Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

"Комунікативні бар’єри та способи їх подолання"

Психологія

07.11.2018

6569

114

0

Опис документу:
урок призначений для учнів професійно-технічних закладів з професії офіціант-бармен для розвитку професійного вміння знаходити спільну мову з іншими людьми; виховування «мовної» толерантності та вміння запобігати виникненню ситуацій непорозуміння при обслуговуванні відвідувачів в закладах харчування; розвивати логічне мислення, комунікативну компетентність та навички ефективного слухання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Урок № 31

Предмет: Професійна етика та психологія

Група: ОБ 1116

Професія: «Офіціант, бармен»

Дата проведення:_________________

Тема програми: «Психологія та етика різних видів ділової комунікації»

Тема уроку: «Комунікативні бар’єри та способи їх подолання»

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «комунікативні бар’єри»; вивчити види комунікативних бар’єрів, причини їх виникнення та способи їх подолання; формувати в учнів практичні навички і вміння тактовного, цікавого спілкування; виховувати в учнів психологічну грамотність, творчу активність та професійне вміння знаходити спільну мову з іншими людьми; виховувати «мовну» толерантність та вміння запобігати виникненню ситуацій непорозуміння при обслуговуванні відвідувачів в закладах харчування; розвивати логічне мислення, комунікативну компетентність та навички ефективного слухання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (з елементами тренінгу)

Обладнання: ноутбук, мультимедійні дошка та проектор

Комплексно-методичне забезпечення: презентація, опорний конспект для учнів, таблиця,

Міжпредметні зв’язки: організація обслуговування, тема «Форми і методи обслуговування відвідувачів в закладах ресторанного господарства»; ділова етика, тема «Сутність комунікацій та комунікативного процесу», виробниче навчання з професії «Офіціант, бармен», тема «Правила зустрічі відвідувачів, розміщення їх за столом. Правила поведінки під час обслуговування», «Проведення переговорів щодо вибору страв».

Хід уроку:

І. Організаційна частина

1. Вітання.

2. Перевірка присутності учнів, з’ясування причин відсутності.

3. Вправа «Знайомство».

4. Вправа «Правила».

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальний штурм

    1. Процес передачі інформації, думок, почуттів та емоцій називається (спілкування).

    2. Спілкування за допомогою третіх осіб, телефону, комп’ютера або інших технічних засобів називається (опосередкованим).

    3. Спілкування за допомогою жестів, міміки, тональності голосу, пауз, сміху, спрямованості погляду називається (вербальним).

    4. Спілкування вдома з батьками про приготування обіду називається (побутовим).

    5. Яка функція спілкування передбачає регуляцію емоційної сфери людини (афективно-комунікаційна)

    6. Спілкування з колегами по роботі про банкет, яким має незабаром відбутися називається (професійним).

    7. Процес двостороннього обміну думками і інформацією, що призводить до взаємного розуміння називається (комунікацією).

    8. Спілкування з найближчими людьми проходить на відстані яка має назву (інтимна).

    9. Спілкування за допомогою мови називається (вербальним).

    10. Спілкування, коли співрозмовники бачать одне одного є (безпосереднім).

    11. Спілкування депутатів про зміни в законопроектах називається (політичним).

    12. Яка функція спілкування передбачає обмін інформацією (інформаційно-комунікативна).

    13. Як називається відстань на якій слід організовувати публічні виступи (суспільна).

    14. Спілкування з партнерами під час підписання угоди має назву (ділове).

    15. Стиль спілкування, який формує відповідальність та ініціативність (демократичний).

2. Повідомлення підсумків опитування

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово викладача

Ми постійно спілкуємося – вдома, на вулиці, в транспорті, під час навчання, на практиці, на роботі – з близькими і незнайомими нам людьми. І, звичайно, що під час спілкування більшість людей відчувають певні труднощі, які впливають на ефективність обміну інформацією та сприймання людьми одне одного. Кожний робочий день офіціанта, бармена – це ціла низка психологічних контактів з відвідувачами. Адже люди, які звертаються до обслуговуючого персоналу, відрізняються один від одного і віком, і характером, і вимогами. А потреби, які привели їх до бару, ресторану чи кафе, у всіх спільні – відпочити від повсякдення, відсвяткувати якусь подію. Тому спілкування офіціанта, бармена з клієнтами дуже важлива річ. Своєю коректною поведінкою Ви можете створити гарний настрій у відвідувачів. Для цього Ви повинні знати основні комунікативні бар’єри та способи їх подолання. Професійна діяльність офіціанта та бармена безпосередньо пов’язана з людьми, отож спілкування має проходити на високому рівні. І від вашого вміння правильно будувати комунікативну взаємодію з іншими, залежить чи досягнете своєї мети в кожному конкретному випадку – якщо хочемо мати теплі відносини з рідними людьми, досягти професійного успіху, донести до когось свої думки. Той,  хто вибирає  професію офіціанта, бармена повинен легко і вільно вступати в контакти з людьми різними за віком, психологічними особливостями та за всіх обставин бути ввічливим, тактовним, приємним у спілкуванні, вміти приховувати від відвідувачів свій іноді поганий настрій. Кожний робочий день офіціанта – це справжня енциклопедія психологічних контактів.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Лекція з елементами бесіди

План

 1. Комунікація та причини незадовільного рівня комунікації.

 2. Види комунікативних бар’єрів.

 3. Способи подолання комунікативних бар’єрів.

Комунікація – це процес двостороннього обміну думками і інформацією, що призводить до взаємного розуміння. Якщо не досягається взаєморозуміння у особистісному або професійному спілкуванні, значить комунікація не відбулася.

Основними причинами незадовільного рівня комунікації є:

 • при відправленні повідомлень – незадовільно складені, тобто погано написані (не повні, написані з використанням незрозумілої термінології, вміщують не достовірні дані), не вчасно відправлені повідомлення;

 • при отриманні інформації – текст прочитано не повністю, інформація незрозуміла, упереджене ставлення одержувача до відправника;

 • індивідуальні психологічні особливості – неуважність, нервозність, агресивність;

 • колективна динаміка – суперництво, індивідуалізм, недовіра, авторитарність;

 • недостатньо розвинена структура комунікації.

Ситуації непорозуміння між реципієнтом (той хто отримує чи приймає інформацію) і комунікатором (той, від кого безпосередньо виходить інформація) називаються комунікативними бар’єрами.

Комунікативні бар'єри можуть бути викликані різними причинами. Тому можна виділити такі їхні види: бар'єри соціально-культурного розходження, бар'єри розуміння і бар'єри відносини.

Бар’єри соціально-культурного розходження:

 • соціальні – визначаються належністю до різних соціальних груп суспільства та різних культур (наприклад, різний світогляд);

 • політичні виникають при різній ідеології та різних уявленнях про структуру і зміст влади;

 • релігійні визначаються тим, наскільки толерантно представники однієї релігії ставляться до представників іншої.

Бар’єри розуміння – навмисне або ненавмисне нерозуміння отриманої інформації. Бар’єри непорозуміння бувають таких видів:

 • логічний виникає тоді, коли партнери не знаходять спільної мови або неадекватно розуміють інформацію, тобто кожна людина бачить світ, ситуацію, проблему, що обговорюється, зі своєї точки зору, яка не збігається з позицією партнера; найчастіше логічний бар'єр виникає в співрозмовників, коли хтось із них не вміє будувати послідовну аргументацію;

 • фонетичний – перешкода, створена особливостями мови того, хто говорить, а саме: дефекти мови та дикції, невиразна мова, велика кількість слів-паразитів, мова-скоромовка або дуже голосна мова, діалект;

 • семантичний означає вкладання різного змісту, використання жаргонів і сленгів, породжених національними, релігійними, професійними, груповими та іншими відмінностями; щоб подолати семантичний бар'єр, необхідно збагнути особливості іншої людини та використовувати в спілкуванні зрозумілу для неї лексику;

 • стилістичний означає, що співрозмовники використовують занадто складні конструкції фраз та допускають часті повтори.

Бар'єри відносин виникають коли у взаємодію втручаються негативні почуття і емоції.

Бар’єри комунікації також мають і психологічний характер, тобто можуть виникати внаслідок індивідуальних психологічних характеристик співрозмовників; наприклад, надмірна сором’язливість, замкнутість, некомунікабельність або, внаслідок сформованих психологічних відносин, ворожість та недовіра.

Для задовільної комунікації потрібно уміти слухати, але ефективному слуханню, іноді заважають такі фактори:

 • фізичний дискомфорт – спека, холод, втома, біль;

 • часті переривання розмови – телефоні дзвінки, гул, стукіт;

 • думки одного із співрозмовників про інші речі;

 • заздалегідь підготовлені відповіді співрозмовників;

 • очікування нудьги від спілкування;

 • розмови про самого себе;

 • персоналізація, тобто припущення, що говорять саме про вас;

 • ставлення до співрозмовника: симпатія, ворожість, недовіра;

 • вибіркове слухання.

Комунікативні бар’єри долаються:

 • встановленням зворотного зв’язку;

 • розвитком чутливості до одержувача інформації та умінням передбачати результати розмов;

 • ефективним, уважним слуханням;

 • звичайною швидкістю передачі інформації (120-150 слів на хвилину).

Взаєморозуміння співрозмовників підвищується при умові використання таких прийомів:

 • перефразування;

 • уточнення;

 • резюмування.

Оскільки будь-яка інформація несе в собі елементи впливу на поведінку людини, її думки і бажання з метою їхньої зміни, то комунікативні бар'єри – це форма психологічного захисту.

 1. Практична робота

Учням потрібно заповнити табличку згідно отриманої інформації на уроці.

Бар’єри комунікацій

Трактування

соціальні

політичні

релігійні

бар’єри відносин

бар’єри розуміння:

 • логічний

 • семантичний

 • фонетичний

 • стилістичний

Комунікативні бар’єри долаються:

 • зворотнім зв’язком

 • ставленням до одержаної інформації

 • ефективним слуханням

 • швидкістю передачі інформації

  1. Аналіз проведення та виконання практичної роботи (учні обмінюються роботами і згідно висвітлених на екрані правильних відповідей проходить взаємоперевірка робіт).

VI. Узагальнення і систематизація знань

 1. Вправа «Повідомлення».

Часто інформація, отримана від однієї людини, зазнає змін в процесі відтворення іншою, причому відбувається це не навмисно. Причина такого явища полягає в тому, що кожна людина по-своєму сприймає інформацію і передає її наступному співрозмовнику. А тому цей момент треба приймати до уваги в процесі комунікації та удосконалювати навички передачі інформації, намагаючись відтворити її якомога точніше

У вправі беруть участь троє учнів, які по черзі передають один одному текст. Двоє виходять за двері. Третьому читається текст, який він мА передати першому учневі, а потім перший другому.

Текст

Робочий день був у самому розпалі. У зал увійшли й сіли троє молодих людей – двоє хлопців та дівчина. Офіціант у цей час подавав гостям за іншим столиком першу страву із замовлення. Молоді люди, що тільки увійшли, вимогливим тоном (cкороговоркою) попросили його скоріше до них підійти, тому що вони дуже поспішають. А разом з меню принести філіжанку кави з молоком, горнятко зеленого чаю без цукру та напій, на свій розсуд, який підходить людям, які рахують кожну калорію.

2. Обговорення

 • Як ви думаєте, для чого проводилась ця вправа?

 • Чи важко було передавати інформацію?

 • Чи була інформація передана точно?

 • Що заважало передати інформацію достовірно? Чому інформація спотворювалась?

 • До чого може призвести така ситуація в реальному житті?

VІI. Підведення підсумків уроку

1. Рефлексія

- найцікавішим для мене було ….

- новим для мене було ….

- найбільш корисним вважаю …

- я б хотів(ла) більше …. і менше ….

- краще за все у мене вийшло ….

- мені зовсім не сподобалося ….

- найбільше мені сподобалося

2. Вправа «Чарівні окуляри».

Учні по черзі кажуть, які хороші та позитивні риси вони бачать в одногрупників, які їм допоможуть у ефективній комунікації.

VІІI. Оцінювання знань учнів.

ІХ. Домашнє завдання

Середній рівень – вивчити конспект.

Достатній рівень – скласти кросворд з даної теми (5 слів по горизонталі, 5 по вертикалі).

Високий рівень – на основі вивченого матеріалу та отриманих знань, вмінь і навичок при проходженні виробничого навчання, розробити поради/рекомендації для ефективного спілкування з відвідувачами закладів харчування без комунікативних бар’єрів.

Викладач А.В.Швець

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.