Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

КТП уроків англійської мови у 2 класі ІІ семестр ( 105 год., 3 год. на тиждень) НУШ

Англійська мова

Для кого: 2 Клас

06.08.2021

206

50

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 2 класі ІІ семестр ( 105 год., 3 год. на тиждень), 6 тем Складено згідно навчальної програми « Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи » (Під керівництвом О.Я. Савченко), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 Підручник, який використовується на уроках О.Карп`юк «English with Smilіng Sam» Лібра Терра, Тернопіль 2019
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків англійської мови у 2 класі ІІ семестр

( 105 год., 3 год. на тиждень), 6 тем

Складено згідно навчальної програми « Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи »

(Під керівництвом О.Я. Савченко), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Підручник, який використовується на уроках О.Карп`юк «English with Smilіng Sam» Лібра Терра, Тернопіль 2019
Дата

Примітка/Коригуюча дата

Очікуванні результати
Тема.

Фонетика

Лексика

Граматика

Читання зорове сприймання

Аудіювання

Сприймання на слух

Мовлення

Усна взаємодія


Письмо

Писемне продукування


Т. 5 Природа. Тварини. (13 год.)

46.Розучування пісні. Повторення літер алфавіту, які є на початку назв тварин.

1. У джунгляхPh [f]

F [f]


Впр. 1 с.62

This is a giraffe

I’ve got …

Назви тварин

Впр.1 с.62

Впр.3 с.63

Впр.5 с.63

пісня про тварин

Впр.6 с. 63

47.Розігрування коротких історій про тварин по зразку.

2. Я крокодил з річки Ніл


Sh [ꭍ]

Th [Ꝋ]

Ck [k]Mouth, teeth, body, neck, tall, short, dangerous

I’m=I’m

I have got=I’ve got

Впр.1 с.64

Впр.1,2 с.64

Впр.3, с.64

Літери Cc, Gg

Впр.4 с.64

48.Описати тварину за критеріями: колір, розмір, має, може.

3. Я можу бачити гуску

T [t]

Th []

Ee [i:]Mouth, tree, three, foot, tooth

Tooth-teeth,

Foot-feet

Впр.4 с.65

Впр.1,2 с.65

Впр.1 с.65

Впр.3 с.65 Літери Ее,

Ff

49Виготовувати постер з підписами частин тіла

4. Я маю дві руки.F [f]

H [h]Head, eyes, fingers, hand, toes, arms.

Впр.1, 2 с.66

One, two, four

Впр.3 с. 66

Впр.1 с.66

Впр.2 с.66

Впр.4 с.66

Літери Ff, Hh

50.Розігрування діалогів-розпитування по темі.

5. Скільки в тебе…?

Ow [au]Shoulders, knees

How many?

Впр.4 с.67

Впр.1,2с.67

Впр.6 с. 67

Впр.4 с.67


51.Розпитування по темі.

6. Скільки пальців на моїх руках?How many?


Впр.5 с.67


Літери Tt, Ff

52.Описати тварину за фотографією

7. Фотографії у зоопарку

Ou[au]

Ow [au]

Photo, photographer

It has got

Впр.2, 4 ,5 с.68

Впр.1 с.68

Розповісти про одну з тварин

Літери Pp, Bb

53.Запитати та дати відповіді на питання про тварин

8 . Відгадай, яку тварину я бачуПовторення Has it got?

Can it..?Впр.1,2 с.69

Літери Ii, Yy

54.Зіграти роль

9. Змії небезпечні. Story Time
Впр.1,2, с.70

Впр.1 с.70

Впр.4 с.70

Літери Mm, Ww

55.Виготувати тваринку

10. Into your Portfolio. Виготуй тваринку.
Впр.6 с.71

Впр.1 с.70

Впр.4,6 с.70

Впр.7 с.70

56.Виготувати тваринку

11. Into your Portfolio. Розкажи про свою тваринку.
57.
12. Тварини у зоопарку.

58.


Тема


13. Узагальнення та систематизація теми «Природа. Тварини ».


Т. 6 Щоденні справи. (13 год.)

59.Опрацювання лексики по темі. Складання розповіді про себе.

1. Що я роблю в день.Th []

Th[ð]

Впр.1 с.74

Wash my face, clean my teeth, put on my clothes, go to school

I wash my face.

Впр.5 с.75

Впр.1,4 с.74

Впр.3,4 с.75

Розповідь про себе

Літери Cc, Ss

60.Складання речень про себе- що робимо у різні дні тижня.

2. Дні тижня.


Ur [Ɜ:]

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Preposi-tion on with days of the week; at with time

Впр.1,2 с.76

Впр.1,2,3 с.76

Впр.4 с.76

Впр.4 с.76

Літери Ff, Tt

61.Розповісти про свій недільний день.Читання слів закритого складу.

3. Розповідаємо

про себе


Ea [i:]

Ng [η]

Впр.1 с.77

I- my

You-your

Впр.2,4,5 с.77

Впр.1, 4 с.77

Скласти розповідь про свій недільний день

Впр.3 с.77

Літери Dd, Pp


62.Співання та інсценування пісні по зразку.


4. Я плаваю, як риба

Читання та інсценування діалогів по зразку.

Ng [η]

Play, hiss, walk, sleep, swim, swing, jump

I’m Ѵ-ing

Впр.1 с.78

Впр.1 с.78

Впр.2 с.78

Літери Ii, Ee

63.Розповісти про дію, яку виконує однокласник

5. Вона стрибає, як жабенятко


Th [Ꝋ]

Th[ð]

Ph [f]


Put on clothes, look at photos, clean teeth

He/she is Ѵ-ing

Впр.2 с.79

Впр.1 с.79

Впр.3 с.79

Впр.2 с.79

Літери Oo, Uu

64.Читання текстів про члени родини. Відпрацювання правил читання відкритого і закритого типів складу.

6. У моїй сімї у вечері!


All

[ͻ:l]

O [ʌ]

Walk, talk, ball, monkey

I’m Ѵ-ing; He/she is Ѵ-ing

Впр.2,4,5 с.80

Впр.1,4 с.80


Впр.3 с.80

Літери Ii, Yy

65.Вміти запитувати про те, що інші роблять

7. Сімна відпочинкуЛО теми

Is he, she

Ѵ-ing?


Впр.1 с.81

Впр.2, 3, 4 с.81

Написання міні-діалогів

Літери Vv, Ww

66.Розігрування історії. Формування навичок аудіювання

8. Робота над змістом тексту «Фотографії з Африки».


Повторення

Повторення

Впр.3 с.82

Впр.1,2 с.82

Впр.4,5 с.82

Літери Gg, Jj

67.Формування навичок монологічно-го мовлення по темі.

9. Into your portfolio. Що я роблю вранці. Виготовлення книжечки.ЛО теми


Впр.1 с.83

Впр.1 с.83

Впр.4 с.83

Впр.2 с.83

Літери Qq, Zz

68.Виготовлення міні сімейного альбома

Проектна робота

10. Into your portfolio. Що я роблю вранці. Виготовлення книжечки.

69.Розігрування інтерв’ю у парі.


11. Час обіду .


ЛО теми

Повторення

Впр.2 с.84

Впр.1 с.84

Інтерв’ю

Впр.3 с.84

Завдання

70.Самооцінювання своїх результатів

12. Перевір себе. Який це день тижня?
71.


Тема

Оцінити, що вміємо та що треба ще допрацювати

13. Узагальнення та систематизація теми «Щоденні справи».

Т. 7 Харчування. (15 год)

72.Фонетичне опрацювання лексики. Складання речень за малюнками.

1. Вечірка на мій день народження.

-Ui- [u:]

Chicken, lemonade, sweets, fruit, salad, juice

Do you like?

Yes, I do. / No, I don’t.

Впр.2 с.86

Впр.1,2,5 с.86, 87

Впр.4 с.86


Впр.6 с.87

73.Складання коротких діалогів по аналогії.

- Can I have a banana?

-Here you are.

-Thank you.

2.Фрукти у моєму саду.


apple, banana, pear, strawberry cherry, orange

An + a, e, u, o, i

This is an egg.

This is a banana.Впр.2,3 с.88

Впр.1 с.88

Впр.4 с.88

Впр.5 с.88

74.Вміти розповісти про свій вибір та уподобання

3. Дитяче меню. Опис малюнків. Відпрацювання правил читання слів.

Ch [ʧ]

Chips, chocolate, cherry, cheese, sandwich

I like hot chocolate but I don’t like milk.

Впр. 2, 4 с.89

Впр.1,3 с.89

Впр.5 с.89

Впр.5 с.89

75.Фонетичне опрацювання нових слів.

4. Купую овочі у магазині.


Carrot, cucumber, mushroom, tomato, pepper, potato

Can I have…?

Впр.4 с.90

Впр.1,2 с.90

Впр.4 с.90


76.Складання та розігрування діалогів покупця.

5. Овочі. У магазині. Мовлення.


Carrot, cucumber, mushroom, tomato, pepper, potato

Can I have…?


Впр. 3 с.90


Скласти міні діалог «у магазині»

77.Вміти розповісти про своє меню на сніданок, обід та вечерю.

6. Мені подобаються банани.Breakfast, lunch , dinner

For breakfast, for lunch, for dinner

Впр. 1,4 с.91

Впр.1,2 с.91

Впр.3,5 с.91

Впр.4 с.91

Розповідь

78.


Тема

Читання текстів та робота над змістом прочитаного. Тренувальні вправи.

7. Макс і Тім - друзі.


-ir [ɜ:],

-er [ɜ:],

-ur [ɜ:]

Wh- [w]

What, when, where, bird, girl, surname

What does he like for breakfast?

Впр.2,3,4 с.92

Впр.1,2,3 с.92

Монологи


Впр.1 с.92


79.Фонетичне відпрацювання грам.структури: Чи любить він/вона …? в усномумовленні.

8. Уподобання друзів.


ЛО уроку

Does she/he like…?

She likes

Впр.1 с.93

Впр.1, 2 с.93

Впр.3, 4 с.93

Впр.3,4 с.93

80.Робота над текстом.

9. Story time. Похід у магазин. Формування навичок аудіювання.Повторення

Впр.2, с.94

Впр.1,2 с.94

Впр.3, с.94


81.Розігрування історії.

10. Мої мрії у спекотні дні.


-ou-[aʊ]

ee [i:]

ea [i:]

One, two, three


Впр.5 с.95

Впр.5 с.95


Впр.4 с.95

82.Вміти розповісти про їжу в своїй тарілці.

11. У твоє портфоліо: «Моя тарілка»

Проектна робота. ЗахистПовторення

83.Брати інтервю у своїх однокласників

12. Опитування «Як ми знаємо наших друзів».


ЛО теми

Do you like…?Впр.3,4 с.97

Впр.1,2 с.97

84.Виконання лексико-граматичних завдань.

13. Які фрукти і овочі подобаються мені.


ЛО теми

Завдання вчителя

85.Самооцінювання своїх результатів

14. Які фрукти і овочі подобаються моїм друзям.

86.


Тема

Оцінити, що вміємо та що треба ще допрацювати

15. Узагальнення та систематизація теми «Харчування»


Т. 8 Природа. Пори року та погода. (19 год)

87.Вміти повідомляти про погоду та називати пори року.

1. Пори року та погода.

-er [ә]

Spring, summer, autumn, winter

It is hot.

It is cold.

It is raining.

It is snowing.

Впр.1,2 с.100

Впр.1,2 с.100

Впр.3,4 с.100

Впр.2 с.100

88.Вміти описувати кожну пору року

2. Відгадай, яка пора року найкраща для мене.


Watch TV, stay at home, drink tea, skate, ski, make a snowman

In spring I can ride a bike.

Впр.2,5 с.40

Впр.1,3 с.40

Впр.2,7 с.40

Впр.6 с.40

89.Вміти поспитати про улюблену пору року

3. Влітку маємо канікули.


Ght [t]

Night, bright, eight, eighteen, right, light.

What season do you like?


Впр.2,3,5 с.102


Впр.1,3 с.102

Відповіді на запитання

Впр.4 с.102

90.Вміти розпитувати що вдягає друг або подруга

4. Одяг Трейсі .

-er [ɜ:]

- ir [ɜ:]

A Jacket, a mask, a T- shirt, bikini, trainers, sandals, jeans, suitcase

What is she putting in her suitcase?

Her / His

Впр.1 с.103

Впр.1,2,3 с.103

Впр.2 с.103


Слова

91.Вміти складати речення за малюнками про одяг, використовуючи is або are.

5.Що вдягає Люк?


Ar [ɑ:]

A cap, shorts

Назви кольорів

What is he putting in her suitcase?

Is / are

Впр.7 с.104

Впр.4,5 с.104

Впр.4,6 с.104

Впр.7 с.104

92.Вміти поспитати що вдягає друг або подруга

6.Що ти вдягаєш сьогодні?

Ear [eə]

Trousers, socks, sweater, dress, shoes, boots, scarf, hat,

What are you wearing today?

Впр.4, с.105

Впр.1,2,3 с.105

Впр.4, с.105

Впр.4, с.105


93.Вміти поспитати що вдягає друг або подруга


7. Відгадай, у що я одягнений.Are you wearing…? - Yes, I am/No, I’m not.
Виписати речення, які написані синім шрифтом

94.Самооцінити свої результати

8. Семестровий контроль аудіювання.
95.


Тема

Вміти поспитати де знаходяться різні речі – одяг

9. Де його чоботи?Ear, air, ere [eə]

Shirt, skirt, coat, raincoat

Повторення прийменників

in, on, under

Впр.2,3,5 с.106

Впр.1,2,4 с.106

Впр.4 с.106

Впр.3 с.106

96.Самооцінити свої результати

10. Семестровий контроль читання. .
97.Вміти вибирати відповідний одяг по погоді

11. В яку погоду береш з собою парасольку?


ЛО уроку

Are you wearing…?

Yes, I am. / No, I am not.

Впр.2, с.107

Впр.1 с.107

Впр.3 с.107

Завдання вчителя

98.Самооцінити свої результати

12. Семестровий контроль говоріння.
99.Вміти виразно читати історію

13. Story Time
Впр.2, с.108

Впр.1, 2 с.108

Впр.3, 4 с.108

Завдання вчителя

100.Самооцінити свої результати

14. Семестровий контроль письма.
101.Проектна робота

15. Into Your Portfolio . Виготовлення колекції одягу для ляльки.


102.Проектна робота

16. Into Your Portfolio . Виготовлення міні- книжки з одягом своєї ляльки103.
17. Перевір себе. Моя улюблена пора року.


104.
18. Узагальнення та систематизація теми « Природа. Пори року та погода.»


105.


Тема


19. Узагальнення та систематизація знань за семестр та рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.