Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Корекція розвитку 9 клас

Інклюзивна освіта

Для кого: 9 Клас

15.09.2020

1594

193

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з Корекції розвитку для учнів 9 класів з розрахунку 2години на тиждень відповідно програми МОН для учнів інклюзивних класів (на 2020-2021 навчальний рік). Оплачувані години психолога згідно акту і договору.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата

Зміст корекційно-розвивальних занять

Примітка

І семестр

Емоції та почуття

1

Розпізнавання та вираження власних емоцій та почуттів, які викликають труднощі адаптації та навчанні: страх, тривога, агресія, образа, смуток, самотність, заздрість тощо.

2

Обговорення ситуацій шкільного та позашкільного життя в яких можуть виникати негативні емоції та почуття.

3

Розпізнавання та усвідомлення тілесних проявів емоцій; розширення знань про способи (конструктивні та деструктивні) вираження емоцій та почуттів.

4

Формування причинно-наслідкових зв’язків на прикладі ознайомлення із наслідками конструктивних чи деструктивних способів вираження емоцій.

5

Називання своїх емоційних переживань та почуттів словами.

6

Вираження емоцій та почуттів арттерапевтичними засобами (глина, малюнок, танець тощо)

7

Психодрама емоцій — розігрування сценок на теми шкільних та позашкільних ситуацій для опрацювання емоцій страху, тривоги, агресії, образи тощо (наприклад, “Конфлікт”).

8

Емоційна рефлексія - з опорою на власний досвід розвивати здатність розрізняти причини виникнення емоцій та почуттів; розповідей, наприклад, “я схвильований/-на, коли...”, “я почуваюся натхненним/-ою, якщо...”, “мені ніяково, коли...”.

Самоусвідомлення

9

Розвиток здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки на прикладі ситуацій із власного досвіду.

10

З опорою на знання про імовірні наслідки конструктивних чи деструктивних способів вираження емоцій, розвивати здатність до здійснення емоційного передбачення.

11

Розвивати здатність усвідомлювати як почуття впливають на поведінку людини.

12

Розвивати здатність до самоспостереження: “як у мені проявляються мої особистісні якості?”.

13

Покращувати усвідомлення учнем власних особистісних якостей, позитивних та негативних, як ці якості впливають на сприйняття його іншими людьми.

14

Аналіз особистісних якостей з позиції їх ефективності для взаємодії (“що мені допомагає у стосунках із друзями, а що заважає”).

15

Простежування наслідків негативних особистісних якостей у дружніх стосунках, навчальній та побутовій діяльності.

16

Усвідомлення того, що характер можна свідомо змінювати/ формувати.

17

Моделювання та розігрування ситуацій із шкільного життя, у яких прояви рис характеру заважають ефективній взаємодії, обговорення причин виникнення такої ситуації і розмірковування над можливими варіантами її покращення.

18

Визначення особистісних якостей, які учениця хоче набути/ змінити/ розвинути у власному характері.

19

Визначення пріоритетів “що для мене важливо, а що - ні” (на прикладі шкільних та позашкільних ситуацій, у дружбі, інтересах, побуті тощо).

20

Розвиток здатності до усвідомлення своїх вмінь і переваг, слабких і сильних сторін свого Я.

21

Усвідомлення реалістичності власних бажань на даний момент (створювати ієрархію власних бажань, складати детальний план їх досягнення, складання планів на майбутнє).

Міжособистісна взаємодія

22

Розвиток комунікативних умінь (вислуховувати, не перебиваючи; ясно висловлюватися, давати зворотній зв’язок, навички невербальної взаємодії тощо).

23

Підвищення групової згуртованості, почуття дружби, поваги до інших, турботи.

24

Корекція комунікативних труднощів.

25

Вміння слухати ровесника, даючи адекватний зворотній зв’язок.

26

Правильне аргументування своїх зауважень, вміння пояснити; демонстрування навичок співпраці

27

Вміння запропонувати чи попросити про допомогу у знайомих чи дорослих, розігрування сюжетно-рольових ігор, що пов’язані із міжособистісними стосунками “вчитель-учень”, “батьки-діти”, “юнак-дівчина”, “друзі”.

28

Формування відчуття своїх границь у групі, виконання діяльності, яка має на меті допомогти комусь; розвиток уміння відчувати іншу людину, здатності до співчуття, спостережливості.

29

Співпраця з ровесниками у спільній навчальній діяльності.

30

Емоційна децентрація, розпізнавання емоцій іншого (емоційна гімнастика).

31

Зображення предметного поняття, емоційного стану чи вербальної фрази, використовуючи невербальні засоби виразності.

2 семестр

Дата

Змістр корекційно-розвиткових занять

Примітка

32

називати емоційний стан співрозмовника і підбир відповідних образів, порівняннь, фразеологізми;

1

комунікативна рефлексія (аналіз власної комунікативної поведінки); - розуміння власних вчинків та вчинків інших

2

формування поведінкової уважності: тренування здатності відтворювати послідовність поведінкових, рухових актів;

3

Довільна регуляція комунікативної

поведінки

розвиток здатності до внутрішнього плану комунікативних дій;

4

розвиток здатності до прогнозування ситуацій взаємодії

5

правила у групі (звертатися на ім’я; не лаятися; дотримуватися регламенту; говоримо про вчинки, а не про особистості);

6

корекція неконструктивних форм взаємодії (імпульсивності, агресивності, демонстративності, конформізму тощо);

7

формування асертивності, уміння протистояти неативному тиску групи засобами драматизації, розігрування рольових ігор на відповідну тематику;

8

техніки контролю за злістю (напр., уникнення ситуації, вербальні самоінструкції, використання дихальних вправ, самоконтроль тощо);

9

аналіз “пускових” механізмів агресивної поведінки;

10

усвідомлення наслідків агресивної поведінки та посилення мотивації до розвитку самоконтролю;

11

аналіз більш адекватних способів вирішення конфлікту.

12

формування асертивності, уміння протистояти негативному тиску групи засобами драматизації, розігрування рольових ігор на відповідну тематику;

13

техніки контролю за злістю (напр., уникнення ситуації, вербальні самоінструкції, використання дихальних вправ, самоконтроль тощо);

14

аналіз “пускових” механізмів агресивної поведінки;

15

усвідомлення наслідків агресивної поведінки та посилення мотивації до розвитку самоконтролю;

16

аналіз більш адекватних способів вирішення конфлікту.

17

Навички соціальної взаємодії та

підтримка дружніх зв’язків

розвиток комунікативних умінь

(вислуховувати, не перебиваючи; ясно

висловлюватися, давати зворотній зв’язок,

навички невербальної взаємодії тощо)

шляхом проведення інтерактивного

відеотренінгу із записом фрагментів

спілкування і повторним їх переглядом та

аналізом спільно з учнями та батьками;

18

підвищення групової згуртованості, почуття

дружби, поваги до інших, турботи;

19

корекція комунікативних труднощів шляхом розігрування сюжетно-рольових ігор, що

пов’язані із міжособистісними стосунками

вчитель-учень”, “батьки-діти”, “юнакдівчина”, “друзі”;

20

формування відчуття своїх границь у групі;

21

співпраця з ровесниками у спільній

навчальній діяльності;

22

виконання діяльності, яка має на меті

допомогти комусь;

23

емоційна децентрація, розпізнавання емоцій

іншого (емоційна гімнастика);

24

зображення предметного поняття,

емоційного стану чи вербальної фрази,

використовуючи невербальні засоби

виразності;

25

називати емоційний стан співрозмовника і

підбир відповідних образів, порівняннь,

фразеологізми;

26

комунікативна рефлексія (аналіз власної

комунікативної поведінки);

27

розуміння власних вчинків та вчинків

інших

28

розуміння власних вчинків та вчинків

інших;

29

розвиток уміння відчувати іншу людину,

здатності до співчуття, спостережливості;

30

формування поведінкової уважності:

тренування здатності відтворювати

послідовність поведінкових, рухових актів;

31

Узагальнення

32

Узагальнення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.