Хід майстер-класу

     Сьогодні система дошкільної освіти зазнає суттєвих змін. Важливим аспектом освіти є формування у дитини «навчити вчитися самому». Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання дошкільнят спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання. У зв'язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування у дошкільнят інтересу до творчої діяльності. Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук.
    

 Лепбук «lapbook» (книга на колінах) - це книга або папка будь-якої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у оригінальний спосіб різноманітними міні-книжками, віконечками, малюнками, іграми.
     Послідовність роботи по виготовленню лепбука:

 1. Постановка проблеми. Формулювання теми.

 2. Складання плану.

 3. Створення макета.

 4. Продумайте наповнення лепбука.

 5. Збір інформації та матеріалу.

     Лепбук – це навчальний посібник, спосіб закріпити знання дітей з певної теми, осмислити зміст всієї папки, провести дослідницьку роботу, в процесі якої дитина бере участі в пошуку. Він допомагає дитині краще зрозуміти і запам'ятати матеріал. Це чудовий спосіб для закріплення пройденої теми. У будь-який зручний час дитина просто відкриває лепбук і повторює пройдене, розглядаючи зроблену своїми ж руками книжку. Дитина самостійно збирає і організовує інформацію, формуючи навички шкільного навчання. Також лепбук можна на час дати дитині додому або в будь-яку іншу групу дитячого садка.
      Важливим є й те, що завдання можна обирати під силу кожній дитині (одним – намалювати сюжет, іншим-зібрати книжку-гармошку, а третім - завдання, що розвивають логічне мислення) і зробити колективну книжку. І основне – при створені лепбука діти здобувають знання самі, а не отримують у готовому вигляді.

Переваги використання лепбука для педагогів:

 • сприяє організації матеріалу по темі, що вивчається в рамках тематичного планування;

 • сприяє оформленню результатів спільної проектної діяльності і може бути формою представлення підсумків проекту або тематичного тижня;

 • сприяє організації індивідуальної та самостійної роботи з дітьми.

 • це прекрасний і чудовий спосіб подати всю наявну інформацію в компактній формі.

В результаті роботи з лепбуком у дітей розвиваються

універсальні вміння, такі як:

 • вміння планувати майбутню діяльність;

 • домовлятися з однолітками;

 • розподіляти обов'язки;

 • шукати потрібну інформацію, узагальнювати її, систематизувати;

 • самостійно давати пояснення на виникаючі питання;

 • приймати власні рішення, спираючись на свої знання і вміння;

 • використовуючи усне мовлення, висловлювати свої думки і бажання.

     Лепбук може бути змістовним елементом розвивального середовища групи. До виготовлення лепбуків можна залучати батьків, що сприятиме глибшій співпраці дитячого садка та родини. Врешті-решт – це просто цікаво!

Вихователю на замітку

Що таке лепбук? Лепбук – це тематична папка, створена своїми руками.

Для чого він? Лепбук дає змогу бачити поняття, що розглядається, в системі.

Як його створити? Опрацювати інформацію за темою та оформити в незвичайній формі.

Хто має створювати. Лепбук створюють діти разом із батьками, педагог, який забезпечує ресурсами та надає консультації щодо розміщення інформації у лепбуці.

Скільки часу потрібно, щоб створити лепбук?

Лепбук не можливо створити швидко, тому на виготовлення потрібно кілька днів, тижнів (можна доповнювати лепбук)

Як використовувати лепбук?

 • Для повторення або закріплення навчального матеріалу з теми або з кількох тем.

 • В якості презентацій для дітей

 • В якості портфоліо

Лепбук має безліч цікавих функцій. У нього розкриваються кишеньки, розгортаються карти, спливають різні фігурки, що розповідають історії тощо.

Як виготовити лепбук

1 етап. Виготовляємо форму та розміщуємо інформацію

Розглядаємо та виготовляємо окремі міні-книжки, які стануть частинами лепбуку.

2 етап.  Вчимося розміщувати назву теми і малюнок, розподіляємо інформацію по площині лепбука, добираємо форму для представлення інформації, створюємо і розміщуємо інформаційні блоки.

3 етап.  Діти разом із батьками, під керівництвом педагога створюють лепбук.

Переваги використання:

 • допомагає за власним бажанням організувати отриману інформацію з вивченої теми;

 • кращому розумінню та запам’ятовуванню матеріалу;

 • зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого;

 • малюк вчиться самостійно аналізувати та робити висновки;

 • «лепбук» можна створити на будь - яку тему;

 • створення «лепбука» є одним з видів спільної діяльності дорослого і дітей;

 • він може бути ще й формою презентації підсумків проекту або тематичного тижня;

 • дитина вчиться самостійно обирати та впорядковувати інформацію, яку вона додасть у «лепбук»;

 • дитина більш зацікавлена у навчанні, коли воно «оживає», до нього можна торкнутись;

 • виготовляти «лепбук» можна індивідуально або групою, обираючи посильні завдання для кожної дитини;

 • «лепбук» може бути змістовним елементом розвивального середовища групи;

 • до виготовлення «лепбуків» можна залучати батьків, що сприятиме глибшій співпраці дитячого садка та родини;

 • врешті - решт – це просто цікаво!

 • Таким чином, можна сказати, що «лепбук» - це збірний образ плаката, книги і роздаткового матеріалу, який спрямований на розвиток творчого потенціалу та пі- знавальної активності в рамках заданої теми, розширюючи не тільки кругозір,але і формуючи навички та вміння

Чому саме «Лепбук»?

«Лепбук»? відповідає всім вимогам до предметно - розвиваючого середовища:

 • він інформативний, багатофункціональний, сприяє розвитку та формуванню пізнавальної активності, уяви;

 • може використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі за участю дорослого як партнера);

 • має дидактичні властивості;

 • структура і зміст «лепбука» доступні дітям дошкільного віку;

 • забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх вихованців;

 • процес створення лепбука дозволяє дитині бути учасником всього процесу, на будь - якому з його етапів. Робота з «лепбуком» відповідає основним тезам організації партнерської діяльності дорослого з дітьми:

 • включеність вихователя в діяльність нарівні з дітьми;

 • добровільне приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і дисциплінарного примусу);

 • вільне спілкування і переміщення дітей під час діяльності (відповідно при організації робочого простору);

 • кожен працює у своєму темпі

Види «лепбуків».

 • Навчальні.

 • Ігрові.

 • Привітальні.

 • До свята (Новий рік, день матері, Великдень, день Конституції).

 • Автобіографічні ( день народження, похід в кіно, відпочинок).

Технологія виготовлення.

Матеріали: Для створення «лепбуку» використовуються прості матеріали, які є у кожному домі або у кожній групі дитячого садка.

 • Цупкий папір, картон для основи.

 • Кольоровий папір.

 • Ножиці.

 • Клей.

 • Кольорові олівці, фарби, фломастери, маркери, ручки.

 • Скотч звичайний та двосторонній

 • Картинки.

ПОРАДИ ВИХОВАТЕЛЮ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКА

1. Не намагайтесь зробити все за дитину. Дитина повинна створювати лепбук, щоб засвоїти інформацію, а не просто бути зайнятою роботою.

2. Сплануйте та складіть список тієї інформації, яку, на вашу думку, має дізнатись та відтворити у лепбуці дитина. Кожен пункт може бути використаний у міні книгах в межах лепбука.

3. Дайте дитині можливість самостійно малювати, робити позначки, друкувати, укладати матеріал. Дослідження вчених довели, що існує зв'язок між мозком і рукою, інформація краще запам’ятовується, якщо вона записана власноруч.

4. Дайте дитині свободу у виготовленні лепбука. Пам’ятайте, що це робота дитини. Нехай вона організовує та прикрашає його так, як вони того хочуть. Чим більше ви будете прагнути досконалості, тим менше дитина буде отримувати задоволення від роботи. Дитина повинна полюбити навчання як процес

«Лепбук»

як одна з форм співпраці з батьками.

Зацікавив нас «лепбук» і можливістю активніше співпрацювати з батьками вихованців, залучати їх до того, що вивчають діти, до розуміння їх потреб.

Саме разом у спільній роботі можливо створити справжню взаємодію в тріаді «батьки – діти - вихователі» та налагодити партнерські відносини з родиною в інтересах дитини.

Створення «лепбука» є однією з цікавих форм роботи, що об’єднала батьків, дітей та вихователів в одну велику дружну родину, яка зацікавлена у створенні спільного результату, продуку- ванні та відтворення оригінальних ідей.

Для формування співробітництва між дорослими й дітьми важливим є процес «включення батьків» в діяльність дошкільного закладу, тому розпочинаючи роботу над створенням «лепбука» ми ставили перед собою такі завдання:

 • презентувати педагогічний досвід використання сучасних педагогічних технологій у вихованні дошкільників;

 • мотивувати батьків до використання у спільній діяльності з дитиною методів, прийомів розробки та виготовлення «лепбука», як одного із засобу по формуванню пізнавальної активності дітей;

 • надати батькам можливість виявити творчі здібності;

 • спонукати батьків до спільної творчої діяльності з дітьми;

 • сприяти згуртованості батьківського колективу.

Саме така співпраця наближає сім’ю до дитячого садка, сприяє кращому розумінню потреб дитини дорослим.

Висновок

У висновку хочеться відзначити, що дана форма роботи допомагає створити умови для підтримки дитячої ініціативи, активності і творчості в групі. У процесі такої творчості дитина стає не тільки творцем своєї власної книги, а й дизайнером, художником - ілюстратором, автором власних історій, загадок, віршів.

Така захоплююча форма роботи створює умови для розвитку пізнавальної активнос- ті, особистості, мотивації і здібностей дитини.

Отже, «лепбук» – це книга або папка будь-якої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у оригінальний спосіб різноманітними міні - книжками, віконечками, малюнками, іграми. Як і інші цікаві інновації, він був підхоплений матусями, вихователями, вчителями всього світу та досить вдало ними використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах. Таким чином, використання «лепбук» - технології в освітньому процесі дозволяє в цілому підвищити рівень комунікативної компетентності дітей, формує уявлення дітей про навколишній світ, та їх відношення до тієї або іншої проблемної ситуації, сприяє навичкам активної та творчої колективної взаємодії, розвитку пізнавальної активності та творчого потенціалу дітей і підвищенню рівня їх соціальної адаптації.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Е.Блохіна, Т.Лиханова «Лепбук – «книга на колінах». Журнал «Обруч» № 4 2015 р.

 • Мартинова Н.Т. «Лепбук» як вид спільної діяльності дорослого і дітей. [Електрон- ный ресурс]. – Режим доступа: ttps://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlyasovmestnoy-deyateln...

Використані інтернет-ресурси:

17

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»