Конспект уроку "Конфлікти та способи їх подолання" (Громадянська освіта, 10 клас)

Опис документу:
До уваги вчителів, які викладають громадянську освіту, пропонується конспект уроку з елементами тренінгу, розроблений на основі підручника «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с. Окремо до конспекта додається презентація уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Громадянська освіта. 10 клас

Тема «Конфлікти та способи їх подолання»

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння:

 • знати поняття конфлікту його види і причини виникнення;

 • знати зміст понять толерантність, консенсус, компроміс;

 • розуміти і критично оцінювати причини виникнення конфліктів, знаходити шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Вміння і навички:

 • аналізувати ситуації, які стосуються типів конфлікту;

 • вільно оперувати основними поняттями і вдало підбирати приклади із життя;

 • аналізувати причини конфліктів і пропонувати шляхи розв'язання конфліктів;

 • висловлювати очікування щодо вивчення теми;

 • демонструвати навички колективної співпраці.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с., тематична презентація, стікери-листочки жовтого, червоного і зеленого кольорів у формі листя дерева, картки із завданнями, клей, відеоролик «Притча про взаємодопомогу».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повідомлення теми та мети уроку.

ІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Дешифратор»

Розгадати анаграми і дати визначення утворених термінів.

ПЕТИСОЕРТ

(СТЕРЕОТИП – усталена, стандартна, спрощена думка про соціальні групи чи окремих індивідів як представників цих груп)

ОНЗБАИБО

(ЗАБОБОНИ – це помилкові переконання, віра в невідомі надприродні сили, що впливають на майбутні події)

НЕУЯЕДРПЕНЖ

(УПЕРЕДЖЕННЯ – це несправедлива, хибна думка, яка зявляється щодо чогось заздалегідь, без ознайомлення, тобто це антипатія, заснована на стереотипах)

ІДЯИСІИКАНЦМР

(ДИСКРИМІНАЦІЯ – це навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою расовою чи національною належністю, політичними або релігійними переконаннями, статтю тощо)

ЬОНЛРЕАНСТІТ

(ТОЛЕРАНТНІСТЬ – моральна якість, що виявляється у повазі до інтересів, почуттів, звичок інших людей)

ТОКФНІЛК

(КОНФЛІКТ)

Як ці поняття між собою повязані?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Скринька очікувань»

Учні обирають зі спеціальної картонної скриньки підготовлені вчителем стікери-листочки різних кольорів у формі листя дерева. Пропонується кожному учневі написати на них, чого вони очікують від уроку. Ці листочки вони перевертають і відкладають у бік.

Вправа «Я і конфлікт»

Учитель   пропонує встати тим, хто ні разу в житті  не був  у конфліктній ситуації, хто не знає і не уявляє собі, що таке конфлікт. Після осмислення учнями, що таких людей немає, пропонується подумати з чим асоціюється слово «конфлікт»?

Вправа «Асоціативний кущ»

Учитель пише на дошці слово КОНФЛІКТ (у стовпчик) і дає завдання учням до кожної літери підібрати слово, яке в них асоціюється із цим поняттям. Учні називають, а вчитель записує асоціації. Потім просить проаналізувати написане. Якщо названі переважно негативні характеристики, то далі учням пропонується назвати ще по одній асоціації, але конструктивній, позитивній.

 1. Що ми відчуваємо під час конфлікту?

 2. Як ви вважаєте, чи бувають конфлікти продуктивними і чому?

 3. Яка може бути від них користь?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У ч и т е л ь. Конфлікти виникають у всіх сферах людського життя, починаючи із сімї, школи та професійної діяльності і аж до глобального рівня.

У найзагальнішому значенні, конфлікт – це зіткнення сторін, поглядів, сил. Втім, конфлікти мають і свої позитивні наслідки. Адже вони вказують на замовчувані проблеми, стають причинами змін, спонукають до нових рішень і дій.

Оскільки конфлікти повністю викорінити неможливо, потрібно навчитися їх розпізнавати.

 1. Як на вашу думку, які є причини виникнення конфліктів?

 2. Які дії можуть спричинити суперечку?

 3. Чи можемо ми обійтись без конфліктів? Чому?

 4. Конфлікт – це добре чи погано?

У ч и т е л ь. Дійсно, обєктивною основою конфлікту є конфліктна ситуація, що виникає через суперечності в інтересах і потребах сторін.

Робота в малих групах

Учні об’єднуються в 3 групи («Червоні», «Зелені», «Жовті») залежно від кольору стікера-листочка, який вони обрали із скриньки очікувань, і сідають за столи з табличками відповідного кольору.

Учитель роздає кожній групі комплект карток з прикладами конфліктних ситуацій і пропонує протягом 5 хвилин визначити, до якої групи конфліктів, відповідно до характеристик на ст. 91 підручника, належить конкретна ситуація.

Група «Червоні» має вибрати ситуації, що стосуються конфлікту цілей, «Зелені» конфлікту пізнання, а «Жовті» емоційного конфлікту.

Потім представник кожної групи підходить до дошки, на якій прикріплені аркуші з назвами груп конфліктів, та під ними розміщує картки із ситуаціями. Кожна група пояснює свій вибір.

У ч и т е л ь. Усі ми маємо досвід участі в конфліктних ситуаціях, і для багатьох з нас він був не завжди позитивним. У цьому процесі важливо не концентрувати увагу на сторонах конфлікту чи його перебігу, а бачити перспективу вирішення проблеми. Успіх в управлінні конфліктами значним чином залежить від поведінки його учасників.

У конфліктній ситуації люди зазвичай обирають для себе одну з наступних моделей поведінки.

Співробітництво (або співпраця) – поведінка, зорієнтована на виграш обох сторін.

Конкуренція (або суперництво) – поведінка, коли люди прагнуть за будь-яку ціну довести свою правоту.

Компроміс – поведінка, орієнтована на взаємні поступки чи перемиря.

Пристосування – поведінка, за якої люди діють не відстоюючи своїх інтересів, тобто це взаємне пристосування партнерів.

Уникнення – поведінка, що свідчить про намір ухилитися від вирішення проблеми.

Перегляд відеоролика «Притча про взаємодопомогу» (1:03 хв)

http://autta.org.ua/ua/materials/material/Pritcha-o-vzaimopomoshchi/

Запитання для обговорення:

 1. Як можна охарактеризувати поведінку людей на початку відео? (Вони боролися один з одним.)

 2. Як люди розв’язали конфліктну ситуацію? (Через співробітництво.)

 3. Як вони змінилися після цього?

 4. Як змінився світ навколо них?

У ч и т е л ь. Отже, конфліктів не можна уникати. Важливо, щоб усі сторони спільно шукали вихід із ситуації і відкрито обговорювали суперечливі питання. За можливості треба розв’язувати конфлікти на основі співпраці або шукати компроміс.

Вправа «Способи вирішення конфлікту»

Кожна група отримує аркуш паперу з переліком стратегій і назвою моделі поведінки у конфліктній ситуації. Учням пропонується обговорити в групі і співвіднести назви способів вирішення конфліктів з їх змістом. Полоски з назвами потрібно приклеїти у відповідному полі навпроти стратегії. Представник кожної групи презентує вибір учасників групи.

Який із поданих способів подолання конфлікту ви вважаєте найоптимальнішим? Чому?

У ч и т е л ь. Загалом жодний із цих способів не можна назвати найкращим чи найгіршим. Використання кожного із них залежить від конкретних обставин та від особливостей сторін конфлікту.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

Учитель пропонує кожному учневі та учениці по черзі доповнити фразу: «Я сьогодні довідався про конфлікт те, що…».

Вправа «Дерево сподівань»

Учні зі своїми стікерами-листочками по черзі підходять до дошки, на якій намальоване дерево без листя. Учень/учениця зачитує написане і розміщує листочок на гілці дерева, якщо очікування від уроку справдилося. А в разі, якщо сподівання не справдилося, то розміщує його на землі під деревом.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 19.

2. Скласти кросворд на основі понять теми.

Додатки

КОНФЛІКТ

ЦІЛЕЙ

КОНФЛІКТ
ПІЗНАННЯ

ЕМОЦІЙНИЙ

КОНФЛІКТ

У батьків виникають протилежні точки зору на дозвілля дитини: батько хоче, щоб син займався боксом, а мати – щоб бальними танцями

Ви хочете піти ввечері з друзями у кіно, а ваша молодша сестричка просить відвести її на каток

Компанія молодих людей надто голосно поводиться у громадському транспорті та заважає іншим

Ваші сусіди розкидають сміття біля будинку

Молодший брат постійно розкидає свої речі по кімнаті, а старшому доводиться прибирати за ним

У компанії за столом хтось голосно плямкає чи сьорбає під час обіду

Аня хоче отримати роботу, щоб мати більше грошей на витрати. Її мати не хоче, щоб вона працювала, бо думає, що Аня повинна віддавати всі сили заняттям у школі

Олена запросила однокласників Сергія, Тетяну і Дениса на свій день народження. Друзі довго сперечалися, що їй подарувати, але так і не дійшли згоди щодо вибору подарунка

Суперечка між батьками і дитиною через доцільність носіння шкільної форми

Сімя вирішила завести домашню тварину. Мама запропонувала купити кішку, донька хоче собаку, а тато сказав, що краще завести рибок, бо від них у нього не буде алергії і їх не потрібно кожного дня вигулювати

«Щоб я переміг, ти повинен програти»

Конкуренція

«Щоб ти виграв, я повинен програти»

Пристосування

«Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас має щось програти»

Компроміс

«Щоб виграв я, ти повинен теж виграти»

Співробітництво

«Ніхто не виграє в конфлікті, тому я нічого не робитиму»

Уникнення

Назва групи _________________________________

Вправа «Способи вирішення конфлікту»

«Щоб я переміг, ти повинен програти»

«Щоб ти виграв, я повинен програти»

«Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас має щось програти»

«Щоб виграв я, ти повинен теж виграти»

«Ніхто не виграє в конфлікті, тому я нічого не робитиму»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!