Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2019-2020 навчальний рік

Природознавство

Для кого: 5 Клас

20.08.2020

581

19

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Воно є орієнтовним, але можливо стане орієнтиром при розробці власного планування для вчителів природознавства.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора

з навчально-виховної роботи закладу

_______________ Н.Г.Паламарчук

«____» ________________ 20____ р.

«____» ________________ 20____ р.

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №30

ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради»

Календарно-тематичне планування

з природознавства

у 5-х класах

на 2019-2020 навчальний рік

вчителя географії

Бабак Тетяни Анатоліївни

Складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА І СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Дата

А

Б

В

Г

Д

6

Вступ.

1

Інструктаж з техніки безпеки.

Науки, що вивчають природу.

2

Методи вивчення природи.

3

Практичне заняття №1.

Практичне заняття №1

«Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо».

4

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття №2.

Практичне заняття №2

«Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів».

5

Значення природничо-наукових знань для людини.

6

Навчальний проект.

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас».

15

Розділ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

7

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

8

Практична робота №1.

Практична робота №1

«Вимірювання маси та розмірів різних тіл».

9

Речовини. Фізичні властивості речовин.

10

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

11

Атоми й молекули. Дифузія.

12

Різноманітність речовин.

13

Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

14

Чисті речовини і суміші.

15

Способи розділення сумішей.

Практичне заняття №3.

Практичне заняття №3

«Розділення сумішей фільтруванням».

16

Явища природи.

17

Фізичні явища, їх різноманітність.

18

Практичне заняття №4.

Практичне заняття №4

«Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні».

19

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

20

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

21

Контрольна робота з розділу «Тіла, речовини та явища навколо нас»

9

Розділ II. ВСЕСВІТ

22

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

23

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

24

Поняття сузір’я.

Практичне заняття №5.

Практичне заняття №5

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба».

25

Значення зоряного неба в історії людства.

26

Планети. Відмінності між планетами.

27

Сонячна система.

Навчальний проект.

Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система».

28

Зоряні системи – галактики. Всесвіт і його складові.

29

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

30

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з розділу «Всесвіт»

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ІІ СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Дата

А

Б

В

Г

Д

38

Розділ IІI. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

16

Тема 1. Земля як планета

31

Форма і розміри Землі.

32

Внутрішня будова Землі.

33

Рухи Землі.

34

Пори року.

Практичне заняття №6.

Практичне заняття №6

«Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця».

35

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

36

Способи зображення Землі.

37

Практичне заняття №7.

Практичне заняття №7

«Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів».

38

Ґрунт, його значення і властивості. Догляд за ґрунтом.

39

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

40

Властивості повітря.

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Дата

А

Б

В

Г

Д

41

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Колообіг води.

42

Вода – розчинник.

Практичне заняття №8.

Практичне заняття №8

«Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії)».

43

Розчинні й нерозчинні речовини.

Практичне заняття №9.

Практичне заняття №9

«Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти».

44

Розчини в природі.

Практичне заняття №10.

Практичне заняття №10

«Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді».

45

Значення води в природі. Використання води людиною.

46

Контрольна робота з теми «Земля як планета».

15

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

47

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

48

Різноманітність організмів. Рослини.

Навчальний проект.

Навчальний проект

«Вирощування найвищої бобової рослини».

49

Різноманітність організмів. Тварини.

50

Різноманітність організмів. Гриби.

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Дата

А

Б

В

Г

Д

51

Практичне заняття №11.

Практичне заняття №12.

Практичне заняття №11

«Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій».

Практичне заняття №12

«Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості».

52

Різноманітність організмів. Бактерії.

53

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

54

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

55

Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування організмів до життя у ньому.

56

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

57

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

58

Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів.

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Дата

А

Б

В

Г

Д

59

Екосистеми.

60

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Екскурсія (відповідно до місцевих умов) до зоопарку, живого куточка, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

61

Моніторинг навчальних досягнень учнів з курсу «Природознавство».

7

Тема 3. Людина на планеті Земля

62

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

63

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Практичне заняття №13.

Практичне заняття №13

«Дослідження екологічних проблем своєї місцевості»

64

Екологічні проблеми та їх розв’язування.

Навчальний проект.

Навчальний проект

«Смітити не можна, переробляти (про «друге життя» побутових речей)».

65

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота №2.

Практична робота №2

«Складання Червоної книги своєї місцевості».

66

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі.

67

Урок підсумкового контролю знань, умінь та навичок учнів з теми «Людина на планеті Земля»

68

Узагальнення знань з курсу «Природознавство»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.