До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
2
6
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Конспект уроку "Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети" (Громадянська освіта, 10 клас)

Опис документу:
Конспект уроку з елементами ігрових форм діяльності учнів на уроці. Підготовлений на основі підручника «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Громадянська освіта. 10 клас

Урок 6. Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння:

 • знати і розуміти зміст понять «розвиток особистості», «індивідуальність і автономія особистості», «здоров’я як цінність», «життєві цінності та пріоритети»;

 • знати ознаки ключових понять теми, усвідомлювати існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.

Вміння і навички:

 • вільно оперувати основними поняттями і вдало підбирати приклади із життя;

 • для аргументації власної позиції використовувати інформацію з різних галузей знань;

 • формулювати і висловлювати свою думку щодо впливу потреб на розвиток особистості;

 • визначати власні потреби, прагнення і цінності, розставляти пріоритети;

 • висловлювати очікування щодо вивчення теми;

 • демонструвати навички колективної співпраці.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с., тематична презентація, стікери-листочки жовтого, червоного, синього і зеленого кольорів у формі листя клена, 4 ватмана, кольорові маркери, роздатковий матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повідомлення теми та мети уроку.

ІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Дешифратор»

Розгадати анаграми і дати визначення утворених термінів.

СЬТОИБІСОТС

(ОСОБИСТІСТЬ – людина, вихована суспільством)

НСІДТЕИТЧНІЬ

(ІДЕНТИЧНІСТЬ – це ядро особистості, пов’язане з усвідомленням власного «Я», власної унікальності, індивідуальності та неповторності)

ДІВНИДІ

(ІНДИВІД – це біологічна істота, що народилася, кожний живий організм, що існує окремо)

ИАРГОНМЯДН

(ГРОМАДЯНИН – це людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус, певні права та відповідні обов’язки)

ЬІЛНСДВИДІУІАЬНТ

(ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ – унікальне втілення загального та особливого в людині)

АКГТОРМЬЯСНДЬІС

(ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ – це свідоме й активне виконання громадянських обов’язків, розумне використання своїх громадянських прав)

ЦЛОІАІАЦЗІЯС

(СОЦІАЛІЗАЦІЯ – це процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства)

АСРУЬКБУЛТУ

(СУБКУЛЬТУРА – культура окремої соціальної групи, що відрізняється від загальної культури)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Скринька очікувань»

Учні обирають зі спеціальної картонної скриньки підготовлені вчителем стікери-листочки різних кольорів у формі листя клена. Пропонується кожному учневі написати на них, чого вони очікують від уроку. Ці листочки вони перевертають і відкладають у бік.

У ч и т е л ь. Тема присвячена особистості, яка вміє реалізувати власні життєві плани і при цьому бути корисною суспільству. Ви отримаєте уявлення про різноманітні життєві орієнтири людини, зрозумієте, як формується ціннісна матриця і чому вона стає визначальною під час ідентифікації особистості, налагодження відносин з іншими людьми.

Робота в малих групах

Учні об’єднуються в 4 групи залежно від кольору стікера-листочка, який вони обрали із скриньки очікувань, і розходяться в різні кутки навчального кабінету.

Учитель пропонує кожній групі протягом 5 хвилин ознайомитися з пірамідою потреб Абрагама Маслоу на с. 25 підручника та обговорити такі питання:

 1. Як ви розумієте, що таке потреби людини?

 2. Як потреби впливають на розвиток особистості?

 3. Яка взаємозалежність між потребами і можливостями людини?

 4. Чи можна задовольнити потреби поваги й самовираження, якщо всі інші потреби не забезпечені?

Потім кожна група презентує результати своєї роботи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У ч и т е л ь. Розвиток особистості, або її самореалізація, залежить від потреб, інтересів, мотивів, мрій, прагнень, переконань, можливостей і дій.

Потреби особистості поділяють на:

біологічні — потреби в їжі, праці, відпочинку;

соціальні — спілкування, суспільна діяльність, існування особистості в групі й суспільстві;

матеріальні — одяг, житло, побутові предмети тощо;

духовні — виконання морального обов’язку, пізнання світу, дружба, кохання тощо.

Якщо потреби притаманні всім живим істотам, то інтереси – тільки людині.

Інтереси – це шляхи, засоби і способи задоволення людиною своїх потреб.

Самореалізація особистості — це потреба в тому, щоб бути почутим, зрозумілим і прийнятим суспільством, відшукати своє місце в житті, досягти значного успіху.

Важливим елементом розвитку особистості є мотивація, яка формує усвідомлення, чого ми прагнемо, для чого воно і як до нього рухатися.

Мотивація — це процес спонукання себе до діяльності для досягнення особистих цілей.

Людина самостійно обирає собі напрям і ставить мету. Наявність мети допомагає розвиватися таким особистим якостям, як амбіційність, наполегливість, упевненість у собі, ініціативність, що змушує людину всебічно розвиватися й удосконалюватися.

У різних життєвих ситуаціях одні з нас ставлять на перше місце сім’ю, інші не уявляють власного благополуччя без кар’єрного росту, треті — віддають перевагу особистим інтересам, захопленням. Всі ці блага досягаються людиною завдяки наявній ієрархії цінностей, яка визначає, які з них є пріоритетними.

Цінності — це мірило людського щастя. Для кожного з нас життєві цінності є орієнтиром у різних видах діяльності. Вони сприяють особистісному зростанню, досягненню задоволення у житті, розвитку творчого мислення тощо.

Загалом, життєві цінності — це цілі та пріоритети, які, керуючи життям

людини, визначають його сутність. Усвідомлений вибір людини завжди ґрунтується на ціннісній основі.

Робота в малих групах

Кожна група отримує аркуш паперу з переліком цінностей.

Учням пропонується обговорити в групі і вибрати із запропонованого переліку спочатку 10, потім 5 найважливіших цінностей та пронумерувати їх за ступенем значущості від 5 до 1. Потім обрати одну цінність, яку група вважає найбільш значимою.

Представник кожної групи презентує вибір учасників групи. Потрібно аргументувати, чому не надали переваги певним цінностям, чому найважливішу цінність обрали саме таку і що ця цінність значить для кожного учасника групи.

У ч и т е л ь. Отже, цінності, які людина засвоює в процесі соціалізації, – це те, як суспільство ставиться до різних явищ та об’єктів і розуміє їх позитивне чи негативне значення для людини.

І хоча різні людські спільноти можуть мати протилежне ставлення до одних і тих самих предметів і явищ, мати зовсім різні цінності, та все ж є серед них і однакові для всього людства. Однією з таких цінностей є здоров’я.

Здоров’я – це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривале життя, фізичну та розумову працездатність, високий рівень самопочуття, соціальну активність.

Вправа «Доповни відповідь»

Кожна група отримує аркуш ватмана із темою для опрацювання, і маркери. Протягом 5 хвилин учасники кожної групи записують тези відповіді по своїй темі. Через 5 хвилин групи міняються місцями або, залишаючись на місці, передають ватман іншій групі та записують доповнення до відповіді своїх попередників. Таким чином всі 4 теми опрацьовуються по черзі всіма учасниками уроку. Представник кожної групи презентує розкриття того питання, над яким його група працювала останньою.

Теми для опрацювання:

 1. Основні складові частини самореалізації особистості.

 2. Чинники, що сприяють розвитку особистості.

 3. Чинники, що заважають повноцінному розвиткові особистості, і як їх усунути.

 4. Фактори, що впливають на фізичне і психологічне здоровя людини.

У ч и т е л ь. Як бачимо, потреба в самореалізації посідає важливе місце в житті кожної людини. Для її здійснення необхідні кілька чинників, серед яких – усвідомлення себе особистістю, розвиток своїх талантів, формування ціннісних орієнтирів та уміння адаптуватися до різних обставин.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Займи позицію»:

1. Як ви вважаєте, чи є самореалізація особистості умовою досягнення

людиною щастя?

2. Чим потреби відрізняються від інтересів?

Вправа «Дерево очікувань»

Учні зі своїми стікерами-листочками по черзі підходять до дошки, на якій намальоване дерево без листя. Учень/учениця зачитує написане і розміщує листочок на гілці дерева, якщо очікування від уроку справдилося. А в разі, якщо очікування не справдилося, то розміщує його на землі під деревом.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 6.

2. Написати есе на тему «Мої життєві цінності».

Додаток

1. Свобода

2. Самоповага

3. Довіра

4. Терпимість

5. Сила

6. Вірність

7. Любов

8. Здоровий глузд

9. Надія

10. Честь

11. Гідність

12. Незалежність

13. Розум

14. Совість

15. Дружба

16. Чесність

17. Здоров’я

18. Гармонія в сім’ї

19. Воля

20. Ризик

21. Краса

22. Віра

23. Добро

24. Багатство

25. Гуманізм

26. Добробут

27. Відповідальність

28. Досягнення мети

29. Освіта

30. Толерантність

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.