і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • «Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи»

«Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи»

Опис презентації окремими слайдами:
«Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи» ДОПОВІДЬ Пономаренко Ю.В., керівника РМО вчителів математики, заступн...
Слайд № 1

«Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи» ДОПОВІДЬ Пономаренко Ю.В., керівника РМО вчителів математики, заступника директора з НВР роботи Харківської гімназії № 152

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі...
Слайд № 2

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі

Як в сучасній українській школі мотивувати дітей до навчання?
Слайд № 3

Як в сучасній українській школі мотивувати дітей до навчання?

Мета сучасної школи ПЕРЕТВОРИТЬ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НА ВАЖІЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКР...
Слайд № 4

Мета сучасної школи ПЕРЕТВОРИТЬ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НА ВАЖІЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Світогляд закладається саме в середній школі. Тут формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

Метою кожного вчителя є розвиток особистості учня, як творця і проектувальника свого життя , освоєння учнями життєвої, соціальної компетентності, в...
Слайд № 5

Метою кожного вчителя є розвиток особистості учня, як творця і проектувальника свого життя , освоєння учнями життєвої, соціальної компетентності, в тому числі і інформаційної. Учень лише в тому разі найефективніше сприймає завдання, коли сам перебуває в позиції творця. ТВОРЧІСТЬ УЧНЯ ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ УРОК співпраці

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.
Слайд № 6

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висно...
Слайд № 7

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах, використовувати цифрові технології, тощо.

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, зд...
Слайд № 8

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закону України «Про освіту»

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ
Слайд № 9

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НОВІЙ ШКОЛІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ ВИПУСКНИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ У ХХІ СТОЛІТТІ
Слайд № 10

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НОВІЙ ШКОЛІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ ВИПУСКНИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ У ХХІ СТОЛІТТІ

8 базових компонентів “Сучасної української школи- школи УСПІХУ”
Слайд № 11

8 базових компонентів “Сучасної української школи- школи УСПІХУ”

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 1 Умотивований учитель, який ма...
Слайд № 12

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 1 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; 2 Наскрізний процес виховання, який формує цінності; 3 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію; 4 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 5 Нова с...
Слайд № 13

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 5 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; 7 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 8 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ: 6

17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського) Па...
Слайд № 14

17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського) Парламенту та Ради (ЄС)

Перелік і назви компетентностей, порівняно з попередньою редакцією, оновлено: Було (2006) Стало (2018) Спілкування рідною мовою (Communication in t...
Слайд № 15

Перелік і назви компетентностей, порівняно з попередньою редакцією, оновлено: Було (2006) Стало (2018) Спілкування рідною мовою (Communication in the mother tongue) Спілкування іноземними мовами (Communication in foreign languages) Математична компетентність та основні компетентності у природничих і точних науках (Mathematical competence and basic competences in science and technology) Цифрова компетентність (Digital competence) Навчання вчитись (Learning to learn) Соціальна і громадянська компетентність (Social and civic competences) Почуття ініціативності та взаємодії (Sense of initiative and entrepreneurship) Культурна впевненість і самовираження (Cultural awareness and expression) Грамотність (Literacy competence) Мовна компетентність(Languages competence) Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and engineering) Цифрова компетентність (Digital competence) Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and learning competence) Громадянська компетентність (Civic competence) Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence) Компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence)

STEM-освіта (англійською) Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає Науку, Технології, Інженерію та Математику
Слайд № 16

STEM-освіта (англійською) Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає Науку, Технології, Інженерію та Математику

STEM-освіта це низка чи послідовність курсів або програм навчання, (елементів) яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи...
Слайд № 17

STEM-освіта це низка чи послідовність курсів або програм навчання, (елементів) яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності
Слайд № 18

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності

У Законі «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінносте...
Слайд № 19

У Законі «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевл...
Слайд № 20

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

www.PresentationPro.com ОСНОВНІ АКЦЕНТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ www.PresentationPro.com
Слайд № 21

www.PresentationPro.com ОСНОВНІ АКЦЕНТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ www.PresentationPro.com

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами Матем...
Слайд № 22

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами Математична грамотність Компетентності в природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння навчатися впродовж життя. Соціальні і громадянські компетентності Загальнокультурна грамотність Підприємливість Екологічна грамотність і здорове життя

ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ Школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму; Неупере...
Слайд № 23

ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ Школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму; Неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня Учень зможе обирати предмети та їх рівень складності; Можливість навчання у різновікових та міжпредметних групах Заохочення інклюзивної освіти www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ виховний процес орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, ...
Слайд № 24

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ виховний процес орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; ...
Слайд № 25

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість;

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоц...
Слайд № 26

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; • здатність до співпраці в команді.

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • повага до особистості; • доброзичливість і позит...
Слайд № 27

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • повага до особистості; • доброзичливість і позитивне ставлення; • довіра у відносинах, стосунках; • діалог - взаємодія - взаємоповага;

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • розподілене лідерство (проактивність, право вибо...
Слайд № 28

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ, СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА КАД...
Слайд № 29

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ, СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ (ВІДБІР ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІВ)

Сучасна школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Насамперед учителю надано академічну свободу. Свободу від втручання у професій...
Слайд № 30

Сучасна школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Насамперед учителю надано академічну свободу. Свободу від втручання у професійну діяльність. Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя.

У навчанні маємо враховувати враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. З цією метою запроваджується двоциклов...
Слайд № 31

У навчанні маємо враховувати враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. З цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ)
Слайд № 32

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ)

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати інди...
Слайд № 33

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості; навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг домашніх завдань буде обмежено;

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у...
Слайд № 34

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами; учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту початкової освіти; оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя - підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ)
Слайд № 35

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ)

Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл базової середньої о...
Слайд № 36

Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подаль­шого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Навчання буде здебільшого предметним. Частину часу буде відведено на предмети за вибором. Результати навчання будуть оцінюватися шляхом державної п...
Слайд № 37

Навчання буде здебільшого предметним. Частину часу буде відведено на предмети за вибором. Результати навчання будуть оцінюватися шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з ор...
Слайд № 38

У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання в університеті; професійне, яке поряд з отриманням повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти).

ШКОЛИ ЗМОЖУТЬ САМОСТІЙНО ФОРМУВАТИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕРЕДНЬОЇ ...
Слайд № 39

ШКОЛИ ЗМОЖУТЬ САМОСТІЙНО ФОРМУВАТИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ОБИРАТИ ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

РЕФОРМА НА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЦЕ ДОВГОТЕРМІНОВА РЕФОРМА, ЯКА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ. АЛЕ СЬОГОДНІШНІ ШКОЛЯРІ ТАКОЖ ПОВИННІ ВІДЧУТИ ЗМІНИ І ОТРИМАТИ КРАЩ...
Слайд № 40

РЕФОРМА НА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЦЕ ДОВГОТЕРМІНОВА РЕФОРМА, ЯКА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ. АЛЕ СЬОГОДНІШНІ ШКОЛЯРІ ТАКОЖ ПОВИННІ ВІДЧУТИ ЗМІНИ І ОТРИМАТИ КРАЩУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
ДОПОВІДЬ Пономаренко Ю.В., керівника РМО вчителів математики Холодногірського району м. Харкова , заступника директора з НВР роботи Харківської гімназії № 152
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  4546
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  10
 • Номер матеріала
  HY032031
 • Вподобань
  0
Курс:«Як підготувати успішну особистість: еврестичні технології в освітньому процесі»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь