+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 9 класу (друга іноземна мова) за підручником Сірик Т. Л., Сірик С. В. English 9)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування з іноземної мови

9-й клас (Сірик Т. Л., Сірик С. В. English 9)

I семестр

з/п

Дата

Тематика

спілкування

Мовленнєві

функції

Мовна (лінгвістична)

компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

Граматика

Фонетика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

1.

03.09

Мої літні канікули

- описувати явища, події

To sunbathe to fish/ swim/boat/jog/cycle/gather berries

Past Simple

Ex.3, p.7

Ex.2, p.6

Пере-клад речень

Ex.2b, p.6

2.

07.09

Пори року. Погода

- описувати погодні явища

It’s sunny/ cloudy/frosty/windy/hailing

Безособові речення

Present Simple

Ex.2, p.11

Ex.1, p.10

Ex.3b, p.12

Ex.3a, p.12

Ex.2c, p.12

(in writing)

3.

09.09

Погодні умови

- розповіда- ти про погодні умови

What is the weather like today?What is the tem-perature?

Безособові речення

Ex.4, p.13

Ex.5, p.13

Ex.6, p.14

4.

14.09

Їжа

- висловлю-вати власну дкмку щодо корисної та шкідливої їжі

In my opinion/I think healthy/ unhealthy food is …

The Present Simple

Структура

"used to be…"

Ex.4, p.17

Ex.2, p.15

Work-sheets

Написати відповіді на питання

5.

17.09

Моя сім’я, друзі. Опис зовнішності

- описувати людей

- вказувати вік

Baby/infant/child/teenager/young people/adults/elderly people/to be about 30/to be in one’s 40s

Прикметники

Ex.1, p.22

Work-

sheets

Вивчити нові слова

6.

21.09

Урок граматики

- описувати дюдей, пред-мети, події

Good/better/the best/ older/elder

Ступені порівняння прикметників

Ex.2, p.33

Ex.1, p.33

Переклад речень

7.

24.09

Моя сім’я, друзі. Опис зовнішності

- описувати людей

Dark/chestnut/red/short/long hair; green/grey/hazel eyes

Present Simple

Text

Ex.2, p.27

Work-sheets

Описати друга

8.

28.09

Характер

- порівнюва- ти предмети і дії

- характери-зувати якості особистості

Kind/honest/cheerful/polite/rude/mean/tidy/untidy/sad/shy

Сполучник: so, asas, so...as

Ex.4, p.34

Ex.3, p.33

Ex.1, p.26

Пояснити прислів’я "Appearance is deceptive"

9.

30.09

Одяг

- описувати людей, предмети одягу

t-shirt/shirt/ sneakers/dress/hat/skirt/coat/gloves

Часова форма: Present Simple

Text

Ex.1, p.36

Ex.3a, p.37

Ex.3b, p.38

10.

02.10

How to Be a Charming Person

- характери-зувати особисті якості

Charm/cheer up/well-groomed/well-read/ smart/bubbly/laughter

Часова форма: Present Simple

Ex.1, p.43

Ex.2, p.43

Work-sheets

Ex.2, p.47

11.

05.10

Покупки. Їжа

- описувати прийоми їжі

Baker’s/fishmonger’s/greengrocer’s/grocer’s/confectioner’s/dairy

Часова форма: Present Simple

Ex.1c, p.60

Work-sheets

Ex.1, p.64

Ex.3a, p.66 in writing

12.

09.10

Покупки. Їжа

- повідомля-ти про осіб та події

- висловлю- вати власну думку

restaurant, salad, dessert, main meal, luxury, necessity

Часова форма: Present Simple

Правильна вимова нової лексики

Ex.5, p.68

Ex.6b, p.72

Ex.2, p.65

Ex.7, p.73

13.

12.10

Покупки

- передавати мовлення інших осіб

bun, dollar, cent, dime, euro, cash-desk

Дієслова: PresentPerfect Continuous, Active Voice. Direct Speech

Ex.3, p.75

Ex.2(a), p.85

Ex.2(b,c), p.85

14.

16.10

Покупки

- повідомля-ти про осіб та події

purse, bargain, counter, stationery department, paints, toy

Present Simple

Правильна вимова нової лексики

Ex.5, p.80

Ex.1, p.87

Підготуватись до самостійної роботи

15.

19.10

Уз. Урок Лексико – граматична самостійна робота

Повторити лексику

16.

23.10

Спорт

- давати визначення спорту

sport, to compete(against smb), to be fond of smth, to develop

Вирази на позначення часу

Інтонація розповідних речень

Ex.4, p.105

Ex.3b, p.112

Ex.1, p.98

A sound mind in a sound body (поширити прислів’я )

17.

02.11

Спорт

- описувати різні види спорту

winter/summer sports, outdoor/indoor, to keep fit

-er в кінці слів на позначення виконавця дії

Вимова закінчення -er

Ex.2, p.102

Ex.1, p.98

Ex.2, p.125

Ex.1, p.131

18.

06.11

Екстремаль-ні види спорту

- висловлю-вати своє ставлення до екстремаль-них видів спорту

extreme, bungee jumping, parachute jumping, dangerous

Present Simple

Правильна вимова нової лексики

Discussing the video

Ex.1, p.99

Ex.6, p.108

(American Sports and Games)

19.

09.11

Види спорту в Америці

- розповіда-ти про види спорту, популярні в Америці

baseball, American football, golf, basketball, wrestling

Прислівники частотності

Правильна вимова нової лексики

Ex.6, p.108

Ex.3c, p.112

Ex.6, p.108

(Sports in Great Britain)

20.

13.11

Британські види спорту

- повідомля-ти про найпоширеніші британські види спорту

soccer, cricket, rugby, horse/motorcar/dog/boat racing

Кількісні займенники

Ex.6, p.108

Ex.5, p.114

Ex.1, p.111

Ex.4, p.132

21.

16.11

Здоровий спосіб життя

- повідомля-ти про шкідливі звички

cigarette, spirits, drugs, smoking, drinking

Present Simple

Інтонація розповідних речень

Worksheets

Ex.1, p.99

Work-sheets

Переклад речень письмово

22.

20.11

Здоровий спосіб життя

- висловлю-вати своє ставлення до чинників, що руйну-ють здоровя

Addiction, drug addicts, wasting money

Present Simple

Інтонація розповідних речень

Text

Work-sheets

Worksheets

23.

23.11

Розвиток спорту в Україні

- повідомля- ти про види спорту в нашій країні

jogging, football match, team, fan, physical training, sports clubs

Present Simple

Правильна вимова нової лексики

Ex.2, p.115

Ex.1, p.100

Ex.3, p.115

Ex.1, p.114

24.

27.11

Спорт

- розповіда- ти про спортивні уподобання

school team, used to, tennis, stadium, figure scating

Past Simple

Інтонація розповідних речень

Ex.4, p.116

Ex.5, p.117

Ex.3, p.131

25.

30.11

Олімпійські ігри

- розповіда- ти про Олімпійські ігри

Competitionthe Olympic Games, to take place

Present Simple

Ex.2, p.119

Ex.1, p.119

Ex.4, p.121

Ex.1, p.101

Ex.3, p.121

Підготувати розповідь про Олімпійські ігри

26.

04.12

Олімпійські ігри

- повідомля- ти про проведення олімпійсь-ких змагань

Gold medal winner, to win points, backwards, forwards

Present Simple

Інтонація розповідних речень

Worksheets

Ex.1, p.128

Підготуватись до самостійної роботи

27.

07.12

Уз. Урок Лексико – граматична самостійна робота

Підготуватись до контрольної роботи

28.

11.12

Контроль аудіювання

Підготуватись до контрольної роботи

29.

14.12

Контроль говоріння

Підготуватись до контрольної роботи

30.

18.12

Контроль читання

Повторити вивчений матеріал

31.

21.12

Контроль письма

Повторити лексику з тем "Спорт", "Здоровий спосіб життя"

32.

25.12

Повторення вивчених тем "Спорт", "Здоровий спосіб життя"

- висловлю-вати власну думку щодо спорту

Повторен-ня вивче-них ЛО

Повторення граматичних структур

Worksheets

Work-sheets

Календарно-тематичне планування з іноземної мови

9-й клас (Сірик Т. Л., Сірик С. В. English 9)

II семестр

з/п

Дата

Тематика

спілкування

Мовленнєві

функції

Мовна (лінгвістична)

компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

Граматика

Фонетика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

33.

11.01

Об’єднане королівство Велико-британії та Північної Ірландії

- надавати інформацію про факти

Official/European Unio n/separate/capital/Europe

Вимова нових лексичних одиниць

Ex.1, p.140

Перек-лад речень

Ex.3(1,6-9-12), p.146(письмово)

34.

14.01

Урок граматики

- називати географічні місця

To be situa-ted/coast/territory/country

Вживання означеного артикля з географічни-ми назвами

Текст

Ex.2, p.150

Ex.3, p.151

Ex.3, p.151 (retell)

35.

18.01

Географічне положення Велико-британії

- описувати географічне положення

The union Jack/symbolize/oppositeManchester/euro

Present Simple

Worksheets

p.142

Перек-лад речень

Ex.2, p.168

36.

21.01

Географічне положення UK

- надавати інформацію про розта- шування UK

The English Channel/Tunnel/beneath/link/land border

Definite article

Proverb

Ex.3, p.146

Ex.2, p.145

Translate the sentences into English

37.

25.01

Ландшафт

- описувати ландшафти

Landscape/varied/meadows/pasture

Вимова нових лексичних одиниць

Ex.3, p.167

Work-sheets

p.162

Перекласти речення

38.

28.01

Лондон

- описувати частини міста

Population/Westminster/City/West, East End

Present Simple Вимова нових лексичних одиниць

Ex.5b, p.156

Ex.5a, p.154-155

Ex.2, p.172

39.

01.02

Лондон

- називати визначні місця столиці

Sights/Tower Bridge/ Big Ben/ Trafalgar Square

Випадки наголошення прийменників

Video

Ex.5a, p.155-156

Перек-лад речень

Ex.3, p.172

40.

04.02

Mark’s Trip to London

- описувати процес подорожі

Admire/with great plea-sure/queen/

Present Simple

Ex.5, p.160

Ex.5, p.160

Worksheets

41.

08.02

Mark’s Trip to London

- характери-зувати види подорожей

On foot/cro ss/by train/ by bus

Наголошення сполучників у реченнях

Ex.4, p.152

Прочитати і перекласти текст "A Rude Shock"

42.

11.02

Урок домашнього читання "A Rude Shock"

- надавати інформацію про факти

Expect/courtesy/resident/civility/well-mannered

Present Simple Вимова нових лексичних одиниць

Text

Worksheets

Work-sheets

Ex.4, p.152

43.

15.02

Системати-зація вивченого матеріалу

- робити короткі повідомлен-ня про події та факти

Повторення вивченої лексики

Повторення усіх граматичних структур

Ex.2, p.157

Перек-лад речень

Підготуватись до самостійної роботи

44.

18.02

Уз. урок Лексико – граматична самостійна робота

Повторити лексику

45.

22.02

Україна. Географічне положення

- описувати географічне положення

Territory/government/national emb-lem/anthem

Present Simple Вимова нових лексичних одиниць

Текст

Ex.1, p.177-178

Ex.3, p.182

Ex.2, p.202

46.

25.02

Урок граматики

- повідомля- ти про події, які відбува-ються в момент мовлення

To be form-ed/by mean s of/ending/ to be placed particle/subject

Present/Past Continuous Tenses

The Present Perfect Conti-nuous Tense

Ex.1b, p.185

Ex.1, p.185

Ex.2, p.186-188

Ex.3, p.188

Ex.5, p.189

47.

29.02

Київ –

столиця України

- надавати інформацію про факти

Bank/Pechersk/owe/ancient/famous

Present Simple Вимова нових ЛО

p.250

p.192

Ex.5, p.184

Ex.6, p.189

48.

03.03

Екскурсія до Києва

- описувати визначні місця столиці

Attract/St.Sophia Cathe dral/Golden Gates

Present Continuous Tense

Discussing the video

p.192-193

Ex.7, p.189

49.

07.03

Моє рідне місто/село

- повідомля-ти про влас-не місто/ селище

District/native place/ tributary/ picturesque

Present Simple

Proverb

Ex.5, p.191

Ex.1, p.190

Ex.4, p.191

50.

10.03

Українські символи

- характери-зувати символи України

According/banner/coat of arms/sain t/aprove

Present Simple Вимова нових ЛО

Ex.4, p.197

Ex.2, p.194

Ex.3, p.196

Ex.5, p.197

51.

14.03

Клімат України. Погодні умови

- описувати погодні умови

Moderate/average/occasional/due t o/favourabe

Present Simple Вимова нових ЛО

Текст

Ex.3, p.190

p.180-181

Ex.2, p.202

(read and translate)

52.

17.03

Системати-зація вивченого матеріалу

- робити короткі повідомлен-ня про події та факти

Повторення вивченої лексики

Повторення усіх граматичних структур

Text

Ex.2, p.181

Ex.2, p.198

Підготуватись до самостійної роботи

53.

21.03

Уз. урок Лексико – граматична самостійна робота

Повторити лексику

54.

24.03

Освіта

- описувати освітній процес

Education/mind/develop/knowledge/skill/gain

Present Simple Вимова нових ЛО

Ex.5(1), p.212

Ex.2, p.210

Ex.1, p.207

Ex.3a, p.211

Ex.4, p.211

55.

04.04

Розклад уроків

- повідомля-ти про улюблений предмет

Do the sum s/recite vers es/timetabledaily routine

Вимова нових ЛО

Ex.3b, p.211

Ex.6,p.212

Ex.1, p.230

56.

07.04

Урок граматики

- повідомля- ти про спро-можність виконувати дії

Meaning/particle/ending/polite/clever/allow/advise/mark

Modal verbs

Ex.5(2), p.212

Ex.3, p.219

Ex.4, p.217

Ex.2, p.226

57.

11.04

У школі

- надавати інформацію про праців-ників школи

Headmasterresponsible/deputy head librarian

Present Simple Вимова нових ЛО

Ex.4, p.221

Ex.4, p.219

Ex.4, p.230

58.

14.04

У школі

- описувати шкільний день

Handicrafts/break/classmate/vet

Present Simple

Ex.5, p.221

Ex.5, p.221-222

Перек-лад речень

Ex.1, p.219

(in writing)

59.

18.04

У школі

- висловлю- вати власну думку

School uni-form/term/school trip

Present Simple Вимова нових ЛО

Ex.2, p.230

Ex.1, p.229

p.208-209 (read and translate)

60.

21.04

Освіта в Україні

- надавати інформацію про вітчиз-няну систе-му освіти

Compulsorykindergarten/elementary/secondarygymnasia

Вимова нових ЛО

Текст

Work-sheets

Перек-лад речень

Ex.6, p.230

61.

25.04

Освіта в Британії

- описувати освітню сис-темуБританії

To be adu-cated at ho-me/fee-pay-ing/exam

Present Simple

Worksheets

Ex.7, p.213

Ex.3, p.234

Ex.2, p.230

62

28.04

Системати-зація вивченого матеріалу

- робити короткі повідомлен-ня про події та факти

Повторення вивченої лексики

Повторення усіх граматичних структур

Text

Worksheets

Підготуватись до самостійної роботи

63.

05.05

Уз. урок Лексико – граматична самостійна робота

Підготуватись до контрольної роботи

64.

12.05

Контроль аудіювання

Підготуватись до контрольної роботи

65.

16.05

Контроль говоріння

Повторити вивчений матеріал

66.

19.05

Контроль читання

Повторити лексику та граматику

67.

23.05

Контроль письма

Повторити вивчений матеріал

68.

26.05

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 9 класу (друга іноземна мова, п ятий рік навчання) за підручником Сірик Т. Л., Сірик С. В. English . Підготувала: Сніжко Ірина Володимирівна

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн